صفحه نخست > حقوق بشر > یونان: حمله ی گروه های فاشیستی یونان بالای پناهجویان شدت گرفته است

یونان: حمله ی گروه های فاشیستی یونان بالای پناهجویان شدت گرفته است

بصیر آهنگ
سه شنبه 20 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به دنبال نشر گزارشهای تکان دهنده از وضعیت پناهجویان افغانستان در یونان، هفته ی گذشته جماهیر انوری وزیر مهاجرین وعودت کننده گان دولت افغانستان همراه با هیئتی وارد یونان شد. آقای انوری پس از ورود به شهر آتن در حضور جمعی از پناهجویان گفت که گزارش های تکان دهنده از یونان او را وادار کرده است تا به یونان آمده و وضعیت را از نزدیک بررسی کند. طبق چشم دید های پناهجویان، آقای انوری از سوی مقامات دولت یونان مورد استقبال قرار نگرفت وبه همین لحاظ بود که او پیش از اینکه دیدار های مستقیم با پناهجویان و موسسات حقوق بشری در شهر آتن داشته باشد، به شکل غیر مترقبه ی یونان را ترک نمود.

از سوی دیگر پس از ورود جماهیر انوری در شهر آتن، حمله گروه های فاشیسی بالای پناهجویان به شکل بی سابقه ی شدت گرفته و در طول چند روز گذشته حد اقل سه پناهجوی افغانستانی در این حملات به شدت زخمی شده است. داکتر یونس محمدی رییس اتحادیه پناهجویان افغانستانی در یونان می گوید؛ درست موقع که ما با آقای انوری وهیئت همراهش در حال ملاقات با وزیر امنیت یونان آقای " پاپوچی" بودیم؛ از مرکز شهر آتن برایم خبر رسید که چندین گروه از فاشیست ها در مناطق مختلف شهر بالای پناهجویان حمله نموده و چندین تن را به ضرب چاقو و چوب زخمی کرده است.

گفته می شود وضعیت یکی از زخمی ها بسیار وخیم است. این پناهجو از ناحیه پشت و سینه چاقو خورده است.

اکنون نزدیک به 15 هزار پناهجوی افغانستانی در یونان به سر می برند که عده ی زیاد آنها بر اساس مشکلات اقتصادی ونبود سرپناه در پارکها وخانه های متروکه ساکن شده اند. این پناهجویان در مناطق سکونت شان احساس امنیت ندارد وهر از گاهی توسط گروه های فاشیستی مورد حمله قرار می گیرند.

در حملات هفته ی گذشته، در چندین مورد زنان نیز از طرف گروه های فاشیستی لت وکوب وتوهین شده اند.

گزارش تصویری از زخمی ها:

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  بیست ونهم سنبله/ شهریور سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  بیستم سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام بّه بناهندګان فغان ستان در آتن - یونان
  سلام به آقای آهنګ

  من بارها نوشته ام که اتحادو همبستګی عملی پناهندګان ضامن پیروزی شما در این مبارزه برای تحقق خواست برحق ومشروع شما میباشد .
  دامن زدن هرنوع اختلافات در آن جا به نفع پناهندګان نخواهد بود.
  بګذریم از اینکه آتن و یونان ویونانی ها مهد یک بخش از تفکروفلسفه درجهان اند -
  یونانی ها در جنګ دوم جهانی ګروه های بسیار قومی و نیرومند ضد فاشیستی نیز داشتند و پارتیزانهای یونانی قهرمانانه برضد فاشیسم در جنګ دوم جهانی رزمیدند .
  شما اګر بتوانید آهنګ های تیو دو راکیس را بیابید - در مورد Z تحقیق نمایید و در آتن با ګروهایی ضد فاشیستی تماس برقرار نمایید ویک جبهه عملی ضد فاشیستی را در مقر ومیدان و محل بود وباش خود باهمکاری انتی فاشیستها بوجود بیاورید - دارای قابلیت دفاعی بیشتر میګردید .
  مردم یونان وآتن از خواسته های شما حمایت خواهند کرد ـ همین اکنون کشتی آتن در حال غرق شدن است وهمه بانکداران جهان میکوشند تا یونان را ازغرق شدن نجات بدهند -
  جامعه به دو ګرایش روز بروز تجزیه میګردد - فقر وګرسنګی همه را چپ نمیسازد - نیوفاسیستها هم با تکیه برفقر وګرسنګی و ګرایش ضد هارجی خود را سازماندهی بیشتر مینمایند .
  فعالین پناهندګان در یونان باید همرای ګروه های ضد فاشیستی یونانی تماس برقرار نمایند تا عملن در میدان تنها نباشید .
  برای ګروه های ضد فاشیستی - پیشنهاد نمایید که در ۲۴ ساعت تقسیم وظیفه نمایند و پهره داری از کودکان - خانم ها و پیرمردان را مشترکن با شما بدوش بګیرند.
  از بین جوانان اعم از دختر و پسر بریګاد های ضد فاشیستی را تشکیل بدهید- ګروه های ضد فاشیستی را تشکیل بدهید- ګروه های دفاع از خود را تشکیل بدهید .
  حتمن دربین ۱۳ هزار انسان پناهنده انسانهایی میباشند که به ورزشهای دفاع از خود آشنایی دارند - از انها کمک بګیرید و ورزش های دفاع از خود را فراګیرید .
  کامګار - موفق و سرفراز باشید
  باقی سمندر
  یار زنده وصحبت باقی

  • بله باتشکر ازشما همچنین خاهد بود ماکمیته پناهندگان سیاسی افغانها که تازه تشکیل شدیم باهمه ای گروههای ضدفاشیستی همکاری داریم وهمین گروههای ضدفاشیستی بود که باپشتیبانی شان ازما توانیستیم 100 نفرپناهندگی سیاسی بیگیریم وما به مبارزه ای خودادامه خاهیم داد درهمین زودی ها تظاهرات بزرگی را علیه فاشیستها راه خاهیم انداخت ودرتلاش هستیم تاازهرطریقی که شده حملهای وحشیانه انها را إستوب کنیم ومتآسفانه افغانها باهمدیگر همکاری ندارند وما درتلاش هستیم تامحبت برادری اتحاد وصلح را درمیان افغانها بوجود بیاوریم چرا که دراین کمیته ای ما ازتمام اقوام وهموطنان افغان هست ودست دردست همدیگر داده به کمک همدیگر بیشتابیم وسلام علیکم ورحمت اله کمیته پناهندگان سیاسی افغانها دراتن یونان إکساررخیا اراخوویس 45/47/ EMAIL; afghanrefugeescommittee gmail.com facbook ;afghanrefugeescommittee ingreece;afghanrefugees.blogspot.com تلفن دفتر 00302111830810

  • باقی سمندر

   ۳۰- سنبله شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی

   چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی

   •  

   سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
   سلام به پناهندګان از فغان ستان در آتن - یونان
   سلام به کمیته پناهندګان سیاسی افغانها در آتن
   تشکر و سپاس فراوان ازفرستادن ګزارش شما- شما متوجه باشیدکه در هر یک ساعت ممکن صد ها انسان صفحه مربوط به شما را بخوانند - شما تنها نیستید - از پشتیبانی معنوی صد ها نفر برخوردار میباشید - امروز بیشتر از صد هزار انسان در اروپا و امریکا وآسترالیا وافریقا - به عنوان پناهنده از افغانستان پذیرفته شده اند وازسی سال واندی په این سو همین مشکل فغان ستان است- تنها نیستید - مطمین باشید .

   امیدوارم ګامهای استوار و دور اندیشانه را همیشه بردارید - فاشیستها را موقع ندهید- روابط خود را با ګروه ها وسازمانهای ضد فاشیستی در آنجا مستحکم تر ګردانید - با آنها وحدت عمل بکذارید - در محافل سیاسی شان شرکت نمایید و حسن نیت در مبارزه ضد فاشیستی نشان بدهید .
   همینکه شما نوشته اید :
   « ما درتلاش هستیم تامحبت برادری اتحاد وصلح را درمیان افغانها بوجود بیاوریم چرا که دراین کمیته ای ما ازتمام اقوام وهموطنان افغان هست ودست دردست همدیگر داده به کمک همدیگر بیشتابیم وسلام علیکم ورحمت اله کمیته پناهندگان سیاسی افغانها دراتن یونان إکساررخیا » همین خط فکری را ادامه بدهید و متحدانه ګام بګذارید - متوجه باشید که خرده اختلافات ذات البینی میان خود راچشم پوشی نمایید و در مورد رسیدن به هدف تان بیاندیشید و متحدانه تصمیم بګیرید - تصمیم ها راجمعی بګیرید وهر انسان مسولیت های فردی را انجام دهد نسبت به همدیګر اعتماد داشته باشید وبا اعتماد به نفس خود موفقانه ودور اندیشانه بنګرید.
   بخاطر بسپارید که اوضاع افغانستان بسیار شکننده است . دیروز برهان الدین ربانی را درکابل ټرور نمودند - پس جان هیچ انسان در امنیت قرار ندارد . از اینرو دلایل سیاسی خود را هر روزه تازه تر سازید - در وقت درخواست پناهندګی - کوشش نمایید که دلایل فرار ومهاجرت خود را سیاسی وافغانستان شمال بنویسید- از ناحیه اقتصادی هیچ پناهندګی در اروپا قبول نمیګردد - پس شما پناهنده سیاسی میباشید ونه پناهنده اقتصادی.
   اتحاد - مبارزه - پیروزی
   دستان تان را سخت میفشارم و برایشما اتحاد- اتحاد - اتحادو اعتماد به نفس واعتماد به یک دیګر تا پیروزی و بعد ازآن ارزودارم .

   یار زنده و صحبت باقی

 • میر هزار !

  اکثری این پناهنده ها در روز و شب به بیخ کلیسا های شهر میشاشند و یا در پارک ویکتوریا به چنگ و زدن یونانی ها میپردازند حتی نام کلیسا را به نام کلیسای حاجی یاسین گذاشته اند و شهری را به نام شهری حاجی پاترا نام گذاری نموده اند . از کثافت نمودن و اشغال پراگنی که نگو و نپرس . خلاصه خودی افغانها باید مطابق اصول جامعه اتن باید به انجا زنده گی کنند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس