صفحه نخست > دیدگاه > فاروق وردک کتاب صنف اول را نخوانده است ؟!

فاروق وردک کتاب صنف اول را نخوانده است ؟!

پامیر
جمعه 23 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این اولین بار نیست که در حکومت آقای " بازیچه " ضعف و فساد دیده می شود. در این کاروان پیر و خسته، جناب وزیر معارف جهموری اسلامی افغانستان هم شمولیت دارد. فاروق " وردک " کسیکه در جرگۀ امن منطقه ایی منحیث معاون ، وزیر دولت در امور پارلمان و فعلاً وزیر معارف ایفای وظیفه می کند، یکی از با اعتمادترین شخصیت این رژیم دست نشانده نزد آقای " کرزی " است. با گذشتاندن دونیم دهه جنگ و ویرانی تمام شریان های اساسی جامعه ما ازبین رفته است، معارف هم از این رویداد ها در امان نمانده است ، اگر وضعیت معارف گذشته ی کشور ( قبل از حاکمیت 30 سالۀ جهل ) را با حال در مقایسه بگیریم با روشنی می یابیم که افغانستان در گذشته دارای نظام تعلیم و تربیت کارا، معلمین تحصیل کرده و آموزش دیده، نصاب تعلیمی درست و صحیح، و فارغان آگاه و روشن، بود که این خود دستآوردی به مدیریت کشور و کارایی وزارت داشت ، و اینک دستآورد معارف فعلی ما :

"شمولیت اطفال در مکاتب ابتدائیه و متوسطه در سال 2000 که به تعداد یک میلیون بود، در سال 2008 به 6.2 میلیون که ازاین میان 35% شاگردان را دختران تشکیل می دهد، ارتقا کرده است." اگر این را که از لحاظ کمی در تعداد متعلمین تغیرات رونما گردیده، دستآوردی در تعلیم و تربیت کشور بدانیم در مورد کیفیت درس که به نسبت قدیم به عقب رفته ایم چه بگویم ؟ ویا " در سال 2001 فقط 2680 معلم مرد در مکاتب رسمی ایفای وظیفه می نمودند که در سال 2007 این رقم با موجودیت 158275 معلم 7 برابر شده است. و ازاین میان 28% یا 45514 نفرشان معلمین زن می باشند." ، اینهم دستآورد دیگر حکومت فعلی ما!؟
اگر معیار را کمیت قرار بدهیم ما نظر به گذشته دها برابر به پیش گام نهاده ایم، با ازدیاد متعلمین طبیعی است که نیاز به معلمین هم احساس خواهد شد بناءً سؤال اینجاست که آیا گماشتن این معلمین برروئیت ظرفیت و استعداد است ویا به اساس حاکمیت روابط بر ضوابط ؟ زیرا از تعداد کُل این معلمان تنها 22% آنان دارای سند تحصیلی صنف 14 می باشند در مورد 78% متباقی ارقامی بدست نیست که اینها آیا دارای سند لسانسس اند یا بکلوریا ؟ ثانیاً در حال حاضر در افغانستان حدود 1 میلیون معلول وجود دارد که اکثراً در زمان جنگ معلول گردیده اند. براساس شماری از بررسی ها تعداد اطفال معلول که سن شان بین 7 تا 18 سالگی میباشد در سراسر گشور196000 تخمین گردیده است که 56% آنها پسر و 44% آنها دختر می باشند ، تقریباً 90% اطفال معلول به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند و فراهم آوری اطفال تعلیم و تربیه به اطفال نابینا کمتر از این است .
نظام فعلی معارف کشور توانسته است که صرفاً تا به حال 60% اطفال واجد شرایط به مکتب را جذب کند. در حالیکه متباقی 40% اطفال که رقم بیشتر آنرا دختران تشکیل می دهند بنابر دلایل مختلف ناامنی، فقر، تبعیض جنسیتی... و به خصوص نارسائی وزارت و حکومت، از نعمت سواد بی بهره مانده اند.

کودک ما خوب ملا می شود

بیرق ابلیس بـــــالا می شود.

یکی از دلایل که باعث ناکام شدن متعلمین ( ناکام شدن وزارت معارف ) می شود ، نبود سیستم اساسی درسی در معارف است .در دروس مکاتب ما از ابتدا تا انتها آنچنانی که باید این دروس باهم تسلسل منطقی داشته باشند ، وجود ندارد و این امر خود باعث گردیده تا عدۀ زیادی از فارغان مکاتب ما در امتحانات شمولیت در فاکولته ها بی نتیجه و ناکام شوند.

در مفردات درسی مکاتب ما آنچه را که ما باید به کودکان ما یاد می دادیم ، یاد ندادیم .ما "من کودک " را ، آن " من استقلال گرا را " که جز الزامات روانشناسی است ، که در ابتدای دروس باید برای کودکان یاد می دادیم ،، یاد ندادیم در کتاب صنوف اول مکتب ما اولین جمله ی را که ما باید به آن آشنایی می یافتیم که منظور من تعلقات که مربوط به " من" در کودک است ، را بدبختانه نیاموختیم.

اولین جمله در کتاب صنف اول مکتب جاپانی ها " من ، پدر و مادرم را بسیار دوست دارم " ، اولین جمله در کتاب صنف اول اینگلیس ها " من می دوم " ، اولین جمله در کتاب صنف اول امریکایی ها " من فوتبال بازی می کنم " ، اولین جمله در کتاب صنف اول اسرائیلی ها " من با دشمن می جنگم " ، اولین جمله در کتاب صنف اول ایتالیایی ها " من کار می کنم" ، اولین جمله در کتاب صنف اول ایرانی ها " بابا به من یک تکه نان داد ؟!" و سرانجام اولین جمله در کتاب صنف اول مکتب ما در صفحۀ 12 آن آمده است " ا = انار ، انار دانه دارد ، بابا انار آورد " است .

اگر این مکتب است و این ملا
کـــــار طفلان خراب می بینم

باعث تأسف است که معلمین دورۀ ابتدائیه و صنوف اول به گونۀ افراد بی سواد با شاگردان خود رفتار می کنند و فعالیت های مختلف نوشتاری را به آنها تحمیل می نمایند. دراین دوران هم آمادگی و هم در صنف اول ، کودکان باید ، تا مدتی خطوط و علامات هندسی را روی کاغذ رسم کنند تا برای نوشتن حروف ، آمادگی لازم بیابند. سپس، حروف باید در کلمات مشخص شده و همراه با عکس، طی لغاتی ،مثل " بابا انار آورد؟! " ، " بابا مادر را زد ؟!" ، " بابا دروغ گفت ؟!" و از این قبیل تدریس شود که این هم نمی شود.

نمی دانم اگر مثل موارد ذکر شدۀ فوق تمام امورات ما با مردم جهان متفاوت باشد . ما به قهقرا قرار خواهیم داشت.

شما "من" کودک را باید برایش یاد بدهید، "من" که باعث شناخت خودش و آن چیز های که مربوط به خودش می شود را باید برای کودک ما یاد بدهید که متأسفانه آنرا در جمع مفردات تعلیمی خود اضافه نکردیم . ما باید به کودکان یاد بدهیم که این " من" کیست تا اولاً آنها خود را و متعلقات خود را و هرآنچه که مربوط شان می شوند بدانند. برای شان یاد بدهیم که بیاموزند "کشور من " ، محیط من " ، "شهر من " ، " خدای من" و ... بعداً موضوعات دیگری را ، این است که نتیجه تمام زحمات و کوشش های ما بازهم حول محور نقطۀ صفر خواهد چرخید زیرا با نداشتن سیستم کارا و مفید هیچگاه دستآوردی نصیب ما نخواهد شد.
من به آقای "وردک " پیشنهادی دارم که لطفاً کتاب صنف اول را بخواند و فکر کنم که در زندگی کتاب صنف اول را نخوانده است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  میزان سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام به آقای ی - پامیر

  از نوشته تحلیلی وزحمات شما من به مثابه یک خواننده مقاله شما برای شما موفقیت بیشتر آرزو دارم . اګر امکان داشته باشد - همه درسهای صنف اول را نقد نمایید یا درسهای صنف دوازدهم را - کار بسیار خوبی خواهد ګردید .
  درګذشته ها میګفتند - وزارت معارف وبعد ها وزارت تعلیم وتربیه واینک باز میګویند که وزارت معارف

  من امیدوارم که به مطالب زیر توجه نموده و اګرنقدی از این مشی وزارت معارف در نوشتار و عمل ارایه ګردد - بهتر خواهد ګردید .

  پشتو دری ENGLISH

  پلان های سال ۱۳۹۰

  نظریات در ارتباط به مسایل مطروحه ګزارش نظارت جهانی تعلیم برای همه - سال ۲۰۱۱

  فهرست مطلب
  قانون معارف
  فصل دوم - تعلیمات متوسطه اساسی
  فصل سوم - تعلیمات عمومی دورۀ ثانوی
  فصل چهارم - تعلیمات اسلامی
  فصل پنجم - تعلیمات تخنیکی – مسلکی، حرفوی و هنری
  فصل ششم - تربیه معلم
  فصل هفتم - مركز ساینس و تکنالوژی تعلیمی وتربیتی
  فصل هشتم - نصاب تعلیمی
  فصل نهم - فعالیت های ماورای درسی
  فصل دهم - تعلیمات سواد آموزی و سواد حیاتی
  فصل يازدهم - احکام متفرقه
  تمام صفحات
  صفحه 1 از 11
  فصل اول
  احکام عمومی
  مبنی
  مادۀ اول :
  این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد هفد هم، چهل وسوم، چهل وچهارم، چهل وپنجم،
  چهل وششم وچهل وهفتم قانون اساسی افغانستان، به منظور تنظیم امورمعارف در كشور وضع گردیده است .

  اهداف
  مادۀ دوم :
  این قانون دارای اهداف عمدۀ ذیل می باشد:
  1- تأمین حق مساوی تعلیم و تربیه برای اتباع جمهوری اسلامی افغانستان از طریق
  رشد و توسعۀ نظام معارف همگانی، متوازن و عادلانه .
  2- تقویۀ روحیۀ اسلامی، وطن دوستی، وحدت ملی،حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی، حفظ منافع و نوامیس ملی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی افغانستان .
  3- تربیۀ اطـفال، نوجوانان و جوانان به حیث افراد متدین و اعضای مفید و سالم جامعه .
  4-رشد و انکشاف استعداد های اخلاقی، عاطفی، ذهنی، پرورش جسمی و روحیه اجتماعی شاگردان.
  5- تقویۀ روحیۀ احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق زن و دیموکراسی و رفع هرنوع تبعیض در پرتو ارزشهای اسلامی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
  6-تقویۀ روحیۀ مسئولیت فردی، اجتماعی و قانون پذیری معلمان، استادان ، مدرسان و سایر کارکنان معارف .
  7- فراهم آوری زمینۀ مشارکت اولیای شاگردان و سایر افراد جامعه در نظام مدیریت و جلب همکاری های مادی و معنوی ایشان برای رشد و ترقی معارف .
  8-تعلیم و تربیه اتباع کشور جهت سهم گیری فعال در رشد اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر در کشور .
  9-تأمین تعلیمات متوسطه (اساسی) اجباری وفراهم آوری زمینه تعلیمات ثانوی مطابق به نیازمندی های جامعه .
  10-تأمین و رشد تعلیمات قبل از مکتب مطابق به نیازمندی های اطفال کشور .
  11-تأمین و رشد تعلیمات تربیه معلم، تعلیمات اسلامی، تعلیمات تخنیکی - مسلکی، حرفوی و هنری در کشور .
  12-امحای بیسوادی و فراهم آوری زمینۀ آموزش سریع برای اطفال و کلان سالان بازمانده از مکتب در کشور.
  13-ارتقأ و بهبود کیفیت معارف با استفاده از تجارب معاصر مطابق نیازمندی های کشوروارزش های اسلامی و ملی.
  14-رشد و ارتقای سطح علمی و مسلکی معلمان ، استادان، مدرسان، مدیران وسایر کارکنان وزارت معارف .
  15-انکشاف نصاب واحد تعلیمی، مطابق به اقتضای زمان و معیار های معاصر.
  16- تأسیس، توسعه، ارتقا،اعمار، ترمیم و تجهیز مکاتب، مدارس و سایر مؤسسات تعلیمی معارف .

  حق مساوی تعلیم وتربیه
  مادۀ سوم :
  اتباع جمهوری اسلامی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض دارای حق مساوی تعلیم وتربیه می باشند.

  تعلیمات رایگان و اجباری
  مادۀ چهارم :
  (1) تعلیمات متوسطه (اساسی) در افغانستان اجباری می باشد .
  (2) تعلیمات دوره های قبل از مکتب، دوره های تعلیمات متوسطه (اساسی)، ثانوی ، تخنیکی -مسلکی، حرفوی ، هنری، تعلیمات رسمی اسلامی ، تعلیمات عالی، (صنوف سیزدهم و چهاردهم)، تربیه معلم و سواد آموزی وسواد حیاتی در مؤسسات تعلیمی وتربیتی دولتی به صورت رایگان تأمین می گردد .

  سن شمول
  مادۀ پنجم:
  (1) اطفال، از سن شش الی اکمال نه سالگی طور اجباری شامل مکاتب دورۀ تعلیمات متوسطه (اساسی) می شوند .
  (2) اطفالی که سن شان بالاتر از کودکستان و کمتراز سن شمول درمکتب باشد، به دورۀ تعلیمات قبل از مکتب شامل می شوند .
  (3) اطفا ل و نوجوانانی که سن آنها از نه سال تجاوز کرده باشد، زمینه تعلیم وتربیه آنها مطابق لایحۀ مربوط فراهم می گردد .

  اداره و تنظیم
  مادۀ ششم :
  وزارت معارف عالی ترین مرجع طرح پالیسی ، اداره کننده ، هدایت دهنده و تطبیق کننده اهداف مندرج مادۀ دوم این قانون و مسئول تنظیم امور مربوط به تعلیم و تربیۀ دوره های تعلیمی ملکی پائینتراز لسانس در سطح کشورمی باشد .

  وظایف و صلاحیت ها
  مادۀ هفتم :
  وزارت معارف دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد :
  1-تنظیم برنامه های تعلیمات قبل از مکتب، تعلیمات متوسطه (اساسی)، ثانوی، تخنیکی - مسلکی، حرفوی و هنری و تعلیمات رسمی اسلامی، تربیه معلم، سواد آموزی وسواد حیاتی وتعلیم غیرحضوری وتعلیم از راه دور .
  2-تأسیس مکاتب،مدارس، مؤسسات تربیه معلم، مکاتب تخنیکی – مسلکی،حرفوی وهنری و مراکز سواد آموزی، نهاری و لیلیه، مطابق به نیازمندی های جامعه .
  3-تأسیس و تجهیز مکاتب دولتی مختص به شاگردان ممتاز، نخبه و دارای استعداد های فوق العاده و شاگردان دارای نیازمندی های خاص .
  4_صدور جواز تأسیس مؤسسات تعلیمات خصوصی داخلی ،مختلط وبین المللی و نظارت از فعالیت های آنها .
  5_تهیه وسایل درسی و مواد ممد درسی .
  6_ایجاد کتابخانه ها، لابراتوار ها، مراکز فرهنگی، تکنالوژی معلوماتی و میدان های سپورتی وتهیه وسایل ورزشی مطابق به نیازمندی های مؤسسات تعلیمی .
  7-صدور سند فراغت تعلیمی به فارغان دوره های تعلیمی مندرج این قانون .

  شورای علمی معارف
  مادۀ هشتم :
  (1) به منظورارایۀ مشوره های علمی، تعلیمی و مسلکی در عرصه طرح پالیسی، تدوین طرح های مناسب راجع به خط مشی، اهداف، پلان و اصلاحات در سیستم تعلیمی و تربیتی، نصاب تعلیمی، تربیۀ معلم و تحقیقات علمی، شورای علمی معارف در چوکات وزارت معارف تأسیس می گردد.
  (2) ترکیب وتعداد اعضای شورای علمی معارف و نحوۀ فعالیت آن مطابق لایحه مربوط تنظیم می گردد.
  (3) اعضا ی شورای علمی معارف مستحق حق الحضور مناسب می باشند که از بودجۀ وزارت معارف پرداخته می شود .

  تأسیس مکاتب، مدارس و مؤسسات تعلیمی
  مادۀ نهم :
  (1) وزارت معارف مکاتب، مدارس، مؤسسات و کورس های تعلیمی مورد نیازرابرای دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون، با در نظر داشت نیازمندی های جامعه ودرحدود امکانات مالی دولت مطابق به لوایح و معیار های تعلیمی و تربیتی مربوط تأسیس می نماید .
  (2) تعلیم و تربیۀ اطفال کوچی در مکاتب ثابت یا سیار صورت می گیرد. وزارت معارف در حدود امکانات مالی جهت ایجاد سهولت برای اطفا ل کوچی، لیلیه ها را تأسیس می نماید .

  تأسیس لیلیه ها
  مادۀ دهم :
  وزارت معارف به منظورتأمین دسترسی افراد جامعه به دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون، با در نظر داشت نیازمندی ها و امکانات مالی دولت، لیلیه های تعلیمی را مطابق لوایح مربوط تأسیس می نماید .

  تأسیس مؤسسه تعلیمی خصوصی داخلی، مختلط وبین المللی
  مادۀ یازدهم :
  (1) اشخاص حقیقی وحكمی داخلی وخارجی می توانند، مؤسسات تعلیمی خصوصی داخلی، مختلط و بین المللی را با معیار های ملی و بین المللی در دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون برای اتباع افغان و خارجی مطابق مقررهْ مربوط تأسیس نمایند.
  (2) نصاب، پلان تعلیمی و طرز فعالیت مؤسسات مندرج فقرۀ (1) این ماده و شرایط پذیرش شاگردان، معلمان ، استادان ومدرسان طبق مقرره مربوط تنظیم می گردد .

  معیار های تعلیمی
  مادۀ دوازدهم :
  (1) شروع و ختم سال تعلیمی مناطق سرد سیر و گرم سیرکشور، تعداد ساعات درسی درهفته، معیارتعداد شاگردان در صنف، نصاب و پلان تعلیمی و سیستم ارزیابی و امتحانات دوره های تعلیمی مختلف، مطابق لوایح مربوط توسط وزارت معارف تنظیم می گردد .
  (2) شرایط پذیرش،تعداد ، معیارهای سویه معلمان ، استادان و مدرسان و اصول روش ارزیابی و امتحانات آن ها و سایر معیار های علمی ، مسلكی و تخصصی شان مطابق لوایح مربوط توسط وزارت معارف تنظیم می گردد .

  تعلیم غیرحضوری وتعلیم از راه دور
  مادۀ سیزدهم :
  وزارت معارف زمینۀ تعمیم تعلیم غیرحضوری و تعلیم از راه دور را در دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون مطابق مقررۀ مربوط فراهم می سازد.

  تعلیمات قبل از مکتب
  مادۀ چهاردهم:
  تعلیمات قبل از مکتب به منظور آماده ساختن اطفال برای دوره تعلیمات متوسطه (اساسی)
  مطابق لایحۀ مربوط تنظیم می گردد.

  تعلیم اشخاص دارای نیازمندی های خاص
  مادۀ پانزدهم:
  تعلیم اطفال و اشخاص بالغی که دارای نیازمندی های خاص تعلیمی و تربیتی بوده و بنا بر عوامل مختلف از تعلیم و تربیه باز مانده اند، در دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون مطابق لایحۀ مربوط تنظیم می گردد.

  برنامۀ رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی
  مادۀ شانزدهم:
  وزارت معارف، به منظور تعمیم دوره های مختلف تعلیمات مندرج این قانون وتوسعۀ برنامه های آموزشی، تفریحی، ورزشی و اگاهی عامه برای اطفا ل واشخاص بالغ، برنامۀ رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی را مطابق لایحۀ مربوط تنظیم ونشر می نماید.


  نقد هر کتاب نیاز به وقت کافی دارد- من بازهم ارزو دارم تا تلاشهای تحقیق ګرانه خویش را به شکل مقایسوی ادامه بدهید .
  یار زنده وصحبت باقی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس