در همین بخش

صفحه نخست > عکس > خشخاش کشت نمی کنند؛ در تار و پود قالین، جهان را نقش می بندند

خشخاش کشت نمی کنند؛ در تار و پود قالین، جهان را نقش می بندند

آنانی که کوشش می کنند تا از راه های مشروع زندگی خود را بگذرانند، از هیچ کمک دولتی برخوردار نیستند. توجه مافیای دولتی به کشت خشخاش و بدست آوردن پول های باد آورده از راه های نامشروع و غیر قانونی باعث شده که صنعت قالین افغانستان رونق خود را کم کم از دست بدهد.
چهار شنبه 28 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنانی که کوشش می کنند تا از راه های مشروع زندگی خود را بگذرانند، از هیچ کمک دولتی برخوردار نیستند. توجه مافیای دولتی به کشت خشخاش و بدست آوردن پول های باد آورده از راه های نامشروع و غیر قانونی باعث شده که صنعت قالین افغانستان رونق خود را کم کم از دست بدهد.

عکس از گتی ایمیج

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس