صفحه نخست > خبر و گزارش > پادشاه هرویین لوبيا کشت می کند؟

پادشاه هرویین لوبيا کشت می کند؟

کاهش توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان باورکردنی ست؟
يكشنبه 1 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: آنچه در ادامه می آيد متن کامل خبری ست که توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان به رسانه ها و نيز کابل پرس? ارسال شده است.

اول فبروری، 2009 کابل- بنابر گزارش مشترک وزارت مواد مخدر و دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر
ملل متحد، سال 2009 شاهد کاهش بيشتر در کشت ترياک در افغانستان خواهد بود.

هيچ يک از ولايات افغانستان روند روبه رشد کشت ترياک را نشان نمی دهند و 18 ولايتی که در سال 2008
ولايات عاری از کوکنار اعلام شدند، همچنان اين حالت را حفظ خواهند کرد و احتمال می رود که 7 ولايت
ديگر ميزان کشت را کاهش دهند.

در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل امروز، وزير مبارزه با مواد مخدر، جنرال خديداد، نماينده خاص
سرمنشی ملل متحد، کای آيده و نماينده دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر، ژان لوک لماهيو، يافته هايی را از
سروی ارزيابی سريع ترياک اعلام کردند.

مانند سالهای گذشته، کشت ترياک در سال 2009 تقريبا به هفت ولايت بی ثبات در جنوب و جنوب غرب
محدود می باشد. به نظر می رسد که در شمال، مرکز و شرق کشور، فشار از سوی مقامات دولتی، کمبود
مواد غذايی و کمپين های معلوماتی و موثر قبل از کشت به کاهش در کشت کوکنار کمک کرده اند. در جنوب
و جنوب غرب، کاهش کشت ترياک ناشی از قيمت بالای گندم، قيمت پائين ترياک و کمبود آب به دليل
خشکسالی شديد می باشد.

جنرال خديداد از تلاش های ايالات متحده و بريتانيا برای معرفی و کمک به طرح اجراات خوب قدردانی کرد
و از ساير کشورها خواست تا کمک کنند و گفت که "اين فرصتی است برای رسيدن به افغانستانی عاری از
کوکنار" و "مبارزه با مواد مخدر در افغانستان يک مبارزه مشترک است، ما بايد در کنار يکديگر باشيم تا اين
پديده خطرناک و شوم را از منطقه از بين ببريم."

نماينده خاص ملل متحد، کای آيده، گفت: "گزارشی که امروز نشر شده نشان دهنده اين است که ما در تلاشهای
مان برای کاهش کشت کوکنار به يک نقطه عطف مهم رسيده ايم. اما برای تحکيم اين تحولات مثبت ما بايد بر
توانايی خود برای استفاده کامل از دو سال آينده تکيه کنيم."

نماينده دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد، ژان لوک لماهيو، به وزارت مبارزه با مواد مخدر برای
تلاشهايش در مبارزه با کشت ترياک تبريک گفته و تاکيد کرد که "اين اصلاح بازار احتمال فرصتی است
برای تحکيم پيشرفت هايی که در شمال شروع شد و بايد همچنان در ولايات جنوبی ادامه پيدا کند. اين کاهش
پيش بينی شده، بيشتر يک دعوت خوشايند است برای عمل، هماهنگی و تحکيم تا يک پيشرفت."
آقای لماهيو از دولت افغانستان، کشورهای همسايه و جامعه جهانی خواست تا همکاری های منطقه ای مانند
جلوگيری از گسترش پريکرسرها (پيشقدم های کيمياوی)، کاهش جريان پول ناشی از مواد مخدر، تشديد
امحای لابراتوارهای مواد مخدر را تقويت کنند.

پادشاه هرويين يا پادشاه لوبيا؟

آيا ولی کرزی به کشت لوبيا راضی می شود؟

شنبه 3 مه 2008

نيمی از پول کمک های جامعه ی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر برای کشاورزان تا در 5 سال در طرحی آزمايشی گندم و جو و لوبيا بکارند و نيمی برای مبارزه.

جملاتی که آمد همان چيزی بود که محمد يونس قانونی امروز در پارلمان افغانستان ايراد کرد و از طرح جديدی خبر داد که جامعه ی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد کرده است.

افغانستان بزرگترين توليد کننده ی مواد مخدر که بالاترين مقامات دولتی در کشت و قاچاق آن دست دارند، آيا با طرح ها موفق خواهد شد که مواد مخدر را کنار بگذارد؟ تاکنون طرح های مختلفی از سوی دولت و جامعه ی جهانی روی دست گرفته شده که هميشه با شکست مواجه بوده است. حتا برای مبارزه با مواد مخدر يک وزارت نيز ايجاد کردند که برای مدت طولانی آقای حبيب الله قادری وزير آن بود و پس از مصرف ميليون ها دالر به دستاورد جالبی دست يافتند و آن افزايش بيشتر توليد و قاچاق مواد مخدر بود. آقای قادری ناچار شد به سبب بی لياقتی از سمت خود استعفا کند و بيماری را پيش کشيد. اين در حالی ست که اين بيمار به يک سمت ديگر به عنوان ديپلمات در کانادا گمارده شد. به همين شکل سرپرستان و وزير جديد نيز هيچ گام مثبتی برای مبارزه با مواد مخدر برنداشته و در عوض کاهش توليد و قاچاق، توليد و قاچاق افزايش چشمگيری يافته است. اکنون نيز با فرارسيدن تابستان، توليدات امسال مواد مخدر آماده ی برداشت و قاچاق می شوند. ميان توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و جنگ با نيروهای طالبان هميشه پيوندی مهم بوده است. زمانی که توليد و قاچاق روی دست گرفته می شود، نيروهای بين المللی و پوليس و اردوی ملی افغانستان مناطق مهم و کليدی توليد و قاچاق را به نيروهای طالبان واگذار می کنند و در فصل سرما دوباره بيرق جمهوری اسلامی افغانستان را به اهتزار در می آورند.

کارتون از عتيق شاهد

در اين بازی نمی توان نقش مقامات بلندپايه و روابط خانوادگی آنان را در نظر نگرفت. کسی گمان نمی کند ولی کرزی برادر حامد کرزی دست از توليد و قاچاق مواد مخدر بکشد و تبديل به پادشاه لوبيا يا پادشاه گندم و جو شود. يا مقامات ديگر مانند اسدلله خالد و محمد عارف نورزی مگر می توانند پول هنگفت و باج کلانی که از اين طريق بدست می آورند را کناری نهند و به معاش دولتی بسنده کنند؟
دست داشتن مقامات بلند پايه ی دولتی در توليد و قاچاق مواد مخدر موضوعی ست که همه ی مقامات و حتا قاچاق چيان مواد مخدر آن را ابراز کرده اما کسی نام آنان را افشا نمی کند.

مثل معروفی ست که دزد برای دستگير نشدن، خود با دزد بگيران همراه می شود و گويی اين بازی اکنون در افغانستان و ميان مقامات شايع شده است.

موسی قلعه همچنان در دست طالبان

يک طالب ولسوال موسی قلعه

دو شنبه 7 ژانويه 2008

دولت افغانستان پس از به ظاهر بيرون راندن تروريستان طالب از ولسوالی موسی قلعه، يک طالب معروف را به عنوان ولسوال برای اين ولسوالی انتخاب کرد. اسدالله وفا والی ولايت هلمند به خبرنگاران گفته است که " ملا عبدالسلام" به عنوان ولسوال جديد انتخاب شده است. ملا عبدالاسلام در زمان رژيم تاريک طالبان والی ولايت ارزگان بود.

اسدالله وفا همچنين اعلام کرد که دولت بزودی مقامات ديگر ولايت هلمند را معرفی خواهد کرد. ولايت هلمند حدود يکماه پيش به تصرف دولت درآمد و بيرق امارت اسلامی پايين و بيرق جمهوری اسلامی در آنجا بالا رفت.

با اين وجود و در حالی که گفته می شود ولايت هلمند اکنون ديگر در تصرف طالبان نيست اما منابع آگاه معتقدند که طالبان نفوذ فراوانی در هلمند دارند و حتا والی اين ولايت اسد الله وفا نيز ارتباطات گسترده ای با طالبان دارد.

از سوی ديگر گفته می شود که بيرق جمهوری اسلامی افغانستان فقط برای فصل زمستان و وقتی که فصل، فصل کوکنار نيست در هلمند و ولسوالی موسی قلعه در اهتزار است و باقی سال سراسر در کنترول طالبان می باشد.

اسدالله خالد و برکناری؟

شبکه ی فساد در قندهار: برادر حامد کرزی، اسدالله خالد و محمد عارف نورزی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


حبيب الله قادری خوشگذارانی می کند نه مبارزه با مواد مخدر

روابط شخصی، واسطه ها و عدم کفایت باعث ناکامی وزارت مبارزه با مواد مخدر شده است

نويسنده: داکتر محمد عثمان فروتن

چهار شنبه 23 مه 2007


ناامنی و مواد مخدر

گلالی مومند معاون شورای سنلس در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس

جمعه 13 ژوئيه 2007


امریکا و مافیای مواد مخدر در افغانستان

چهار شنبه 19 دسامبر 2007, نويسنده: حکيم نعيم


شبکه های جنایتکار که توليد مواد مخدر را اداره می کنند باید نابود شوند!

آيا شامل مقامات بلندپايه افغانستان و برادر کرزی نيز می شود؟

پنج شنبه 6 مارس 2008


به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

چالش جهانی مواد مخدر و چند پیشنهاد

نويسنده: توسلی غرجستانی

سه شنبه 26 ژوئن 2007


برای خواندن مقالات بيشتر درباره ی مواد مخدر در افغانستان اينجا را کليک کنيد!

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • bradarhai aziz ta k ma na mard astim hma sar ma hkomat mikonad[panjabi amrikai wa....[ talb mjahd wa... kist hma ash chocca hai anglis astan wa inha brai chi inja astan salana 57 miliard dalar anglis wa amrika aid az frosh irooin da kshwar ma daran dga chod shoma fker konid k agar talib wa mjahd ba jang.... nabashad in aid mibashad ]agar jang na bashad wa mardm aram bashand in kar amkan dard[

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس