صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > سند ارتباط جنرال دوستم با سردار وزيرستان

سند ارتباط جنرال دوستم با سردار وزيرستان

ملک حاجی عبدالودود اخپل
کابل پرس
سه شنبه 15 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: اين سند نشان می دهد که سردار وزيرستان ملک حاجی عبدالودود اخپل بصورت مستقيم و غير مستقيم از طريق حاجی نواب خان با جنرال دوستم در ارتباط بوده است.


اين مطلب از نسخه ی نخست کابل پرس? به اين نسخه منتقل شده است.

تاريخ انتشار قبلی: 28 جدی سال 1385

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پیروزی استاد میر 1000 و سبز بودن قلمش آرزوی همه است!!

  واقعا جای افتخار است بر وجودت جناب میر هزار !! افشا کن چهره های خایینین را

  • دوستم حاضراست برای هرکس وهرکجابرضدملت وکشورخدمت وخیانت کند . اوبرضد مردم ، وطن ، رهبران خود، وحتی یاران خودخیانت کرده وبازهم حاضر است به هرکس وناکس خودرابفروشد ، به پننجابی ، ترکی ، ایرانی ، روسی ، تاجکی ، ازبکی ، امریکایی ، این مسلک ومکتب اوست .

  • سلام

   از شرافت دوستم بود که شما قلم به دستان امروز زنده مانده اید ورنه بعد از خاتمه یافتن دولت مرحوم داکتر نجیب الله، و به اقتدار آمدن برادران مثل سیاف و گلبدین تا حال زنده نبوده اید.

   آنلاین : بجواب مطلب دوستم

  • واقعاجنرال دوستم وطندوست است بخاطروطن درکوه ها ودردره هابااجنبی یان جنگید .اولین شخص بودکه خط اول طالب نماهاراازمزارشریف شکست و زمینه را برای قوای ائتلاف مساعدساخت این نکتایی دارمایکه درلوکس ترین موترهاراسوارمیشوندامروزگپ ازحقوق بشرمیزنند.وزیرصاحب هایی کنونی ماهریکی پشتبانه خارچی دارندوایجنس خارجی هستند

  • راست میگی عبدالله دوستم ازهرنوع کمک که ازدستش میامدبرمردم خوددریغ نکرده ازوخاطراست که ملیون هانفرازاوحمایت میکنند.چرامردم ازاکبربای وامثال آن حمایت نمیکند علتش چیست؟خودت یک چاپلوس سوپرخارجی بودی .مگراندک بعد تاریخ تیرشده میشی جانم.

  • جنرال دوستم یا فاحش و خاین ملی!
   چرا جنرال دوستم از کشور ترکیه پناه سیاسی گرفت؟
   جواب این است که جنرال دوستم چیزی که کشت کرده بود وقتی آن رسیده بود که آنرا درو کند/ اما متاسفانه بعضی از همران وی او را رهنمائی کرد که بودن تو در مزریعه که کشت کردی منجر به هلاکت شما میشود.
   آیا شمایکه امروز از دوستم و امثال دوستم دفاع میکنید شاید نگهبانان سگ او باشید.
   قبر های دسته جمعی کشتار های مردم بیگناه بخصوص قوم پشتون و غارت اموال و تجاوز به نوامیس ملی و زیر پا نمودن کرامت انسانی و بی حرمتی به دین و حقوق بشر یک از کار نامه های نیک اوست که امروز باعث شده از مملکت بگریزد و بقیه خیانت های که او میخواست انجام بدهد ولی زمان با او یاری نکرد میخواهد از بیرون کشور انجام بدهد تا باشد خدمتی کرده باشد به مردم زجر دیده و شکنجه دیده افغانستان یک مثال از خدمت و مردم دوستی و احترام به نوامیس ملی آقای دوستم را میخواهم برایتان ارایه بدارم که به یک هموطن خود کرده بود ان هم در ناحیه شانزدهم ولایت کابل رخ داده بود از دست جنرال صاحب عزیز و گروه او .
   کســــــــــــیکه از دوستم و امثال آن همایت میکنند ولو که مربوط هر قوم و هر ملیت باشد به نزد مردم افغانستان خاین و وطنفروش است ومتاسفانه از این جمله حمایت گران همچو مردم نیک یک هم اقای کرزی است که به عوض اینکه او را به محاکمه بکشاند بر عکس او را به کرسی بسیار بلند دولتی مکافات نمود این خود نشان دهنده خیانت ملی ، جفا و زیر پا کردن آرمان های شهیدان افغانستان میباشد که آقای کرزی عامل ان گردید.
   جنرال دوستم (مار استین) او در کاسه که میخورد در همان کاسه پا میماند و به همان دسترخوان بی حرمتی میکند که در برابر شهید داکتر نجیب الله نمک حرامی خود را نشان داد.
   امروز اگر شما مردم عزیز قلم خود را روی افشا کردن چهره های خاینین بر میداریداین یک خدمت و حس وطندوستی و مردمی دوستی و شماست.
   سرنگون و شرمنده باد کسانیکه بر ملت غیور و درد مند افغانستان خیانت کردند.// با تشکر از کابل پرس?

   // با تشکر از کابل پرس

  • من بسیار بحث کنان نمی نویسم فقط در یک چند جمله میگویم که کســـــــیکه از دوســــتم و امثالان آن حمایت و دفاع میکنند و نام ان را بگونه نیک میگیرند در اصل به نوامیس ملی و احساسات مردم افغانستان بی احترامی و بی حرمتی میکنند.
   دوستم=نمک حرام+فاحش+وطنفروش+قاتل+دزد+گلم جم+ =( دوســــتم)
   و کســـیکه در به او رتبه جنرالی اعطا کرده است در اصل متقبل یک اشتباه بزرگ گردیده است.

  • سلام برای ملت:
   بنظرجناب چوکری بنویسم جناب چوکری نوشته شماره که خواندم این تنها خسومت ودشمنی شخصی باجنرال دوستم داری چراکه جنرال دوستم بودکه ملت افغانستان راازشرحکمتیار,طالبان جلاد.سیاف قاتل....شماملت رانجات دادهمین جنرال دوستم بودکه کابل را ازدست ظالمان نجات داد چراکه اگراین شخص بین ملیت تفرقه مینداخت هنوز خوش بایدمیشد چراکه او تنهااز ازبیک هادفاع نمیکردبلکه ازملت افغانستان کرداززیرراکیت حکمتیارملت افغانستان را نجات داد ازیادت برامد که طالبان جلاددست مردم بیگناه راوحشیانه دربین مردم قطع میکردویاباگلوله تیزگلوی این ملت افغان رامیبندیدهمین جنرال دوستم بودکه درس عبرت برای شان دادوازیادت برآمد که جنرال دوستم مهاجرین کابل رادرسفحات شمال جای دادآیا این شخص برملت ظلم کرد آیا این ظلم است که شب وروززمستان و تابستان گوشنه و تشنه درکوهای افغانستان بخاطرملت دربین توپ تفنگ زندگی کردتاکه شمارا نجات بته برادردرخود بنگر ازحکمتیار گپ بزن که درلست سیاه قرارداره ازطالبهاگپ بزن که چقدرظلم برملت کردویاجناب مسعودبودکه یک راکت طرف حکمتیارفیرمیکردویکی هم طرف علی مزاری آنهارا بین خود درگیر کرده خود نگاه میکردوهزارها جوان وطفلان شهیدمیشد برادرکمی فکر کواگرجنرال دوستم وطن فروش میبود درکوه نمی خوابیدنان قاق نمی خورد مثل دیگر ها درخارج آسوده وآرام زندگی میکرد.نصیراحمدتوران

  • خطاب به همه اوغان ها (پشتون) و دوشمنان رهبران قهرمانان تاجیک، یوزبک ، هزاره.

   .. این سند نیست یک پرزه به زبان پشتو است و نام ژنرال دوستم نوشته شده‌ است .. پشتون‌ها به خاطر قودرت(طالبان) از هیچ رذالت دریغ نکردند . ۱ مزاکره با شهید مزاری(که بعدا هزاره‌ها و شویا‌ها را کافر و قتل ععام کردن ) ۲، جور آمد با ژنرال ملک.۳ مذاکره با دوستم توست سر connsol پاکستان در مزار . در یوتیوب هم است که consol پاکستان که خود می‌‌گوید که با ژنرال دوستام صحبت کرده تا با مسود یک جا نشود و با طالیبان بپیوندد .. تنها کس که فرب طالیبان اوغان را نخورد گ دوستم بود و زن‌شان را تا آخر سنبا کرد و مورد‌های‌شان دریای عمو را پر کرده بود . و ژنرال ملک هم جبران کرد ۵۰۰۰ ساگ تالیب پشتون را یک جا موردار کرد فقط کس که فرب سیاسی خرد مزاری شهید بود ..پشتون‌ها بخاطر قودرت از زن و ناموس خود هم صرفه نمی‌ کنند .دادن دختر ۱۴ ساله ملا کور به بین لادین یک مثال زنده است .خاک و وطن ،غیرت فقط در قالب شوار ‌ها و آهنگ‌های وطنی سرود های به نام ملی‌ می‌‌راس این کثافت ها باقی مانده . در اصل و حالا که با هما آشکار شد‌ که از پشتون کرده بی‌ ناموس ، بغیرت، مردگو پاکستان ،وطن فروش در افغانستان چه که در دنیا پیدا نمشود . این ملیت رذیل ، وحشی پست ، انسان ستیز . ضد ا سلامیت و بشریت .زنده بعد ژنرال دوستم این فاتح افغانستان در مقابیل پاکستان با همه متهیدین جبهه نجات شمال افغانستان .سرنو گون بد دوشمنان این وطن و مردگاو‌های پنجابی و غلام‌های انگلیس.

  • برادرعزیز شما هنوزهم کورکورانه عمل میکنید چراه که ناخوانده امضا میکنید اصلا هیچ معلومات ندارید زیراکه سخنان روی خسومت تبعیض احمقانه شمااست در ایتدا شما کمی معلومات پیداکنید باز هرچیزیکه مینوسید باز بنوسید بخاطریکه جنرال صاحب دوستم میخواست به داکتر نجیب الله خدمت کند وآن را مرگ نجات بدهد اما آن بالاآن اعتماد نکرده به خاطریکه فریب وطن فروخته های خودراخورده بود آن بیچاره خبر نداشت که این سگ های وطن فروش فریب پاکستان راخورده اند وآن را به دام مرگ کشاندن باتشکر اکابل پریس

 • برای تثبیت شخصیت « رفیق برادر، ملا الحاج» دوستم به هیچ سندوبرهان ضرورت نیست . ضایط رشید پوست پهلوانی رابرخ کشیده که زیرچلدش هزارمزدک، کاویانی، عظیمی ، بریالی ومسیروحتی بچه جان ذ‌کی درحرکت وفعالیت اند. اینراحالاهرکس ودرهرجامیدانند . به هیچ سند ودلیل ضرورت باقی نمانده . امابازهم ماوشمااکرزنده کی مجالدادازاین سلسله اسنادزیاد خواهیم دید . ازکابل پرس مجهان سپاس !

  • chop ko bache panjaabi .. ein sanad nest yak porza ba zaban pashtu ast wa name Genral dustom naweshta shuda ast .. pashtun ha baa khater (taliban) az hich rezaalat derigh nakardand . 1 Muzakera Ba shahid mazari(ke badan hazara ha wa shuya ha ra kafir wa qatel aam kardan ) 2, jur amad ba General Malik.3 mozakera ba Dustom tawaset Concel pakistan dar mazar . dar youtube ham ast ke concel pakistan mega ke ba Genral dustum sohbat karda ta ba Mosod yak jaa nashawad wa ba talibaan bepaiwandad .. tanha kase ke freb Taliban awghan ra nakhur G Dustom bud wa zane shan ra ta bikh sonba kard wa morda hai shan daryaye aamo ra por karda bud . wa Genral Malik ham jebran kard 5000 sag talib pashtun yak ja murdar kard faqat kase ke freb syasi khurd Mazari shahid bud ..pashtun ha bakhatere Qudrat az zan wa naamos khud ham ter astand .dukhtar 14 sala Omar kor ba bin ladin yak mesal zenda ast .khaak wa watan ,Ghairat faqat dar qaaleb shuar wa aahang hai watani baaqi maanda . dar asel wa hala ke malom shud ba hama az pashtun karda bi naamos , beghairat, mordagaw pakistan ,watan forosh dar afghanistan che ke dar dunya paida nameshawad . ein melyat razil , wahshi past , ensaan setiz . zed islamyat wa basharyat .Zenda baad Genral dustom ein fateh afg dar moqabil pakistan ba hama motahidin jabhe Nejaat shamal afghanistan .sarnogon baad dushmanan ein watan wa mordagaw hai panjaabi wa ghulam hai englis.

 • شما خاینین ملت وطن فروشان از خاب غفلت چه وقت بیدار میشوید؛
  چه وقت دوست و دشمن خود را میشناسید؟
  دوستم ابر مرد تاریخ وقهرمان ملت و مخالف خاینین بوده و میباشد.

  • سلام برادرم احمدزائی !
   گپ شمادرست است .وزیرصاحبایکه ازاروپاوآمریکا آمدن (0.05%)ناکارآمداست ازدردوغم مردم بیخبربودند.یکتعدادرهبرهای ماهموروزهایی سخت درکنارمردم بودند.مردم ماشاهدآن اند.رهبرهای ماهم میتوانست بره به کشورخارج.مثل نکتایی دارهای کنونی عیش ونوش خوده بکنه امانی.

  • جنرال دوستم مظهرشجاعت بوده وشاید سند ساخته گی باشددرسندمتذکره هیچ نوع آثار دوستم دیدیه نشده بنا واقعیت ندارد شاید از جانب مخالفین اش تهیه شده باشد

 • Dostam Yak Adam beswad wa be aqal hast, Dar Waqt Dr, Najeebullah hamray Kamonestha bood wa alaeha mujahedeen mejangeed, chera? baz Hamray Hezab Eslam Yakjay shod wa aleha degar Ahzab mejangeed chera? ba nazar man pastreen Rahbar dar Afghanistan Dostum Kala kham be maghz mebashad,ba ahteram Mayar

  • عزيزان بهتر است از عنوان صاحب که مانند قربان از اثار وجود نحس انگليس ها و موهن است استفاده نشود(يعني من قرباني ارباب هستم و او صاحب مناست و من برده او هستم)دوستم هم کسي است که حکمتيار بودن او را در کابل بهانه مخالفت با دولت اسلامي قرار داده بود ووقتي دوستم خودش از کابل رفت حکمتيار با او و مزاري و مجددي شوراي هماهنگي را براي خروج بر دولت اسلامي تشکيل داد وکابل را بمباران مي نمودند

  • zarorat ham nest .. naamet kafist .. waqte kalema Meli ra zekr kardid .. haman zed pashtuni mana medahad . har kas ke dar moqabel pashtun ha estagi konand kheyanat ba nawamis meli kardand . ein pashtun ha ke zan hai shan ba panjabi mefroshand wa watan shan ra ke haiseyat madar ra darad zer pai panjabi ha mekonand .hech ba nawamis meli kheyanat nakarda and?? awalad namak haram panjaab . haman zor dustom bud ke hale pusht pc nashisti . agar na taliban sare mard ham chadari mekard wa khar ra nikar meposhand .. che rasad ke bare tu internet meyaward . awghan ghol .kuchi kohi

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس