صفحه نخست > کارتون > طنز روز > بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که (...)

بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که طالــــبان دوســـتان امــــریکا اند !

شمس الحق حقانی
يكشنبه 25 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که طالــــبان دوســـتان امــــریکا اند !

در یکی از پس کوچه های کابل ترکاری فروشی دوکان داشت که با فروش ملی سرخک و تراتیزک اعاشه زندگی میکرد.
یکروز طفلک خورد سال نز او آمده یک پاو کچالو از او خواست ، ترکاری فروش که برای پرکردن دخل دوکان گاه و بیگاه از حق مشتریانش هم چیزکی در جیب می انداخت با دیدن طفلک خورد سال باز هم شیطان در زیر پوستش در آمده و بجای کچالو یک پاو شلغم در خریطه سودای طفلک انداخته او را طرف خانه اش روان کرد.
پدر طفل که خریطه را باز کرد به تعجب نگاهی به داخل خریطه انداخته و دست پسرش را گرفته طرف دوکان سبزی فروش روان شد.
سبزی فروش که غرق دنیای خیالات بود از صدای پای مشتری سرش را بلند کرد و یکمرد شخ بروت و قوی هیکل را با چهره زشت و وحشتناکی در مقابلش یافت ، از جایش تکان خورده و هنگامیکه چشمش به پسرک خوردسال افتاد کم بود قلبش از حرکت بماند و تمام موهای بدنش راست شده عرق سرد در پیشانیش جاری شد.
او را سلام گفته و پرسید چه امر و خدمت دارد ، مرد با صدای غران که علایم خشم و غضب درآن احساس می شد به او گفت : او بی انصاف بی مروت تو خجالت نمیکشی که یک طفل معصوم را فریب داده پول کچالو میگیری و در خریطه اش شلغم می اندازی ؟
ترکاری فروش از ترس زبانش به لکنت افتاد و سوگند یاد میکند که این شلغم ها در اصل کچالو بودند ولی از بالای بادنجان ها لول خورده و شلغم شده اند !

از آقای بایدن هم که پرسیده اند که تا دیروز طالبان دشمن امریکا بود پس حالا چطور به یکبارگی به دوست امریکا تبدیل شد ، او هم در جواب گفته که طالبان اصلاً دشمن امریکا بودند ولی چرخ زمان آنها به دوستان امریکا تبدیل کرده !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

http://www.facebook.com/profil...

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • اكر طالبان دوستا امريكا باشند بس امريكايي ها عساكر خودرا براى كشتن نزد طالبان فرستاده بودند؟ طاب كناه خون اين هزار عسكر خارجى رابدوش دارد و يا امريكايي خا بخاطر كدام هدف ديكرى اين جند بياده خودرا در خورداده باشند؟ در كفتار و كردار امريكايي ها , مانند با كستانى ها تناقص موجود است.اين تناقص ما را مشكوك ميسازد كه ايا واقعا اينها در مبارزه برعليه تروريزم صادق هستند؟
  يا بالاى ما فيلمبريست؟
  ما خو هرجه اينها كفتند همنطور كرديم.
  برويم به طرف انتخابات,رفتيم از عقب خنجرزد,با تقلب ديكرى را بلند كرد.
  كفت سلاحهاى خودرا ده يك كنيد ما,ما ده يك جه كه همه بود و نبود را تسليم كرديم كه اينه تو بكير و ديكر بكو ,جه كنيم؟
  بولهاى فخرى امد و نفر خودرا در وزارت ماليه مقرر كرد كفت بيغير به جند هيرويين فروش به ديكران كوشت خوك.
  تمام زمام امورا به قوم بشتون داد و اين قوم را از جهارىجهت مسلح ساخت.و انها بايد به كشتار اقوام خلع سالاح شده ببردازند مانند سابق اين كار را انها بار بار كردند و انها به اين جنايات اشنا هستند و جيزكر هم همان جيز كر قبلى است.
  افسانه سر منكسك بنام بنلادن تنك و تاريك ساختند كه انجا راست و دروغ معلوم نيست,عجب نيست كه يك روز بنلادن هم دوست و عزيز امريكا برايد.
  اصلا ما ساده هستيم اين همه دشمنى با ما است.اقوام غير بشتون اين كشور.اين را نميكويند و لى از عمل شان ما به اين نتيجه ميرسيم.
  بيدون سلا
  از بازسازى از كاو غدود هم نيست
  كشتار بيرهنامه رهبران و مردم بطور دسته جمعى
  عاشورا كابل
  عاشوراى تخار
  عاشوراى شبرغان
  عاشوراى بغلان
  عاشوراى كندز
  عاشوراى شمالى
  عاشوراى با ميان و يكاولنك
  عاشوراى هرات
  براى از باز سازى تنها عاشورا ها سا ختند و اطفال ما به خون افتيدند.
  ايا اينها براى عاشورا سازى داياك كردند و سلاحها را جمع كردند؟
  از باز سازى در مناطق غير بشتون اثرى نيست و عاشورا سازى بيهم و به شدت ادامه دارد.
  اينها همه توسط قوم بشتون او غان و با كستانى و خارجى ها بهم بلان شده و عملى شده است .اينست دشمنى با ما.با بشتونها بر معامله ميبرايند و ديكران را معامله كر نيستند,ميكشند.
  عشقبازى خود به خود كردند و بس
  نامها مجنون و ليلا ساختند
  ديكر ما به به اين افسانه هاى سر منكسك شما هم باور نداريم.در عل شما جنان نيست كه ازان ميلا فيد.

جستجو در کابل پرس