در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > پشت ملای انگلیسی به نماز ایستادن کم بود که به فتوای ملای امریکایی به جهاد (...)

پشت ملای انگلیسی به نماز ایستادن کم بود که به فتوای ملای امریکایی به جهاد هم بر خاستیم !

شمس الحق حقانی
شنبه 7 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پشت ملای انگلیسی به نماز ایستادن کم بود که به فتوای ملای امریکایی به جهاد هم بر خاستیم !

گفته اند که کور یکبار عصایش را گم میکند ولی از بخت بد کور افغانستان هر روز عصایش را گم میکند ورنه تجربه ملا امام انگلیسی مسجد پلخشتی کابل که مردم سالها به پشت او اقامه نماز کردند برای ما باید کافی می بود و دیگر فریب ملای امریکایی را نخورده و به فتوای او در مقابل بت بامیان و تاکهای انگور شمالی جهاد نمیکردیم .

در امریکایی بودن ملای کور هیچ زمان کس شک و شبهه نداشته و همه میدانند که او از پدر امریکایی و مادر پاکستانی بدنيا آمده ، گرچه که درمورد پدر بودن پدر امريکايی او حرف های هم گفته ميشود چون مادر پاکستانی او خيلی صفت پاک دامنی نداشته و بعض شب ها را با کاکای انگليسی او هم سپری ميکرده ولی سر خانه پوشيده است و حقيقت را فقط خدا ميداند.

اما درین چندین سالیکه بعلت سرپیچی از فرامین پدر و کاکا از طرف آنها عاق شده بود پس از مجبوری و جهت تامین معشیت ظاهراً به اسلام گرایش پیدا کرده و جهاد در مقابل کفار خصوصاً امریکا و انگلیس را شعارش قرار داده و برای ثبوت مدعایش به تخریب بت بامیان ، کندن تاکهای انگور شمالی و ذبح اسلامی و سنگسار مردمان بی گناه پرداخته است.

اما طبق مثل معروف که آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست و یا گوشت از ناخن جدایی ندارد بالاخره پدر دیگر توان دیدن حالت فلاکتبار پسر را در دشتهای سوزان کویته بلوچستان ناپاکستان نداشته و با مصرف نیم ملیون دالر امریکایی تدارک مسافرت او را در قطر دیده و در آنجا به تهیه اقامتگاه مناسب برای او و یارانش پرداخت.

نیم ملیون دالر امریکایی مصارف سفر و تهیه مسکن ملا عمر و حواریونش در قطر در نگاه اول اغراق آمیز بنظر میرسد ولی اگر در نظر بگیریم که ده فامیل طالب که هر کدام حد اقل دارای ده تا پانزده طالبچه و سه راس شتر و شش راس گاو و دها بز و گوسپند و غژدی و نمد و گلم و کوزه و کاسه اند این مبلغ خیلی هم مبالغه آمیز نخواهد بود.

برای انتقال آنها امریکا طیاره باربری انتونوف روسی را کرایه گرفته و در میدان هوایی دوحه تیم صحی دوکتوران امریکا مجهز با مدرن ترین وسایل طبی و بهداشتی به معاینه صحی جل و جفن و ریش و پشم آنها پرداخته و با صد ها نوع حشره از قبیل شپش و کیک و کنه و مور و ملخ آشنایی پیداکرده و بالاخره بعد از شستشوی آنها با آب داغ و صابون و شامپوی امریکایی و ضدعفونی کردن شان آنها را به تیم آرایشگر و خیاطان حرفه ای امریکایی سپردند تا از ایشان طالبان به سلیقه و ستایل غرب و معیار های لندن و پاریس درست کنند.

فقط اجازه داشتند که ریش و پشم شان را منحیث یادگار دوران توحش و مغاره نشینی حفظ کنند که برای پاک کاری آنها از چرک و کثافت و انواع و اقسام حشرات و جناوران ساعت ها وقت و مقدار زیاد شامپو های مخصوص استعمال گردید تا که برس و شانه موی بالاخره موفق به عبور از بین جنگل آمازون ریش آنها گردید.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002727094161&sk=photos

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • ملا چه امریکائی ابشد ملا انگلیسی باشد ملا ئی عربی باشد ملائی افغانی باشد ملائی ایرانی باشد ملا یک ملا است ملا پیروی دین مبین اسلام است ملا باید قوانین شرعت را تطبیق نماید .
  این عالی جنابان قوانین اسلامی میخواهند اگر کسی میخواهد مسلمان باشد باید بدون چون و چرا از همینطور انسان ها پیروی نمایند.
  1300 صد سال است که اسلام عربی را اطاعت کرده ایم قرار تجربه اسلام عربی بد تر از اسلام امریکائی و انگلیسی است.
  در اسلام انگلیسی حد عقل حقوق بشر در نظر گرفته میشود اما در اسلام عربی از حقوق بشر هیچ خبر ی هم نیست
  سر زدن گردن زدن چهار زن تواف به دور سنگ سیاه هزران درهزار کشتن گوسفند در طی یک هفته با سنگ زدن منار سمنتی را و غیره این است اسلام عربی.

 • خدا آن قومی را سروری داد
  که تقدیرش بدست خویش بنوشت
  با آن قوم سر و کاری ندارد
  که دهقانش برای دیگران کشت

  این اصل شامل ملا و مقتدی٬ رهبر و پیرو٬ بالاخره همه شهروندان میگردد.
  الهی تو هدایت کن!

 • کشتی ماراحق الاشمسانی زنده وسرفرازباشی

 • نو ورونو، خویدو ، میندو او نورو گوداگایانو چی په اوغانستان جان مانده گیستن او جهاد کرده روان استین اسلام و علیکوم و رحمت الله و برکاتو اما بعد . قال ملا محمد عمر آخند آغا زحمت الله علیه چی مع الخیر که به قطر رسیدین یو قطعه خط که گویای احوال مولک مسلمین و شرایط زیست مومنین باشه به مولک مجاهدین روان کونین چی ما خندا خندا کونیم و به حق مسببین و مکرمین که به ما این رحمت الهی را روا داشتند دوعا کرده روان باشیم .

  فی الحال ما شکور او رحمت چختن تالا کرده در حوضچه سرخانه یی غسل کرده روان هستیم او کوچنیان با کامپوتر گیم بازی کرده روان استن . او خوردنی دیر دیر استک او تنها چیزی که نیستک دنده کی او شلومبو استک که نیستک . پرون که ما مع الخیر به قطر رسیدیم ننه کوچنیان ده بولنتون ضرورت داشت ، نو همی که ده تشناب داخل شوه چیغ وهه چی اینجا ده سر کاسا ما گو نمی کونیم گوفته روان بودک . باد ازی که ما بریش پاماندیم که ده مولک کافرا گو سر قاب و کاسا میکنن ، باز ده کار خود شروع کرده و ما بولنتونه از بوی زیاد ترک گوپتیم او خارج شدیم . دور نرپته بودیم که باز صدا کد ، ملا جانه ! کلوخ راوله که نه ، دلته خو کلوخ ملوخ هم نشته . ولا چی دیر دیر خپه شدیم که حال چی کونیم او کلوخ از کوجا پیدا بوکونیم . ما بریش نو ژغ کردیم که کون خوده یا بشویه یا قتی قاغذ بولنتون پاک کونه . نو همینجه بود که سر ما قار شده گوفت ، نه ولا چی نه ! قتی قاغذ که نام چختن تالاس هم کون خوده پاک می کونوم او هم نی هزاره استوم که با اوبه کون خوده بوشویوم .

  نو ورونو ، خویندو او میندو ! اونمو بود که ای زن خانه خراب با کون چتل ده سر تخت سپید که نو از پیران ما کده پاک بود رفته دراز کشید او بستره پیچه زده گوی در گو کده ماند . ولا چی یک سات تیر نشده بود که از بوی زیاد مامورین حکومتی آمدن و زن ما ره قتی بستره پیچ مستره پیچ بوردن که بوردن . شو که آمد نو دیر دیر خندا خندا کرده روان بودستک . وقتی پورسان کدیم که نو چی گپ شوده که خندا خندا می کونی ، گوفت : هی ملا جانه جار دی شم ، پوختنه مکوه ، پدی دونیا کی داسی داسی کارا او چلا بودستک که ما خبر نداشتیم و او داسی داسی مردای قرآن خوان بودستک که ما هوسشانه کرده روان بودستیم .

  نو امروز هرو مرو یگان ویرانه ره پیدا می کونیم او کمی کلوخ ملوخ ده بولنتون ذخیره می کونیم که باز زن خوده زده گوی در گو نکونه . او ها ، ورونو هر کودام چی مع الخیر به قطر می آمدین یک بوجی کلوخ همرای خود بیارین که زن تانه مامورین ده شو اول با خود نبرن . نو ما که هر طرفه می بینیم همی ریگ استک او ریگ رستک که چختن تالا میدانه کلوخ پیدا کونیم یا نی !

  تر بله مکتوب خیریت باندی ، تاسو به چختن تالا سپارو شپه مو بخیر او نقش قالینه او گلیمه ده چشم زنا او بچای تان هفت رنگ استدعا کوو .

  • نو ورورنو، خویندو ، میندو او نوروگوداگایانو سلام علیکوم و رحمت الله و براکاتو .

   نن ورح نو ما دیر خپه بودیم او دیر دیر گریان کرده روان بودیم . ما به فراق طالبان یو قطعه شعر لیکل کردیم که :

   ژارم ولا چی د خدا جان در پسی ژارم ++ ده قطر شودیم او طالبان در پسی ژارم

   دلته خو جنت دی د غلمان در پسی ژارم ++ د ملا عمر او نورگوداگیان در پسی ژارم

   ژارم ولا چی د خدا جان در پسی ژارم

   زنا شوانه میرن ده روز دیر خو استن ++ نی په قیصه غنوم او نی په قیصه جو استن

   مارا خپه ساختن و ده قیصه کالی نو استن ++ ولا چی په قیصه ما نه ده روز او نه ده شو استن

   اوس ما د کندار جان در پسی ژارم

   از آمدن ما اینجا ، دخمن خبر دار شوده ++ شیخای قطر جمله گی شهوانی و غدار شده

   ولا چی دیر دیر قرآن خانا با ما همکار شوده ++دیر شه قاریان ده اوتاق ما آمده اودار شوده

   اوس ما د ملا عمر جان در پسی ژارم

   ولی خوده ملا جان با ما نه راغلی ده ++ ملا صیب خو شاغلی ده پدی خاطر نه راغلی ده

   پرق نه کوی چی راغلی ده یا نه راغلی ده ++ د لر او برغازیان او عالمان دلته راغلی ده

   اوس ما دانتحاری شهیدان در پسی ژارم

   په قطر باندی هم حور شته او هم موتر ++ په کوته باندی هم رنا شته او هم کولر

   بولنتون باندی صابون شته او هم بایلر ++ پکار نشته مونژ باندی پطلون اوهم نیکر

   اوس ما د نوی تنبان در پسی ژارم ++ ژارم درپسی ژارم

   تربله مکتوب پوری تاسو په چختن تالا سپارو او ملا مامد عمر آخند تاسو در پسی مل شــــــــــــــــــــــه !!

 • نبیل جان وسایر دوستانرا سلام.
  در زمان داکتر نجیب چندین مراتبه لوی جر گه دایر شد بخاطر مصالحه ملی در ان زمان ما در پو لی تخنیک کابل محصل بودیم از تمام اقوام وقبایل دعوت نموده بود و جای انرا در لیلیه پولیتخنک کابل تدارک دیده ما را درلیلیه مر کز
  یا پوهنتون کابل انتقال یا کوچ داده بود وقتکه لو ی جرگه خلاص شد ما دو باره بجای خود بر گشتیم کمود ها بکلی بند بود چون کلوخ انداخنه بود بعضی انها به راستی در بین کمود گو نکرده بود میگفت در بین این اب پاک ما گو نمیکنیم.
  از همه بد تر تمام اطاق ها دو سه دبه نصوار پر از مرداری و در هر کوشه اتاق ها بوجی های کلوخ البته دولت تدارک دیده بود . این بود چشم دید ما.

جستجو در کابل پرس