صفحه نخست > کارتون > طنز روز > یک بام و دوهـــوا ، یک اســـلام و دو حکــــم ، فتـــوای حجــــاب اســــلامی از طـــرف (...)

یک بام و دوهـــوا ، یک اســـلام و دو حکــــم ، فتـــوای حجــــاب اســــلامی از طـــرف پدر طالـــــبان !

شمس الحق حقانی
يكشنبه 22 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یک بام و دوهـــوا ، یک اســـلام و دو حکــــم ، فتـــوای حجــــاب اســــلامی از طـــرف پدر طالـــــبان !

شاید رقص شکم را که یکی از رقص های مشهور کشور های عربیست همه تان بشناسید که رقاصه نیمه برهنه با به نمایش گذاشتن و لرزاندن سینه ، شکم و دمبه اش به رتم موزیک عربی دل از دلخانه و دالر از جیب شیخان شهوتران عرب بیرون میکند و شاید هم رقص مرغ یا چکن دانس را که تقریباً می توان آنرا رقص ملی پاکستان گفت بشناسید که رقصنده مرد و زن حرکات خراس و ماکیان را با موزیک صدای مرغ به چنان شکل مضحک و سکسی انجام میدهند که چنین رقص حتی در دیسکو های کشور های بی بند و بار و غیر اسلامی غرب وجود ندارد.
بسیار جالب و قابل تعجب است که نه بنیان گذاران وهابیت در عرب و نه اولاده های آن در پاکستان با این فجایع اخلاقی هیچنوع مخالفتی از خود نشان میدهند ، اما در افغانستان یک پسر و دختر جوان بجرم دوستی و محبت و با وجود نکاح اسلامی بحکم طلاب کرام به شکل بسیار فجیع و غیر انسانی سنگسار میگردند.

حالا اگر آدم عجولانه قضاوت کند دلیل بکار بردن این دو معیار مختلف را منافقت و شیطنت پدران طالبان در پاکستان و پدر پدر طالبان در عربستان دانسته خود را بدان قناعت میدهد اما اگر کمی غور و دقت بخرچ داده و با استفاده از معیار های علوم تجربی بجای گمانه زنی های ذهنی به تحقیق و تجسس بپردازد به یقین که به نتیجه دیگری خواهد رسید.

موضوع انبساط و انقباض را در کتاب فزیک صنف هفت شاید بخاطر داشته باشید که چنین آمده بود که هر جسمی در اثر حرارت انبساط و در اثر برودت انقباض میکند و مثال هم ذکر شده بود که در تابستان سیم های برق در اثر حرارت و گرمی آفتاب انبساط کرده طولانی می شوند و در فصل زمستان در اثر سردی و برودت انقباض کرده دوباره کوتاه میگردند.

ما معلمی داشتیم که مثال از خود هم اضافه کرده میگفت این تنها سیم های برق نیست که در فصل تابستان انبساط میکند بلکه روز ها هم در تابستان بهمین دلیل انبساط کرده دراز می شوند و در زمستان انقباض کرده دوباره کوتاه می شوند.
آنموقع ما به حماقت معلم فزیک میخندیدیم ولی تازه حالا متوجه شده ایم که او واقعاً مردی خیلی عمیق نگر و دانشمندی توانا بوده که با نبوغ ذاتی اش به اسرار خلقت پی برده و دانسته که این قانون طبیعت نه تنها اشیای مادی بلکه مفاهیم ذهنی منجمله احکام اسلامی را نیز در بر میگیرد و فقط ازینرو و بدین دلیل احکام اسلامی در کشور های گرم سیر مانند عربستان و پاکستان نظر به قانون انبساط در اثر گرمی و حرارت زیاد نرم شده و مانند موم در دست ملا های وهابی و شیخان خر پول عرب بخواست آنها شکل میگیرند ولی در کشور های سرد سیر چون افغانستان به همان سختی و برندگی روز های اول باقیمانده و گردن روزه خوار و بی نماز را به یک ضربه از تن جدا میکنند.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

http://www.facebook.com/profil...

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • قانون انبساط و انقباض در اسر حرارست كار خودرا ميكند ولى از قديم الايام بدين سو اين نيمجه ملا ها دين را رابر جوركردند و ازدين استفاده ابزارى كردند.بنام با كستان ولى در زير برده كافرستان بهتر است ازين با كستان,كثيفستان بهتر است ازين با كستان.وهابى هاى عربى .شيخ هاى خربول و اى اس اى انقدر دين اسلام را از عقب خنجر زدند كه هيج مشركى در روى زمين اينقدر موفق نبوده است. ان عده از وطنداران ما كه در كشور هاى ازاده رسيدند و از فاشيزستهاى اسلامى ديو بند نجات يافتند,يا از اسلام نفرت دارند و يا به اديان ديكرى به رسم اعطراض رفتند.
  اسلام طالب وهابى عربى و اى اس اى اسلام نيست. خود بن لادن فيلمهاى سكسى تماشا ميكرد.فجايعيكه امروز در با كستان است در تحت نام اسلام در روى جهان نيست.بعد ان ملاى فاسد كافر بيدين دست به طرف كشور بخون خفته ما ميكند كه نى انجا فساد است.كشت كوكنار, قاجاق,بجه بازى رقصاندن زن,دزدى,دروغ و خيانت در دين ديو بندى با كستانى رواست و اكر نيست بس جرا اين بدر و بر كلان طالبا خاموش هستند.در جنوب كوكنار كشت ميشود بعد در بين قبايل باكستان دوران ميكند و خريد و فروش ميشود و بعد بخارج قاجاق ميشود و ازين بول همه نان ميخورند.ايا اين نان حرام نيست؟
  ايا اولاده حرام خور حرامى نيست؟ بس اين بنام قاضى ف و ديكران همه حرامى ها هستند.

  repondre message

 • من از لیاس سرخ اش هستم اخ که خدا نصیب میکرد بان که در دوزخ میرفتم می ارزد.
  پیغمبر که 14 زن گرفته اورا کس نمیگویداسلام را چکنیم غیر از درد غم خیر اش را ما ندیدیم خلاصه ما از جان لوچ ان هستیم واه واه

  repondre message

 • بلاگی محمد<ص>از سیخ شرکت رحیم گردیزی هم شختربود نمیتوانید با او برابری کنید

  repondre message

 • چقدر نفری ملا صاحب مقبول است بگو شب چند می گیرد چون پاکستانی ها همین کار شان است

  repondre message

 • دوستان سلام . گویند آن زمانی که هستی و مستی و نیستی را خبر نبودندی و عزم وجود آفرینش ، در پرده های حریر و ابریشمین مستور بودی ، الله تبارک و تعالا تقدیر خلقت خلق نا شده بدانستندی و در لوح بزرگی با قلم سترگی شیوا و رسا بطور محفوظ آنچی بعد وقوع بودی می دانستندی و رقم زدندی .

  خالق انس و جنس تازی بعد اینکه سرشت آدم و حوا از خاک و سرشت فرشته گان از نور آفریدندی ، دانستندی که حضرت عزازیل (ع) سر نافرمانی داردا . چاره آن دانستندی که آدم و حوا را دور از دسترس عزازیل بهشت جاگزین کردی و ندانستندی که حضرت عزازیل را قدرت برآنست تا این حوای ناتکمیل و جهیده از پهلوی چپ آدم تکمیل خاکی را بفریبندی . خالق انس و جنس چاره آن دانستی که آفریده گان نافرمان را در زمین خاکی بفرستد وبعد گذشت سالهای دراز و طویل الله تعالا دانستندی که آدمیان از خط قرمز درج شده در لوخ المحفوظ عبور کردندی . با آنکه خالق مخلوق دانستندی که انس پیروی از جنس نمی کند و سر تعظیم فرو نمی آرد ، باز هم او را بآزمایندی و با یک لک و سی و سه هزار پیغمبر مجبور شدی رهنمای شان گردی .

  از برای رهگشایی و رستگاری مخلوق گزیده وبهترین که صرف ابراهیم و آل ابراهیم باشد ، الله تعالا چی روز های هنجار و ناهنجاری را (با وجود اینکه بدانستندی و درج لوح المحفوظ کردندی) که نکشیدندی و متقبل نشدندی . دختران بی بی حوا از زمانیکه مادر بزرگ شان نا فرمانی الله تعالا کرده تا امروز کشتزار شان از طرف الله تعالا و دبر شان از طرف قایم مقامان رسولانش به رنگ رنگ توسط برادران شان بزر ریزی شدندی و برادران به اساس این رهنمایی و شفقت ، شکر رحمت و عزت خالق بکردندی .

  وقتی الله تعالا زن را خلق کردندی ، دانستندی که این موجود ناقص است و بی ارزش و باید پیش گزیده گان کشتزاری باشندی و پیش فرو افتاده گان دبرزار و استفاده از کشتزارچار زن میتواند مومن را به خالقش نزدیکتر سازدا . وقتی خالق زن را کشتزار و دبرزار ساختندی چرا رسولان و قایم مقامانش این حق را نداشته باشندی که زنان در حجاب فرو برند و حتی از شیرخواره و گهواره یی شان لذت ببرند و شهوت برانند و بعد استفاده شدنشان مانند مال و جنس با قاطری و یا جَمَلی تبدیل و معاوضه نکنند ؟

  حجاب اسلامی هم نظر به شرایط و زمان فرق داشتندی و هر جا که مومنش زیاد حجابش افزون تر و هرسو که گرمی و انبساطش بیشتر ، کشتزار شان سه بَوره کشت برداشت تر . هر جا که سرد است و انقباظ بیشتر حجابش کمتر و کشتزار زنان آسوده تر .

  عزازیل پسندان که الله تعالای تازی را پیروی نکردندی نیز از کشتزار و دبر زنان شان استفاده ها نمودندی و به تحقیق که این دزدی عمل را از رهنمایی کتاب لوح المحفوظ و قایم مقامان مسلمانان کردندی و تنها فرمان حضرت عزازیل به انجام رساندی که بر ایشان حجاب تحمیل نکردندی . اگر زنان در حجاب بودندی یا بی حجاب ، به هر صورت ایشان برای کشت آفریده شدندی و مومن آنست که عدالت نماید و در هر کشتزار به مقداری تخم اصلاح شده زرع نماید که بعدأ بتواند آنرا درو نمایدا .

  repondre message

  • اصل مطلب مزارى ارجمند در اخر نوشته بود منظور ا ز زرع تخم اصلاح شده.ما خو كه اينقدر خود ما خودها را تباه و بر باد كرديم و تيشه را به ريشه خود ميزنيم.براى اينست كه ما همه از تخم خسك هستيم.ما دعواى زياد داريم كه ما از نزاد اريايي هستيم.نى مزارى صاحب بدران ما در كوجه اريايي هم نكزشته اند.ببين كشور ما را اينقدر عقبمانده در روى جهان نيست.يعنى ما بيمغز ترين مردم جهان هستيم.با تفنك ميخوابيم و كرنه خواب را خواهر و مادر ميخوانيم.ببين قواى روس بالاى ليتوانيا حمله كرد,رييس جمهورش در يك بلندى برامد كفت مردم سلاح نميكيريم,بكزار كه ما را بكشد...
   عسكر كه حمله كرده بود يكى از انها فير نكرد,قوماندان بلاى او امر كرد فير كو بزن بكش او كفت فير نميكنم در مقابل كسى سلاح بدست ندارد...قو ماندان عسكر را كشت.در بين قوا اغتشاش بميان امد و شرمسار ان كشور را ترك كردند.دربين ما غيرت و شهامت در خون ريختن است و هم غريت كه يك غريب را كه نان خوردن ندارد بزن...
   نا كس به تربيت نرسد اى حكيم كس
   از باغ لاله رويد و از شوره خارو خس
   كشت كردندى و خر هاى بى دم برامدندى. و كلانتر خرها عرعر كنابر مسند جلوس كردندى و از قاطر هاى طالب تبار مشوره اخز كردندى.
   ادم صادق و خاين به وطن هردو يكيست
   شخص بى تجربه و صاحب فن هردو يكيست

  • جناب حاجی صاحب را سلام تقدیم است . هدف این حقیر فقیر نه این بوده که تخم اصلاح شده تنها مربوط قوم یا نژاد گویا آریایی است و تمام . خیر ، من حقیر هیچکسی و هیچ قومی یا نژادی را برتر و والاتر نسبت به دیگران نمی دانم الی به تقوا و آدمگری ، انسانی بودن عقاید ، خردمندی در گزینش تفکر و برخورد اجتماعی سالم و اندیشمندانه . هر انسانی که موقع کشت نمودن در کشتزار ، هدف نیکی ازین کشت خود داشته باشد ، باورم بدین است که پروردگار جهان هستی آن تخمه را نیکو در کشتزار پرورش خواهد داد . اگر موقع کشت نمودن در دامان کفش کشتگر ما ریگی و نجاستی باشد و ندانیم زود تر به کدام کشتزار تخمه پاشیم و هرکشتزاری پیش آمد خوش آمد باشد ، همانست که تخمه یا خسی میشود یا اگر روید در پیلۀ مارمولک کوهی خو و رشد و نما کرده بوقلمون خواهد شد که رنگ بیند و زمانه . کامگار باشید .

 • درست است یک اسلام وچند فتوا من کسی را میشناسم که ملاه وقاضی کلان درزمان طالب بود وحال زنکه بازوبچه بازعصراست وخود ناطق وموعظه گراسلام درمجلس است من سوال کردم این کارشماچرادورنگی است گفت نه خدای است ونه قیامت فقط خوردن گایدن وعیش ونوش دنیا خود ملاامام ویش نمازدریکی ازنمازهای جمعه بود متاسفانه اهل تسنن بدین کاربی پروای میکند درپا کستان کدام گپی نیست وفقط درافغانستان است

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس