IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > تلویزیون امروز فعالیت استخباراتی دارد نه رسانه ای!

تلویزیون امروز فعالیت استخباراتی دارد نه رسانه ای!

حمیدالله جوزجانی
جمعه 27 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

1

دراین ده سال گذشته درمورد آزادی بیان دررسانه ها، بحث ها وبرنامه ها وجنجال های زیادی درتمام جهان،بیشترازقبل صورت گرفته وهنوزهم ادامه دارد.اگرچندسانسوروحذف دیدگاه های مخالف وغیراخلاقی و یا مذهبی خواندن بعضی مطالب تاریخ درازی دارد.

شاید یکی ازدلایل مهم گرم شدن بازارداغ بحث درمورد آزادی بیان، تحولات هرچی بیشترچند سال اخیردرزمینه وسایل اطلاع رسانی وانقلاب وسایل ارتباط جمعی باشد که افغانستان هم دراین ده سال گذشته ازآن بی نصیب نبوده وشاهد تلویزیون ها ورادیوی های گوناگونی استیم که تعداد شان کم نیستند. بعضی ازاین تلویزیون ورادیوها که درخارج ازافغانستان قابل شنیدن ودیدن درانترنت هستند ،برنامه های جالبی دارند ولی تعداد زیادشان درصورت ندیدن ونبودن، هم حس کمبود چیزی را به آدم نمی دهند. با ندیدن بسیاری ازبرنامه های تلویزیون ها و روزنامه های افغانستان ادم چیزی را ازدست نمی دهد چون اکثرآنها هیچ چیزجالبی برای گفتن و آموختن و خبرشدن ندارند.

من تلویزیون امروز را نمی بینم. دلایل زیادی برای ندیدن آن دارم ، ازجمله اینکه امکان دسترسی به ماهواره را دارم و می توانم تلویزیون های را ببینم که برنامه های بهترومعیاری تردارند. اما شب گذشته درانترنت ویوتوب برنامه شایعات تلویزیون امروز را که درمورد خانم سیما ثمربود دیدم.

بادیدن این برنامه درمورد آزادی بیان فکرمی کردم واینکه آیا می شودهرچیزی را که دل آدم خواست به نام آزادی بیان گفت؟ شاخصه هاومعیارهای قضاوت ما درموردانتقاد سازنده وآموزنده درچی است و.....بلاخره تلویزیون امروز چی معیارهای را برای انتخاب مجریان وگویندگان برنامه شان وخود برنامه دارند؟

متاسفانه درافغانستان هیچ چیزی را نمی شود بامعیار های جهانی وحتی منطقه ای قضاوت کرد. چون هیچ چیزکشورما آن استانداردهای لازم را ندارند. ازرئیس جمهورمحترم ماگرفته تااحزاب سیاسی و پروپاگندهای سیاسی و برنامه های تلویزیون ها و ...و بلاخره همین حزب جبهه مشارکت ملی آقای الله دادکابلی همراه با تلویزیون اش. با آن معیارهای لازم، رئیس جمهورما به رئیس جمهورنمی ماندونجیب الله کابلی به رهبریک حزب وجبهه مشارکت ملی به یک جبهه واقعا ملی وبسیاری از خبرنگاران وبرنامه سازان تلویزیون امروز به یک خبرنگاروبرنامه ساز.

به همین خاطراست که هرچیزدرافغانستان رنگ ولعاب افغانی می گیرد. صلح به شیوه افغانی، دمکراسی نوع افغانی وطالب علم به شیوه افغانی و برادران ناراضی ..هر چیز را ما افغانیزه می کنیم و به گه می کشیم.

خلاصه برنامه شایعات را برای اولین باربا صدای مجری شنیدم که نه تنها نمی توانست بسیاری از واژه ها را درست تلفظ کندوپرازاشتباهات دستوری بود و .. درحالیکه یک خبرنگاراستانداردساز زبان جامعه خود است - محتوای برنامه هم نواقص زیادی داشت. درست است که این برنامه را چنان که ازاسم اش پیداست نمی شود با برنامه های جدی شش ونیم تلویزیون طلوع و یا با بعضی برنامه های جدی تلویزیون های دیگر مقایسه کرد اما راست اش درافغانستان هرچیزبه شایعه می ماند. شایعه نصف زندگی مردم ما را ساخته و پرداخته و خبرنگاران ما به جای تحقیق و بررسی وساختن برنامه های مستند وآموزنده درآن کشورپرازسوژه همیشه دنبال همین شایعات بوده وشایعات سرمقاله بسیاری از روزنامه های ما را می سازد.

فساد اداری درافغانستان بیداد می کند. اکثر مقامات بلند پایه دولتی درتجارت موادمخدردست دارندو... و صدها چیزدیگر ، اما من تا هنوزهیچ برنامه مستندی درمورد هیچ یکی ازاین مسایل درتلویزیون های افغانستان ندیده ام. درحالیکه برای ساختن این برنامه ها کافی است کمره تان را دریکی ازچهار راه های نزدیک ادارات دولتی بگذارید وبعدازچند ساعت حتما چند مورد رشوت خوری و .. درآن خواهید یافت. اگر ملاحظات سیاسی و امنیتی اجازه نشران مطالب را نداد، می توانید ازطریق انترنت و یوتوب و..نشر کنیدتا این مقامات متوجه شوند که چشم های استند که آنها را زیرنظر دارد.

2

دربرنامه شایعات تلویزیون امروز شنیدم که گویا خانم سیما ثمربا ای اس ای پاکستان رابطه دارد و یکی ازبنیان گذاران جمعیت انقلابی زنان افغانستان بوده و بنا به درخواست جمعیت زنان و ای اس ای پاکستان خود را به احزاب اسلامی نزدیک می سازد و خانم ثمر آدمی فاقد درایت و شخصیت بوده وبه دستورسازمان استخبارات ای اس ای وکشورهای اروپا کارمی کند وکمیسیون حقوق بشر افغانستان دراین سالها هیچگونه دستاوردی نداشته و ...بریده های از مصاحبه خانم ثمربا تلویزیون طلوع .

3

برای من هیچ چیزی مقدس ترازازادی بیان وجود ندارد. ازادی بیان یکی ازارکان های دمکراسی در یک کشوراست وباعث مشارکت بیشترمردم درزندگی اجتماعی ومبارزه با خودکامگی دولتی که از مخفی کاری اموربهره می برند می گردد و باعث شفافیت دولتداری می شود. بدون ازادی بیان حرف زدن درمورد حقوق بشرودمکراسی حرف بی معنایی است ویکی ازشاخصه های اصلی حکومت های خودکامه ازبین بردن آزادی بیان است و بی دلیل نیست که درتمام کنوانسیون های حقوق بشرو مربوط به حقوق بشردرمورد آزادی بیان تاکید شده است.

درماده 19 هم اعلامیه جهانی حقوق بشرامده است:

هرفردي حق آزادي عقيده و بيان را دارد واين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و دركسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن بيان وبدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

ماده ١٠ كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شوراي اروپا؛ ماده ١٣ كنوانسيون آمريكائي مربوط به حقوق بشر؛ و ماده ٩ منشور آفريقائي حقوق بشر و خلق ها ودیوان اروپایی حقوق بشرنیزبر ازادی بیان تاکید نموده است. *1)

بناهرکسی می توانددرصورت داشتن سند ومدرک ازهرکسی که می خواهد انتقاد نماید وخانم سیما ثمرنیزمستثنی نیست.

4

آنچه موجب نوشتن این چند سطر می شود دیدن این برنامه نیست، چون این برنامه بنا به نام آن برنامه "شایعات" است بلکه درمورد نجیب الله کابلی وحلقات دیگری است که درپشت این شایعات قراردارند ودرجریان پخش این برنامه نیزسخنانی ازاو را نشرکردند ودرچندین کنفرانس های مطبوعاتی که قبلا درمورد کمیسیون حقوق بشرداشته درمورد فساد و بی برنامه گی و سهل انگاری دراین اداره اشاره نموده وخانم سیما ثمررا با زننده ترین لحن بیمار و عقده ای می نامد.

خانم سیما ثمرراهمه می شناسند. تلاش بی امان وخسته گی نا پذیراودریک جامعه زن ستیزکه رهبران مذهبی و قومی آن حتی به زنان خود اجازه دید و بازدید با هیچ مردی حتی با برادر خود را هم نمی دهد قابل ستایش و تقدیراست. )2)

فردی که درتمام جهان به بانوی مکتب سازمشهور والگوی برای اکثر دختران درکشورهای اسلامی است وثمره تلاش اش هزاران دانشجو وده ها مکتب وشفاخانه درنقاط مختلف افغانستان حتی در زمان سگ جنگی های احزاب مختلف اسلامی وطالبان هیچگاه ازخدمت وکمک به مردم اش غافل نمانده قابل ستایش وتقدیراست.

درخواستم ازاقای نجیب الله کابلی این است که اگرایشان سواد خواندن این نوشته و نوشتن را دارد لطف نماید به این سوال ها پاسخ داده و مدارک ارایه نمایند تا ما بی خبران نیزآگاه گردیم.

1- شما ادعادارید که اسنادی دردست دارید که نشان می دهد خانم سیما ثمربرای حذف نام تعدادی ازرهبران جهادی که به نقض حقوق بشرو جنایات جنگی متهم شده اند 50 تا 250 هزار دالر امریکایی رشوت دریافت نموده. بارها درجا های مختلفی همین ادعا را کرده اید و اگر راست می گوید و کسی شما را بااسناد و فاکتورهای خرید ازمغازه های شهر نوبازی نداده همان اسناد ها راازطریق انترنت وتلویزیون نشرنماید. مطمن باشید این کار شما خدمتی بزرگی برای ملت و مردم افغانستان و شفافیت سازی و مبارزه با فساد اداری و ....خواهد بود و مردم افغانستان هیچگاه این خدمت شما رافراموش نخواهد کرد.

2- شما ادعا دارید که خانم سیما ثمربا ای اس ای پاکستان و دیگرسازمان های جاسوسی دنیا ارتباط دارد. آیا سندی دراین مورد دارید؟ اگر ندارید که مطمن ام چنین است چرا متوجه نمی شود که ان ضرب المثلی که می گویند" سیاست پدرومادرنمی شناسد" حرف و عمل بی وجدان های استند که نه سیاست را می فهمند و نه بوی ازشرافت برده اند. تازه اگرچنین سندی دارید ، این سند را ازکجا به دست آورده اید؟ تنها جاسوسان استند که همدیگر را می شناسند ومی توانید بفرماید که خود شما برای کدام سازمان جاسوسی فعالیت می کنید؟ درمصاحبه که سال گذشت داشتید، گفته بودید که ماموران اطلاعات ایران می خواهند با شما درتماس شوند آیا موفق با معامله با آنها شدید؟ ایا تمویل مالی شدن کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توسط اتحادیه اروپا به تنهایی می تواند دلیلی برای جاسوس بودن خانم سیما ثمرگردد؟ درآن صورت ریاست جمهوری افغانستان چی می شود؟ بکس های پولی را که درطیاره ازایران تحویل می گیرد ونزدیک ترازآن همین تلویزیون امروزخودت که توسط سفارت امریکا و اسرائیل تمویل می شود؟ یااین پول دومیلیون دالری برای ساختن تلویزیون راباهمان نظامیانی که آقای مسکینیاررامجبوربه مصاحبه نموده بودید، ازمردم شیرینی گرفته اید؟ ویا توسط ساختن گیست هاوس های برای مشتریان دختران چون زهراه موسوی به دست آورده اید؟ *3)

شعارهای انتخاباتی تان را دریکی ازسایت های انترنتی دیدم. آب شیرین افغانستان معادل نفت منطقه است و یا آن شعاردیگر ات که " افغانستان زیباست" که احمقانه ترین شعارانتخاباتی بودکه درزنده گیم دیده ام، باورخود شماهم شده است؟ چرامتوجه نمی شوید که ازارگ ریاست جمهوری تااردوی ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ و...همه نه با آب شیرین افغانستان بلکه باکمک کشورهای خارجی تمویل می شود ودراین میان چراحمایت مالی اتحادیه اروپاوامریکا برای کمیسیون حقوق بشرافغانستان برای شما اینقدرمساله سازشده است؟

3- درزمان حاکمیت حزب خلق وپرچم درافغانستان نیروهای مختلف اسلامی توسط آمریکا، کشورهای عربی، واتحادیه اروپا تمویل مالی وتسلیحاتی می شدند. بعد ازحمله امریکا وناتو به افغانستان نیز افراد واحزاب زیادی توسط این کشورها حمایت مالی شدند. لطف نموده یکی ازاین افراد و احزاب و اشخاص را به عنوان نمونه نشان دهید که نه ده ها مکتب وهزاران دانشجوتحویل جامعه داده باشد بلکه به اندازه یک دهم این بانو برای مردم افغانستان واین کشوربدبخت خدمت نماید؟

انتقاد کردن هم درکشورمثل افغانستان که ازنارسایی ها مختلفی رنج می برد، کارحتی آنهایی شده است که خودشان یکباردرزندگی شان یک قدم نیکی برنداشته ولطف نموده بفرماید که شما درجریان این ده سال چی فعالیت های نیکی جزشایعه پراگنی برای این مردم داشته اید؟
درست است که شما تظاهرات های را به خاطر وضعیت اسفبارمهاجرین افغانستانی درایران براه انداختید وقابل تقدیراست اما حتی درحس وطن پرستی وهموطن دوستی شما درهمین زمینه هم می شود شک داشت. ازکجا معلوم است که اینکار با کمک و دستورکشورهای دیگر انجام نگرفته باشد.؟

4- در این ده سال گذشته بارها متوجه شده ام که اشخاص مختلفی برای کوبیدن وآهنگری کردن طرف مقابل همیشه ازحربه مذهب استفاده نموده ومخالف خود را به شعله ای بودن متهم می نمایند. از آنجایکه اکثریت مردم ما مذهبی و بیسواد استند انتظار دارند که با چنین بر چسب های طرف مقابل خود را ازمیدان بدرنمایند اما این مردم دیگرفریب شعارهای میان خالی چون "افغانستان زیباست" و "اب افغانستان شیرین است" را نمی خورند بلکه به کارکردهای یک شخص توجه می نمایند. من دقیقا نمی دانم که خانم سیما ثمر عضویت این حزب را داشته یا نه اما درهرصورت اش حزب شعله جاوید افغانستان که اگر چند خودم با بعضی ازدیدگاه هایشان موافق نیستم و عضویت هیچ حزبی را هم نداشته ام ،بیشترین قربانی را درآن کشور داده و درخشان ترین کارنامه را درمیان احزاب مختلف کمونیستی و اسلامی دارد. این حزب و اعضای آن حداقل تاکنون ازطرف هیچ ارگانی به نقض حقوق بشرو جنایات جنگی متهم نشده است.

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • راستى در جوزجان هم جندتا شعله يي بودند.اينكه در اب صاف برامدى خوب شد برادر شعله يي ها خاين ترين و احمقترين نيرو دربين نيروهاى سياسى كشور ما بودند.
  ببين كفتيد سك جنكى هاى طالبان و مجاهدين؟
  ايا جنك بر عليه طالبان و القايده كه قواى منظم با كستان و اى اس اى دران بود,سك جنكى بود.ايا اينقدر شهيدجانهاى شيرين خودرا بخاطر نجات وطن از زير باى باكستانى,همه بخاطر سك جنكى بود؟
  از نوشته مزخرف و يكجانبه و مريض كونه خودت بيداست كه به خود و به سيما ثمر توهين ميكنى.از سيما ثمر بت نتراش. شعله يي ها همه در زمان امينى ها جاسوس امين بودند,انها جاسوسى برجمى هارا براى امينى ها ميكردند و ميكفتند حريف خودرا از صحنه خارج كن.شما به هركروبى و نيرويي كه قدم زديد به او خيانت كرديد.
  اول نزد مجاهد بيعت كرده بوديد كه ما زير لباس اسلام ميخواهيم مبارزه كنيم,انجا هم جهره كثيف تان افشاشد,مجا هد هم يك لكد به عقب تان حواله كرد.امروز راستى شعله كه ماووست هستند با او غان ملتى ها در قدرت شريك هستند.از تلويزيونهاى مسكين لندهور و غيره بر مدافعين وطن ميتازند.به رهبران اقوام و هم شهدا توهين ميكنند.
  امروز امده اند قوله ها سر ميدهند كه او خاين است او خاين است ,يكانه مو سيجه بيكناه همين شعله يي است.
  بعد شعر هاى شان جويبار خون درياى خون ...اى برادر شما سر خلقى هاى مزخرف را خاريده ايد.نمونه هاى شما بل بوت و ديكران از خون ريزان سخت مزخرف هستند.
  دود بيدون اتش نميباشد.تا نباشد جيزكى مردم نكويند جيز ها.از در تلويز يون امروز جيزى كفته من به ان باور دارم,نه به حرف تو شعله يي بى ماهيت.

  repondre message

 • نجیب الله کابلی دست پرورده ای اس ای است

  repondre message

 • با عنوان این نوشته مخالفم "تلویزیون امروز فعالیت استخباراتی دارد نه رسانه ای" به نظر من برچسب "فعالیت استخباراتی" به این تلویزیون یک نوع امتیاز مثبت و تشویق کننده است، نجیب کابلی فکر میکند آنقدر هوشیار و در کار رسانه اش ماهر و حرفه شده که دیگران فکر میکنند اینها یک دستگاه استخباراتی دیگر در کابل هستند. به نظر من این تلویزیون را «مرغانچه امروز » بنمایم.

  repondre message

 • واقعا این مردک مریض است یک روز بجان مسکنیار می چسپد و روز دیگر به خانم ثمر .خدا شفا بدهد اگر نه خداوند بنیادش را بر اندازد . امین یارب العالمین !

  repondre message

 • یک نفر بگوید یک هزاره رفته قومندان طالب شده و بر علیه دولت میجنگد ایا برای شما قابل باور است . هرگز !
  یگان بیسواد پول پرست که مسایل سیاسی را اصلا نفهمد و یا در کل یک ادم نه فهم باشد برود این کار را بکند .
  مگر خانم ثمر برای افغانستان چندمین بار مدال اورده است . یقن بدانید که به چل چل سگ اب دریا خیط نمیشود .

  repondre message

 • من بعنوان یک تا جیک به نجیب جان کابلی میگم کمی از خدا شرم کن یک نیمبنداتحاد بین هزاره و تاجیک به وجود امده بخاطر خدا سنگ اندازی نکن .جنیات کاران بزرگ فعلا غرق در اختلاس و مواد مخدر است وارتباط تنگاتنگ به طالبان دارد کس نقدش نمیکند . اگر مرد هستی از طالبان و برادرش کرزی واحمدزی و زی های دگر نقد کن .

  repondre message

 • آقای جوزجانی،
  تمام نوشته تان در رابطه به گردانندگان تلویزیون ها.... قبول!
  اما لطفاّ از بانوی مکتب ساز ما دو سوال را بپرسید:
  1. چرا پرونده های جنایتکاران جنگی را کمیسیون تحت رهبری اش به دادگاه بین المللی در دنهاگ تسلیم نکرد و عوض آن به امریکا دودسته تقدیم نمود؟ به گفته نادر نادری این کمیسیون با یک و نیم ملیون قربانیان جنگ مصاحبه کرد و اسناد مؤثق جمع آوری نمود.
  2. چرا خانم ثمر عضویت حزب نو تأسیس حق و عدالت را به رهبری حنیف اتمر( یکی از مهره های مهم انگلیس و آی اس آی) پذیرفتند؟
  درین رابطه از ده ها مقاله یکی را انتخاب کردم. امید مورد قبول تان قرار گیرد.

  بامیـــــــــان
  ســــــــــــــــیاسی،اجتــــــــــــــــــــماعی ،فــــــــــــــــــــــرهنگی
  http://bamyan2000.blogfa.com/p...
  به پراگراف نمبر (2 )این مقاله را توجه کنید.

  repondre message

 • ادامه پیام بالا:
  نادر نادری در گیرودار برطرفی اش از مقام کمیسیون حقوق بشر هوشدار داد، که یک کاپی پرونده های جنایتکاران جنگی را در مملکت بلجیم نزد کسی به امانت گذاشته است. اگر آسیبی به شخص نادری مواجه شود، این پرونده ها افشأ خواهند شد.
  سوال از آقای نادری مطرح ست،که چرا این پرونده ها را نزد سازمانهای غیر دولتی و بین المللی یکه در رابطه به حقوق بشر دارای اعتبار جهانی اند، نگهداری نکرد ؟( که هم مسؤنیت خودش تضمین میشد و هم حق قربانیان جنگ) بطور مثال:
  نزد دادگاه بین المللی در دنهاگ
  نزد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
  نزد دیدبان حقوق بشر
  و بلاخره نزد سازمان عفو بین المللی
  در عوض، این پرونده ها را در بلجیم نزد کسی(؟) نگهداری میکند، تا آسیبی به شخص خودش نرسد.
  آیا مردم داغدیده افغانستان حقی بالای این کمیسیون و مسئولین این کمیسیون ندارد؟
  آیا این بازی دیگری باداران امریکائی آقای نادری نیست؟

  repondre message

  • امروز اعضای کابینه دولت بر اختلاس ملیونی شان و حمل بر فروش مواد مخدر اسناد پیش کسانی هست که بارها صدای خودرا غیر علنی کشیده با ثبوت.. کیست که باز خواست کند وجبار ثابت لو سرنوال سابق خودش میگفت خیلیها در پیش من اسناد دارد اما نتوانیست که علنی کند میتر سد که ازبین نرود . چه رسد به یک زن و انهم در افغانستان . اگر لیست ها را بکشد اول شهنواز تنی و لایق و امثال شان را باید از خارج خواسته بدار بزند نا کرده گناه نیست در افغانستان . فرید ازکابل

  • آقای فرید،
   خانم ثمر با جبار ثابت هرگز قابل مقایسه نیست. جبار ثابت جزء بازیچه ای در دست کرزی چیزی بیش نبود، اما خانم ثمر یک زن بیچاره و عادی نیست، که از خود دفاع کرده نتواند، بلکه از حمایت عام و تام امریکا، ملل متحد و تمام ممالک ناتو برخوردار است. همچنان دو حزب قدرتمند (حزب وحدت و حزب حق وعدالت حنیف اتمر) در عقب او ایستاده اند. اگر با آنهم ایشان از جنایتکاران جنگی ترس دارد، باید درین کمیسیون ایفای وطیفه نمیکرد. مردم به زنان نمایشی و فرمایشی احتیاج ندارد. پارلمان ما ازین نوع زنان پُر است.
   و به آقای درویش:
   کی این جنایتکاران را عفؤ کرد؟ مردم و قربانیان این فاتلان؟
   یا خود این جنایتکاران خودشان را عفؤ کردند؟

 • انجه كه كزشته عفو شده حتى ديروز طالب محشر كربلا را بربا كرد اطفال به خون افتيدند,امروز اكر انها بيايند عفو هستند.ويا معنى مصالحه ملى و دعوت طالبان به صلح جه خواهد بود؟
  از كدام دوسيه ها سيما ثمر و يك عده ماوويست هاى تشنه به خون حرف ميزنند؟
  سوال من اينجاست كه طالب انتحارى به صلح ببيوندت وقانون اساسى كشوررا ببزيزد,باز هم عقب او كدام دوسيه از دفتر كدام ماووست خواهد برامد؟
  ايا شعله يي ها دوسيه هاى روسيه يي خودرا دارند؟
  اكر دارند بس عفو و مصالحه و مصوبه بارلمان كشور درين مورد اين همه را كه در جرايان است انها در خواب بودند؟

  repondre message

 • نجیب الله کابلی ازطرزرفتاروگفتارش پیداست درزمانی نوجوانی یک شخص مفعول بوده ودارای عقده های فراوانی میباشد. راجع به تلویزیون امروزاین یک امرمسلم است که این رسانه یکی ازجاسوس های فعال اسراییل است. وتمام برنامه های که پخش میکند درتناقص بااسلام است وهمیشه درکوشش است تاذهن جوانان رامبتذل کند. و این نجیب الله مفعول یک شخص منفورجامعه افغانی ومایه خجالت افغانستان واسلام است وبخاطرپول برای اسراییل که بزرگترین دشمن مسلمانان است جاسوسی میکند. نجیب الله کابلی شاید درکودکی زمانی هم به زورمورد آزارواذیت جنسی قرارگرفته باشد وبرای عقده گشایی هرطرف مثل سگ عف وجف میکند. این سخص منفورومفعول برای اینکه تفرقه بین ملت ها ومذاهب بیاندازد ازهیچ نوع بی غیرتی دریغ نمیکند. پیام من برای برادران تاجک وهزاره این است که بدنبال گپ های این جاسوس اسراییل نرفته ووحدت خودراحفظ نمایند. ازیک شخص مفعول نباید توقع خیررا نمود وی همیشه به دنبال شراست.
  ومن لله توفیق

  repondre message

 • من تا اکنون خیال میکردم نجیب کابلی پشتون است که این قدر عقده ای و غیر عقلانی حرکت میکند و امروز در این سایت میخوانم که ایشان تا جیک است . اما این براستی چقدر یک انسان مفلوک بوده اگر نجیب کابلی درایت و سیاست را بفهمد و انهم منافع مردم تا جیک را هر گز در این شرایط حساس این منافقط را نمیکند و یقینا کدام طالب نیکتای دار در جلد این فرد خودرا زده است و از نجیب کابلی استفاده سیاسی میکند تا زمانکه لازم بود . هر زمانیکه نیاز نبود پوقانه وری استفاده نمیکند . دور می اندازد .

  repondre message

 • جای تاسف است که یکتعداد افراد نزاکت ها را مراعت نکرده و سخنان کوچه و بازار و یا هم کلماتی را که در میان فامیل شان رد و بدل میکنند به یک فرد دیگری آنهم از طریق مطبوعات میگویند .

  با احترام
  جای خجالت است و یا ممکن کدام کاری نجیب کابلی به حق آن فرد نموده باشد.

  repondre message

 • نجیب کابلی یک مفعول بوده و دها شب در کندهار بچه بریش بود فعلا عقده ای کار میکند یک روز اقای مسکنیار را و روز دیگه بجان سیماسمر و چند روز بعد باز شاید بجان کدام کسی دیگه عف بزند .

  repondre message

 • نجیب الله کابلی مزدور بیگانه اولا اسرائیلی و بعدها وهابی
  عمل شما باعث روشن شدن اهداف شما می شود تلویزیون امروز که از ابتدا کار کرد شان رقصو، موسیقی و زنان لخت و برهنه را در جامعه اسلامی نشان می داد که هر انسان عاقل در بین خانواده شان خجالت می کشید که این تلویزیون کثیف را نگاه کند این کار درزمان که نوکر اسرایل بود وقت که ورق برگشت شده یک تلویزیون صد در صد اسلامی وهابی این ها همه از بی سوادی این مرد کودن و احمق می باشد می خواهد مردم را فریب بدهد الحمد الله مردم به آن هوشیاری و آگاهی رسیده که سیاست خبیث شما را زود خنثی کند و تلاش های غیر اسلامی شما می داند که دنبال چه استی؟؟؟

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس