صفحه نخست > حقوق بشر > بلخ در چنگال چپاول گران

بلخ در چنگال چپاول گران

نويسنده: کاژبن از مزار شریف
دوشنبه 28 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بلخ یکی از ولایات مهم و تاریخی شمال افغانستان است .امروز این سرزمین باستانی که تاریخ روشن اضافه ازپنچ هزار سال دارد در چنگال چپاولگران معلوم الحال قرارگرفته است .

فردی بنام عطامحمد که خود را" نور" می نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روز گار مکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند.

این مرد سیاه کار وسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی او همه انگشت به دهن کرده اند وبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم را غارت میکنند .

شمار قصر ها وبلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست ویکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت وقصربلند منزل سرباند دزدان جمعیت "اسلامی"دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند.

اگر امروز از روضه مزار شریف که در وسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنید در کمتر از یک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و در مقابل آن مارکیت دیگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک او" خالد نور" قد برافراشته وکمی پیشتر قصر مهمانان این جناب ساخته شده و در مقابل قصر،اتحادیه باربری و ترانسپورتی "خالد و طارق" با صد ها موتر قرار دارد و متصل آن پطرولیم "طارق نور" به خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر به شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه مبارک شان آقای میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.

و اگر از روضه مبارک بطرف جنوب بروید در نخستین گام زیر زمینی افسانوی دروازه شادیان عالی جناب را می بینید و الی سیلو چند قصر وخانه و مهمانخانه شانرا که برای هفت پشت خود ساخته اندو تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را جناب والی به نفع شخصی غضب نموده اند.

وبه همین ترتیب بطرف شرق سرای سابق عجب خان که از تهداب قرار است به شکل پخته و اساسی در چند جریب زمین اعمارمی شود وتا کارته آریانا به چندین قصر و تعمیر دارایی یک فرد می رسد در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این" سلطان بزرگوار" گردیده و دها جایداد غیر منقول دیگر که درین مختصر ذکر آن نمی گنجد.

این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند و پای کافران امریکایی و یاران غربی شیطان بزرگ روی زمین را میبوسند بی شرمانه صد ها هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید و همدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد.

باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض حیوانی خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروایی از محاکمه ومحاسبه هم ندارند .

جلادان پلید والی بنابر تقابل منافع بالای جایداد غند عسکری وزارت داخله غاصب دیگر ی که اشرف رمضان نام داشت در روز روشن و در وسط خیابان تیر بارانش کردند وچون اشرف ، داکترهمدرد وچندین فرد دیگر را نیز سر زدند.

باری لوی سارنوال جهت بررسی غضب جایداد های دولتی به مزارشریف سفر کرده بود که ناکام با ناله و فریاد برگشت و زور اش نرسید و تا امروز سکوت کرد.

در چنین اوضاع و احوال که اضافه از هفتاد در صد مردم بلخ در زیر خط فقرزنده گی میکنند و این معامله گران خون و خاک با نازونعمت در بلند ترین قصر های افسانوی بسر میبرند .حدس بزنید که وجدان در برادران شیطان چگونه است.و وای به حال مردم بیچاره که در زیر ساطور این شیاطین بد سرشت خورد و خمیر شده اند و داد رسی هم ندارند تا درد شانرا فریاد کند.

درین اواخراین دون فطرتان پلید تاریخ معاصر دو مارکیت بزرگ لباس و وسایل آرایش فروشی را ابتدا غارت و بعد به آتش کشیدند که هزاران دالر مردم بیچاره طعمه حریق شد وحال برای مردم اجازه اعمار مجدد را هم نمی دهند بخاطری که مارکیت های متذکره ملکیت اسلاف این دزدان یعنی از چپاول گران جوزجانی است و با این کار نامردانه مردم مجبور ساخته شدند تا به مارکیت زیر زمینی درواره شادیان والی نقل مکان نمایند. آنچه در بالا بدان اشاره شد شمه ی از بیان ماهیت و سرشت مافیای ثروت و قدرت که امروز در افغانستان حکومت میکنند است.تا خواننده گان بدانند که در گوشه و کنار این وطن چه میگذرد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نمیدانم امریکا و غرب با این دزدان و چپاولگران تاریخ ، با این شیاطین دیده درا ، با این کرزی و برادران قاچاقچی او ، با این جنایت سالار های بیمانند کدام دموکراسی را میسازد. کارد به استخوان رسیده.
  جنایت ، خیانت ، و جعل برکشور حکومت میکند.
  این عطا محمد خان و این رهزن حضرت علی و این همه باند های تبهکار کدام اداره را میسازند.
  مردم درد دارد ، گرسنه است ، مریض است و این حریصان سرمایه و معتادان جنایت باگذشت هر روز بیرحم تر و دیده درا تر میشوند.
  امریکا و غرب به این دلقک بازیها پایان دهد.
  مردم که دیگر بپا نمیخیزند. طالب در راه است و از عدم رضایت مردم سود میبرد.
  ای باند ها بروید به دوبی !!!! با سرمایه های تان که از ان بوی خون و غارت برخاسته است.
  از سر این ملت مظلوم دست بردارید!!!

  شهپر

  • جالب است، اکثرا افراد تخلص خود را چیزی میگذارند که از کمبود آن در رنج اند.

   این در مورد جنایتکار بزرگ عطا محمد هم صادق است. وی خود را "نور" مینامد که ممکن کسانی را فریب دهد اما سیاهی را نمیشود با نام گذاشتن پنهان کرد.

   سپاس از کابل پریس که این خاینان را معرفی میکند.

  • با احترام که به نظریات دیگران و نظریات آقای شهیر دارم عرض مینمایم که غرب و امریکا هیچگاهی درفکرمن وتو و مردمان این سرزمین نیست ونخواهد بود و آنها همیشه درفکرمنافع خود بوده و خاصیت سرمایه داران همین است که درجای سرمایه گذاری میکنند که نفع شان باشد واین منافع ممکن است به انواع مختلف باشد وانها از هرطریق که ممکن باشد اهداف خود را پیاده میکنند وکارروایی های امروز انگلیس وامریکا وشرکای شان نتایج پلانهای بسیار سابق شان بوده و دردهه اخیر دیده شدکه انهادر بنیانگذاری طالبان برادر خورد شان پاکستان را رهنمایی وهمکاری نمودند و همین اکنون از موجودیت باقیمانده تنظیم های جهادی و طالبی به انواع مختلف به نفع خود استفاده نموده و آوردن دموکراسی یا بهتر گفته شود حکومت مردم برای مردم بهانه ای بیش نیست و چگونه ممکن است کسانی که درفکر اینده نواسه و نواده خود هستند مصدرخدمت واقعی به مردم ووطن خود گردند بصورت کل نتیجه گیری میشود که فرق میان حرام وحلال در وطن عزیزما ازبین رفته و وجدان ها خاموشی اختیار نموده است .با معذرت اگر شعر علامه اقبال لاهوری را غلط نقل کرده باشم . خدا ان ملتی را سروری دادکه تقدیرش به دست خویش بنوشت باان ملت سر وکاری ندارد که تقدیرش به دست دیگران کشت

  • شاید هم نوشته های شما تا حدی درست باشدولی اینرا هم باید بدانیم که حالا وقت انتقاد و انتقام نیست. اگرما میتوانیم خدمتی به ملت رنجدیده خود بکنیم پس باید دریغ نکنیم و بهتر ازین است که احساسات آنهارا که چندی نیست در آرامی نسبی به سر میبرند بر انگیزیم وآنهارا به تباهی دوباره بکشانیم.
   تشکر

  • متاسفانه ما نمیتوانیم معیارات شفافیت یک جامعه و کشور مرفه،پیشرو، قانونمند و به دور از شرایط جنگی را از رهبران و زنده گانی سیاسی-اجتماعی خود داشته باشیم. همچو توقعات با شرایط ما ناسازگار و غیر واقعی اند.

   ما بهتر است خرسند باشیم که کار های برجسته عمرانی در بلخ در حال اجراست و چهره شهر را دگرگون کرده است. امنیت نسبتآ خوبی پابرجاست و مهمتر اینکه رهبران محلی توان و سرمایه خود را در راه آبادانی شهر و دیار خود صرف میکنند نه برای وارد کردن سلاح های مخرب و بدبختی و ایده های خانمانسوز و شرر افگن. برای من عجیب نیست که ارزش وجود استاد عطا در ثبات و امنیت را این ولا را مخالفین هم درک کرده اند و بار ها دست به اقدام خوشبختانه ناکام از بین بردن او زده اند که به فضل الهی کشف و خنثی شده است.

   امروزه جوانان پسر و دختر با روان نسبتآ آرام مصروف آموزش و کار در ین ولایت هستند و این شهر با یک حیثیت نمادین ایده های ناب پیشرفت های اجتماعی را به کشور به ارمغان آورده است. این اولین ولایت عاری از کشت کوکنار است که نمونه ی برای دیگر ولایات بوده و خواهد بود.

   شاید قدری نامنصفانه است تصویری از استاد عطا را که احتمالآ نویسنده عزیز در ینجا انتخاب کرده اند. قسمی معلوم میشود که از سال ها پیش و از وقت جهاد موصوف بوده باشد. طبعآ شرایط آنزمان و زنده گی دور از شهر آن روز ها متقضی همچو نما بوده ولی خوشحالم که امروزه والی مان دیگر سرو وضع مناسبی دارد.

   در مورد دست داشتن در آتش سوزی و چور دکان ها قبل از آتش سوزی من شک دارم که راست بوده باشد و اگر چنین حرفی واقعیت داشته باشد من بی نهایت نا امید خواهم شد. از نویسنده محترم خواهشمندم که توضیحات و گزارش های بیشتری در مورد ارائه داده و مایان را در روشنایی قرار دهند چون بهر صورت این یک اتهام بسیار بسیار جدی است.

  • اقای بلخی!!؟
   به جای انکه خود را طرفدار و کاسه داغتر از آش والی بلخ معرفی کنید بهتر بود از قصرهای مجلل و هتل ها و شهرک های شخصی جناب والی صاحب و اطرافیانش بازدید می کردید که از غصب اموال و زمین های دولتی و مردم بیچاره بلخ و رشوه گیری حاصل شده که پرونده های شکایات مردم هنوز بواسطه حمایت جریان سلطه و فساد و رشوه در محاکم رسیدگی نشده و یا زور قانون هم به والی صاحب نرسیده است. چون حتی اگر رئیس جمهور هم تصمیم به برکناری او بگیرد معاون اولش تهدید به اسعفاء میکند... مگر حقوق ماهانه یک والی چقدر است که از ان ده ها هتل پاساژ و شهرک و قصرهای مجلل داشته باشد در دنیایی که نخست وزیران و زرای کشورهای پشرفته ای چون ژاپن و
   کره یای جنوبی و ... به خاطر رشوه های کمتر از ده هزار دلاری برکنار و یا مجبور به استعفا می شوند مگر افغانستان چقدر عقب مانده و بد بخت است که یک والی حتی خودرا حاکم بر اموال مردم مظلوم ولایت تحت امرش بداند زیرا جریان های حامی او به گونه به او اعتماد به نفس داده اند که حتی قومندان تازه منصوب شده امنیه ولایت به خاطر اعتراض به والی صاحب مجبور به حبس در منزلش بوسیله اسلحه بدوشان والی می شود. تا از موضعش عقب نشینی کند و یا سارنوال کشور مجبور به فرار از ولایت پادشاهی سلطان عطا محمد میشود. مگر انروز در قتل اشرف رمضان شهید و ... والی صاحب چگونه از چنگ قانون فرار کرد که امروز نتواند به چپاول امول دولتی و مردم فقیر بلخ بپردازد. چون حتی زور کرزی صاحب هم به او نمی رسد. و یا کسانیکه اموالشان عضب شده چگونه جرات اعتراض داشته باشند!؟ زیرا خونشان به ناحق ریخته می شود که اگر خونخواهش کرزی صاحب هم باشد نمی تواند انرا ستاند.
   اقای معاون رئیس و ... اگر امروز برای رسیدن به اهداف عیر مشروعتان می خواهی همچنان از والی منصوب به خود حمایت کنی زود نیست زمانی که اتش این فتنه ای که از این جنایات والی به پا میشود دامن خودت را هم بگیرد انوقت است بساط چپاول و غارتگری که بپا کرده اید بوسیله مردم زجر کشیده سرنگون و کاخهای ظلم فرو می رزد
   و بدان زور مردم زور خداست که از زور جناب کرزی هم بیشتر است...

 • شما استاد عطا را توهين می کنيد؟ استاد عطا مرد ايمان و با خدا است و برای فرهنگ بلخ خدمات بسيار کرده. مرگ بر کابل پرس?

  • مردکه بی نام و نشان که از ذکر نامت می هراسی!

   امیدوارم آنچنانیکه مردم بیچاره ولایت باستانی بلخ صابون این نابکار ( عطا) را خورده اند و جای و جایدادشان توسط وی غصب شده تو هم روزی به این سرنوشت گرفتار شوی, برایت معلوم باشد که این خاینین به هیچ کس رحم نمی کنند و حتی به نزدیکترین اقوامشان زمانیکه پای مفاد شخصی خود شان در میان باشد, مزدور خایین خودت با اعطای لقب (مرد با ایمان و با خدا) به عطای جانی بار گناهانت را زیاد کرده ای.

   اگر خوبی کرده ای امیدوار باش و اگر بدی کرده ای در انتظار باش.

   والسلام

  • General Atta Mohammad Noor, governor of Balkh province, opened a UNFPA funded women on women photo exhibition in Mazar on International Women’s Day (IWD) on 8 March 2008. He studied the photos and expressed his support for the project by the NGO Pamir in giving women business and photography training.

   General Atha Mohammad Noor, in his opening speech, highlighted the importance of important role of women in the reconstruction of the country. He said: “All women should get education and training in modern technology, which will ensure their equal rights to participate in social, economic and political lives in the country, which is essential in ending violence against women.” He emphasized the need and his commitment to end all types of violence against women including child marriage, giving women away in marriage to settle disputes and all other bad traditional practices.

   http://afghanistan.unfpa.org/l...

   آنلاین : http://balkh-gomnam.blogspot.com/

  • This is due to "pro-women" policies of Atta that Mazar becomes the center of prostitutes. Miserable women who have lost everything have no other way to make a living so they are turning into prostitution. And yes the Jehadi commanders and probably Atta himself are the clients.

   See this is from a report by IWPR:

   Dressed in jeans and a tee-shirt, with shoulder-length black hair and wearing no makeup, 21-year-old Saida (not her real name) looked ordinary enough. But in this highly conservative society, she has sex with men for money, sometimes several times a night.

   Saida’s father and older brother were killed in the civil war of the Nineties, and she lives with her mother and younger siblings in the northern city of Mazar-e-Sharif.

   She has been a prostitute for six years, since the day her mother made a deal with a local pimp.

   The oldest profession is alive and well in carefully-concealed brothels and on the streets.

   آنلاین : Prostitution Thrives in Mazar-e-Sharif

  • marg ba too wa ba badar too lanat khoda ba shuma den frooshan

   Kabul press? is one of the best site In Islamic countries that we are able to express our feeling and the positive point in Kabul I have found never support any tribe or any political party based in personal benefits that is clear our dear brother Kamran has a very open mind not like other websites only supporting the political parties or special tribe

   With regards,Ikhlas wardak

  • جناب راستین وقتی که به ولایت بروی در آنصورت میدانی که عطا محمد خدمت کرده است یا خیانت.
   موفق باشی.

  • زنده باد کابل پرس? :

   ای بی نام ونشان بنظرم خودت هم همو اینجه بزن هائی والی معلوم میشی .ازرئیس شورای ولایتی تان پرسان شوید؟اوهم زیادچاپلوسی کرده مگرنتیجه اش چه؟
   تشکرفراوان ازکابل پرس

 • برادر از دختران ١٨ ساله ي ارمني و تاجکي هيچ حرفي نزدي که شبها را با اين مجاهد به اصطلاح اصلاح شده و زراعتي سحر ميکنند و بعد هم اين قوماندان شياد آنها را با پولهاي که به قيمت خون مردم بدست آورده است سرشار ميسازد. برادر از چار کلاهاني هم بنام فرهاد عظيمي نام نبردي که در سمت ريس شوراي ولايتي فقط وظيفه يافتن دختران جوان داخلي و خارجي و خريد عطر و پودر به اين والا نعمت خود را داشته و کرسي نماينده گي مردم را به کرسي مورده گوي اين قوماندان مجاهد مبدل کرده است. از هزاران همچو بيناموسي هاي اين قواماندان کثيف که ريش خود را هم حالا کوتاه کرده و با نکتايي اکت دموکراسي ميکند نميدانم چطور ياد کنم. قانون را هيچ نپرس فقط به خواست وي تفسير ميشود. و شوراي ملاهاي کثيف که دروازه بانان شريعت اين ولايت هستند و شريعت را به خواست او تنظيم ميکنند. اينست امپراتوري پادشاهي که فرعون در برابرش صدها بار خجالت ميکشد و شيطان در برابرش تعظيم ميکند.

  • من خو نمیدانم که واقعیت چیست. اما این را میدانم که آقای نور از یک هزارهء آدم خور و یا هم پشتون غول به مراتب برای بلخ مناسب هستند.
   شما یکبار به جاده ها نگاه کنید که چیقدر اقای نور خدمت کرده.یکبار به اجداد وی نگاه کنید که بوده این پسریک تاجر و پولدار بود .اقای نور این دارای را حالا پیدا نکرده
   جرا، در مورد دارای های محقق، سردار سعیدی و دیگر لاشخوران خودتان نوشته نمیکنید؟

   مرگ به کسانیکه فقط یک طرف قضیه را میگیرند.

   مرگ بر میرهزار و نویسنده این متن که احتمالا توسط همو پرویز کامبخش نوشته شده و یا هم یکی از اعضای خانواده اش، چرا که با ک شروع شده.
   من به والی صاحب بلخ افتخارمیکنم S.F.F.A

  • از تمام انسانهای با وجدان، برادارانه وعاجزانه تقاضامندم که حرمت قلم وکلام را رعایت نموده وعملکرد یک فرد را به یک قوم نسبت ندهند.
   واز برای خدا، فقط برای رضای خداو گام بر داشتن در راستای وحدت ملی و منافع ملی قلم بزنیند.

   با عرض حرمت

   محمد سخی رضائی
   کارشناس سیاست گذاری

 • آقایانی که از دزدان به ظاهر مسلمان و در اصل شیطان دفاع میکنند شریک و چرخه گیر آنها هستند. در احادیث پیامبر گرامی آمده است که اگر همسایه شما گرسنه باشد و شما بی خبر ازآن باشید مسلمانی شما در شک خواهد بود حال بیبینید که تکه داران اسلام و جهاد این نوکران کفار امریکایی،انگلیسی و شرکا چه مسلمانی دارند؟ شرم باد برهمتی که ازین دون فطرتان تاریخ دفاع میکند!!

 • من خو نمیدانم که واقعیت چیست. اما این را میدانم که آقای نور از یک هزارهء آدم خور و یا هم پشتون غول به مراتب برای بلخ مناسب هستند.

  جرا، در مورد دارای های محقق، سردار سعیدی و دیگر لاشخوران خودتان نوشته نمیکنید؟

  مرگ به کسانیکه فقط یک طرف قضیه را میگیرند.

  مرگ بر میرهزار و نویسنده این متن که احتمالا توسط همو پرویز کامبخش نوشته شده و یا هم یکی از اعضای خانواده اش، چرا که با ک شروع شده.

  • برادران و خواهران عزیز: بیایید دست از خشونت و مهمتر از همه تبعیض بکشیم. ما همه افغان هستیم و در یک مملکت واحد زندگی میکنیم. بیایید وطن را از همه بد بختی ها پاک نگهداریم. البته که این کار با در نظرداشت وضیعت کنونی ساده نیست و نیاز به زمان خیلی دراز دارد. ما همه خوب میدانیم که از رژیم کمونستی تا مجاهدین و حال تا دولت آقای کرزی خدمتی در افغانستان صورت نگرفته بیایید هیچگاهی یکطرفه قضاوت نکنیم. مطالب خیلی جالب در این سایت است. با وصف که ثبوت ها خیلی کم به نظر میرسد با آنهم بنده قبول میکنم که نه عطا و هم نه محقق و ...... انسان های خوبی باشند چون دست همه شان به خون مردم ما آلوده است و همه شان منافع شخصی خود را محترمتر از منافع ملی میدانند. خوب خواهد بود که از کارنامه های دیگر شخصیت ها مانند آقای محقق نیز از جانب دوست ها به نشر برسد تا توانسته باشیم که با در نظرداشت مساوات چهره های اصلی همه افراد سیاسی را آشکار سازیم. خواهش میکنم لطفآ از کلمات مانند پشتون غول و یا هزاره ادم خور ...... استفاده نکنیم و در عوض کوشش نماییم تا از راه های درست و منطقی توهم با کار و پیکار خود را از چنگال این اشخاص رها نماییم و وطن خود را به سوی سعادت و خوشبختی سوق دهیم. بخاطر داشته باشیم که به هر اندازه ما مسایل تبعیض قومی و لسانی را دامن بزنیم به همان اندازه ما را از سرمنزل مقصود دور میکشاند چون این یک اصل ثابت شده است که در افغانستان صرف ما میتوانیم با مشارکت اقوام باهم برادر و برابر در راس دولت میتوانیم همه زندگی مرفع و عاری از مشکل داشته باشیم. دست کشور های خارجی همیشه در مسله افغانستان دخیل بوده و خارجیان همیشه از دوری اقوام و ملیت های افغانی استفاده سو بخاطر مقاصد خود شان نموده. بیایید به هیج کس اجازه ندهیم تا ما را از هم جدا سازد.
   زنده باد افغانستان و همه افغانها

 • متن بسیار جالبی بود. ولی از نابکاری های بعضی ها در این متن چشم پوشی شده بود. مثلا، از آقای اسحق سروری (صابون لکس) آقای نور هیچ سخنی گفته نشده است. این مرد که دیروز یک بایسکیل کهنه سوار میشد، امروز از زمینهای مستوفیت برای خود خانه میسازد. این مرد کهن سال که پایش به گور رسیده است، نصف عمر خود را به تاجکستان و ازبکستان برای خوشگذرانی سپری میکند.
  برعلاوه، از شخصی بنام کهمند که خود را گاهی داکتر و گاهی هم مهندس میگیرد، هیچ حرفی گفته نشده است. این داکتر انجیر صاحب که وظیفه اش معلوم نیست، در هر ختم و خیرات همرای گروه 200 نفری والی حضور دارد.

  آخر تا کی خود این ملت را میچشید؟

  با احترام

  آنلاین : بلخ در چنگال چپاول گران

 • متن جالبی بود. اما در این مقاله از کارکردهای بعضی ها چشم پوشی شده. از جمله از کارکردهای اسحق سروری (صابون لکس آقای نور) مستوفی ولایت بلخ.
  این آقای بی نام و نشان که چند سال پیش یادم میاید یک بایسکل کهنه سوار میشد، امروز زمینهای مستوفیت را انحصار کرده و برای خود بلند منزل میسازد. این آقای فلج – ملج که خدا کورش نیز کند تا دیده نتواند، از امضا برای گرفتن پاسپورت هم پول اخذ میکند. آخر کجاست قانون که بالای این معیوب کله خور تطبیق شود؟

  از این گذشته، از شخصی دیگر باید نیز یاد کرد. کهمند که گاهی خود را داکتر و گاهی هم مهندس معرفی میکند. این اقا نیز سرمایه های بلخ را به گور پدرش برده و حالا صحبت از تجارت میکند.

  آخر آقای نور، آن همه تعهد شما در مقابل ملت کجاست؟ شما چرا این همه لاشخوران را پهلوی خود جذب کرده اید که نام و نشان خودتان را زیر سوال میبرند.

 • آقای بی مغز،نا آگاه و چوچه اجانب، نخست اگر زرئی از وجدان و راست گویی در وجود ناپاک تان است، نام درست تان را نوشته، لطف نموده به دفتر عبدالجبار ناثابت (حکمتیاری) مراجعه کرده چند حرف منطقی پیشنهاد کنید، ورنه این چه معنی دارد که شما یاوه سرای میکنید.

  • احترام به نظریه همه هم وطنانم این شهر امانگونه که معلوم است ازمدت ها است به دست چپاول گران قرار داشته ودارد.کسانی که به هر نام به این شهر حاکمیت کردن به جز تاراج مال بیت المال فساد اداری وعشق خود راتازه نگاه کردن به این ملک خدمتی نکردن بلکه خیانت های بسیار هم کردن مانند این که این شهر را برای مدتی بنام هزارستان نام گذاشتن بازهم این بهتر از انروزی است که مردم باشپش های شان بالای مردم مظلوم این شهر پادشاهی دعوا میکردن

 • جاوید جان مه میگم قربانت شوم قدی همی نظر جالبت در مورد همی لنگ و شت (هدفم اسحق سروری است) مه میگم خدا تره هزار سال زنده بداره که اصلیت ای مرد عیاش لاشخوره افشا کدی. اگه پیشیم میبودی از رویکیت یک ماچ میکدم ، قربانت شوم.... مه از ای آدم کثیف بسیار خاطرات خراب دارم زمانیکه میخواستم تکس حویلی خود را تحویل کنم. امروز چی خوب فرصتی است که دل خود را بالایش بکشم.
  ما خو دعا میکنیم که خدا همچو اشخاص بی دین، بی غیرت، بی همت، دزد را همرای فرزندان کثیف شان بگیره.

  با احترام

  جمشید علی زاده، کرمان، ایران

 • Ma kho ein naweshta ha ra enekas dehendai tamamee nazaryate Hazara ha namidanum ama faqat mekhahum begoyum darin site tawheen systematic alaihe tajik ha wa rahbaranishan jeryan dara ke tanha az Uqda hai Shakhsee Aqai mir hazar wa hamfiranash mansha migeerad wa ein ba nafi hich kas nist.
  Balk sarzamin Tajik ha ast wa hamish baqee khuwahad mand.

  آنلاین : http://D

 • عطا (خطا) از جمله شاگردان احمد شامسعود است که از استاد خود در کار خیانت ورزالت پیشی جسته. این مار رنگ عوض کن در هر محیط و شرایط بدون در نظر گرفتن موازین اخلاقی و اسلامی یخاطر بقا خود چهره عوض میکند. و اگر فردا خدا نخواسته یهود ها در کشور ما حاکم شوند عطا(خظا) یهود خواهد شد. همه ما ریش دراز و پکول او را بیاد داریم که با آمدن امریکایی ها ریشش کوتا و نزدیک ته تیغ زدن شد و در اوایل از چاپلوسی زیاد نزدیک بود دو تا نکتایی بی اندازد. نسل های قبلی عطا مالکان قمار خانه های مزار شریف بودند که بعد ها جهاد را از پرخانه داشتن تجارت پردرامدی انتخات کردند. من به تمام هموطنان وعده میدهم که در صورت موجودیت افراد همچو عطا در رده های دولت نه روز خوشی نصیت ما خواهد شد و نه هم کشور به طرف نظم حرکت خواهد کرد. 

 • همیشه که ناگاهانه خواستم بر این سایت سری بزنم، چیزی جز چرندیات و الفاظ رکیک در مورد مقامات (تاجک و پشتون) چیزی دیگری نشنیدیم. چه خوب است که این را بنام تریبیون هزاره ها بنامیم؟ والا بد نیست، از اینکه در اقلیت قرار دارند، عقده خود را از این طریق میگشایند. اما خدمت تان (مرهزار) عرض کنم که با این همه عقده ها نمیتوان پیش رفت. آخر آقای نور با همه کمی و کاستی های که دارد از آن هزاره های اشپش فروش به مراتب خوب است. کاملا آنروز را بیاد دارم که یک تعداد هزاره های یاغی و جنگلی به موتر داخل شده و یک اشپش شانرا ده لگ افغانی فروختند. من از هیچ کسی حمایت نمیکنم، اما آقای نور حد اقل اشپش فروش که نیست.
  ایا مزاری یاد تان است؟ یک کمی سر در گریبان تان داخل کرده و بیاد بیآورید که چی ظلمی این خائن ملی برای این ملت ببار آورد!

  • مزار دوست فکر میکنم که یک کمی تروشی باید بخوری تا به داکتر چشم مراجعه کنی تا اندکی درحال واحوالات شما و همچنان در قدرت دید تان تغیر مثبت ایجادشود. دراین سایت همه کس بدون تعلقات قومی و ایتنیکی وعلایق مذهبی مورد نقد قرار میگیرد. هرکسی خیانت کرده باشد و تحت عناوین مختلف همزیستی وهمگرای مردم افغانستان را تبدیل به همگریزی کرده باشد و از خون این مردم سرمایه وثروت اندوخته باشد ویا تعصب و کینه را درمیان مردم افغانستان ترویج کرده باشد، نقد میشود وخیلی هم بی رحمانه نقد میشود. بطور نمونه به نقد کارنامه اقای خلیلی مراجعه کنید. جان بیادر یک کمی چشمت را آب سرد بزن که هنوز خواب آلودهستی و در دنیا هزاران خبر است. دگه از این بی خبریها نکنی که ضرر میکنی.

 • این چهار غربی کی امده در افغانستان این قدر عقدی مردم را خراب کرده مصلی کی خری دجال در افغانستان امده باشد خری دجال پیش مردوم از رد اش است تاکی الوا چلپک گو کند این مردوم بیخورد در کیدام وقت وتاریخ وکمت مردوم را نان داده کی امروز بیدید از خدا تلب کن کی پس نمیخواهد در خانه بیخواب عطارا عدف قرار بیدی اگر عطا یک امریکای وصل باشد مصلی انور الحق یا اسپنتا یا دیگر سک شویها حیج گبی نیست ولیکین مجها هید است دیده نهمیتوانی زنده باد مجاهید مرگ بر دشمننانی اسلام ولو تو باشی بینکاک

  آنلاین : بینکاک

 • سلام م بشر دوست هستم ازمزارشریف درباره مقاله که شمانوشته ایددرقدم اول بایذازشماتشکری کنم شما واقعت های که درشهرمزارشریف جریان دارد شما انتشار دادین باید گفت شخصی که درباره این مقاله نظرداده اویکی ازمزدوران وچاپه لوسان ولی بلخ میباشد وباید شما بکوشین تا بتوانن حقایق رابیان کنید باتشکر ازشما

 • برادرم تو ناقی قهار بلاهی من شدی اقای بشهر دوست اگر لطف کرده کابل را بیبنی باز شوکری عطاه را میکنی کابل پایتخت است مزار ولایت مزار در کچاه رسیده کابل در کجاه است برادرانی غربی شایسته سالاری میکند عطاه جنگ سالاری عطای جنگ سالار از تو اگر میگیرد دوباره در مزار مصرف کرده ولیکین برادرانی کی در کابل است جمه کرده در خاریج ارسال میکند از هو خبر استی یانی من نه قومی عطاه استم نه رفیقش فقط میدانم آن مجاهید است زنده باد عطاه بعد از شهیر پنجشهیر میباشد زنده باد عطاه تورا میشناسم از امان هزارهی ادم خور استی چند روز در مزار بودید بم دستی را در موی خود بسته کرده بودید وقتی طالیب همله کرد در مزار نه هزاره بود نه وزبیک همین عطاه بود امروز هرچی میکند نوشش باد گندم کاشتی گندم میدروی جوکاشتی جو تشکر از تنک نظری تان بنکاک

  آنلاین : بنکاک

  • سلام برادر چاپلوس درحقیقت باید گفت که خودت کور استی چشم نداری اکردرچهارااطراف مزار بنگری قصرهای ازعطا محمدنور رامیبینی اگراوبنام جهاد جنگ گی برای هدف کیداشت کرده بود وامروز به اوهدفش رسیددرپیش دوکان های مردم چهاردیواری کرده بعد آنجارا خرید تعمیری بابیش رادرآنجا ساخت نوشته های که درین مقاله نوشته شده اگرچشم کورت رابازکرده بیبینی واقیعت راخودت میدانی شاید درشهرمزارزندگی کنی پس چند لحظه همرای وجدانت فکر کن که مقاله دراین سایت درباره عطانورتاریک دل حسود که میخواهد همه چهان از اوباشد او واقعت را بیان کرده من منحیث یک افغان با وجدان ازاین دوست که نویسنده مقاله می باشد تشکری مرده موفقیت وکامیا بی بیشتر وبهتر برای شان خوان هستم

 • در قدم نخست از سایت کابل پرسی بسیارتشکری نموده تازمینه معرفی چنین اشخاص پلید وخونخوار جامعه مظلوم افغانانرا معیا میسازد.

  این شخص که ازکلمه پاک جهاداستفاده نموده وخودرا درسطر اول قلمداد میکند مردم مظلوم افغانستان اینرا می شناسد.کاری های را دربلخ دوست ما نوشته بود کاملا" درست وبا اساس میباشد. برای انتقال دادن دوکاندران دو مارکیت جوزجانی وبابر چه خساره انگفت رابرای مالک مارکیت هاوبرای مردم شریف بلخ به ارمغان آورد.این چهره پلیت وزشت را مردم باید بشناسد.و ازدولت آقای بوش با همکاری محترم کرزی صاحب خواهانیم تا جلواین مافیای قدرت وخون راهرچه زودتر بگیرد.

 • برادری کی من را کور گفته من کور نیستم ایشتیباهی بزرگ کردی من یک مجاهید استم اللحمدالله امروز تجارت میکنم من از کجاکردم عطا در مزار خانه دورست کرده من در انکاکانک در تایلند خریدم من هم دوزد استم قسم میخورم روزی کی از افغانستان بیرون رفتم در جیب خود 15000هزار افغانی داشتم امروز میلون دالر را کار میکنم سبب چیست سبب این است مصلیی تو از عطا تلب نمیکنم خدمت کردم پیدا کردم امروز خرج میکنم قصر جور میکنم موتر میخرم زندگی خوب میکنم اگر قبول نداری ادرس خوده میدیم نزدیگ در شهری پلخمری بیرو بیبن قصر درست کردم این پولی بابهی تو نیست تو هم خدمت کن عطا پنج خانه دورست کرده تو ده تا دورست کن عزیزم قبلن گفتم نظرتنگی مکن برادر دیگری ماه از بوش خوایش کرده کمک خاسته عزیزم از خدا تلب کن خدا اگر براید بیدید خلاص نمیشود شماه خدا را فراموش کردی از بنده تلب میکنی همیشه در رنج استی ازگفتند ملوم میشود بیسار غریب استی ما یک چیزه دم بالا میگویم اگر بیسار دم بالا شدی چطیاد مگو مردوم بعد خوب نگو برایم ادرس تان را روان کن براید کمک روران کنم در همین سایت ایسمت ادرس تان را بینویست من منتظیهر جواب تو استم با احترا اگر در این ادر س شرم میکنید در ایمل من ادرس تار ارسال کنید بیبن غیرتی مجاهید را ادرس ایمل من MNASEE777 YAOO.COMهمین است

  آنلاین : بنکاک

  • برادر دزد باید کفت که خود عطا خطا پورتوکول فروش افغانستان رابا یازنه جانش جورج بوش کرده بود پس اگر تو وجدان داری فکر کن که مه وطن فروش هستم یا خطا نور اووطن فروش و....
   است که تو یکی ازمزدوران وی هستی چیطورمیگویی که من به اوخدا داده او یکی ازجلادان مزار میباشد من از جیب پدراو خرچ نمی کنم روزانه بادست های که خدا به من داده است کارحلال میکنم وپول پیدامیکنم مثال توودیگریاران تودزدی نمی کنم توگفتی که من برایت پول میدهم توچی مثال توهزانفر دیکه ام به من پول بدهد نخواهددست بزنم بخطاری که من آخرت رامیخواهم نه مانند عطا...خطا تنها دینا را فهمیدی

  • سلام به تمام عزیزان!

   متشکرم از نگارنده متن و صاحب نظران در این موردوجهان سباس از وقت گرانبهای شماوطن دوستان عالیقدر.

   بیایدکمی بیندیشم بیش از آنکه مینویسیم و آنچه ذر زبان ما جاری شدقدرت نوشتاری را بنام آزادی بیان ندیم هر آزادی حدودی داردوهرانسان با وصف مجرم بودنش الی ثابت شدن جرمش نیاز به حفظ حرمت ته از نگاه اسلا می که سوه استفاده نمایم و نه از نگاه سیاسی ولسانی و منطقوی بلکه از نگاه انسان دوستی. اگر بالای شما کسی تهمت ببندند که میرهزار ازنشر مطالب علیه طرف ازطرفی کمک مالی میشود،ایا به ثبوت آن ازنگارنده موضوع اقدام نخواهید کرد؟
   از انجاه که زادگاه ام بلخ است و حکومتهاوتاخت و تازهای فراوانی درگذشته را دیده ام شرایط فعلی را ترجع میدهم. اگر نظر سنجی نماید و صادقانه بگویدکه، که درشرایط فعلی صادق،راستکاروبیطرف است، نخواهد یافت. بالای هرکه بر قدرت نشست و شهرت و محبوب بیت بیدا کردانگشت انتقاد بلند کردیم بدون اندیشیدن دراصل مطلب. امروز بازار آزادوتجارت حق هرشهروند ماست که والی است یاجوالی، امروز بعضی هاحتابرای اصلا خودوفامیل خودازبوش وکرزی جویای مدت میشونددر حالیکه بوش خودمجرم مردم امریکاست و هر روزبا مظاهرات والفاظ تندبدرقه میگردد، چه توقع از چه کسی. اگر واقعا" در مورد شخصی ادعاو اسنادداریدچرا به دادگاه عالی مراجعه نمینمایید؟
   ...و اینکه چه تغیرات در سر و صورت کس میآیدامر طبیی است، اگر ازنگارنده موضوع ببرسیم که کجاست ریش دوران سیاه روزایت؟حتما" خواهدفرمودکه زمانش گذشته... شاعر معروف میفرمایید:
   به روی برده تار فاترانه بساز
   بزن ربابی و آهنگ عاشقانه بساز
   به فکر حرف عریفان ارزه مایه مباش
   زمانه باتو نسازدتوبازمانه بساز

  • باسلام خدمت تمام شما عزیزان اگرتمام روز رابخطارخود میگزرانیم چی میشود تا چنددقیقه رابرای کوش آوردن یک ملت وکشورآگاه صرف کنیم
   برای این نوشته شمانظرنمی دهم بخاطر که شما هم ازچاپلوسان معلوم میشویددودخانه رادوکش خانه میداند چرا که شمادرمزار زندگی نمی کنید یاااگر هم...چشم ندارید

  • باعرض احترام.
   آقای محمد از تايلند که لاف وگزاف از مليون دالر ميزني,لطفاٌ هزاردالر آنرا صرف آموختن نوشتن وخواندن لسان فارسی نمايد تااز پيامهای تان خوانندگان کابل پرس? چيزی را استنباد کرده بتوانند .طالب کاکو هم ناجوانمردانه بخاطر هم عقيده بودن باآقای محمد تمام غلطيهای انشائ واملائ او را ناديده ميگيرد اينست عدالت برادران جهادی ما.

 • it is good every has thier opinion but i am not agree whit you

 • برادرم یک دف در نال میزنی یک دف در میخ عطا دوزد من دوزد زورد میکشد عطا را سلب کن خودد در جای عطا وکمت کن بیبینم کی تو چی میکنی من براید قسم خوردم کی از افغانیستان پول نیاوردم تو باز مرا گفتی دوزد استی هر کس پاک باشد همه را پاک فیکیر میکند اگر غلت باشد غلت فیکیر میکند اگر تو منطیق داشته باشی یک والی متیوانت یک کیشور را به یک خاریجی به فروش رساند از این ملوم میشود تو یک بی منطیق ادم استی اگر عطا در مزار نباشد ادم ادم را میخورد من مزاری نیستم من باه مردمی مزار کار کردم خوب میشناسم اگر مصلی عطا یا شیرزی قنداری در افغانستا 10 نفر میبود دیگر جای در منافیقین پیدا نمیشود باز از خداوند برای شماه منافیقانی این زمان توفیق میخواهم با احترام پیکن

  آنلاین : پیکن

 • برادرم یک دف در نال میزنی یک دف در میخ عطا دوزد من دوزد زورد میکشد عطا را سلب کن خودد در جای عطا وکمت کن بیبینم کی تو چی میکنی من براید قسم خوردم کی از افغانیستان پول نیاوردم تو باز مرا گفتی دوزد استی هر کس پاک باشد همه را پاک فیکیر میکند اگر غلت باشد غلت فیکیر میکند اگر تو منطیق داشته باشی یک والی متیوانت یک کیشور را به یک خاریجی به فروش رساند از این ملوم میشود تو یک بی منطیق ادم استی اگر عطا در مزار نباشد ادم ادم را میخورد من مزاری نیستم من باه مردمی مزار کار کردم خوب میشناسم اگر مصلی عطا یا شیرزی قنداری در افغانستا 10 نفر میبود دیگر جای در منافیقین پیدا نمیشود باز از خداوند برای شماه منافیقانی این زمان توفیق میخواهم با احترام پیکن

  آنلاین : پیکن

 • عرض حرمت به خوانندگان سایت كابل پرس !
  نتوانستم در وقت و زمانش نظر خودرا در باره نبشته كوتاه اما جامع نویسنده گرامی محترم کاژبن ارائه بدارم متاسف هستم
  بهر حال به قول معروف كه می گویند »ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است «
  نظریات موافق و مخالف را درین باره مطالعه كردم البته یك تعداد از نظر دهندگان گرامی با هر نامی كه نظریات خود را تحریر كردند یك اندازه حاشیه روی كرده كلمات آزار دهنده را استعمال نمودند این عادت در جامعه ما یعنی افغانستان كاملا نورمال و عادی به نظرمیرسد ولیكن از لحاظ پرنسیب های مطبوعاتی كاملا اشتباه است .
  نبشته بلخ در چنگال چپاولگران بطور كامل با زبان مطبوعاتی تحریر گردیده است نظریات دوستان هم باید در همین محور میبود . به هر حال می خواهم نظر كوتاهی درین باره داشته باشم
  عطا محمد نور والی فعلی بلخ یك شخص مجهوللهویت بوده هیچ گاهی سمت و سو عطا از لحاظ عقیدتی و سیاسی روشن نبوده است مبارزات عطا دایما به خاطر زنده ماندن خود و فامیل خود صورت میگرفته است
  بنده عطا را از نزدیك میشناسم ٫ عطا نه حرمت دوستی و نه حرمت آب و دانه را میداند من فكر میكنم همین قدر برای معرفی عطا كافی است .
  نویسنده محترم کاژبن دارایی های غیر مشروع والی صاحب بلخ را افشا كردند ولیكن از جنایت های خیلی سری كه امروز روشن نشده چیزی تحریر نكردند ولیكن ناگذیر یك جنایت تكان دهنده را افشا كنم
  قتل خواننده مشهور حسن بسمل كه از طرف عطا طراحی گردیده بود دوستان ما ممكن آگاهی نداشته باشند
  علت آن را نمیخواهم درین جا افشا نمایم .
  فقط یك نكته بسیار مهم و عمده را میخواهم درین جا یادآوری كنم در زمان اوج قدرت عطا كه زمان حكومت جهادی ها بود عطابا حمله قوت های نیروی مخالف خود در ظرف ۶ ساعت با همه رزمنده های مسلح خود به كوه های اطراف مزار شریف گریخته بود باز هم خواهد گریخت من مطمن هستم عطا با تملق طلبی اخیر خود به كرزی جایگاه اجتماعی خود را كاملا از دست داده و رو به زوال است
  به امید آنروز

  • سلام به آقای میرهزار دوستان ما بسیارنظریات داشتن امامن که یکی از باشنده گان شهرمزارشریف هستم هرقدرکوشش میکنم تایکی از خوبی عطامحمدرابی بینم هما جنایت بیشترش به نظرم قسم منظره قرار میگیرد دیگر چیزی گفتنی ندارم ازقول شاعر شیرن کلام فقت این قدر میگویم

   چراغ ظولم ظالم تا دم مشهر نمی سوزد اگر سوزد شبی شبی دیگر نمی سوزد

   دراخیرتشکر از تما همنظرانم درباره این مقاله

  • Man fikr mekonam shuma wagt e khodra zaye mekonid. man Ata Mohammad Noor astam. Az namam paidast ki khuda mara ataa karda. shuma ki astid ki khak bar sar khod merizid. Man ki jihad kardam, pas haq daram har kariki delam bikhahad mekonam. Man yek adam sarshar, qoldor, bebak, nar, ... astam - ba shoma chi? kasani ki megoyad man arga wa barga nadaram, dozdi nakardam, dar haq mardum zolm nakarda am wa namekoman; hama dorogh mekoyand. Man khodam megoyam ki hama en karhara karda am wa mekonam - az bisyari karhaye degari ki man karda am, shoma khabar nadarid. Jihad baraye chi bood? Kasi nar nest ki az man beporsad. Agar hast, ya allah!

   Ba ehteram,

   Ata Mohammad Noor

  • سلام دوست عزيز!
   حسن بسمل زنده است و او را کسی نکشته است بسيار معذرت ميخواهم که خبر نداشته و افترا می نماييد.

  • من به شما آقای نویسنده توصیه میکنم که نزد داکتر صاحب عالمی خود را تداوی کنید وگرنه با دیدن موفقیت های روز افزون استاد عطا بزودی سکته خو اهید نمود .

 • اولتر از همه سلام برای تمام خوانندگان عزیز تقدیم میکنم
  بعدا باید بگویم که موضوع بسیار خوب را اقای نویسنده مطرح نموده اید در افغانستان همه انهای که به شکلی از اشکال در ویرانی افغانستان دست داشتن و مردم افغانستان را در بیچاره گی نگهداشتن و افغانستان را 100سال عقب تر از دیگر کشور ها قرار دادند، حال خود را در یک مقام گرفته اند و از چنگال محاکمه مردم در گریز اند و دولت انها را حمایت میکنند به امید ان روزی که تمام جنایت کاران قبلی و فعلی به محاکمه کشانده شوند

 • هرکه از دم شمشیر آب خورد نوش جانش باد من همین قدر خواهم گفت که عطامحمد نور هرچی میکند حد اقل 50% آنرا دوباره به شهر مزار خرچ میکند پس از آنانیکه 100% مانند کرزی و برادرانش و متباقی مافیای افغانستان به دارایی های شخصی خود می افزایند به نظر من به حیث یک شهروند امنیت، آبادی، آزادی دوست مزارشریف عطا محمد نور مناسب ترین شخص منحیث والی بلخ است، این نظر من نه بلکه از صدها هزار مزاری مقیم درین شهر است. والسلام

  آنلاین : http://www.waqihbin.com

 • عطا محمد نور با کرزی همکاسه شده و بر علیه منفعت اقوام غیر پشتون فعالیت میکند.

 • وای بحال این بخردان مضر و دشمنان این سرزمین که حتی از خود هم راضی نخواهد بود چه برسدبه بد ګوی چنین شخص مجاهد و مبارز. بنظر بنده اینها منافقین هستند که در میان اقوام افغانستان تفرقه اندازی میکنند. جلالتماب محترم عطا محمد نور در ولایت بلخ نه بلکه برای تمام مردم افغنستان یک قهرمان ملی است . ولایت بلخ از بلخیان هست و خواهد بود این حق آنان است البته که درست است در غم و شادی یک فامیل اعضای آن فامیل زیادتر شریک هستند نه بیګا نه ها همچو تو. ایشان یکی از فرزندان شجاع بلخ بامی و افغانستان عزیز است . هیچ وقت نباید از حق بګزریم ایشان واقعا خدمات والای برای افغانستان بخصوص صلح و امنیت که در صفحات شمال کشور کوجو است همه از برکت ایشان است . بفرماید بګویید که شما چه کرده اید ترسو های بزدل غیر این که تفرقه و منافقت کنید. چیزی را که خداوند (ج) لازم بداند همان میشود از روز ازل (سروری ایشان از جانب خداوندج است) چرا تو ای انسان مضر دران منصب نیستی بخاطریکه لیاقت و شخصیت انرا نداری. بنده ایشانرا نمیشناسم وشایسته هر آن ملک و مال که دارند هست و از خدمات ارزنده شان در بلخ بامی ابراز قدردانی میکنم واز خداوند متعال برایشان موفقیت مزید خواهانم. عبدالقدیر پشتون - کابل

 • سلام
  من یک باشنده شهر مزار هستم شاید کسانیکه مزار امروز و دیروز را دیده باشند در مورد استاد قضاوت درست کنند . قرار است بزودی مردم شریف ولایت بلخ برایش لقب سپه سالار جهاد و باز سازی رابرا یش عطا کنند بدون شک این لقب تیری خواهد بود به چشم دشمنان کور دلش.
  {{}}چراغی را که ایزد بر فروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد}} }}
  کاروان تیریگی سپی غویگی .
  محمد هابیل. شهر مزارشریف
  فکر میکنم به جواب جاهلان و کور دلان کافی است .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس