صفحه نخست > کارتون > مکالمه استخباراتی نظامی

مکالمه استخباراتی نظامی

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 9 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این کار خوب نیست زیرا بیشتر این هردو عکس به احمدشاه مسعودو ربانی میخورد .
  کاکر

 • سلام به بینندگان این سایت خوب.
  شرایط ایجاب میکند که تا ما برادران تاجیک خود احترام متقابل قائیل شده و هر انچه که ایشان ارج میگذارد ما با انها هستیم و خواهم بود ما نیمخواهیم اب را در اسیاب دشمن بیریزیم حافظ شعیر خوبی سروده است.
  دشمن دانا که غم جان بود بهتر از ان دوست که نادان بود
  دشمن دانا بلند ات میکند بر زمین ات میزند نادان دوست
  این سیاست غلط خواهند بود که با تمام مردم افغانستان دشمن بوده و فقط خودرا با رهبر خود گرامی بیداریم ما نیمتوانیم در دو جبه مبارزه کنیم سه مراتبه با پشتون دست دادیم هر سه مراتبه دست مارا قطع کرد.
  ما با برادران تاجیک خود هم پیمان هستیم ما هزاره هستیم به عهد خود همیشه وفا کرده و وفادار مانده ایم.
  ما مثل پشتون نیستیم که هم با تاجیک ها بجنگیم و هم با هزاره ها تجاوز کنیم وهم وزبک ها را قتل عام نمایم.
  هزاره در هر شرایط و در هر زمان باید هوشیار تر از دیگران باشد و هوشیارانه بر خورد نماید.
  تحلیل مشخص از وضعیت مشخص این را بزرگان تاریخ گفته است.

 • خوب شد که چهره منفور این فاشست تاریخ را مشاهده نمودم این وطن فروش خاین اخمدشاه مسعود ما از باز ماندگان ات خواهم پرسید که تو مال بیت المال را میفروختی و برای خود سلاح میخریدی معدن زمرود مگر مال ملت نبود دارائی عامه نبود مزیوم را چور و چپاول کردی مگر مال مردم نبود
  هزاران نفر کشتی تجاوز کردی غارت کردی باز نام پشتون ها را بد میکنید که پشتون بد است در حالیکه مسعود تاریخ افغانستان را از تعصب خود سیاه ساخته است.
  این دزد ملی را شما قهر مان ملی ساخته اید نعلت بر این طور قهر مان خاین ملی دزد ملی ادم کش ملی ارامی ملی بد شکل ملی قران خور ملی سک پنجشیری احمد شاه رزیل بیشرف. دا دپنجشیری بز دی دا زمری نه دی

  • خرزى زن فروش او مسعود قهرمان نا موس وطنرا از زير باى با كستانى نجات داد.تمام سنك و جوب فداى نا موس وطن .
   او بيغرت,تفنك را در سر شانه انداخته يي نزد با كستانى كاكل بازى ميكنى و او بينا موسى ميكند. شما خو ملك و ناموس مملكت را زير باى خارجى افكنده ايد.اقوام برادر از نا موس اين كشور دفاع كرده اند ان خارجى ها بار بار و تا امروز شما شو هايتان را با لاى نا موس كشور سوار ميكنيد و هر روز عاشورا بر با ميكنيد.
   ان بزركمرد خو امروز نيست امروز شما جه ميكنيد.زه بيغيرته وركشه تو بك يي تا به ك و ن ه وهه.كاكل بازه بيغيرته.

  • اگر مسعود زمرد نمیفروخت و ازین وطن دفاع نمینمود- باز هم بچه فرزندیهای امروزی پنجابیها یعنی زی ها با شوراندن کاکل خود را مرد میدان میشمردند و با افتخار در تاریخ قبیله می نوشتند - که از کشور دفاع نمودند/ دیدیم که هزاران کشضته پاکستانی توسط مسعود در شمالی - کرنیل مشرف پنجابی را چنان عصبانی ساخته بود که می گفت- تاجیکها کمتر از پنج فیصد نفوذ دارند - باید فرزند های پشتونش در کابل حکمروایی کند- .

 • سگ زرد برادر شغال است -کل به کدو خاک بر سر هر دو .

 • کاریکاتور های خیلی جالب دیگر را نیزببینید.
  http://www.afghanpaper.com/nbo...

 • بشما چی میرسد که طرفداری از دو جناح میکنید.
  اصلاً همین رهبران و قوماندانان مانند بزک پنجشیر(احمدشاه مفقود)، پروپی سپور برهان الدین حررررامی، غولبدین راکتیار، صبغت الله کودنی، عبدالعلی مرداری، جنجال عبدالرشید پشتم، مارچال لعین، ملا عمر جاهل، محقق پشت، خلیلی خلموک، یونس قالینی، داکتر عبدالله لنگ بالا، عبدالرب مفعول نداف، از افراد امثال شما استفاده کردند و شما را سپر ساختند و خود به شهرت و قدرت رسانیدند و بس!
  من از شما سوال میکنم کسانیکه در زمان جهاد با نفس پاک و ایمان کامل جنگیدند و باالاخره شهید شدند فعلاً فامیل هایشان در حالت فقر و گرسنگی بسر میبرند. آیا همین رهبررررران و قووووووووووماندانان یکروز از آنها یاد نمودند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس