صفحه نخست > کارتون > طنز روز > سـه کشــوردوســت وهمســایه با هــم تعهــد کــردند که در آینــده هــم مانــند گذشــته (...)

سـه کشــوردوســت وهمســایه با هــم تعهــد کــردند که در آینــده هــم مانــند گذشــته هــا در امــور داخــلی هــم دخالت نکــنند !

شمس الحق حقانی
يكشنبه 19 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سـه کشــوردوســت وهمســایه با هــم تعهــد کــردند که در آینــده هــم مانــند گذشــته هــا در امــور داخــلی هــم دخالت نکــنند !

ولی همه میدانیم که این تعهدات هر قدر هم صادقانه و مفید برای زندگی مسالمت آمیز همسایگان باشند نمیتوانند جاگزین سنت ها و عنعنات قدیم و دیرینه که از اجداد بما میراث مانده و جز لاینفک زندگی اجتماعی شرق می باشند بگردند.
یکی از آن سنن قدیمی و عنعنه دیرینه شرق احترام برادر کوچک به برادر بزرگ وغمخواری و حفظ و مراقبت برادر بزرگ از برادر کوچک است که این سنت پسندیده شرق را هیچ دین و آئین و هیچ ایدیولوژی چپی و راستی ، سوسیالیستی و کاپیتالیستی نمی تواند تغیر دهد.

ازینرو تعهد نامه فوق در حقیقت تعهد نامه برادر بزرگ به عدم دخالت در امور زندگی برادر کوچک است چونکه برادر کوچک که بدون چنین تعهد نامه هم هرگز جسارت و گستاخی آنرا نخواهد داشت که بر دیوار خانه برادر بزرگ قدبلندک کرده و یا خدای نخواسته از شگاف کلید در خانه او نگاهی بیاندازد.
اما مشکل اصلی اینست که چطور هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد ، هم سنت دیرینه شرقی رعایت گردد وهم تعهد نامه فوق به اجرا گذاشته شود.
برای اینکار برادران بزرگ چنین تدبیر عالمانه سنجیده اند که ایشان در موارد مهم و حیاتی زندگی شخصی برادر کوچک هرگز دخالت نکرده و تصمیم گیری در چنین موارد را به خود او واگذار میکنند ولی فقط برای زنده نگهداشتن سنت دیرینه
غمخواری و حفظ و مراقبت برادر بزرگ از برادر کوچک به شکل سمبلیک در امور غیر مهم و فرعی گاه و ناگه پیشنهادات و رهنمایی های خواهند کرد.

اما اینکه چه اموری جز امور مهمه زندگی و چه اموری جز امور نامهمه زندگی بشمار می روند طبعاً که صلاحیت این تشخیص را فقط برادر بزرگ دارد ولی برای روشن شدن موضوع به ذکر یکی دو مثال عملی می پردازیم .
بطور مثال تعین و انتخاب وکلا در مجلس نمایندگان ، تعین اعضای کابینه ، تعین ارکان دیگر مهم دولتی و نظامی کشور،
موضوع جنگ و صلح با طالبان ومخالفين مسلح دولت از همين موضوعاتيست که در ظاهر خيلی مهم و حياتی ولی اگر با کمی غور و دقت به موضوع ديده ميشود مسئله بقدری روشن و هويداست که یک کودک هم می تواند در مورد درست تصميم بگيرد چون همه ميدانند که اشخاص شایسته باید به مقام های مهم دولتی گمارده شوند و همه میدانند که خون با خون پاک نميشود و پايان هر جنگی صلح است لهذا صلح با طالبان بهر قيمتی که ميسر گردد اقدام نيک است و نياز به شک و ترديد ندارد پس اين موضوعات جز امور نا مهمه درج شده و در تصمیم گیری درین موارد هدایت و رهنمایی برادر بزرگ خالی از مفاد نخواهد بود.
اين را همه ميدانيم که جهل وبی سوادی يکی از عوامل پسمانی اجتماعی و بروز مشکلات روز افزون جامعه ماست که ريشه اکثر نابسامانی های اجتماعی را می توان در بيسوادی و کم سوادی مردم جستجو کرد ، در چنين جامعه ای چراغ علم و معرفت را روشن کردن و مردم را از سوی جهل و تاريکی بسوی نور و روشنايی هدايت کردن عمليست بس گرانبها و ارزشمند وخدمت بزرگی به اجتماع بشريت و از چنان اهميت و عظمت بزرگ برخوردار است که افتتاح کورس های سواد آموزی در جمع امور مهمه کشور قرار گرفته و از صلاحيت های شخصی برادرکوچک بشمار می رود.
فقر فرهنگی يگانه مشکل بزرگ اين ملت نيست ، فقر مالی و محروم بودن مردم از امکانات اوليه زندگی نيز درين کشور بيداد ميکند ، اکثريت قرأ و قصبات دور افتاده کشور در فصل بهار و مواقع آب خيزی زير آب شده و ارتباط مناطق همجوار بعلت نداشتن پل بالای رود خانه ها بکلی از هم قطع گرديده و مردم از نداشتن مواد غذايی و ادويه با خطر مرگ دست و پنجه نرم ميکنند.
بزرگترين آرزوی چنين مردم در زندگی داشتن يک پل بروی رودخانه شان است و برآوردن اين آرزو چنان خدمت بزرگيست که افتتاح پل و پلچک اصولا جز امور مهمه کشور قرار گرفته و از صلاحيت های شخصی برادر کوچک بشمار رفته و بردار بزرگ هرگز حق دخالت در چنین امور مهمه برادر کوچک را ندارد.
همچنین برادر بزرگ حق هیچنوع دخالتی در تعین نرخنامه های مواد غذایی شاروالی و یا حق دخالت در تعین تقسیم اوقات شاگردان مکتب و محصلین و یا حاضری مامورین دولت را ندارند و تعین و تصویب امور فوق از صلاحیت های شخصی برادر کوچک می باشد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

http://www.facebook.com/profil...

جستجو در کابل پرس