در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > حمام آفتابی استاد!

حمام آفتابی استاد!

کارتونی از عتيق شاهد
شنبه 2 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • اول بخوان بعد بدان وگوشه های تاریکش را ببین یاز نوشته کن .اگر حرف دلت بود نگه دارش وهراش را به خود راه مده اگر به سرنوشت پرویز هم گرفتار آیی .اما وقتی که نوشتی کار های سیستانی مابانه مکن به خال خودش بگذارش . از کلمۀ استخاره ترسیدی یا شرمیدی ؟ اما یک عبارت معتر ضه (نه جمله)برایت می گویم سیر حوادث جنان است که باز آمده ها باز می گردند ودوزخ می ماند وهمین گنهکاران .این را به یاد داشته باش .باز امده ها با خورجین پر می روند وذوب می شوند دربیگانگی های شان همانسان که دستی از دور به سوی کوره داشتند دیگر این دست را نیز به سوی آتش نخواهند داشت .طرد شده های امروز تان باز به آتشکده باز می گردند به آنچه مانوس اند .در آن حال نکند از بی خیالی امروز در ضمیر خود نادم باشیم .اگر کلماتی در ستر واخفا بیان شده است انگیزۀ آن باور به درک بالای آن غزیز آزرده از ستم وقرار گرفته در کنار ستم است . نا دیده آشنای من ! کانادا

جستجو در کابل پرس