فیض الله پژواک

عشق من افغانستان و من افغانستانی ام
پسر افغانم ومن یک فارسی ام

فیض الله

فرستادن پيام

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس