صفحه نخست > کارتون > ميراث شوم محمد ظاهر

ميراث شوم محمد ظاهر

کارتونی از عتيق شاهد
سه شنبه 25 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای شاهد

  در اینجا از اصل موضوع طفره رفته اید و آن موضوع تبعیض نژادئ خاندان آل یحی و شخص ظاهر ملعون است که بر علیه اقوام مظلوم بخصوص هزاره ها روا داشتند.

  امید در آینده حقایق را حذف نکنید.

 • سلام وتشکر از آقای شاهد.
  تشکر از اين کارتون ونفرين به اين چهره ای که چهل سال ملت مظلوم را دربدختی ونفاق قومی وزبانی بجان هم انداخت وکوچکترين قدمی بخاطر ابادی وخوشبختی اين ملت مظلوم برنداشت وتمام دوران زندگی خويش را بفساد اخلاقی وعياشی گذراند.امروز حکمرانان مابا تقلب وفشار سياسی لقب بابای ملت برايش اعطاٌ ميکنند که البته به آقايانی که خواهان چنين بابای اند ا زصميم قلب برايشان مبارک ميگويم.

 • Of course this carton tends to only look at the surface with regard to difficulties and miseries caused by King’s leadership. The bigger issues as rightly said above are e.g. the implantation of seeds of ethno-linguistic mistrust and tension which I fear will continue to cripple this country for long future to come

  We all know that along our long history there has not been such ethnic and linguistic tension as exists today. All along we were united around one language and cultural identity whatever the ethnicity of our kings and emperors were

  The last king was too busy enjoying himself with multiple young ladies to appreciate the above facts, this in turn gave unlimited space and opportunities to his uncles and quasi-uncles to treat the country as cattle farm for testing their tribal prides and newly found nationalism. Their short vision and narrow minds allowed themselves to try to change one of the of the world’s oldest and most proud language of school education and science in its country of origin. That is the biggest cultural crime a government can commit

  Unfortunately the current and future generations in the North, South, East and West of the country have to bear the pain and pay the cost of his government policies. I wish they lived longer to learn how wrong they were

 • کاری میکنید فقط هزاره را روانی قبریستان کنید مزاری گفته بود یک دقیه غفلت 100 سال جوالی کشی امان بود کی هر هزاره را در هر جاه به ایسم این آن قتل عام کرد آن کلامی شومی مزاری صاحیب بود دردی ناسور برای هزاره شد تو هم از آن کم نیستی تشکر

  آنلاین : پیکن

  • جناب محمد که احتمالا عرب تبار باشی! هر ملت دوران شوم خودرا سپری کرده و از آفت های زشت اندیشیی زمامداران پشتون تبار زیاد آزار دیده اند. ولی امروز دیگر آن دوران سیاه بسر آمده و خورشید بیداری بر سرنوشت تمام اقلیت ها به خصوص هزاره ها نور آگاهی افگنده و مردم را از خواب غفلت بیدار کرده است. تمام اقشار که در افغانستان زندگی میکنند و به عنوان اقلیت تلقی می شدند دیگر اقلیت نیستند. دیکتاتورهای کج اندیش از قبیله ای اکثریت باید وجود اقلیت ها را در افغانستان بپذیرند وتحمل کنند. ولی من شخصا برای برادران پشتون خود عمیقا ابراز تأسف میکنم که با بی آگاهی کامل از حاکم های دیکتاتور و خونخوار نظیر عبدالرحمن و امثالش به خاطر وابسته گی هایی قبیله ایی شان ستایش میکنند و آنان را به عنوان چهره های تاریخی افغانستان میپندارند. درحالیکه آنها نه تنها اینکه برغیرپشتون ها با نام پشتون ستم کرده و تمام اقوام افغانستان را از پشتونها رنجور ساخته است.بلکه باپشتون ها هم ظلم کرده، نام و نشان پشتونها را در جهان زیر سؤال برده و پشتونها را به عنوان یک قبیله ای مخالف با تمدن در دنیا وانمود کرده است. و در ضمن بعد از نزدیک به سه صد سال از به قدرت رسیدن نخستین پادشاه پشتون تبار درافغانستان میگذرد. اما هیچ کدام این شاهان به قوم خود حتا هیچ گونه خدمت نکرده است. چون وضعیت سیاسی و فرهنگیی افغانستان امروز بهترین مثال برای اثبات خیانت زمامداران دیکتاتور و کوته نگر میباشد. سطح فکریی و سواد پشتون ها امروز در افغانستان با وجود تمام امکانات اگر از بقیه اقوام پست تر نباشد بالا تر هم نیست. برادر محترم محمد بن عبدالوهاب باید به این مسئله پی ببری که دیگر آن دوران بر نخواهد گشت. چون امروز تمام اقشار و اقلیت ها در افغانستان چشم و گوش شان باز شده

  • نخست سلام بر همه.بعد دادن نظرات مبنی بر اینکه گویا پشتون ها بر باقی ملیت ها واز جمله بر ملیت محروم ومحکوم هزاره ها ستمهای گوناگون وبیکران نموده است را میخواهم از دو زاویه رویش نظرم را بنیگارم:
   1: بلی در کل نه تنها پشتون ها بلکه هر کسیکه در جریان سالهای متمادی الی اکنون بر اریکه قدرت رسیده اند توجهی به حال زار این ملیت نکرده اند .نه پشتون ونه تاجک.
   2:در بخش دوم میخواهم نظرم را در باره ظلم در وطن ما افغانستان طوری دیگری ارایه نمایم وان اینکه :از سالیان دراز ومتمادی تمام زورمندان وحاکمان دوران -شاهان و اربابان وکوتاه سخن آنهایکه دارای قدرت بوده اند وبهر قومی که تعلق داشته در اول بالای قوم ضعیفش خودش ظلمهای گوناگون را رواداشته ودر قدم دوم بالای سایر ملیت ها ظلم کرده اند. ولی این حاکمان ظالم وستمگر تا توانسته اند کوشش نموده تا در کل ملت افغانستان را کور وبیسواد نگهدارند تا بهتر بر انها حکمروائ نمایند.ولی هیچ ظالمی در هیچ جائ این وطن پیدا نشدند که ازظلم خودش بر ملیت اش سخن گفته باشند و در برابر قومش اظهار پشیمانی کرده باشند.مگر بر عکس بطور دایم کوشیده اند تا ذهنیت ملیتش را نسبت به اقوام و ملیت های دیگر خراب ساخته واز ظلم وبیعدالتی اقوام وملیتهای دیگر نیسبت به خود شان تبلیغات راه اندازی کرده اند.در حالی که ظلم -ظلم است ولو توسط یک برادر بالای برادردیگر صورت بگیرد.کشتن بدست برادر هم کشتن است و توسط یک بیگانه هم کشتن است درین عمل هیچ فرقی نیست.پس در وطن ما ودر جهان دو طبقه اصلی و اساسی -حقیقی وجود دارند که عبارت از ظالم ومظلوم هستند وبس.لذا برای مظلومان افغان و جهان است تا در یک اتحاد همگانی بر علیه ظالمان و ستمگران چی در درسطح داخلی ویا در سطح جهانی بمبارزه برخیزند وهر آدمی مظلوم باید اول نزدیکترین ظالم را از پا در اورند. وهیچ مظلومی نباید بر ضد یک شخص مظلومی از دیگر ملیتها دست به جنگ و مبارزه بزند بلکه تمام مظلومین باید از ضعیفان جوامع شان در برابر ظالمان دفاع نمایند.چون منافع طبقه مظلوم با هم شریک اند واتحاد ما باعث شکست ظالمان میگردد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس