صفحه نخست > دیدگاه > طالبان به امر "خدا و رسول" جنایت می آفرینند

طالبان به امر "خدا و رسول" جنایت می آفرینند

بخش دوم
عزیز یاسین
يكشنبه 21 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در پایان بخش نخست این نوشتار پرسشهایی مطرح گردید مبنی بر اینکه چرا طالبان جنایت می آفرینند ؟ و این جنایات و حملات انتحاری خویش را چگونه توجیه مینمایند؟ و منبع الهام آنان در کجا نهفته است؟ که اینک سعی خواهیم نمود تا در حد توان خویش پاسخهایی درخور و به دور از تعصبها و جانبگیریهای تنگ نظرانه برای این پرسشها جست و جو نماییم.

+++
خوانندۀ گرامی ! ازحضورشما صمیمانه خواهشمندم تا این مقال را یک بار دیگر نیز با دیدی انتقادی و امعان نظر مطالعه فرموده با تحریر ملاحظات و نقطه نظرهای خویش و إرسال آن به آدرس زیرین، برایم إفتخار بخشید تا همصحبت شما باشم .
Azizyasin78 yahoo.com


پی نوشتها :
1 - جهت معلومات بیشتر رجوع کنید به :
http://shahamat-farsi.com/inde...

2 - جهت معلومات بیشتر رجوع کنید به :
http://shahamat-farsi.com/inde...

3 - جهت معلومات بیشتر رجوع شود به :
http://shahamat-farsi.com/inde...

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تعفن و گندیدگی جناب مستعار (عزیز یاسین) مشهور به دلاک و کیسه مال یکبار دیگر نمایان گردید!
  ای جناب تروفیسور، دانشبند بیعقل و بی منطق
  لازم نیست خویش را عالم جلوه دهی چون معلوم است که شما چقدر انسان چرکین و قصی القلب هستید! اگر چیزی بخاطر اتحاد و اتفاق هموطنان داری بنویس در غیر آن جهالت ات قبل از مفهوم گرفتن از متن نوشته شده است نمایان میگردد!

 • جناب عزیز یاسین درآخر مقالهء شان ازخواننده گان چنین تقاضا نموده اند:
  ’’
  خوانندۀ گرامی ! ازحضورشما صمیمانه خواهشمندم تا این مقال را یک بار دیگر نیز با دیدی انتقادی و امعان نظر مطالعه فرموده با تحریر ملاحظات و نقطه نظرهای خویش و إرسال آن به آدرس زیرین، برایم إفتخار بخشید تا همصحبت شما باشم .’’
  اما جواب بنده به آقای عزیز یاسین است که :
  دل زپر گفتن بمیرد دربدن
  گرچه گفتارش بود در عدن
  جناب عالی نیز مانند آخوندهای منقبد خوان وروضه خوان شیعه وسنی؛ دیگر چیز جدیدی برای گفتمان ندارید. من در ذیل یکی ازمقالات جناب عالی پیرامون زبان ونقش زبان درتکوین هویت های قومی پرسشهای ابتدایی را مطرح کردم که جناب عالی به بهانه های واهی از پاسخ دادن به آن طفره رفتید. بناء این نوشتهء فعلی تان نیز همان تکرار مکررات سابقهء تان می باشد که درآن یک مشت حرفهای پا درهوا و عوام پسند واحساساتی را برای یک عده عناصر بی خبر وعقده ایی نگاشته اید واز آنها با کمال خضوع وعاجزی تقاضا کرده اید که آنرا مورد نقد قرار دهند درحالیکه شخص جناب عالی به نقد ونقد نویسی واحترام به آراء مخالف باور قلبی نداشته فقط میخواهید که یک عده عناصر بیسواد شما را عقل عالم وروشنگر خطاب کنند . درحالیکه ضرب المثل مشهور این است که ستودهء جاهلان ؛ جاهلان می باشند.
  توصیهء دوستانهء من بشما این است که لطفا وقت تانرا به این چرندنویسی ها وخزعلیات عقده مندانه ضایع نکنید ونه هم ازخواننده گان بخواهید تا این چرندیات شمارا به نقد و‍کاوش بگیرند. اگر واقعا به مطالعه وحقیقت یابی باور دارید وپرده های تعصب وجهالت چشمان تان را کور نساخته است و واقعا از روی تحقیق میخواهید اسلام طالبانی را درک نمائید ازطریق فیس بوک بامن تماس بگیرید وآدرس پوستی تان را بفرستید تا من کتاب ارزشمند دانشمند توانا ومحقق دقیق النظر آقای بشیر احمد انصاری را ( مذهب طالبان) را برایتان پوست نمایم تا با مطالعهء آن اندکی درمورد اسلام طالبانی عقل به کلهء تان بیاید؛ درغیر آن اگر جر‌أت وشهامت این راهم ندارید بروید به همان غارهای پنهان تان بخزید و بخواب زمستانی تان ادامه دهید؛ زیرا تحقیق ومطالعه؛ کار هرانسان احساساتی ودیوانه نیست.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • با درود و سلام خدمت اقای عزیز یاسین گرامی و اروزوی موفقیت برای شان در امور اگاه سازی هموطنان زجر کشیده ما باید به سمع پرویز بهمن احمق برسانم که تو هر انتقادی که از اقای یاسین نموده ای در قسمت خودت وارد تر است. تو شخص مریض و مالیخولیای که وجودت از تنفر قومی و زبانی و مذهبی اگنده است. در همین سایت انقدر چرندیات گفته ای که حد انرا من شرح نمیتوانم. به چه علت اقای یاسین را دلاک و کیسه مال وغیره نوشته ای؟ ای چوچه سگ کارمل ! مگر این شغل های یک عده مردمان فقیر و بینوای ما مبدل به فحش شده اند؟ تو چه قسم انسان خبیث هستی که بجای کمک و دلجویی از کارگر ان ناداری که به قول تو دلاک و یا کیسه مال میباشند ، به شغل مظلومانه شان اهانت میکنی؟
  گوش کن بهمن خر! تو باید به جواب نقد با معنی و مستدل اقای یاسین، جواباتت را در قالب خرد و منطق و اداب مینوشتی که من در بین هر دو نوشته به بهترین شان موافق میبودم. من با مطالعه نظریات تو اگر درست میبودند به اقای یاسین مینوشتم تا اشتباهات خودش را اصلاح نماید. مگر تو خر مفلوک به جز از اهانت نویسنده حرفی دیگری نداری. حتی نتوانستی چند ایت بالا را به شیوه خودت معنی نموده و دلائیلی به رد تحلیل اقای یاسین مینوشتی.
  من هم با این نوشته پاسخ بیعقلی های ترا به همان طرز خاص خودت دادم. تا بدانی که مردم از شیوه احمقانه تو حمایت نمی نمایند.علاوه بر ان بجای تحریر جواب خودت ، دست به نوشته یازنه ات بشیر انصاری برده ای. حالا اگر تو خودت این کتاب را خوانده ای لطف کن و نظر به همین کتاب ات جواب رد به ایات کثیف بالایی ارائه کن در غیر ان مثل بقیه خاموش باش.
  بهمن دروغگوی! موضوع دیگر اینکه تو مدعی استی که گویا اسم تو مستعار نیست. تو در جواب همین نوشته من ادرس ات و نمبر تیلفونت را بگذار و من برایت زنگ میزنم. اگر همه درست بودند من هم نمبر تیلفون و شهرتم را در همین جا خواهم نوشت. خبیث دروغگو و سگ دروازه کارمل مفعول.
  بهمن الاغ! چرا این عکس از مسابقه بوکس را اینجا گذاشته ای ؟ به واقعیت که شما نوکران قدیم روس و سوسیال خوار های عصر حاضر هیچ نوع حیایی ندارید.

 • دوست عزیزیکه زیرنام دشمن احمق پیام گذاشته اید!
  از‍کجا معلوم که خودت عزیزیاسین نباشی. اگر تو اینقدر دیده درا وبی حیا هستی که فرق میان نام من ونام پیامگذار دیگررا که بنام « بیسواد» پیام گذاشته نمیکنی پس ازکجامعلوم که خودت نیز عزیزیاسین نباشی.؟شاید بهتر بود که به عوض انتخاب نام مستعار دشمن ا‍حمق دوست احمق را برخویش بر می گزیدید.
  توصیهء من به جناب شما این است که باید هرچه عاجلتر به یکی ازمراکز علاج امراض روانی مراجعه کنی که سخت وضع مزاجی ات خراب است.
  من درسایت کابل پرس? بنام خودم پیام نوشته ام وبنام خودم تاکنون اضافه تر از ۹۰ مقاله نوشته ام که همه اش پیش چشمان تان حاضر و آماده است . تنها با دشنام دادن وفحش دادن نمیتوانید ازاهمیت مقالات بنده بکاهید. مقالات بنده تا آن اندازه در گرونج قبیله گرایان فاشیست کار کرده که هرکدام شان ازمدیر سایت دعوت گرفته تا اوغان جرمن وبینوا ولر وبر وتول افغان گاهی راه فرار را جستجو نموده وگاهی هم از راه عذر ومعذرت درصفحهء فیس بوکی ام پیش می آیند. تنها اگر بدشنامهای ناموسی تو میشد که مقالاتم بی ارزش وبی محتوا جلوه نماید باید حالا شوهران ننه جانت ازخوشی زیاد رقص اتن میکردند. عبارت شوهران ننه ات را بخاطری بکار بردم که خود جنابعالی نیز چنین دشنام را بمن روا داشته ایی.
  درحالیکه من آن دشنام را بخاطریکه بیشتر عقده مند شوی به کلام معقول تبدیل نموده و درجواب آن ؛خدمت تان عرض می نمایم که بنده متاسفانه خواهری ندارم تا یازنه ایی داشته باشم. قرار گفتهء والدینم قبل ازتولد من یکی ازنوازادان شان که دختر بود درشیرخواره گی پدرود حیات گفته بود که بعداز او من تولد شده ام.واگر خواهری میداشتم داشتن یازنه ازجنس انسانهای بزرگ وپژوهشگر باعث افتخار وسربلندی انسان می باشند نه باعث ننگ. اما داشتن چندین شوهر درآن واحد برای یک زن عیب است که مادر محترمهء تان آز آن برخوردار بوده وازهرشوهری طفلی ونوازادی بدنیا آورده ولی درتربیه واخلاق وی نکوشیده است. اگر جناب عالی در دامان یک مادر سالم وپاک طینت بدنیا می آمدید هرگز چنین عقده ایی با مخالفان تان برخورد نمیکردید. طبعا جناب عالی از داشتن چندین پدر برخورد می باشید . من با قاطعیت حکم میکنم که جناب عالی شخصا پدر خودتان را نمی شناسید وحتی درعمر خویش وی را ندیده اید. زیرا عقده های روانی شما ناشی از همین کمبود روحی است. بناء شما قبل ازهرچیز باید علاج مرض خودتان را بکنید تا بحیث یک انسان سالم درجامعه عرض نمائید.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • محترم بيسواد ,برويزبهمن ودشمن ادم احمق!
  باتوهين وتحقير شخصيت خودرا ذليل مينماييد. بياييد منطقى باشيم هر كسى يك فكرى دارد ببينيد بين خلفاى راشدين اختلافاتى وجود داشت
  بين لينن وتروتسكى -بين استالين وخروسشوف بين حفيظ الله امين وتره كى كه همه دركليات باهم متفق بودند. اما يك سلسله حقايق تلخ هستند كه از سالهاى سال در مغز استخوان ما جا كرفته
  اما امروزه غلط ثابت شده تحمل ان سخت است بايد صبور وبردبار بود .مسائلى كه در بالا عزيز ياسين مطرح كرده قابل غور وبررسى است
  اكر غلطى كرده اورا بايد با منطق ودليل هدايت كرد واكر ايات قرانى را تحريف كرده انرا بايد تصحيح كرد. با توهين وتحقير موضوع را به طرف ديكر نبريد
  موضوع بسيار مهمى است كه باعث روشن شدن افكار جوانان ميشود.در اسلام مسائل اين جنينى بسيار است كه بايد با دقت مطالع وتحقيق صورت بكيرد.مسئلهء
  تكرار مكررات نماز, حفظ قرانكرىم بدون اينكه بفهمد جه معنى دارد, كرفتن روزه ومسئله رفتن به معراج ومسئلهء جن وغيره كه بايد درمورد هركدام بحث اى جداكانه

  داشت

 • بهمن یک مریض روانی و در عین زمان یک اوباش است. با این نوع پرخاش ها روان مریض خود را تسکین میبخشد.

 • جناب بشر!
  قبل ازهمه به فرمایشات تان توجه فرمائید
  :....... اما امروزه غلط ثابت شده تحمل ان سخت است بايد صبور وبردبار بود .مسائلى كه در بالا عزيز ياسين مطرح كرده قابل غور وبررسى است
  اكر غلطى كرده اورا بايد با منطق ودليل هدايت كرد واكر ايات قرانى را تحريف كرده انرا بايد تصحيح كرد. با توهين وتحقير موضوع را به طرف ديكر نبريد
  موضوع بسيار مهمى است كه باعث روشن شدن افكار جوانان ميشود.در اسلام مسائل اين جنينى بسيار است كه بايد با دقت مطالع وتحقيق صورت بكيرد.مسئلهء
  تكرار مكررات نماز, حفظ قرانكرىم بدون اينكه بفهمد جه معنى دارد, كرفتن روزه ومسئله رفتن به معراج ومسئلهء جن وغيره كه بايد درمورد هركدام بحث اى جداكانه

  حال پرسشی که ازشما مطرح میشود جناب آقای عزیزیاسین چه چیزی جدید تری وتازه تری ازسخنان آقای بهرام مشیری شجاع الدین شفا ودیگر بی خدایان همزبان ایرانی ما درچانته دارند؟
  نقل نمودن آیات قرآن به شکل بریده وقطع شده بدون ذکر آیات قبلی وبعدی بدون ذکر موارد شان نزول آن چه ربطی به مسایل تحقیق وپژوهش دارد؟
  جالب این است که این اشخاص با این دشنام های بی سرو بی پا خودشان را عقل عالم تصور میکنند وخدا پرستان را احمق ونادان آیا این خودش توهین وتحقیر به مقام انسان نیست؟ یا اینکه شاید درمکتب شما توهین صرف باید ازجانب بی خدایان صورت بگیرد ودیگران باید چشم بسته سخنان بیهوده ولاطائلات عقده گشایانهء آنها را با جبین گشاده کورکورانه بپذیرند تا خلل به مزاج لطیف شان وارد نگردد این چه انصافی است که شما آنرا درحق دیگران روا دارید. نشود که جناب عالی همان عالم افتخار دیوانه باشید که هم به میخ میکوبد وهم به نعل. هم دعوای مسلمانی دارد وهم احادیث پیامبر را بدون داشتن کدام معلومات علمی وجدا نمودن سره ازناسره قبول ندارد این چه روش تحقیق است؟
  مگر جوانان را چگونه میخواهید به روشها ومیتودهای تحقیقی آشنا بسازید.
  جناب عالی فرموده اید که جناب عزیز مسایل خیلی مهم را مطرح کرده که قابل غور وبررسی است.
  به نظر من ایشان هیچ چیز مهمی را مطرح نکرده اند. یک مشت کلمات توهین آمیز؛ غیر تحقیقی وهتاکانه برمقدسات مسلمانان زیرنام روشنفکری وچپ اندیشی من چیز دیگری درین همه لاطائلات گوییهای جناب عزیز یاسین نیافته ام.
  خوب است بخاطر اطمئنان خاطر شما خلص افکار ومقالات تکراری جناب عزیزیاسین من خودم خدمت شما عرض نمایم تاهیچ شکی در ذهن تان باقی نماند.
  خلص اعتقادات جناب عزیزیاسین ازینقرار است:

  • طالبان والقاعده مسلمانان وپیروان واقعی محمد پسر عبدالله است
  • جنابت وآدمکشی وبربریت درمتن دین اسلام وقرآن ریشه دارد وهرگز تافتهء جدا بافته ازدین اسلام نیست
  • قرآن بحیث یک کتاب جعلی آسمانی ؛ مشتی ازیک سلسله خرافات کلمات بی معنی وبی مفهوم ومتناقض درزبان عربی چیزدیگری نیست.
  • شخص پیامبر بخاطر رسیدن به هدف سیاسی خود هروقتی ضرورت افتیده ازآیات قرآن استفاده کرده وبا این بهانه صدای مخالفان خویش را ساکت نموده است.
  • پیامبر با دختر خوردسال بنام عایشه درسنین کودکی ازدواج نموده واین ازمصادیق طفل آزاری و پیدوفیلیزم است.
   حالا شما بفرمائید که آیا یک انسان عاقل وبیطرف درقرن بیست ویک که عصر انقلاب درتکنالوژی معلوماتی است این چنین سخنان پادرهوا را می تواند کورکورانه بپذیرد؟
   آیا این سخنان چیز جدید وکدام کشف جدید اند؟
   بازهم ازمحضرجناب شما این پرسش را مطرح می نمایم که عزیزیاسین بیچاره که خودش را بنا به قول مخالفانش درهفت پردهء عصمت وطهارت وهفت لحاف ضخیم پیچانده است چه چیز جدیدی از جناب بهرام مشیری همزبان ایرانی ما که خیلی شجاعانه وبا حضور فزیکی خود در ویدیوکلیپ های یوتوب خود همین سخنان را تکرار میکند برای گفتن دارد؟
   چرا عزیزیاسین از ابعاد قومی مشکل افغانستان طفره میرود؟
   چرا عزیز یاسین به عوض پرداختن به اصل مشکل دریک کشور چند قومی وچند زبانی وچند فرهنگی به فروعات چسپیده است؟
   نشود که ایشان یک ضلع دیگر توطئهء شؤونیست های پشتون باشند که بخاطر انحراف اذهان ازاصل مشکل دنبال پخته نمودن نان مراد خودشان زیر عنوان کمونیسم وبیخدایی واتاییسم درتنور داغ اوضاع فعلی باشند وبار دیگر دریک تسلسل و دور باطل جدید شاهد برقراری یک استبداد خونین دیگر به بهانهء ازبین بردن مظاهر خرافی دین به نابود سازی پای بست ایوان تاریخ وفرهنگ ملیتهای مظلوم وبیچارهء غیر اوغان درین سرزمین مان باشیم؟
   چنانچه که چندماه قبل ازکابل یک دانشجوی پشتون بنام رحمانزی ازدانشگاه کابل به اندازه ای در تب قومیت وافغانیت می سوخت که پست ترین دشنامها را برپیامبر بزرگ اسلام وقرآن ومسلمانان درکابل پرس ازخودش ثبت کرده است.
   بناء افکار وعقاید جناب عزیزیاسین باروح وطینت من سازگار نیست. این افکار وعقاید عقده ایی هیچ حرفی برای گفتن ندارد. من با چنین افکار هیچ سخنیتی ندارم وچنین بیماران روانی را توصیه میکنم که ازخواب گران زمستانی شان برخیزند وبیشتر مطالعه نمایند.
   فرهنگ وزبان پربار من آنقدر با اسلام درآمیخته است که جدا نمودن آن ازهمدیگر مانند جدا نمودن روغن ازشیر است. بیجا نبود که پیامبر بزرگ اسلام زمانی که سلمان فارسی غیرعرب را برای بار نخست ملاقات کرد وبرای نخستین بار ازخبرهء نظامی اش درعزوهء خندق استفاده برد این قول جاودانی را درحق او وهمهء هم تباران وهمزبانان وی گفت که:
   لوکان العلم عندالثریا له رجال من ابناء فارس
   اگر علم در ثریا هم باشد برای پائین کردن آن ازستارهء ثریا بزمین مردانی ازفارس پیدا میشوند.
   واقعا زمانی اسلام به سرزمین های غیر عرب خصوصا مناطق فارس قدیم وخراسان می رسد این پیشگویی پیامبر اسلام تحقق می یابد وازمیان امت غیرعرب وی شخصیتهای بزرگی مانند بوعلی سینا وخوارزمی والبیرونی و خیام ظهور میکنند. به عبارت واضحتر میتوان گفت زمانی مردم این دیار به اسلام مشرف میگردند با فرهنگ وتقالید نیکوی شان اسلام بیشتر جلایش پیدا میکند. رجال وشخصیتهای بزرگی درعالم اسلام ظهور میکنند که حتی فلسفهء یونان باستان را ترجمه میکنند. موج بزرگی از علم ومعرفت سرتاسر قلمرو اسلامی را فرا میگیرد که بعداز ظهور چنگیز همه چیز با خاک یکسان میشود.
   بناء من متاسفانه هرگز نمیتوانم این سخنان پا درهوای یک شخصیت مجهولی بنام عزیزیاسین را که درضدیت با روح وفطرت من چرندیات می نویسد کورکورانه قبول نمایم ویا اینکه به آن ارزش نقد ونقد نویسی بدهم. نقد ونقد نویسی همیشه به نظریات وافکار تازه ارائه میگردد آنهم ازجانب اهل تخصص . بناء شما میتوانید وقت گرانبهای تان را صرف مطالعهء همین چرندیات عزیزیاسین نمائید واین حق شماست ودر انتخاب خویش آزاد استید ولی این حق را ندارید که آن را بنام نظریات جدید وسخنان مهم وتازه وقابل غور بردیگران تحمیل نموده وبا تردسی آنرا بردیگران بقبولانید.
   با احترام
   پرویز بهمن
 • نويسنده اي گرامي عزيز ياسين!
  نوشته شما را خواندم، تحليل شما بسيار ساده لوحانه و عقده مندانه است اما صرف به توانايي نويسندگي تان مي توان اميد وار بود.
  در مورد نوشته تان لازم بود نكات ذيل را بيان كنم:
  1. شما در اين نوشته به مذمت جنگ و خشنونت و قتال پرداخته ايد و سپس با ذكر آيات و روايات ديني در اين مورد، نتيجه گيري كرده ايد كه اسلا م دين خشنونت و قتال است.
  دوست گرامي! اين برداشت شما از جنگ و خشنونت بسيار خام و كودكانه است و سپس تحليل شما از اسلام نيز نادرست و عقده مندانه مي باشد.
  درست است كه جنگ و خشونت در افكار عمومي و اخلاق زيست باهمي يك چيز ناپسند است اما از نگاه علمي اولا اساس تاريخ و دولت ها بر بنياد نزاع و جنگ نهاده شده و ثانيا دوام ملت ها نيز بر علاوه اقتصاد و فرهنگ پويا در داشتن توان جنگي در برابر دشمنان خارجي است.
  از منظر جامعه شناسي جنگ، جنگ وخشونت به عنوان يك ابزار بسيار مهم و اساسي در طول تاريخ مورد استفاده بوده و بعد از اين نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از سوي هم در دنيا ثابت شده ملت هاي كه توان جنگيدن و دفاع از خود را نداشته باشند نمي توانند زندگي آرام و مرفه داشته باشند.
  بناً، خواهش من از شما اين است كه نخست خود را از شر اين جزميت نجات دهيد و معلومات خود را از جهان و مسائيل ديني، سياسي، نظامي و اقتصادي دقيق بسازيد، آنگاه در مقام داوري بنشينيد. تصوري جزمي كه شما از جنگ و خشونت داريد و بر اساس آن با ياد آوري آيات و رواياتي در اين خصوص، اسلام را دين خشونت و آدم كشي معرفي كرده ايد، بي نهايت سطحي و كودكانه است. امروزه كشور هاي كه داعيه دار حقوق بشر، صلح و دموكراسي هستند بيش از همه كشور ها و آدم ها از جنگ و خشونت براي رسيدن به منافع سياسي و اقتصادي شان استفاده مي كنند. اين كشور ها پيشرفته ترين سلاح ها را در اختيار دارند و بالاترين مصرف را در بخش نظامي و جنگ مي كنند، هم چنان به نام صلح و دموكراسي مستقيم ياغير مستقيم شعله هاي جنگ و خشونت را در نقاط مختلف دنيا برپا مي دارند.
  به هر حال، جنگ و خشنونت با آنكه در افكار عمومي مقبول نيست اما براي دستيابي به اهداف عالي و صلح پايدار يك ابزار ضروري است. بنا بر اين، تحليل شما از اسلام با اين پندار سطحي تان از قضايا اشتباه است و به عنوان حتي يك فرضيه هم قابل قبول نمي باشد.
  هم چنان قابل ذكر است كه در كتاب ديني مسلمانان (قرآن مجيد) آياتي زيادي در مورد صلح، زندگي، وفا، حقوق فردي، حقوق همسايه، حقوق گروهي، حقوق انساني و ... وجود دارد كه متاسفانه شما در اين نوشته يا از روي نفهمي يا از روي عقده از ذكر آن سر باز زده ايد.
  2. ميان عنوان و متن نوشته شما، يك مغالطه بسيار صريح و ناجوان مردانه وجود دارد. در عنوان نوشته ايد كه طالبان به امر خدا و رسول جنايت مي آفريند، اما در متن به پندار هاي سطحي، تصورات واهي و تحليل هاي اشتباه تان غرق شده و هيچ گونه سند و مدركي را كه براي طالبان اجازه انتحار و انفجار و كشتن مردم را بدهد،‌ ارائه نكرده ايد.
  برداشت و تحليل شما غير منصفانه و به دور از اخلاق علمي است. شما به خاطر اثبات فرضيه تان به جاي ارائه سند و دليل منطقي از قياس مع الفارق استفاده كرده ايد. بايد براي تان بگويم كه اين موضوعات اين قدر هم ساده نيست كه تو مي پنداري.
  3. در نوشته، شما طالبان افراطي را نماينده اسلام تلقي كرده و با ذكر نظرات آنان، از اسلام و محمد تصوير نادرستي ارائه كرده ايد. اين در حالي است كه اولا قرائت طالباني از اسلام در ميان اكثريت مسلمانان يك قرائت قابل قبول نيست و ثانياً علوم امروي به خصوص علم هرمنوتيك ثابت مي كند كه هيچ قرائتي از متن كامل و جامع نيست و نمي تواند همه اي حقيقت متن را بيان كند.
  بناً، شما هم از نگاه اخلاقي و هم از نگاه علمي در اين رابطه نيز از اصول و مقررات دوري كرده ايد.
  4. در اين نوشته با كلي نگري و جزم انديشي، اسلام را خلاصه به طالبان كرده و با ارتباط دادن صد در صدي آنان به دين اسلام و پيامبرش، در برابر يك امت و در برابر يك متن بسيار پرطرفدار تاريخي بي حرمتي كرده ايد.

 • دوستان باز هم شما ها در مورد هیچ و پوچ بحث را طولانی کرده اید , شما در مورد علم و دانش که در حال حاظر در جهان همه پا به پا ان گام بر می دارند بحث نمی کند , و همین دین است که شما را به جان انداخته و در مورد و بحث باید به سر و کله هم دیگر به حرف بزنید چرا؟؟؟
  بیاید از تکنالوژی از سیارات و کاینات , ووو. همه وقت از مزخرفات حرف می زنیند, تا زمانیکه احمق در جهان است دین پیروز است و دکان داران هم به نان و نوای می رسند انها مجبور اند تا یک سلسله مزخرفات را تعویل مردمان جاهل بدهد تا مردم همان طور که انها می خواهنند بماند > شما کدام اخوند را دیده اید که از علم حرف بزند ؟ نه . همه اخوند ها از نماز و روزه عسل ووو ؟؟ تا بتونند مردم در همین خرافات دست و پا بی زنند و را ه بیرون رفت هم نداشته باشند , این طالبان هم نماینده خدا است چیز های محمد علی و دیگران انجام می دادند انها هم انجام می دهند ,دوستان در بالا تشریع خوبی داده بودند قابل بحث نیست , زمان امدن انها هم نزدیک است بازهم مردم را به وحشت انداخته اند . اگر انها نماینده صلع می بودند و واقعآ برای بشریت خدمت های می کردند همه خوش بودند ,چون که یک دین من دراوردی دیگه می اید همه چادر ماتم سر می کنند چاره ای نیست .

 • نویسنده (عزیز یاسین)!
  عادت های کوکوگل خدابیامرز را دارید! مقاله خودت نوشته میکنی باز بخاطر دلداری بیشتر خود یکبار کرشمه میشود، یکبار فریبا میشود یکبار گل غوتی میشی، یکبار زنان چهل شوهره واری! بهر صورت این خاصیت دلاکان میباشد و دلاکان از پاک کردن موی های زیر قول، کیسه مالی، چاپی و یا پیشکش دختران به زورمندان و پولداران شرم ندارند. بهر صورت گفته بودند هرکی مکتب رفت آدم میشود.... مگر دلاک خان صاحب بالانشین پیشقدم هستید در صف اول هستید پیشتاز هستید، اول نمره هستید. شاعری برایت گفته است
  دیدم شتری چند روان در پی هم
  بر بسته مهار شان به یک خر محکم
  گفتم بخرد که این چی بود؟ گفت خموش!
  خر در همه کار ها بود پیشقدم
  جناب تروفیسور مستعار (عزیزیاسین) پیشقدم هستی اما در زیر پای

 • بیخود است بیسواد، بجای استدلال حمله شخصی! هرکه از پلیدی های اسلام خر پرور و محمد بچه باز پدر لعنت سخن میشود دلاک!؟ آن آفریقای که عکس شان را اینجا نشر کرده اید، از بیماری صدای گوز اش را شنیده نمیتواند.

 • پرویز بهمن لوده که دروغگوی ماهری است در گذشته بنام خلیل نبیل مزاری پیام میگذاشت. این نفر نام های مستعار زیادی دارد. اگر باز پر رویی نمود من ان نام ها را نیز افشا میکنم. من این مرکب را خوب میشناسم. در وقتی که در شوروی محصل بود بسیار کار های احمقانه انجام داده است.نام اصلی این مسخره را حالا نمی نویسم.

 • کاش مخالفان نظر آقای یاسین بیدار مثل ایشان با مدارک وشواهد از متن کتاب مقدس ، رویداد های صدر اسلام واز آن به بعد درتاریخ اسلام؛ بدون درنظر داشت ایمان واعتقادات شخصی خودنشان می دادند که اندیشه ی طالبانی هیچ مسند ومتکایی در دین اسلام ندارد . کاش یکی ازاین جنابانی که جز زیبایی و حق وعدالت دراین " متن بزرگ" نمی بینند یکبار با یکی از رهبران طالب به صحبت می نشستند تا به این واقعیت می رسیدند که طالب چگونه با ده هادلیل وسند استخراج شده از متن قرآن و احادیث پیغمبر، خودرا مسلمان تر از هر مسلمانی می دانند.
  تنها با محکوم کردن نظریات یک نویسنده ، پناه بردن به " هرمنوتیک" و آن هم بدون تفسیر وتاویل متن احادیثی که در نوشته ی بیدار آمده است وبسنده کردن به کلی گویی های بدون فاکت وبرهان نمی توان نقطه ی نظر کسی را نادرست جلوه داد . کم از کم باید نا موثق بودن آن همه نمونه هایی را که یاسین بیدار ارایه کرده است از سوی مخالفان یک به یک رد می شد تا ما نا آگاهان نیز از اصل قضیه آگاهی می یافتیم .

 • باعرض سلام خدمت هموطنان اصیل کشورمان نه مرتدین وغلامان کشورهای بیگانه ونوکران حلقه بگوش یهود ونصارا درلباس نویسنده ومجاهد : بنده تمامی اعمال خشونت آمیز وغیرانسانی را محکوم نموده ویاد آور میشوم که بامدارک واسناد بدست آمده گروه طالبان هرقدر که وحشت ودهشت ایجاد میکنند خطرناکتر از باند شروفساد نیستند خطرناکتر از کرزی خلیلی محقق سیاف برادرهای مسعود دبل عبدالله ربانیها قانونی ودیگر همکارانشان که بعد از وطنفروشیهای گوناگون امروز میبینیم که مرتد شدند ونوکری یهود ونصارا را پذیرفتند ودیگر پنجشیریها نیستند یعنی با درنظرداشت جنایات افشا شده پنجشیریها در طول سی سال طالبان را با همان جهالت شان میتوانیم بچه های اصیل این خاک بدانیم . واز خداوند میخواهیم که به زود ترین فرصت موفق شان بگرداند چون بالای ملت که زندگی تلخ است انشاالله که با پیروزی طالبان زندگی بالای مرتدین پنجشیرودیگر خاینین ملی نیز تلخ گردد برای ملت فرقی نمیکند . کفشهای کهنه طالب بهتر از شاه پنجشیریست . والسلام به امید موفقیت کسانیکه مرتد نشدند

 • محترم بیدار قره باغ سلام. همچنان برای نویسنده این مقاله سلام تقدیم است و برای تک تک کسانی که ملاحظات خود را گذاشته اند.
  تا بحال اندک کسی را دیدم که به رد اصل نوشته با در نظر داشت منطق و استدلال و حسن خلق پرداخته باشند. اکثزیت متاسفانه خشم خود را با دشنام طرف مقابل تسکین بخشیده است. در این وسط یک عده حیران مانده اند که ایا گپ های عزیز یاسین درست است و یا اینکه به رد ان چیزی باید گفت. من از شما محترم قرباغی صاحب تقاضا دارم که یکبار از قهر خودتان کم کرده و به رد نوشته و ادعا های نویسنده چیزی بنویسید تا من اگر در جایی با این نظریه مواجه شوم از عقل و منطق و استدلال های شما بزرگوار عزیز بهره بجویم. زیرا نوشتن دشنام ، جواب به سوال شده نمیتواند.
  عزیز یاسین میگوید که طالبان کشتار مردم و مخالفین شانرا به اساس احکام شرعی به سر میرسانند. ایا این درست است؟ یا اینکه کدام تهمت میباشد. اگر غلط است چرا غلط است؟

 • کاکا عثمان هستی زیر نام قره باغی باز مست شده است. صد تا مثل تو پشمک به یک تار ریش مسعود نمی ارزد. مسعود مرد دلاور و شجاعی بود که تاریخ نظیرش را کم دیده است. تو از خاطری که پدرت را دشمنانش کشته است تهمت را به نام مسعود میبندی و عقد ات را خالی میکنی. برو گمشو.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس