صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > سکرتر احمد ضیا مسعود دست گل دیگری به آب داد!

سکرتر احمد ضیا مسعود دست گل دیگری به آب داد!

کابل: چهارراهی ملک اصغر الی چهار راهی صدارت
چهار شنبه 25 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نویسنده: جواد

از چند ماه قبل که شهرداری به خاطر کلان کردن سرک چهارراهی ملک اصغر الی چهار راهی صدارت اقدام کرد ، ناگهان با موانع از سوی مقامات دولتی مواجه شد که در نتیجه کار تخریب قسمت هایی از آبادی های کهنه به استقامت دست راست متوقف ساخته شده است. دلیل این توقف چنین ذکر شده است که در نبش چهار راهی ( مقابل ولایت کابل) خانه همایون شاه آصفی از خاندان محمد زایی قرار دارد عکاسخانه های مشهور از قبیل عکاسخانه رام پرکاش نیز جزو دکان های خانه و زمین همایون شاه آصفی است. این شخص خاندانی موفق شده است که پلان های شهرداری برای تغییر چهره شهر را با دادن یک صد هزار دالر به کاظم سکرتر ضیا مسعود خنثی کند.

عکس از حسين

در پلان بود که این سرک تا آن جا کلان شود که چهارراهی صدارت از ازدحام و تنگی فضا نجات یابد مگر این گل سر سبد خاندان سلطنتی مانع پلان انکشاف شهر شده و به وسیله کاظم موفق شده است که یک مکتوب به امضای ضیا مسعود به دستش بیافتد و به وسیله آن بتواند کار تخریب شاروالی را متوقف کند. این مقام شاروالی گفت که یقینا احمد ضیا مسعود از عواقب امریه خود مبنی بر مانع تراشی در کار انکشاف شهر بی اطلاع باشد و یا این که این قضیه به صورت دیگری برای وی توضیح شده است اما کاظم در تبانی پولی با همایون شاه اصفی انکشاف شهر را به بن بست کشانیده است .

همایون شاه آصفی که سال ها در غرب بوده و هزار رقم عیش ونوش کرده حالا آمده است و به همکاری چند رشوت خور از انکشاف و زیبایی شهر کابل که میراث شوم خانواده اش می باشد جلوگیری کند. امر از مقام بالا را نیز در اختیار دارد. شهریان کابل فقط یک راه دارند که دست دعا به دربار خدا بلند کنند و نابودی این حکومت خاین را بخواهند. برعلاوه برخی مسولان شاروالی گفتند که کاظم از حساب ترمیم و سرقلفی دو باره دکان های عقب مستوفیت کابل پول زیادی گرفته و حالا دعوای این دکان ها باز شروع شده است.

کاظم در دفتر احمد ضيا مسعود!

معاش از دو جا، واسطه گری و...

سه شنبه 3 ژوئن 2008

نویسنده: جواد

به تائید نوشته ای آقای محمد الله در مورد جوانانیکه که جنون میلیونر شدن بر سر شان زده است و از اینکه دیده اند که در افغانستان وقتی به موقف مهمی که دست میابی تا چه حد زمینه استفاده رشوت ستانی مساعد است.

بعضی چهر ها با ظاهر محترم و قابل اعتماد به نظر میخورند اما وقتیکه به یک موقف و مقام دست می یابند چهره اصلی و باتنی خود را معلوم میکنند که کاظم یکی از این نمونه ها است که اگر به کسی نیازی داشته باشد از هیچ گونه تملق و فریب دریغ نمی نماید.

تا جایکه ما در مورد سوابق کاظم معلومات را داریم میخواهم برای دوستان کاظم و کسانیکه بالای وی فریب خورده اند به شمول احمد ضیا معاون اول رییس جمهور در مورد سوابق این شخص مورد اعتماد شان آشنا شوند.

کاظم در این اواخر حتا به خاطر خوشنودی احمد ضیا اکت حرکات و طرز صحبت و خنده کردن احمد ضیا را میکند و فکر میکند که خودش در کرسی معاونیت تکیه زده است.

فضای کار دفتر احمد ضیا مسعودکه کاضم سر پرستی آنرا دارد مثل دفتر کمیشن کاران مینماید که شخص معاون اول متوجه این مساله نگردیده. هر بار که ما وارد این دفتر می شویم بصورت منظم وقت ملاقات و صحبت با معاون اول چه که با کاظم پیدا نمیکنیم از اینکه کاظم غرق کمیشن کاری و چنه زنی ها باصاحبان عرایض و مراجعین به خصوص تجاران و کسانیکه به قصد گرفتن امضا و احمد ضیا وسوء استفاده به این دفتر مراجعه میکنند با کاظم به هر گوشه و کنار قصر صدارت به اصطلاح مصروف گوشکانی و چنه زنی می باشند.

و ضمنآ جهت تنویر ذهنیت برخی علاقه مندان میخواهم موارد زیر را نیز در مورد سوابق کاظم به نشر بسپارم. گرچه جنبه زندگی شخصی کاظم نیز قابل تآمل است اما از آن میگذریم به کار نامه های رسمی اش می پردازیم.

کاظم دست یار و فرد مورد اعتماد و از جمله خویشاوندان احمد ضیا مسعود است که در این اواخر سرو صداهای رشوه ستانی و سوی استفاده نا مشروع وی از موقف دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از طریق رسانه ها ی خبری از جمله کابل پرس? به نشر رسید. قرار معلومات موثق کاظم در گذشته ها یک بار توانسته بود اعتماد رهبر مقاومت و جهاد احمد شاه مسعود را به خود جلب نموده و از آن طریق مسؤل امور مالی مهان خانه ها و مریضان جبه در شهر مزار شریف تقرر یافت که بعد از حمله طالبان به مزار شریف وی مجبور به فرار به پاکستان گرید و یک مقدار پول که حق زخمی و مریضان بیچاره دوره مقاومت علیه طالبان را نیز با خود برد و با استفاده از این پول دزدی جبهه به بزنس مخفی در شراکت با برخی تاجران افغان در پشاور گردید، که چندین سال را بدینوسیله با فامیل خود الی برگشتش به افغانستان در عیش و نوش در پشاور پاکستان سپری نمود که حتا بخاطر این معامله با اسدالله خسرش مشکل پیدا کرد که حتا مساله قتل خسرش توسط افراد نا شناس به کاظم نسبت داده می شد اما از اینکه بجز خانم بیوه اسدالله کسی دیگری از اسدالله نبود که این موضوع را دنبال کند و تا امروز این مساله مرموز باقی ماند.

کاظم به اتهام سوی استفاده و بد اخلاقی توسط شخص مسعود از وظیفه مالی اش در مزار بر کنار گردید که شخص کاظم بر کنار ی خود را که به امر مستقیم مسعود صورت گرفته بود به داکتر عبدالله نسبت می داد و به یاد دارم در آن زمان در حضور چند تن دیگران از دوستانش در یک رستورانت مزار به داکتر عبدالله توهین و تهمت میزد که گویا به آمر صاحب مسعود فهمانده است که دست کاظم را از کار های امور مالی بگیرد و البته به این وسیله کاظم تلاش میکرد تا روی خجالت خود پرده بکشد اما در واقع دلیل اصلی بر کناری کاظم به نسبت ضعف اخلاقی و سوء استفاده مالی شخصآ توسط امر صاحب مسعود صورت گرفته بود.

قرار اطلاع و لاف زنی های شخص کاظم گویا وی بعد از فرار از مزار شریف مصروف کار های خیریه و خدمت گزاری برا ی مها جرین افغان در پاکستان بوده است، که قرار اطلا عی که ما بدست آورده ایم دوره ماموریت کاظم در موسسات به اصطلاح خیریه که اکثرآ نه خیریه بلکه جاسوس و سیاسی می باشند و غرض استفاده جوی های شخصی ایجاد میگردند، به هر ترتیب این موضوع بحث ما در این جا نیست، کار نامه های کاظم در دوره ماموریت اش در موسسه خیریه که ما یک بخش آنرا در ولایت پروان شاهد بودیم با سوء استفاده و اختلاس همرا بوده که حتا سبب سقوط کار های خیریه این موسسه در ولایت پروان گردید. اما به نسبت روابط تنگا تنگ و نزدیکی که با برخی اعضای رهبری این موسسه داشت بر روی همه سوء استفاده جوی ها و بد نامی های کاظم پرده کشیده شد و تا پایان کارش به شیوه مافیایی در حمایت این و آن قرار گرفت که هم اکنون همه آنانی که بر این شخص اعتماد داشتند، از وی مایوس هستند. کاظم در در رنگی و دروغ گوی مهارت خاص دارد و با این شیوه تا امروز دوام کرده اما باید بداند که به اصطلا ح عام بار کج به منزل نمیرسد. ما از همه کسانیکه در حق مرد م مان خیانت میکنند نفرت داریم و باید هم چهره های اصلی آنها که همان چهره های فاسد و دروغین پشت پرده است آنرا برای مردم مان معرفی کنیم.

کاظم در تمام سفر های شخصی احمد ضیا مسعود به دبی، احمد ضیا را بدون کدام ضرورت به دبی همراهی میکند، در حالیکه سفر های آقای احمد ضیا مسعود به دبی به خاطر دید باز دید فامیلش صورت میگیرد وبه همرای مسول دفتر خود نیازی ندارد، سفارت و قنسلی افغانستان از احمد ضیا در دبی به درستی استقبال کرده میتوانند، در چنین موارد موجودیت مسول دفتر احمد ضیا در دفتر احمد ضیا در کابل لازمی می باشد نه در همراهی با احمد ضیا به دبی. اما کاظم در این سفر به خاطر تامین ارتباط با تجاران افغان در دبی احمد ضیا را همراهی میکند که تمام مصارف بود باش کاظم درهوتل های لکس در دوبی توسط برخی از تجاران پرداخته میشود و گرنه باید کاظم بفرماید روشن کند که مصارف یک هفته ای هوتل های دوبی را که پی هم به آنجا سفر میکند از چه طریق می پردازد.

کاظم هم اکنون از دو مرجع امتیاز میگیرد که خلاف قانون کار مامورین در دولت افغانستان است. ادیب فرهادی بخاطریکه کاظم را خریده باشد باشد معاش سه هزار دالری را از بودجه دفتر ملل متحد UNDP برای کاظم تحت شرایط قرار داد خاص می پردازد. باید این مساله از لحاظ حقوقی نیز بر رسی گردد که آیا مامور بلند رتبه دولت همزمان دو وظیفه را که مغایر یکدیگر هستند عهده دار شده میتواند، دفتر UNDP نیز باید در این مورد توجه کند که وظیفه اصلی کاظم در کجا است و فعالیت روزانه کاظم چه است، آیا کاظم مامور رسمی دولت است ویا کارمند با مزد ملل متحد و یا اینکه ملل متحد هم از طریق کاظم و ادیب فریب خورده است.

قرار فیصله اخیر پارلمان افغانستان، کار مندان عالی رتبه دولت حد اقل درجه تحصیلی به سویه لسانس را داشته باشند. این حکم در مورد کاظم نیز این سوال را مطرح میکند که آیا کاظم از این امر مستثنا است ویا بالای وی تطبیق خواهد شد، از اینکه کاظم این سویه را ندارد.
کاظم پس از یک ماه کارش در دفتر احمد ضیا صاحب یک عراده ماشین لکسیس شخصی گردید، که قرار معلوم این ماشین شیرینی و یا مشخص تر بگویم همان رشوتی است که بنام شیرینی گرفته میشود. ما در مورد کاظم معلومات بیشتر داریم اگر کاظم ازتوطیه و دسیسه سازی علیه ما دست نکشد موارد بیشتر افشا خواهد شد.


حلقه فساد کاران به دور ضیا مسعود

نويسنده: احمدالله – کابل

شنبه 12 آوريل 2008


راز دیگر از دفتر ضیا مسعود

نويسنده: احمد الله از کابل

چهار شنبه 16 آوريل 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • لعنت خدا به این انسان های بی وجدان و بی احساس. برای خدا این چه ظلم است که در کشور ما پایان ندارد. اطفال ما از گرسنگی رنج میکشند و علف برای خوردن شان در کوه پیدا نمیشه یک عده فاسدی نکتای میزنند و با غرور در موتر های دولتی پایان بالا مشغول گشت زنی و خوش گزرانی هستند. نفرین براین رشوه خوران بی احساس.

  نفرین بر شرکای تیم کرزی و برادران تجار کرزی. برادران رستورانت چلان کرزی که در دهن شان مگس خانه کرده بود و انتظار میکشیدند تا مگر لقمه نانی را به مشتریان خود بفروشند امروز نام تجار بالای شان گذاشته می شود. این رستورانت های نیز از پول دزدی، چور چپاول و قاچاق چرس همان کسب پدری، آباد شده بود (قرار اظهارات اخیر خود کرزی که از 300 سال است خانواده اش بر مردم در کندهار حکمرانی کرده است و تجارت پیشه بوده اند) این دروغ شاخ دار.

  کرزی حد اقل از قوم خود بشرم. وقتی که این سخنان را بزبان میآور ی چرا خجالت نمیکشی . بهتر آن است که کرزی اعتراف کنی که خودد و برادرانت کسب دزدی و قاچاق را از 300 به اینطرف از پدران و نیا کان خود به میراث گرفته اید و پدر قاچاق برتان از سوی قاچاقچیان مواد مخدر به قتل رسید.

  خدا داند که با این اظهارات خودکرزی طالبان (ده دی خوری بچیان) را چقد به خنده آورده باشد، که بی شرمانه از جنایات براداران خود دفاع میکند و آنرا مایه افتخار اجداد خود میداند. من نمی دانم که کرزی و اجدادش چرا از ملت بخاطر ختا ها و ظلم شان معذزت نمیخواهند که نا جوان مردان از آن دروه های سیا و ننگین که هنوز میراث آن تا سر حد انتحاری مصیبت می آفریند، معذرت نمیخواهند و این دوره سیاه و 300 سال تشنج و اختناق را بی شرمانه بر روی ما میکشند. بجای اینکه با یاد این دوره 300 کرزی از عملکرد 300 ساله شان که هیچ افتخاری انسانی ندارند به ندامت یاد نمیکنند که ا ز آن به افتخار یاد میکنند. کدام افتخار؟ چه افتخاراتی را دارند که از آن یاد میکنند. 300 سال ظلم، استبداد، خشونت، عقب گرایی، چور چپاول، مزدوری بیگانه، ظلم وحشت بر ملت بیچاره دیگر چه افتخار؟ اول اینکه کرزی باید از 300 سال بکاهد مدت زمان دقیق تری از این دوره سیا ه اجداد خود را بیان کند، دوم اینکه بجای فخر فروشی عذر خواهی کند.

  کرزی غیر از دروغ دیگر افتخاری را برای ملت به ارمغان نیاورده ای. از این فرصت طلای به نسبت ضعف رهبری و خبس تعصب گروهی، استفاده ای نیک برای مردمت نکرده و حال ادعا داری که 300 سال بر ما حکومت کرده ای و حسرت طالب شدن را میکشی. چانس طلای ملت مارا به دستان نا پاکت آتش زدی. مشرف رییس جمهور پاکستان در طی این دوره از دشوار تری بحران خودرانجات داد و تو تمام شراط و چانس استفاده خوب را به خاطر عقد ه های درون خود بر باد دادی. امروز افغانستان سالهای دیگر باید رنج عذاب این ختاهای عمدی تورا بچشند. ما با این امکانات جامعه جهانی چه توقع در سر داشتیم و کرزی از به چه دست آورد های دل خوش میکند و بروی ملت گرسنه و بیچاره ما آنرا میکشاند.

  یک بار دیگر لعنت به کاظم و گماشته گانش. لعنت به طبقه ای که در افغانستان دعوای خانی و بزرگی کردند. شاد باد روح شهدای بزرگ افغانستان. پدر و پد رکلان کاظم شخصیت های خوبی بودند و مردن از آنها خاطرات خوبی دارند، خدا کنده که روح آنها با اخلاق کاظم و نذیر در عذاب نباشد. کاظم ایا فکر میکنی که تحفه ای خوبی با خود جمع کرده ای که در روزآخرت آنرا به پدر و کاکاه شهید ت می بری. عجز، شکستگی، صداقت، راستی، گزشت و مردانه گی بهتر از ثروت های دزدی است

  • Can these bribers contribute to the feeding of 1000 of Afghans who are starving in Balkh right now

   There are 100 others worst than Kazim. Why you don’t write about other corrupt, such as Karzai family many others ....

   Some of Government official of corrupt and some of them are creating ethnic problem and some of them are in contact with Taliban and half of Karzai team is coming from Hekmatyar group. there is a compotatation between corrupt Afghan and international companies.

  • اصل حقیقت این است که کاظم قربانی توطیه حامی، فیروز و برخی دوستان پیشینه خود گردیده

  • برادر عزیز آقای میرهزار
   شما نظریه مرا نشر نه نمودید، نمیدانم که هدف شما چه بود ولی نظریه را که من ارسال کردم هیچگونه توهین را در بر نداشت.

  • چرا؟ آیا موتر لکسیس را برای اش آن ها خریده اند؟

   وقتی دزدی می کند باز نشرمد و خود را قربانی توطئه نشان ندهد.

   اسناد تمام دزدی ها رشوت خوری ها و این که درس اصلا نخوانده و نمی تواند اجیر هم مقرر شود موجود است. باز آن را می فرستیم.
   چرا این بدنامی ها در سابق وجود نداشت؟

   نام دیگران را ناحق بد نکند. برود و از ایرلاین و تانک تیل و بلند منزل و چور کردن زمین ساحه سبز و غیره حق بگیرد و با نام دیگران بازی نکند ورنه آبروی تمام تیم خود را می برد.

  • به جواب محترم جواد !
   برادر عزیز من فکر میکنم که شما این نوشته را نخوانده اید.خواهش برادرانه است اولا دقیق بخوانیدو بعدآ قضاوت کنید. من نمی خواهم از کرزی پشتیبانی کنم کرزی هم بهتر از احمدضیاوسکرترش کاظمی نیست .ولی از انجا که شما در مورد یک تبار خاصی نفرت دارید هر شی را در ترازوی نفرت می بینید. من این طور فکر میکنم اگر اسراءیل چند فلسطینی بیگناه را شهید کند شما مسوءلیت انرابه کرزی وپشتون ها حواله میکنید.توقع ان است که شما به حیث یک شخص فهمیده با احساس فرق بین ظالم ومظلوم را کرده بتوانید.
   با عرض احترام سید رحمن غوربندی

  • کاظم جان برو کاری دیگری کن اگر محکمه دائر شود مجبور استی جناب مسعود صاحب هم به اتهام شما به جرم شما نزد محکمه حاضر شود و اگر نشد شما هم ایشان را دخیل در این کارهای خیر خواهی کرد .
   شما پیسه زیاد جمع کردی با این پیسه های کلان میتوانی کارهای کلانتری بکنی بس است ای جو فروش این قدر تیرنگ
   که جو هرگز نپیرد جای گندم

  • با سلام و درود برشما مغزهاي متفكر اين جامعه كه هنوز در پي مكيدن خون اين ملت چه كار ها كه نميكنيد و چه چيز هاي كه نميگوييد. به فكر من شما آب را ناديده موزه را از پا در مي آوريد. اولينكه آقاي كاظم سكرتر جناب معاون صاحب نيستند بلكه سرپرست و رييس دفتر اند. دوم اينكه تاجاييكه من آقاي كاظم را مي شناسم چيزهايي را كه شما نسبت به ايشان تذكر داده ايد كاملاً يك چيز بي بنياد و نادرست است. من براي حفط حفت كلام و احترام گزاردن به قوانين رسانه يي از اين جنابي كه اين مطلب را نوشته با آنكه خوب ميشناسمش مگر نام نميبرم. اما درنگي بر گل هاي به آب داده گي اش اشاره ميكنم تا خودش خجالت بكشد و در ضمن اگر شما خواننده گان عزيز وي را شناختيد باز نوش جان تان باد. اين آين آقايي كه اين مطلب را نوشته خودش با خانم شوهر داري بنام زهره موسوي روابط نا مشروع دار كه ثمره اين پيوند سريالي دوطفل لك و درست. دليل دوم حساسيت اين جناب نسبت به دفتر معاون صاحب اول اين است كه وي روابط داغي كه با اين دفتر داشت وشب روز نانش در روغن تر بو در پيوند به اين نكته آرزو داشت كه جناب معاون صاحب خدمتي برايش بكند و وي رادر يكي از پوست هاي مشاوريت مقرر نمايد. مگر وقتي كه از اين رابطه دلسرد شد و تيرش به خاك خورد راه ديگري را انديشيد. من با آنكه به نوشته هاي اين جناب علاقه مندي خاصي دارم و وي را از داستان نويسان رده بالاي ادبيات افغانستان ميدانم كه داراي يك صبك منحصر به خودش است اما افسوس كه تيشه به ريشه خود ميزند.......حيف...حيف....هزار حيف.... راستي گفته اند كه خداوند همه چيز را به يك انسان نمي دهد. يعني از يك نگاه ني از يك نگاه كمبود ميداشته باشند.

  • سلام به همه دوستان و خوانندگان سایت کابل پرس?!
   افغانستان در طی 30 سال جنگ و دربدری به یک میدان رشوت و روابط خانوادگی در ادارات و ارگان ها تبدیل شده است.
   رشوت مرضی نیست که از بیرون کشور توسط کسی انتقال یابد و ویروس ان انشتار شود بلکه اولین فابریکه رشوت فابریکه ریاست جمهوری است که از انجا تولیدات خود را انجام میدهد وبه ادارات به قسم از اشکال صادر میشود و سهم فعال آقای رئیس جهموری الی قدمه اجیر ان در این صادارت میباشد.
   اقای کاظم هم یکی از جمله دلالان احمد ضیا و کرزی است که تیکه داری انها را به عهده دارد.
   هیچ کس به شکل مستقیم از کسی خواستار پول نمیگردد . اگر به مثل آقای کاظم دلال نداشته باشند شاید از معاش که میگریند اعاشه فامیل خود را هم پوره نکند.
   وقتیکه زمامدار یک مملکت خود تولید کننده فساد اداری و رشوت باشد پس یک معاون و یا یک سکتر هر چیزی که بخواهد میتواند چرا که دراصل بادار او رئیس فابریکه است و از همین طریق میتواند که به شهرت و بلند منزل راه یابد.
   // خواهش من از مردم شریف افغانستا این که اگر میخواهند چنین اداره فاسد و رشوت خور باز هم زمام امور را بدست نگیرد پس بکسی رای بدهید که واقعأ افغان باشد غلام نباشد از افغانیکه در فراه یا در بدخشان یا در ارزگان وتمام مناطق افغانستان که زندگی میکنند خبر باشد و دستش به خون و جیبش از پول مردم مملو نباشد.
   اگر چنین شخصی به نظر شما مردم شریف و دردمند این خاک غیور نمیخورد پس رای تان را محفوظ بدارید و از دادن آن به چنین اشخاصیکه امروز ما را غلام (40) کشور ساخته است خود داری نمائید . تا توانسته باشیم که وجدان خود را از شرمندگی و غلام راهی بخشیم.
   همین رای شما مردم شریف افغانستان است که سرنوشت کشور را میسازد پس فریب نخورید و به وعده های مملو از ریا و فریب آنها نبازید.
   ما امروز از هیچ گونه آزادی و استقلالیت برخودار نیستیم چرا؟
   چرا که ما به اشخاصی اعتماد کردیم که آنها در اصل فروخته شده و غلام بودند و مملکت را بنام دموکراسی غلام کشور های غرب ساختند و یکبار دیگر میخواهند که غلام خویش را تجدید نمایند تا باشد که خود را به بادارن دالری خویش وفادار ثابت نوده باشند.
   // خواهشنمدم که مقاله مرا نشر نمائید.
   // تشکر از شما

 • اين تنها دسيسه ديكر ز طرف فاشيزم قبيله ميباشد كه به طرايق و زرايع مختلف ميخواهند رهبران غير قبيلوى را بد نام كنند.ولى امروز مردم دوست و دشمن خودرا ميشناسند. قبيله سالاران و مزدوران انها همه را در ايينه خود ميبينند.

 • من در خارج از افغانستان زندگی میکنم و طبعا با هیچ کدام از این اشخاص متهم و شاکی و غیره آشنایی ندارم اما نکته جالب در این مطلب این است که :

  "ما در مورد کاظم معلومات بیشتر داریم اگر کاظم ازتوطیه و دسیسه سازی علیه ما دست نکشد موارد بیشتر افشا خواهد شد."

  پس شما از کاظم میخواهید که علیه شما دسیسه سازی (یا همان افشاگری خودتان) نکند تا شما هم رازهای او را حفظ کنید؟ اگر توطئه و دسیسه سازی شخصی مانند کاظم (با تعریف خودتان) بر ضد شما تا این حد موثر است که شما در مقابل مطرح نشدن این توطئه ها حاضرید از افشاگریهای خودتان هم بگذارید، که والله، نه شما جورنالیست به معنای حرفه ای آن هستید و نه حرفهای شما در مورد کاظم چندان معتبر هست... همانطور هم سخنان کاظم (یا دسیسه هایش) در مورد شما هیچ اعتباری نمیتواند داشته باشد. این بیشتر یک دعوای شخصی بچگانه هست.

  تعجب نمیکنم اگر این نظر را منتشر نکنید و من هم انتظار جز این نداشتم. اما بالاخره حرف اصلی این است که سایت شما، یک رسانه زرد و غیر معتبر هست که ممکن است در بین عوام کسانی را جلب کنید اما انتظار آن را نداشته باشید که کسی از میان رسانه های حرفه ای شما را جدی بگیرد.

  • نظرمن درباره دسته گل اب دادن احمدضیاء مسعود جنین است
   هرفرددراین وطن حق زنده گی کردن رادارد.
   امروز که افغانستان روبه بازسازی است نباید انانکه درکناررئیس جمهور است ازپست مقام خودشان سوءاستفاده کند این خودش یک نوع توهین به به قوانین ومقرارت یک کشورمیباشد.
   سالهای متمادی مردم مظلوم افغانستان قربانی جنگ سالاران همچنان ایشان شده است آیااین کافی نیست؟
   این های که امروز خودرابه عنوانی جهادی قلم داد میکند درسالهای گذشته بااوردن سیاست انگلیس درافغانستان مردم راقربان کرده وخودشان استفاده شایان برده است واین هامردم راه به قوم پرستی ونژادپرستی دعوت کرده ودیگراقوام رابه عنوانی کفرقلم دادکره وبرعلیه انهاجهاداعلام میکردند.
   جناب معاون رئیس جمهورمتأسفانه بگویم امروزهم شمادست به چنین کاری زده اید این یک کاری اشتباه است چراازمردم بیگناه وکم افتصاد حمایت نمی کنید ایااینهاتابه حال دردفترخاطرات تان به عنوانی یک مجرم است خودت که امروز باشکم سیرمیخوابید آیامیدانید که بیشترهموطنان ماه امروز ازگرسنگی دست به خوردن علف کوهی زده است این یک سوال است ایاخوانواده شمارابهترازاینها آفریده؟

  • کاظم جان! خوب کار میکنی کار بهتر از این پیدا نمیشود در کشور که رئیس جمهور آن از کارکرد های ناشایسته خود نشرمد واین همه بیدادگری که می بینید روز افزون باشد تو از چه باک میکنی ادامه مه میگم ادامه بده حداقل چند روز که زنده هستی خوش گذرانی میکنی بشر دوست بیچاره که این همه صداقت میکند کی همرایش است برو عزیزم باز هم ادامه بدی افرین

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس