صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > افشای اسناد مافيای مواد نفتی!

افشای اسناد مافيای مواد نفتی!

متهمان به اختلاس ميليون ها دالر که در مافيای مواد نفتی بی کيفيت و تقلبی دست دارند آزاد شده اند! اين دوسیه مانند دوسيه ی زد و بند و اختلاس حنيف اتمر که توسط رمضان بشردوست افشا شده بود، توسط سارنوالان بدون ارجاع به دادگاه مختومه اعلام شد
دوشنبه 23 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

داکتر رمضان بشردوست، وکيل مردم در پارلمان افغانستان با افشای چند سند در سايت رسمی خود، بخشی از مافيای مواد نفتی بی کيفيت و تقلبی را افشا نموده است. اين اسناد تشخيص لابراتوار درباره ی بی کيفيت و تقلبی بودن آن و مکاتبات اداری و پيگیری های قضايی بی نتيجه را شامل می شود. رمضان بشردوست همراه با افشای اين اسناد، نامه ی سرگشاده ای را از کارمندان رياست عمومی مواد نفتی نيز منتشر نموده که در بخشی از آن آمده:

"عزيزالله روزی رييس عمومی مواد نفتی و گاز مايع نسبت استفاده جويی و ضرر به بيت المال به جرم اختلاس يک ميليون دالر به تاريخ 13/12/1385 تحت نظارت و توقيف رياست سارنوالی امنيت ملی قرار گرفت که خوشبختانه بعد از چند يوم شريک جرمی ايشان محترم سيد محمد شاه هاشمی مشاور ارشد وزير تجارت نيز گرفتار و توقيف گرديد.

اما متاسفانه ديده می شود که نه تنها جناب هاشمی بعد از يک شب رها و به ريش قانون و قانون گذاران خنديده، بلکه آقای روزی نيز همان روز با وجود داشتن چندين دوسيه قبلی در کود و برق مزار شريف و اختلاس ميليون ها دالر در قيد ضمانت از زندان رها و بدون حکم نهایی محکمه بر اساس درخواست شخصی خويش در اثر تصديق ریاست تحقيق لوی سارنوالی بدون در نظر داشت قانون رها...."

به نظر می رسد آنچه درباره ی اين دوسيه پيش آمده، مانند دوسيه ی زد و بند و اختلاس حنيف اتمر که توسط داکتر رمضان بشردوست افشا شده بود، توسط سارنوالان بدون ارجاع به دادگاه مختومه اعلام شده است.

کابل پرس قبلا موارد اختلاس عزيز الله روزی و هاشمی را با اسناد کامل افشا کرده بود و اکنون اسنادی که رمضان بشردوست منتشر کرده، بخشی مهم ديگری از مافيا و فساد و کم کاری را در دستگاه قضايی که مدعی جهاد عليه فساد است نشان می دهد.

داکتر رمضان بشردوست همراه با اسناد، گزارش تحقيقی يک هفته نامه چاپ کابل را نيز ضميمه کرده که در آن تصاويری از قربانيان مافيای نفتی در افغانستان است. (سايت رسمی رمضان بشردوست)

قابل توجه رئیس جمهور

اختلاس انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در وزارت تجارت

شواليه خود ما یا سلمان رشدی؟

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: داود جبارخیل


افغانستان:

اختلاس حدود ده میلیون دالر: با نفت سالاران آشنا شوید!

نويسنده: سنجر قيام

يكشنبه 9 دسامبر 2007


کابل پرس افشا می کند!


موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1383


موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1384


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008


سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


فساد و روابط خانوادگی در وزارت معارف!

نويسنده و فرستنده سند: تراب

چهار شنبه 30 آوريل 2008


زياد بر خَر مراد سوار نخواهيد بود!

حاجی محمد محقق هم نمی خواهد از باقی دزدان و جنايتکاران عقب بماند و می خواهد همچنان يکی از گل های سرسبد اين جماعت باشد

دو شنبه 2 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


سوء استفاده و رشوه در سه بانک افغانستان!

انورالحق احدی و امتيازات غيرقانونی برای وابستگانش

پنج شنبه 29 مه 2008, نويسنده: کامران میرهزار

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • همي زور پيسه را كي داره؟ چرا خود را آزار ميتين؟ مه كي اي اسناده ديدم خو يك زره جاي شك نمانده كه همي آدمها دزد بودن و گرفته هم شدن و باز پس ايلاي شان كدن. دگه چي پشت شانه گرفتين؟

  خيال مي كنين كه فايده داره؟ وختي وزير خودش ده دزدي شامل باشه كس چي كده ميتانه؟ يك تياره نفر قريب بود كشته شون از دست همي تيل- چندين نفر دگه سوخت از كس رويش از كس نيم جانش از كس دستش- مگم اونه كس ري هم نمي زنه.

  اگه ده اي ملك آدم 100 افغاني رشوت بخوره هم ده تلويزون نشانش ميتن هم بنديش مي كنن ولي اگه 100ميليون بخوره باز كله گي رفيق ميشن كتيش كه حق بگيرن. اگه همي گپ نباشه امكان داره كه همي رقم دزد هاي به پشتاره ايلا شون؟ تكنوكرات تكنوكرات مي گفتين اينه تكنوكرات.

  برين حيرتان مهماني ها را ببينين. كس اقه گنجشك نكشته بود كه ايا گوسفند كشتن. نيم خوردني هاي دگي شان از او سون سرحد ميايه- ميله اس و هزار فساد دگه. اگه ني يك آدم به پرسان جايي نميره باز اينمي روزي و هاشمي هر روز سمنگان و مزار ميرن؟ اقه دلسوز استن؟

  خدا اولاد شانه ده همي تيل بسوزانه كه دختر جوان مردم رويش ده آتش سوخت. بچه جوان مردم در گرفت و اي دزد ها ده دوبي خانه خريدن.

  حيف اين مملكت و اي مردم كه ده دست ازي ها افتاده. باز بي ننگ مكتوب هم برده كه مه ده توقيف بودم به ضمانت برامديم حاله پس ميرم دفتر. كل شرافت شان همي است كه مكتوب مي برن كه باز كار قانوني معلوم شوه.

  لعنت خدا سر ازي ها- الهي كه شيرين ترين كسان خوده گور كنن كه همراي حيات مردم بيچاره به خاطر عيش و نوش خود بازي مي كنن. باز فرهنگ او روز ده آرمان ملي نوشته كده مه تابعيت آلماني خوده پس داديم. ازي كده خو پس نمي دادي.

  حاله هيچ كس كه ازمو سابت پرسان كنه كه اياره چرا چيز نميگي باز دو تا مامور بيچاره را فغان شانه مي كشه. خدا ميدانه چقه خانه ره ايا تباه كدن، خدا تباه شان كنه.

  • امین وباز هم امین .خدای کریم ایی ظالماره درقهروغضب خودگرفتارکنه , ازخویشاهای خودمادرهمی تیل های خراب سوخت اوبیچاره در اریکین خودتیل انداخته بود وقتی گوگرد زد چیزی کم انفجار شد وبیچاره سوخت وجان را به جان افرین تسلیم کرد ,بسیار نیک ادم بودو سی سال داشت واولاداکهایش که خورد خورد بودند یتیم شدند

  • dear brothers and readers infact we are responsible for all these crisies why we are responsible i tell you. beradran-e-Aziz barayee ayn hama ma maswool hastaim chera mardoom bar alai ayen khayenan qad-e-Alam Namekoonand chera bara yee froopashi ayen Neezam-e-Fasid ba ham yak dast nameshawand. emrooz bedoon-e-reshwat kasi haq-e-haqayee khod ra ba dast awarda nametawanad. emrooz hama an chi waqi meshawad ma maswool hasteem ma bayad ayn zalima ra nagzarim ta bar ma Hakoomat koonad. pas zalim anha nestand ma khod zalim hastim ke zoloom ra bar khood qabook karda yeem. hama kasani kar dar ayn dawalt saham darand khayen astand ba gooftayee beradar ma agar kasi 100 Afghani reshwat bokhorad bayad ba Mahkama kashanda shawad dar hale kee kasani ke ba mellon ha dalar reshwat mekhorand bayad dar rase qoodrat bashand wa degran ra ba Saranwai wa ba mahkama bekashanand. pas zalim ma hastem pas maswool ma hastim. dar degar keshwar ha agar yak wazir wa ya rayesh jamhoor yak takhati jozyee meekoonad tamami melat bar ali shan qade alam mekoonad wali dar Afghanistan be adabi Maaf agar kasi Melat ra sawar ham mesha melat aram ast.

  • فساد تنها در وزارت تجارت نيست در هر جاي است كم يا زياد. اما فساد هاي كه با حيات مردم سر و كار دارد خطرناك است. ببينيد بخاطر آن كه يك فساد پيشه از تجارت تيل بي كيفيت بتواند در دوبي زندگي كند، خانواده كس ديگر در داخل ملك تباه مي شود. يك زن چهره اش را از دست مي دهد و يك مرد كور مي شود. فساد پيشگي هم تنها در تكنوكرات ها نيست در همه كس است كم يا زياد. اصلا اين محمد شاه و روزي را يك فساد پيشه بزرگ است كه آورد و مقرر كرد.

   خون ده ها نفر بگردن همين روزي و محمد شاه است. صد ها خانواده از دست همين دو نفر در ماتم عزيزان خود نشسته اند و وزير تجارت خوش است كه بچشم مردم خاك مي زند و پارلمان را جدا و مردم را جدا فريب مي دهد.

   اين ها اگر محاكمه مي باشند نبايد بخاطر تيل بي كيفيت محاكمه شوند. اگر عدالت است بخاطر خون آن انسان ها كه جان شان را از دست دادند محاكمه شوند و بخاطر آن زن بيچاره كه چهره اش سوخت.

 • سلام هموطنان عزیز!
  تاجائیکه من در جریان هستم بشردوست صاحب یک خیز های بیجا میزند. این را اقرار میکنم در بعضی موارد آقای بشر دوست برحق است ولی در بعضی موارد ناحق بالای اشخاص تهمت میبندد. صرف بخاطر اینکه در بین جامعه مطرح شود. مردم بیچاره ما که فکر میکنند که بشردوست براستی برای مردم خدمت میکند در عقب بشردوست ایستاده میشوند. ولی از آقای بشردوست سوال وقتیکه با موترک سوزوکی خود در شهر گشت و گذار میکنی و مردم را می فریبی که بدون گارد و محافظ هستی آیا مردم خبر دارند که محافظین ات در موتر کرولای و کمی دور از موترک سوزوکی ات در تعقیب ات هستند یانه ؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس