صفحه نخست > دیدگاه > انتحار انترنتی يک قلمزن دوره گرد

انتحار انترنتی يک قلمزن دوره گرد

بهروز باختران
دوشنبه 4 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سيد موسی عثمان که خود را نويسنده ميپندارد، ( ميترسم به نويسندگی قناعت نداشته و دعوی دانش و اختراع کند!) از روزی که از کوچه بن بست افغان ملتی ها و سايت بی بند و بارشان رانده شد ، صد و ده فحش آبدار از دست ( نکته دان) و نکته خوان ، نوش جان کرد ؛ ناگزير مانند موش آب گرفته ، دمش را جمع کرد و در سايت خاوران ، از مدير سايت تقاضا کرد ، به سر اولاد ها ی گلمهره شان ، دفاعيه های اورا نشر کنند ، حتا اگر نشد، با اندکی سانسور ، اشاعه دهند!

اما قرار شنيدگی ، بر اساس زد و بند های پشت پرده انتر نتی ، مدير خاوران به سيد موسی ، ناجوانی کرد و موسی را در رود خانه نيل با فرعونيان بيرحم ، تک و تنها گذاشت!

مدير سايت خاوران سر بسته به موسی گفت که با خليل اله معروف انجينير زبان دری ! آشتی کرده ، و با کبير و صغير و نور ی نيز پروتکل اخوت امضاء کرده است!

سيد موسی لنگوته «غيرت افغانی » اش را به سر کرد و مترصد ماند ، اگر کسی ديگر نيش گژدم پورتاليان را خورده باشد ، دست در دست او نهد و دوتايی بر دشمن قسم خورده بتازند!
از قضا ، ملالی موسی را بخاطر عدم نشر مقاله اش در نکوهش و سر زنش سردار داوود خان، با پورتال مورد علاقه اش ، کدورتی افتاده بود که در سايت آزمون ملی ازين نمک ناشناسی پورتال کم مثال ! گلايه کرده بود ! سيد موسی مثل تير غيبی بر جگر ملالی جان فرود آمد و ملالی را اندرز داد ، در آتيه با پورتاليان همراه نشود و قس هذا !
گويا ملالی موسی که مرغی است سرد و گرم روز گار ديده ، به دانه چينی سيد موسی بی اعتنايی کرد و باز موسی ماند و زخم ناسور تنهايی اش !

موسی خان يکباره تصميم گرفت يک مقاله در ستايش انجينيرخليل الله معروفی ( يکی از اساسگذاران پورتال کذايی) بنگارد و در سايت خاوران اشاعه دهد و اين به منزلت انتحارفرهنگی وی بود . سيد موسی درين مقاله چندان تملق و کرنشی در برابر معروفی معروف کرده که گردن پتی يک اعدامی در پای چوبه دار را بياد ميدهد !

سيد که عادت داشت ، اسامی نخبه گان عرصه فرهنگ و سياست را در مقالاتش بياورد ونشان دهد ، با اشخاص گردن کلفت ، حشر و نشر داشته ، گويا اين بار سوراخ دعا را گم کرد ه است!
سيد موسی معلوم نيست کارش به کجا ها بکشد ! خدا کند وادار نشود قصيده ای در ستايش مرحوم احمد شاه مسعود بگويد يا در مسابقه دشنام دهی به شاه امان الله شرکت کند يا توبه نامه ای در برابر دست اندر کاران پورتال معلوم الحال ! امضاء کند!

اما به ميخ و به نعل زدن ، تجارتی است کم سود ، بايد ازين راه بازگشت ، به شرط آن که دير نشده باشد و قلمزن را آبرويی مانده باشد !

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اين جناب قاضی موسی، عيب کلان او اين است ، که اصلا استدلال بلد نيست ، در همين مطلب واپسين اش که در خاوران نشر کرده ، زير نام « بقه که ..» ، ميگويد خليل الله معروف ( انجينير برق!) کاملا حق دارد در باره زبان و ادبيات فارسی ، تی ئوری سازی کند و مقاله پردازی ! اما ولی احمد نوری حق ندارد! چون صلاحيت ندارد ، چرا ؟ ماکه نفهميديم ، اين چه قاضی ای است! بااحترام . نادر کمانگر

  • سلام به بهروز اختران وهمه دوستان کابل پرس?!

   آنچه که من در سایت آریائی امروز خواندم این آقا واقعا به کدام تکلیف روانی دچار شده است من از سرتا مضمونش هیچ چیزدرک نکردم که آین اقا چه میخواهد بگوید علیه کی قلمفرسائی کرده چی کسی را دشمن میپندارد گاهی از اخوان شکایت میکند گاهی هم از شعله وگاهی اما نام ازتمام نویسنده گان برده وهمه را تائید کرده به استثنای سیستانی شاید فردا برای سیستانی نیز یک معذرت نامه بفرستد افسوس سایت های افغانی که باچه انسانهای مریض روبرو شده است.

 • خدا رحمت کند . حيف شد قاضی موسی خان ، مدير جريده بينام (!) در کانادا!
  دريغ از جوانی خير نديد ! تا رفت مقاله ای ، طنزی بنويسد ؛ يکباره گير صاحبان نشريات انتر نتی افتاد که از کبريت «گوگرد» تيزتر واز اژدها ، آتش نفس تر اند!خدا ، آخر عاقبت همه قلمزنان ساده دل را عاقبت به خير گرداند! فرزين يغمايی

 • مشکل اساسی جناب قاضی موسی شايد ساده اديشی اوست .وی برای انتقام گيری از دشمن ؛ برای التماس ، در کسانی را می کوبد که آنان نيز مخالفان با ا لقوه اويند. ملالی موسی همان کس است که به وزير خارجه پولند اخطار داد ، از محاکمه گلب الدين حکمتيار، صحبت نکند ! وی از نويسندگان اصلی و بی تزلزل پورتال کذايی است !
  خليل الله معروفی اگر اتفاقی از پورتال موقتا روگردان شده باشد ، در اولين فرصت به « اصل » خويش خواهد پيوست !ديگر اينکه در نوشته های قاضی، حکايت های بی سر وته ای که ظاهرا به غرض « مستند سازی » گنجانيده ميشود ، هم نويسنده ميداند که دروغ است هم خواننده! استدلال های وی اغلب آبکی و سست است و مثل توپ بادی با يک فشار ، می تر کد !
  بهر حال احتمالا قاضی هم از شهدای زنده(!) عرصه قلم است! با ادب. سليمان

  • آقای بهروز باختران سلام!

   واقعیت موضوع چنان است که شما نگاشته اید این آقا بالای سایت خاوران خودرا تحمیل کرده است. حالا دست اندرکاران سایت خاوران درین بازار بده وبستان(تجارت سیاسی) درفکر این استند که چگونه ازین آقا درمقابل ملالی موسی نظام استفاده کننند.

   وضع خیلی تماشائی است هرآن باید انتظار یک مضمون جالب را ازجانب قاضی صاحب بکشیم چون قاضی وعده داده است که اگر نوک قلم مرا ملالی موسی نظام بیش ازین بخراشد حتما داستانهای شهر غلغله را درمنطقه شهر نو کابل زمان شاهی را به خورد مردم خواهند داد.

   قابل یادوری است که شهرغلعه یکی از مراکز عیاشی درشهر نو بود که در زمان شاهی برای جهانگردان خارجی بنا شده بود. اگر قاضی به وعدهء خود وفا نکند معلو میشود که وی مرچ چاریکار را هرگز نخورد است.

   قاضی باید ثابت کند که وی شمالی وال است و تاثیرات مرچ شمالی تاهنوز در وجودش موجود است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس