صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > روابط شخصی، واسطه ها و عدم کفایت باعث ناکامی وزارت مبارزه با مواد مخدر شده است

روابط شخصی، واسطه ها و عدم کفایت باعث ناکامی وزارت مبارزه با مواد مخدر شده است

نويسنده: داکتر محمد عثمان فروتن
چهار شنبه 23 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: آنچه در ادامه می آيد گزارشی از يکی از شهروندان آگاه افغانستان است که درباره ی وزارت مبارزه با موارد مخدر ارسال کرده اند. بر همگان روشن است که اين وزارت هيچ کار مثبتی را در محو کشت کوکنار انجام نداده است. به نظر می رسد که پارلمان افغانستان بجای اخراج ملالی جويا می بايست آقای وزير مبارزه با مواد مخدر، اين فرد بی کفايت را سلب صلاحيت می کرد. ما در اينجا ضمن سپاس از آقای داکتر محمد عثمان فروتن، از همه ی شهروندان آگاه می خواهيم که مواد سوء استفاده و اختلاس را از هر شخصی که باشد، چه رييس جمهور و يا وزير را برايمان ارسال کنند. با هم نوشته را می خوانيم. کابل پرس?

پس از آنکه ریاست عمومی مبارزه علیه مواد مخدر به وزارت ارتقا نمود امید واری بر این بود که در عرصه های کاری مشاهدات و ملاحظات بهتری و قابل توجه رونما گردد، و این وزارت به دست آورد های مثمر قادر گردد تا این پدیده شوم مواد مخدر را به نابودی بکشاند در حالیکه جهانیان در تلاش اند تا راه های را جستجو نمایند که مانع رشد مواد مخدر گردد. مبالغ هنگفتی در این راستا به مصرف میرسد و ظرفیت های کاری جستجوی میشود تا جواب گویی در جهت مانع رشد این لکه ننگین گردد. اما با تاسف در این وزارت شخصی تعین میگردد که از بی کفایتی اش از بی خبری اش و از بیچارگی اش همه تصامیم و تلاش ها به یاس و نا امیدی مبدل میگردد و فقط مقرری های بیمورد به اساس داشتن روابط های شخصی برق آسا صورت میگیرد و حیف و میل نمودن پول های هنگفت که به قیمت خون آزادی خواهان این وطن و یک جهان رنگ زردی و بیچارگی به این ملت رسیده به راه های نا مشروع آن گراف صعودی اش را می پیماید.

چنانچه بر همگان قابل درک است که این وزارت در طی مدت که تشکیل گردیده هیچ دست آوردی نداشته فقط خوش گذرانی ها، محافل شخصی، ایجاد گروپ ها،و حلقات استفاده جو، سفر های بی مورد خارجی بنام های مختلف تداوی، هوا خوری و کنفرانس های پر مصرف و بی محتو اتقویت شده میروند.

گفتنی است که جناب وزیر صاحب مبارزه علیه مواد مخدر که قبلا" در وزارت عودت مهاجرین به صفت مشاور ایفای وظیفه میکردند و هیچ مسولیتی هم در قبال مهاجرین بیچاره این وطن احساس نمیکردند در آنجا دوستان داشتند که به ساده گی از مقام معینیت تا رياست فعلی این وزارت همه به صورت نقل مکان و کوچ کشی از یک وزارت به وزارت دیگر آورده شده اند. پس کجاست شفافیت کار و شایسته سالاری؟ ! برای تصدیق این گفته ها میتوان اشخاص که از وزارت عودت مهاجرین با سلیقه جناب وزیر صاحب نقل مکان نمودند یاد آور شویم.

1. انجنیر محمد سمع سابق مشاور در عودت مهاجرین و فعلا" بحیث معین اداری و پلانگذاری وزارت.

2. محمد اشرف ناصری قبلا" مشاور فعلا" رئیس عمومی پالیسی و همآهنگی

3. بصیر معرفت قبلا" مدیر در وزارت مهاجرین اکنون رئیس عمومی مالی و اداری

4. وکیل محمد ناصرقبلا" مدیر درمهاجرین اکنون رئیس لوژستیک

5. محمد داود قبلا" آمر لوژستیک مهاجرین اکنون معاون ریاست لوژستیک در امور ترانسپورت

6. آقای گل رحمان صدیقی قبلا" مامور استخدام در مهاجرین اکنون معاون ریاست کدر و پرسونل

7. آقای حامد ولید قبلا" کارمند اکنون مدیر عمومی اسناد محرم مقام وزارت

8. بصیر احمد انصاری قبلا" سکرتر مشاوریت اکنون سکرتر خاص مقام وزارت

9. انجنیر محمد سخی شوهر خواهر بصیر احمد انصاری اکنون معاون تعمیرات ریاست لوژستیک

10. محمد قسیم قبلا" کارمند اکنون مدیر تخنیک و مخابره در ریاست لوژستیک

11. نقیب موتروان خاص وزیر که استثناء" 500 دالر معاش دارد.

12. محمد نعیم روستائی معاون ریاست مالی و اداری قبلا" کارمند عودت مهاجرین

13. نصرالله سابق کارمند در وزارت مهاجرین اکنون معاون ریاست کدر و پرسونل

14. حشمت الله علیزی قبلا" کارمند در وزارت مهاجرین اکنون سکرتر ملاقات های وزیر

این چند تن که نام آنان در بالا ذکر شد تنها از وزارت مهاجرین اند و دها تن از کارمندان پائین رتبه با صلاحیت که نقل مکان داده شده اند و به همین نمونه تمام تقرری های که صورت گرفته بدون نظرداشت لیاقت، شایستگی، کفایت، و بلاخره سابقه کاری فقط با روابط تنگاتنگ که وجود داشته به این وزارت تشریف فرما گردیده اند، که باعث فساد در اداره نا امیدی و بی اعتباری مطلق مردم بر کارکرد این وزارت و در آخر بی کفایتی را بر این وزارت مهر زده اند.

دوستان خارجی که امید واری زيادی از این وزارت داشته اند بويژه کشور انگلستان که علایق خاص برای تقویه بخش های کاری این وزارت داشتند اظهار یاس و نا امیدی شان را از اصول کاری این وزارت ابراز داشتند.
عدم همکاری ایشان نمایانگر این همه نا برابری هاست.

از مدت چهار ماه به این طرف جناب وزیر به بهانه های مریضی به خوش گذرانی و سیاحت به کشور های اروپائی مصروف بوده و به ندرت در وزارت دیده میشود که در هر صورت مریضی و یا سیاحت هردو مانع بزرگ برای رسیدگی برای امورات کاری یک وزارت میباشد با آنهم در موقع که امحای کشت کوکنار در جریان میباشد، دها و صد ها تن از فرزندان غیور این کشور در رویا رويی با قاچاقچیان مواد مخدر و در حین محو اراضی کوکنار جان های شیرین خویش را از دست میدهند اما جناب وزیر حتی ارقام و آمار ازین رویداد ها را ندارد و چرا داشته باشد. قرار معلوم امسال کشت کوکنار در سراسر افغانستان تقریبا" بالغ بر یکصدو سی و پنج هزار هکتار که برابر به ششصدو هفتادو پنج هزار جریب زمین میشود که این یک رقم بزرگ بد نامی به این کشور بلا کشیده میباشد.

پس قضاوت را میگذاریم به خواننده محترم که با این چنین یک وزارت درین مقطع زمانی با چنین بی تفاوتی و بی کفایتی عمل کردن !!؟ آیا لازم است در عرصه های کاری در سطح جهان در غفلت یک شخص کشور ما نا توان، بی ظرفیت، و آغشته به فساد معرفی گردد.

چندی قبل هیأت از ریاست عمومی کنترول و تفتیش به این وزارت جهت تنفتیش و بررسی می آید و بعدا" در معامله اینکه این فساد به مرجع قانونی اش نرسد دختری یکی از مفتشین بنام نیلوفر در معامله گری کارمند این اداره میشود، از این قبیل ها بسیار است برای اینکه رفع مسولیت شده باشد و به همگان روشن باشد که عامل همه فساد و بد بختی ها یک شخص است و بس. این سند را پیشکش نمودم تا جای سوال باقی نمانده باشد. و اسلام

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بعنوان همکار سابق رئیس فعلی هماهنگی و پالیسی آنوزارت جناب اشرف ناصری که در آنوقت نظر به استفاده مفرط نصوار به اشرف نصواری مشهور بود، باید اذعان نمایم که موصوف که به حزب سیاف تعلق دارد، یکی از فاسد ترین و نااهل ترین افراد این وزارت است که فعلا ماهانه مبلغ 5000 دالر معاش میگیرد.

  شما خود قضاوت کنید که این فرد که سابق معلم جغرافیه در یکی از مکاتب ولسوالی سید کرم پکتیا بود و از داشتن هر نوع دانش مسلکی مبراست چه نوع پالیسی طرح نماید و چه را هماهنگ سازد؟ همین است که وزارت مذکور یکی از ناکام ترین وزارات های حکومت فعلیست. اما جای شکرست که در نتیجه تغیراتی که در کابینه عنقریب آمدنیست آغای قادری که از مالکین قادری ترانپورت است، از وظیفه اش برکنار خواهد شد که درآنصورت افراد نااهل و تاریخ تیر شده دیگر مانند اشرف نصواری و امثال شان هم باید نه تنها خانه نشین گردند بلکه جواب اینهمه ناکامی کامل و افتضاح آور آنوزارت را نیز به ملت بدهند.

  با احترام

  تورنجنرال متقاعد عبدالشکور یوسفی

  • برادران گرامی!
   ازینکه به زبان انگلیسی نمی نویسم معذورم دارید زیرا که پدرم انگلیس نبوده است اگر زمانیکه من انگلیسی را یاد گرفتم انگلیسی نویسان امروزی زبان ماریشان را هم یاد نداشتند مثلیکه امروز یاد ندارند.
   بهر حال در مورد فساد واسطه بازی و قومگرایی در مورد وزارت موافقه با مواد مخدر هرچه بنویسید کم است.
   در یک کلام هیچ فردی درین وزارت بدون واسطه ووسیله نیامده است.
   در هیچ وزارت خانه و اداره دیگر به میزان این وزارت اختلاس و تقلب وجود ندارد.
   بیشتر از 50 فیصد کارمندان این وزارت عضو مافیای مواد مخدر و آ اس آی هستند.
   بیشتر از 80 فیصد کارمندان این وزارت از یک قوم هستند.
   اکثر کارمندان این وزارت سابقه کاری نداشته از کوچه های پشاور جذب شده اند.
   کمتر کسی را درادارات این وزارت میتوان یافت که سند تحصیلی قانونی داشته باشد اگر داشته باشد هم تقلبی است.
   در مورد پالیسی سازی باید بگویم که اگر ریس پالیسی نصواری است.
   معین پالیسی یک صاحب منصب چرسی است که پالیسی سازی چه که آداب معاشرا را یاد ندارد.
   بیشتر کارمندان پستهای کلیدی صاحب منصبان بی سواد هستند که هنوز نوشتن رقعه یا مکتوب را هم نمیدانند.
   باید متذکر شوم بیشتر نوشته های که به زبان انگلیسی در دفاع ازین وزارت نوشته شده است توسط همین کارمندان بی سواد و بی سویه وزارت نوشته شده است.

  • هنوز هم شما از مسایل زیادی خبر ندارید در وزرات مبارزه علیه مواد مخدر یک نفر را هم نمیتوان یافت که بدون واسطه آمده باشد.
   این وزارت در حقیقت دیپوی افراد استفاده جو ، بی سواد ، بد اخلاق و بی کفایت است که البته درینجا وزیر یا رهبری هم چندان تقصیری نداردزیرا بیشتر این افراد به زور واسطه آمده اند.
   مثلاً ریس کدر و پرسونل شخصی یس کفایتی است که خانم خود را نزد فاروق وردک واسطه کرد خانم او وکیل در پارلمان است وردک به وزیر مواد مخدر گفت اگر چوکی وزرات را می خواهی باید این شخص ریس کدر و چرسونل باشد.
   شخصی دیگر به نام محمد گل صدیقی است که یک خورد ضابط بی سواد است وی بر علاوه اینکه سواد ندارد اخلاق هم ندارد آدمگری هم ندارد مردانی هم ندارد کم کم مرده اوی هم میکند اما چندی قبل از طریق اصلاحات اداری بحیث ریس ارتباط و هماهنگی ولایات مقرر شد زیرا او عده زیادی از وکلا را برای مشاهد واسطه کرد همچنان او کم کم مرده گاوی هم می کند.
   قبل ازینکه به این وزارت بیاید در وزارت مالیه با معاش ماهانه دوصد دالر بحیث گارد کار می کرد اما به زور واسطه و چاپلوسی امروز ریس است در حالیکه او در تمام عمر خود آمرریت هم در ادارت دولتی نکرده است.

 • برادر مقاله نویس چرا با چشم پت به قضایا مینگری و دست آورد های این وزارت را نمی‌بینی؟؟

  قبل از موجودیت این وزارت افغانستان 80٪ مواد مخدر دنیا را تولید میکرد ولی امروز منابع معتبر جهانی میگویند 92٪ مواد مخدر دنیا را افغانستان تولید میکند. مگر این 12٪ اضافی دستاورد بزرگ برای افغانستان نیست که در زمره کارکرد کامیاب این وزارت ثبت گردد؟؟؟!!!!

  دستاورد دیگر اینکه قاچاقبر مشهور به نام جنرال داوود دیگر قاچاقبری را بس کرده و آمده شده مدیر مبارزه با مواد مخدر در وازرت داخله، این یک دستاورد دیگر نیست؟؟ یک فرد قاچاقبر تا این حد رشد کرده که باید به آن خشنود بود، فعالیت های جنرال داوود خواهی نخواهی در رشد دوازده فیصده موثر است.

  در مصاحبه‌ای با روزنامه لاس انجلس تایمز یک قاچاقبر مواد مخدر در پاسخ به این سوال که چگونه میتوانند این مقدار مواد را به آسانی انتقال دهند گفت:

  "هر قاچاقبر با یکتن از مسئولین دولتی ارتباط دارد، اگر با مشکلی مواجه شدیم یک تلفن به این مقامات کافیست که همه چیز را روبراه کنند.... اگر در جیب پولیس افغانستان چند هزار افغانی بگذاریم میتوانیم حتی کله انسان را در موتر خود آزادانه انتقال دهیم."

  ببینید که در کشور بوسیله قانون سازان و مجریان قانون چه شاهکار هایی که صورت نمی‌گیرد اما ملالی جویا با یک متر قدش آمده میگوید اینان حیوان هستند، آیا جویا نباید بخاطر ندیدن این شاهکار ها محاکمه شود؟؟؟؟!!!!!

  • به تائيد مقاله محترم دوكتور محمد عثمان فروتن اضافه مينمايم كه جلالتمآب وزير انكشاف مواد مخدر براى خوش گذرانى هاى بيشتر و دوامدارتر عنقريب به صفت سفير در يكى از سفارت هاى افغاستان مقرر خواهند شد.

  • you are absolutely right my friend! now this person is running from this country with bags of dollars and jewellery for his wife. but dont worry his brother will become the next wolf for the poor people. Mr. Hamidullah Qaderi the big brother is a canidate for another ministerial post and no doubt he will pass the parliament votes. this country deserves to be looted like that by the bunch of nobodies like the Qaderi bortheran.

  • In answer to your above comments and article of Mr. Usman Forotan..this is a complete character assassination and a completely false comments by all of you against Mr. Qaderi and his family. Qaderi family serve this country with all possible meaning whether it was as Minster in the cabinet or as private transport company … the main problem in our beloved country Afghanistan is that we only believe on what selfish people like Usman Forotan tells . this country is already destroyed by negative propaganda of people like Dr.Usman already as an afghan lets not listen this time to such people only believe on what we see… this my request to all my beloved afghans.,

  • You are absolutely right satar … as I went through reading the article , it is very much clear that every thing that is said against Mr. Qaderi and his staff is not true at all….i agree with you that is a false article against one of the most respected and honorable Minister ….In all means this a shame for any one to attack verbally or in written against any afghan family…. And I believe our afghan values and historical tradition do allow us … so personally I say Shame on you Dr.Frotan … you are a doctor .at least………..

  • برادر انگلیسی دانم ستار جان فقط درجواب شما میگویم که آفتاب به دوانگشت پنهان نمی شود.لطفاً ازبرای اصالتی افغانیت ازمردمان فرومایه پشتیبانی نکنید.

  • The above two guys must be employees of that ministry, else am certain the incompetent minister does not have anyone to defend him. As a matter of fact, Mr. Qaderi should have the moral courage to resign last year when we got 12% increase in poppy cultivation, which he did not. Today he stands no where and his cronies like Sattar Jan cannot justify his incompetence. So instead of hallow slogans, give us figures which could justify his failures and prove your rants.

   Cheers,

  • First of all you should write in English ---and as an literate u should at least see the current situation that what is happening and on what basis it is happening …. My understanding that Afghanistan is battling international mafia here one Ministry or entire police Department cannot defeat Mafia in 1 or 2 years …but the way so far The way Afghan government is tackling down is satisfactory … the reason afghan Government is not able to completely remove this problem is because lack of capacity and funds and equipment in tackling down the narcotic issue ….Dear Friend please don’t be foolish try to understand the main phenomena of the problem…….please read and get more knowledge and try to write in English ,.

  • جلالتمآب وزير انكشاف مواد مخدر lollllllllllllllllllllllllllll

  • What does writing in English have to do with failure of MoC? Your logic sounds like پهلوان که باخت میگه که چوتیم تنگ است

   By the way I remember in his credentials Mr. Qaderi had written his Toefl number proudly!!! So insisting on writing English, you must be no one but Mr. Qaderi himself. Cheers

  • ستار جان انگلیسی نویس تو چرا بزبان دری ویا پشتو ننوشتی همه را افغان ها میخوانند نه کدام انگلیس . خجالت بکش شرم است . درست است که یازنه ات انگلیس است تو خو افغان هستی . اگر یاد نداری زبانهای پدر کلانهایت را . برو جان کاکا بخوان یاد بگیر باز بیا نظر بده . خفه نشی قندولک کاکای خود .

 • وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به هیچ کدام کار تبدیلی ومنفکی خبر نیست تمام کارها که میکند بصیر احمد " انصاری " میکند حبیب الله " قادری" یک سمبول است .
  درواقعت وزیر مبارزه علیه مواد مخدر بصیر است که تمام صلایت به اواست

  • برادر محترم من همراه شما کاملاً مؤافق هستم. بصیر انصاری شخصیت که فعلاً بصفت دستیار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر کار مینماید.وی یکتعداد کارمندان اینوزارت را بدون کدام دلیل از وظایف شان منفک یا تبدیل نموده است. طوریکه هر یک از کارمندان که به اوامر او اطاعت نمی نمایند و یا جلو فساد وی را میگیرند با بهانه های مختلف حکم وزیر را گرفته و آنها را از بست های شان منفک میسازد. وی در بسیاری از خریداری هاکلان از قبیل خریداری های موتر های تیز رفتار و غیره دست داشته و از مدت تقررش در اینوزارت تا بحال پول انگفت را حیف و میل نموده است. البته بخاطر که موصوف بچه خوانده جانب وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.

  • راست من منحیث کارمند این وزارت تاید مینکم که بصیر جان وزیر است است.

  • افسوس صد افسوس اقای وطن دوست حیف نام وطن دوستی که بالایت گذاشته با افتخار به این کلام و دروغ پردازی زندگی را به بسیار ذلت و خواری به پیش میبری در این وزارت تا فعلا" هیچ کسی منفک به جز از یک یا دو دریور انهم نظر به رویه بد که داشتند با کارمندان وزارت اصلا" هیچ کسی منفک نگردیده است و اگر کدام کارمند هم تبدیل گردیده است نظر به بی دسیپلینی و کار شکنی خودش بوده است که از یک شعبه به شعبه دیگر نظر به لزوم دید مقام وزارت تبدیل گردیده است خدا کند که منبعد اقای وطن دوست با عقل سلیم که خداوند متعال برای شما اعطا نموده درست بیندیشید و بعدا" در رشته تحریر در اورده و اظهار نظر نمائید

  • برادرمحترم من باید برای شماتمام کارهای بصیر احمد را واضع سازم .
   درداخل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک پارتی است که اگر داخل این پارتی باشید کدام حرف نسیت یا باید بوت پاکی نمایم مطلب من این است که باید بوت پاکی بصیر را کنید و اگر نه منفک ؟
   این پارتی که سرکرده آن حامد ولید است واعضاءآن هریک قرارذیل است :
   نصرالله مدیرعمومی استخدام .
   محمد قسیم کارمند مخابره .
   محمد داود مدیرترانسپورت .
   عبدالوکیل ناصر رئیس خدمات .
   محمد قاهر که یک نمبر چاپلوس و دورنگ است هم به این طرف وهم به اوطرف درداخل وزارت به اندازه قاهر هیچ کس نمیتواند چاپلوسی نماید .
   گل رحمن صدیقی مدیر تفتیش .
   محمد کاشف کارمند ریاست خدمات
   محمد یوسف یاور جناب وزیر .
   محمد نعیم روستائی فعلاً سرپرست ریاست مالی وبودجه .
   این تمام شخصیت های محترم یک نمبر شرابی لوچک پایگیر درداخل وزارت هر کار دل آنها بخواهد میتوانند باید یاد آورشد که جناب وزیر به این همه خبر نیست چراکه او را دریک اتاق قید نموده و ازکدام کار آگاه نمیباشد و اورا آگاه نمی سازد بخاطر که جل کارآنها گرفته میشود
   گل نواز که یک کارمند صادق این وزارت بود و خیان نمی کرداو تبدیل نموده به جای اکرام دین که هم قسم آنها میباشد تقرر حاصل نمود .

 • به ادامه متن نوشته شده اقای محمد عثمان فروتن باید یاد اور گردید که اولا" اقای فروتن در قسمت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هیج اطلاعی ندارد و روی عقده های شخصی که فهمیده نمیشود از چه منشا گرفته است به دلایل صد و نقیض خویش میپردازد که اصلا" شایسته قلم بدستان نبوده و نمیباشد و حتی با این دروغ پردازی که در قسمت تعین معاشات تا حدود 5000 دالر امریکائی( به گفته جنرال عبدالشکور یوسفی ) ادعا نموده است و مسله استخدام کارمندان وزارت که اصلا" شخص وزیر صاحب کاملا" بیطرفانه در این قسمت عمل مینماید به خاطر اینکه پروسه استخدام در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از طریق کمسیون مستقل اصلاحات اداری پروسه رقابت ازاد عملی میگردد و باید هم متذکر گردید که در قسمت دستاورد های وزارت باید به چشم باز بنگریم هکذا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نقش پالیسی و نظارت در امر مبارزه علیه مواد مخدر را در افغانستان به عهده دارد نه نقش اجرائیوی ، نقش اجرائیوی بدوش وزارت خانه های سکتوری میباشد و همچنان ازدیاد کشت خشخاش نسبت عدم امنیت و تامین امنیت توسط وزارت خانه های محترم بخش سکتوری بخصوص وزارت محترم داخله میباشد و در این مسله وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اصلا" هیچ نقش ندارد

 • برادران عزیر و محترم نظر اغائ ستار قابل تائید است. و شخص که این مطلب را نویسده یک شخص است که تمام کار های دولت جهوری اسلامی افغانستان را از نظر منفی میبیند و دشمن صلح و ثبات کشور عزیز ما میباشد.
  امید در ایند قبل از نوشتن چنین مطلب اول چهار اطراف نزدیک را مطالعه کند و بعدآ به نوشن آن اقدام کند.
  بااحترام

  • اگر به نظر مثبت ببینیم این وزارت چه کار کرده تا به امروز. لطفآ روشنی بیاندازید.

  • وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت هماهنگ کننده ، پالیسی ساز و نظارت کننده میباشد این وزارت ار بدو تاسیس خویش تا الحال دستاورد های بسیار زیادی را داشته اگر دیده شود جنگ دولت اسلامی افغانستان بر ضد یک گروپ یا چند نفر نیست جنگ بین مافیای بین المللی میباشد در زمره دستاورد های این وزارت برای اولین بار توانسته است که صندوق وجهی مبارزه علیه مواد مخدر را ایجاد نماید و از طریق ان پروژه های انکشافی را در ولایات مختلف افغانستان جهت جلوگیری از کشت خشخاش تمویل نماید دستاورد دیگر این وزارت قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر ، استراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ، ایجاد محاکم اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت در راستای همکاریهای منطقوی ایجاد مراکز تداوی متعادین در ولایات مختلف کشور را میتوان نام برد

  • bisyar namkhoda dastaword hai khob darad, bisyar jai sharm ast ke en brother maa az dasaward hai sandoq wajhee yad meykunad! kodam kamayabi, kodam peshraft? aya sharm namekuned as kamyabi harf meyzaned?! maashallah dar sandoq wajhee mablagh 70 million dollar mawjod ast ama taa kunoon 1 fisad an masraf shoda ke va hech proja taa kunon aghaz nagardida az barakat jinab qaderi va jinab mutafakir aqai haleem waheedi. chora zuban maa ra meygushayed. chitor maahaakim eeyjad karden ke dar badal 140000 dollar yak shakhs mutaham ba habs abad kaamilan reha meygardad?harchi binaweseyd ba shawaahed binawesyed

  • واه واه نگفتی که پالیسی را کی میسازد؟ معلومدار افراد جاهل و بیسواد چون اشرف نصواری و خود وزیر. یک چیز دیگر را متوجه شدید که تمام افرادیکه به دفاع از وزارت مینویسند مامورین معاشخور وزارت اند که با حضور رهبری فاسد و هیچمدان آب را خت دیده ماهی میگیرند.

  • I am another ex-colelague of Mr. Naswari and would like to tell another story of him here. Once he was program manager of our organization. He was very stupid and ignorant yet acted like a dictator. To give him a punishment and get rid of him, a few colleagues made a fake email address and of an internatioal NGO and from there offerred him a job in Malasia

   .
   As he was so stuipid, he resigned from our office and accepted that offer and give us all a big party as a treat for his new international job and then went to Pakistan to catch a flight for Malaysia. There he found that he was actually fooled and came back to office but they didnt give him a job again.

   To his luck, another stupid man (Mr. Qaderi) like he himself got a job in Ministry of refugee repatriation and took him along there. I was shocked to hear today that he is now policy and coordination director of MCN. May allah help Afghans with such stupid leadership

  • وزارت انکشاف مواد مخدر هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه وی وی وی

  • I think as an afghan we all must respect our elders and scholars. it is not a matter of pride to a real man to insult a human being without any proper evidence or documentation. I am not defending anybody or an individual in the Ministry of Counter Narcotics but the fact is that Mr. Ashraf Naseri is a polite and kind person . I have worked under him for one year and really found him very respectful and kind but not a dictator as you said. I am very shocked that how can you people doublecross an old and respected fellow by sending him to another country for your fun and you feel you have done a proud job? I dont think so my brother! and about the Ministry performance lets not be so quick and negative, be realistic and any decisions should be based on transparency and truth. I think we must believe in Allah and his blessings. let me put it in another way that one person can not bring a change about, so instead of blaming a person lets help him in order to help our country. and finally we must think always positive.

 • عجب چیزهای در افغانستان می شنویم. وزارت مبارزه با مواد مخدر. شما را به این ترکیب قسم از کسی و قومی و گروهی پشتبانی نکنید. آیا کشت تریاک در افغانستان افزایش نیافته است؟ آیا تریاک افغانستان را آرام آرام نابود نمی کند؟ آیا زنان و اولاد و جوانان ما معتاد نمی شوند؟ آیا بیش از یک ملیون معتاد نداریم؟ پس چرا دولت به این وزارت بودجه می دهد؟ پرا پول مردم گرسنه و بدبخت افغانستان را این آدم خبیث و دوستان و اطرافیانش مصرف می کند.

  خداوند از دزدان انتقام بگیرد. ما مردم که زور نداریم.

  • abdali is a derctor of PI & PR but i will not make him watch man in our home he dosen’t know about anything if we have this type of derctors in ministry we will not sccessful in our aim he must leave this post and join theif person i am thinking this post also ha to him he must dirve donkey cust this post is good for him
   thanks abdali

   آنلاین : ABDALI

  • barma is also part this section he dosen’t know maening of his own name he is also working in MINISTRY B belong to his father name A belong to his grendfather name he dosen’t know about R belong to wich name then i how can i know M belong to his grendmather name i don’t know wich type of people are working in MCN who don’t know about his know that ministry will sccessful aginst poppy i don’t thing so barma i am regusting to you please change your name and don’t insalat to ather’s name
   thank you badwahla

   آنلاین : only for barma

  • i love those people who love afghani cultuer to love mather touge love pushtoo love afghanistan and love pushtoon i know that much in ministry countor norcotics working same pushtoon i am thinking in all mcn 10 puchtoon ware working in down position who love pushtoo and pushtoon i am waiting for his answer from MCN please be past and i am know one person in mcn he is working to much for pushtoo i need his answer too pushtoon zendabad

   آنلاین : gull khan

  • Dear web manager. is it possible that some how you could get rid of some rubbish messages being created by some people. lets keep this site to tell all the realities and truths rather than writing few nonsense lines. at the end i would like say few words about Ashraf Naswari, since he was my colleague and i was sharing with him one guesthouse while working in AREA office. to tell you the truth you wont find such a cheap person and iletrate and selfish person in whole ASIA.

   regards,

   Irshad Alamyar

  • Dear web manager. is it possible that some how you could get rid of some rubbish messages being created by some people. lets keep this site to tell all the realities and truths rather than writing few nonsense lines. at the end i would like say few words about HABIB QADIRI , since he was my father friend and but i my father told me he is very nice person no one control this type of people he is very respected person but i dón’t give permision to any one to inslate a respectfull person this is not mean of democorcy to inslate to a respect person’s who is sending a rubbish messages aginst ministry it’s mean his father didn’t give a good education to his son’s we have to respect a big people’s if we can’t introduce in a good worlds then we don’t have any rights to use a bad worlds for a respected person’s (iam resqueting all that people whose sending rubbish masseges aginst of ministry or aginst of dircator’s )like a brother i am saying it’s not very good masseges if you can’t give the respect then you can’t to insalte a respect peoples
   regards,

   آنلاین : RESPECTED PEOPLES

  • Yeah ur absolutely right …….i even don’t know Qaderi , but I heard many great things about Qadri’s family in the filed of great service in transport to all afghans in Afghanistan. Indeed they way many people would address him as one of the most honest , respected man…. I think it is totally unfair for the web manager to allow all those people who knows nothing better than fake criticism and Character Assassination of well respected people.

   Further More as coming to the point of Drug Smuggling and poppy cultivation ..let see it as an observer and lets analyze the whole narcotic issue in Afghanistan…
   I am asking all of you who had made comments against the activity of this ministry …
   Do you think one Government--- One ministry or the Whole Anti Narcotic Police force can tackle the narcotic problem in at least 2 years….???????

   In my opinion No because this is an international issue … one Country such is Afghanistan can not only solve this problem by itself without the help of international Community …

   Afghanistan is battling international Mafia and when fighting international mafia hence we know that it have direct link with terrorism therefore the world community should help more and provide every possible means and assistant in order to remove this devil problem from our beloved country Afghanistan…..

   Dear Friends … Instead of blaming that which Minster or Government official is or are involve in what without knowing the reality will not make us the Ultimate patriot …

   BUT

   This Country is already destroyed by insane ideas .conflicts that happened in the past always changed our lives … Democracy doesn’t mean that you have right to create problem for your own country … instead of cursing and criticizing others if we think that what we can do for our country and what and how our good ideas can bring a positive change I believe that would be much effective and will be consider as a Excellent patriotic work..

   My Friends Many people in order to make themselves famous they just use propogandaical news which is not even true and use the comments of many other people who did not understand the moral values of their custom and tradition as taught by their own families,,,, this way the web managers do their business … lets not let them to use us against each other … because we love each other

   In hope for better understanding.

  • Yeah ur absolutely right . i know H.E Ministry Habibull Qaheri he is a every great person in afghanistan who controll all drug trafficar he is the one who is controlling each everything in afghanistan but i love Qaderi because of that he is every honest person and hard worker he worked for afghanistan that much we can ’t belive if international community is helping aginst drugs because of Qaderi that’s why i am using this type of worlds for him because my uncle worked in Qaderi tarrnsport who know better about him my uncle or other’s who is beliming to him who is insalting to him i love honest people Qaderi is one of them

   آنلاین : from kandahar

 • تشخیص واقعیت از ذهنیگری بصیرت میخواهد
  اخیرا" از طریق سایت انترنیتی کابل پرس? مضمونی زیر نام روابط شخصی ، واسطه ها و عدم کفایت تراوش یافته از ذهن داکتر محمد عثمان فروتن بدست نشر سپرده شده و در ان قضاوت های خام و ناپخته و ذهنیگرانه و دور ار واقعیت در مورد افراد و اشخاص بعمل امده که جز بوی عقده های شخصی از ان چیزی دیگری بخورد بیننده و خواننده نمیدهد .
  دریغ و افسوس از ان نیست که چرا نویسنده ، کور ذهنی های خود را به خورد خواننده سایت مربوطه داده ، بلکه تاسف از ان است که نویسنده عزیز چنان از کاروان ترقی و تکامل دور افتیده که مورد استفاده از تکنالوژی معاصر را ندانسته است نویسندهدر چنین وضعیتی که از لحاظ سطح درک و اگاهی خیلی از انچه که فکر میشود عقب مانده تر است چطور میتواند بر اعمال و کردار دیگران به داوری بنشیند و نقد کند .
  قول معروف است که : یا سخن دانسته گو ای مرد دانا یا خموش یا اینکه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد و
  این قهرمان انتقاد بالای شخصیتی چون الحاج انجنیر حبیب الله قادری وزیر مبارزه علیه مواد مخدر مکث نموده و از چرندیاتی ، روی سفید کاغذ را سیاه کرده است ، که خیلی غیر منصفانه و به دور از واقعیت بوده و در پاینترین سطح عدم درک و فهم قرار دارد بهتر بگوئیم قضاوت دور از واقعیت و نابخردانه است . بیچاره نویسنده گک که تازه به دوران رسیده و از سهولت های تکنالوژی معاصر به نحوی سود میبرد ، معلومات بسیار سطحی در مورد شناخت عمیق محترم قادری و سایرین داشته و با تحلیل سطحی اتهامات ناروا بسته است .
  بنده که هیچ نوع روابط و علایق شخصی با هیچ کدام از اشخاصی که مورد تهاجم آقای نویسنده قرار گرفته اند ندارم ، منحیث یک شخصیت مستقل که هیچ گونه وابسته گی با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و سایرین ندارم و اما شناخت من از ایشان به سال های خیلی دور از امروز بر میگردد و این شناخت از کار مشترک منشا گرفته است .
  این یک واقعیت انکار نا پذیر است که موصوف محترم قادری یک شخص با تقوا ، دلسوز ، مهربان و با ناموس و در عین حال یک کار اگاه خوب که با روش های منجمنت و مدیریت سالم را بخوبی و استادانه فرا گرفته است و از لحاظ تقوا و ناموس داری و عدم وابستگی منحصر به فرد است . موصوف یکی از کارمندان مجرب و ازموده و انترنیشنل موسسه UNHCR بوده که با ایثار و از خود گذری از همه تسهیلات و امتیازات که UNHCR برایش قایل بوده است صرف نظر کرده و کمر همت بخاطر محو کشت کوکنار ، مبارزه با مافیا و قاچاقبران ملی و بین المللی مواد مخدر بسته و مردانه و بی هراس هیچ نوع تشویشی نسبت به امنیت و ایمنی شخص خود و خانواده اش نداشته و قهرمانانه به پیش میرود .
  کیست ؟ در افغانستان که نام نیک خانواده بزرگ قادری ها را نشنیده باشد و از احترام نسبت به این خانواده بزرگ و خیر اندیش مضایقه نموده باشد .
  صرف حق ناشناسان و کسانیکه حرمت نمک را مانند نویسنده کور ذهن این مضمون نداند .
  خانواده قادری ها پیوسته از نام نیک و شهرت خوب در جامعه برخوردار بوده و میباشد ، نام این خانواده مشهور با نیکی ، دیانت و خوبی پیوند مستحکم خورده است .
  کیست که از دستاورد های قادری برای عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی نداند .محترم قادری 12 سال تمام از بهترین ایام جوانی زندگی خویشرا در زیر گرمای افتاب سوزان و زمستانهای سرد در خدمت هموطنان مهاجر در کشور پاکستان سپری کرده و زحمات فراوان متقبل شده است ، در ایجاد کمپها برای مهاجرین هموطن خویش سعی و تلاش خستگی نا پذیر نموده است و همین اکنون در تمامی کمپهای مهاجر نشین و مخضوضا" در کویته پاکستان از احترام خاصی بر خوردار است .
  هیچ عقل سلیم و انسان واقعیت گرا از مساعی قادری در ایجاد روحیه هماهنگی بین وزارت امور مهاجرین و UNHCR انکار کرده نمیتواند .
  توصیه من برای نویسنده عزیز انست تا لطفا" کمی زحمت را بخود متقبل شوند معلومات خود را نسبت به شخصیت های مطرح در کشور تکمیل کنند و بعدا" به داوری بنشینند و منصفانه قضاوت کنند نه اینکه کمر به ترور شخصیت ها ببندند . موصوف همیشه به اصولیت ارجحیت داده در نصب و جابجائی کادر ها هیچکاهی روابط را قربانی ضوابط نکرده است . چنانچه زمانیکه پست ریاست لوژستیک اداری و خدمات فعلی وزارت وی از طریق رقابت ازاد به داوطلبی گذاشته شد ، عملا" در ان پست یکی از پشتون های ولایت کندهار ایفای وظیفه مینمود ، موصوف نه تنها عکس العمل نشان نداد بلکه از تصمیم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی استقبال نمود و به فیصله های ان احترام گذاشت ، هر چند جانشین رئیس لوژستیک قبلی یک تاجک از ولایات سمت شمال کشور بود .
  ببینید چقدر غیر عادلانه خواهد بود تا روابط قومی ، لسانی ، منطقوی و نژادی را به وی نسبت داد ، مثالی زنده از این میتوان سراغ کرد ؟ موصوف هیچگاه اراده خود را بالای دیگران تحمیل نکرده است .
  قادری در برابر بیت المال و مواظبت دارائی های عامه در سطح اعلی دلسوزی قرار دارد .
  دلسوزی در برابر دارائی های عامه قادری را منحصر به فرد ساخته است .
  هیچ گاهی وجدان اگاه نمیتواند از دلسوزی و مواظبت محترم قادری نسبت به دارائی های عامه چشم پوشی کند .

  ادامه دارد

  • به تاًید گفتنی های محترم حق بین صاحب مخواهم اضافه نمایم که محترم الحاج حبیب الله قادری که از فامیل نهایت محترم، حق پرست ، خدا ترس و غریب پرور میباشد، گرچه این همه برای تثبیت شخصیت یک نفر کافی نیست و هر کس جواب ده اعمال خود میباشد. آقای قادری یک شخصیت هستند که خود شان از صفات نیکو خود در حیثیت و آبرو خانواده خود اضافه نموده اند.

   من اظهارات اقای داکتر فروتن را همچنان تایًید نموده اضافه مینمایم که لست پانزده نفری که انها در مقاله خود گنجانیده کسانی هستند که از وزارت محترم امور مهاجرین به موافقه انوزارت بعد از سپری امتحان رقابت آزاد از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به وزارت مبارزه با مواد مخدر پیوستند. اقای فروتن باید بفهمند که تشکیل یک وزارت تنها از پانزده نفر ساخته نمیشود و علاوه از این هر شخص و یا وزیر حق دارد که یک تیم کاری خود را بسازد تا به کارهای خود با اطمینان و جراًت رسیدگی نماید. من فکر میکنم که آقای فروتن اصلاً از حقایق چشمهای خود را بسته اند و یا هم هرگز تجربه کاری در یک اداره افغانستان ندارد، برادر محترم روابت شخصی، واسطه ها و عدم کفایت از دفتر کرزی گرفته تا دفتر بوش و از دفتر بانکی مون گرفته تا در هر موسسه غیر دولتی موجود است مگر به پیمانه های مخطلف. آفغانستان یک کشور جنگ زده، زیر اثر کشورهای نهایت قوی و ابر قدرت و دارایً یک اداره ضعیف و بناءً بر ایًطلاف و سازشهای سیاسی میباشد.

   مبارزه با مواد مخدر چندان کار آسان نیست کشور تایًلیند با آن بزرگی و قوی اقتصاد خود در عرصه 25 سال از کشت این پدیده شوم نجات یافت در کشور کولمبیا که در قاره امریکا وجود دارد و از مواد مخدر اش مستقیماً کشور امریکا متضرر میشود و یک کشور هست که جنگ را ندیده ولی باز هم گرفتار آفت تولید مواد مخدر میباشد. کشور آفغانستان که به روی زمین میدان جنگ با تروریزم هست، در تمام کشور یک پولیس افغان با مشکل به این آماده میگردد که به جنوب افغانستان رفته وظیفه خود را انجام دهد، یک ژورنالیست بی گناه، یک داکتر ریاست صحت عامه در جنوب کشور اخططاف میشودو بی رحمانه به قتل میرسند، در این حالات من از شما میپرسم آقای فروتن اگر شمابه جای آقای قادری تعین شوید آیا در هلمند و یا فراه کدام پروژه معیشت بدیل را عملی خواهید کرد، ایا قوای نظامی را به آن مناطق صوق کرده کوکنار شان را مهوه خواهید کرد، هرگز نه. اگر جواب شما به این سوال ای باشد که باید آقای قادری استعفاء دهند و یا این وزارت لغوه گردد که در مناطق بی امن اجراًات کرده نمیتواند، در آن صورت من به شما باید گفت که:

   وزارت محترم داخله باید لغوه گردد که امنیت را برقرار کرده نه توانیست.
   وزارت محترم دفاع باید لغوه گردد که طالب را مانع شده نه توانیست که از مرز پاکستان عبور کند.
   وزارت محترم امورخارجه لغوه گردد که پاکستان را وادار بسازد تا پشتیبانی تروریزم را علیه کشور افغانستان نه کند و جامع جهانی را قانع بسازد که در عقب طالب پاکستان به افغانستان دشمنی نموده اغراض غیر مشروع خود را می انجامد.
   وزارت محترم صحت عامه لغوه گردد که هنوز هم برای یک مریضی عادی داکتر در افغانستان مریض خود را به دیگر کشورها میفرستند.
   وزارت محترم آب برق لغوه گردد که بعد از پنج سال صلح نتوانسته که حد اقل به شهر کابل که پایًتخت کشور هست برق کافی فراهم نماید.

   به این شکل اگر هر وزارت خانه را یاد آور شویم میافیم که نتوانسته دست آورد از خود نشان دهد. آیا باید هر وزیر خود را به الفاظ زشت، تحقیر آمیز و غیر مشروع یاد نمایم، ما هر یک که دارای یک فامیل هستیم به فامیل یک افغان که برای آبرو و عزت این کشور زحمات فراوان میکشد اهانت نمایم. من میپرسیم که کجاشد آن غرور افغانیت ما افغانها که اهانت بر فامیل هر افغان اهانت بر فامیل خود دانسته قصد او را میگرفتیم.

 • برادران غزیر نظر آغای حق بین راجع به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قابل تائید است.

 • برادرعزیز!
  اینجانب یکی از باشنده گان ولایت پنجشیرمیباشم وبه تائید گفتار و نوشته اقای حق بین باید بگوئیم که جناب اقای قادری که فعلا" به صفت وزیر در قسمت مهاجرین در کشور پاکستان و همچنان داخل کشور به سر رسانیده که قابل چشم پوشی نبوده و نمیباشد امید جناب که ادعای بی جا در امبارزه علیه مواد مخدر ایفای وظیفه مینماید قبلا" خدمات شایانی رادر این مورد نموده است از موضوع کنار برود و با عقل سلیم در مورد یک شخص ابراز نظر نماید و باید متذکر گردید که تعرض مستقیم بالای فامیل و یا یک شخص دور از کرامت انسانی هکذا دور از کلتور افغانیت بودن میباشد خدا کند در بعضی موارد ازادی بیان را به معنی حقیقی ان بکار ببریم

  • البته باید متذکر گردید که در متن قبلی اشتباهات رخ داده است هدف اصلی این بود که جناب وزیر صاحب خدمات شایانی را در قسمت مهاجرین در کشور پاکستان و داخل افغانستان به سر رسانیده است که قابل جشم پوشی نمیباشد و فعلا" هم در وظیفه فعلی که به صفت وزیر مبارزه علیه مواد مخدرایفای وظیفه مینماید وظایف خویش را به وجه احسن به پیش برده و به مثابه یک افغان وطن پرست با متانت و شجاعت و از خود گذری در راستای مبارزه علیه مواد مخدر وظایف خویش را به پیش میبرد

  • Hi my name Jabar karimi I own a small shop in eastern London,,, I do agree with comments of Mr. Panjshari and Mr. Waqas .. Any way sorry for not typing my comments in Dari because my dari is weak…. I met Mr. Qaderi in London back in a year ago …I talked to him and ask him many question… I myself had many criticism against the work of counter Narcotic issue in Afghanistan … but after meeting mr. Qaderi , I did understand that how much big is the problem … I believe just watching that what is happening and how it is happening , it is of course then easy to criticize but if we get the real picture and real see that what we as afghan that are living in Afghanistan are battling I think then there will be no room for criticizing ….

   All I want to say that Democracy doesn’t mean that open our mouth and say any thing about any person while having the incorrect information….

   Asking Questions give good suggestion is our right But attacking any government official with all the incorrect information and attacking family I think this is not democracy this is in my view a criminal offense……….

   According to Waqas let not do that ----------let understand each other let people not use us

   Thank you

 • اینجانب احمد شبیر محصل پوهنحی ژونالیزم پوهنتون کابل !

  به تائید متن برادر محترم حق بین صاحب ، پنجشیری صاحب و کریمی صاحب واقعآ که در وجود جناب محترم وزیر صاحب قادری همین خصوصیات وجود داشته که آدم صادق وفادار به وطن عزیز ما میباشد من بخاطر این حرف برادران عزیزم را تائید مینمایم همیشه با تمام برادر های ژورنالیست خود سوالات که مطرح شده از جناب قادری صاحب در آن دقیق و صادقانه جواب به سوالات مان ارائه فرموده که واقعآ حقیقت بوده. و به نظر شخصی من یک شخصیت بسیار خوب و پرهیزگار بوده و است. و از همه برادران خویش خواهشمندم تا معلومات خود را در باره قادری صاحب تکمیل نموده باز بنویسد.

  بااحترام

  • There is no doubt that Mr. Qaderi could be a decent person from a decent family. But that alone does not amke any person fit for any job. His actions and performance should speak for his personality, which we dont see in his case

   Lets not mix up the things and give him clearance because he is from a decent family, or he is friend of a person’s father, or has met another gentleman in london a years back so he should remain the minister

   Lets debate objectively brothers. In that case, i would like to ask those gentlemen supportiung Mr qaderi to come up with facts and figures instead of long and boring afghan style articles which am sure nobody has the time to read

  • I totally agree with Mr.Habibi, as he has described Mr. Qaderi himself and the facts and challenges he has within the ministry. It is for sure impossible to get rid of all unqualified and corrupt personel within the govt organizations. This is also a fact that Basir Ahmed Ansari is a "Chaploos" and "chalbaaz", Mr. Qaderi is failed to recognize him, but Basir has established a group within the ministry, as a friend had described earlier and he says that he will appoint his "Guru" Mr. Siddiqui as Finance Director of the ministry, for sure he will succeed in it, as Mr. Qaderi listen to him. He uses the same landcruiser as Mr. Qaderi uses and drives it himself always driving females which seems of his family in it, he has permission of Mr. Qaderi to use office vehicle for his family

   .

  • If a minister is not able to control wrog doings of his "secretary" then how he could control drugs in Afghanistan

   در حالیکه جناب وزیر توانایی کنترول اجراات غیر قانونی سکرتر خود را ندارد، تولید مواد مخدر را چطور مهار کند؟

  • Dear readers, first of all please forgive me for writing in English because I do not have Dari or Pashto text on my computer,In a full agreement with those who stated the truth in most of the above-metioned contexts, I would like to add that H.E. the Minister has no strong strategy to fight drug related problems. He has not been able to convince the Donors and Afghan Government to equipe him with proper authenification and power to perform better in a minister level in an important cause which is fighting against DRUG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Basically, the minister has no idea who is doing what. he completely does not know what is the difference between accomplishment and doing onse job regularly. Mr. had been working as UNHCR employee then as advisor to Minister of refugees. First as an UNHCR Employee his mind was empty becuase he was mostly following orders of foreingers and as an advisor he was conveying the foreignors ideas to the Minister rather than injecting his own thoughts. thus, he failed to report and improve the capacity of the ministry to as successful ministry. He might be very intelligent (I Guess), but he certainly lacks executive experience. I have an advise for him not to hire incompotent staff alike himself to assist him in the failure path. Whereas he can rely on the compotent resources to help him build his way towards success and understand the national interest more than self luxury!!!!!!

  • I response to the above comments of unknown() my dear friend I am not even staff of the Ministry of Counter Narcotics or know any thing about the inner structure of this ministry I am proudly Afghan and would like suggest my comments to you and all the readers

   Dear Friends First of all before jumping into the conclusion.lets see Afghanistan 6 years before …and right now … and then lets see the level of the educated people that currently exist in Afghanistan and then lets us maximize the whole current past Situation. Iam sure comparison will convince you to re-think that what you have posted is completely wrong and unjustified.

   If you are saying that people who had worked in U.N in Pakistan and else where are not well qualified for high level post such is the ministry … then I think you are a selfish , political intentional that only think about his own benefit not the national benefit and interest of the people of our beloved country Afghanistan…..

   Just to update you my friend … Afghanistan was completely destroy by fictional people and self political intentional and self interested people , and that was the result of 30 years of ravages war which not only destroy and destracturalised our schools and Universities but also roads building and every possible means that was well eastablished in the past … so during this ravaged war people lost every thing …Now in this current circumstances when are going back to reconstruction… of course there will be many people in all the government and non governmental organization that are in learning process I quite understand that there is very low capacity in all the government sectors .,,

   But the question doesn’t reflects that why one minster can not manage … My friend this Afghanistan not the UNITED STATES OF America please come to the earth don’t fly in the sky …. We are in the process of making progress… and certainly people like you when criticize that really harmed and damages our way toward progress in demorcracy , info structure and so and so ….

   Just for your information I don’t know H.E minister of Afghanistan anti narcotics … but I know that counter narcotic problem is very huge one country which is Afghanistan can not only slove this problem it take time … in many modern countries such is Thailand it took more than 15 years to tackle down the narcotics issue but still we see that drug trafficking still happens even in the most well developed and democratic countries …

   In that regard I would like turn to Mr. Hamid Waqas who put excellent comments … dear readers self political intentions has already destroyed this country… we are newly moving toward progress I know but it will take time but still atleast are moving which is a positive sign.

   I hope as hamid waqas said lets hope for better understanding…

  • Mr. Qarizada and waqas u both are absolutely right ……….

   I have message to the Web Master ….Dear Sir .. I am big fan of kabulpress and always read it and some time put my comments into some of the articles….

   My message to you is sir to please check any information that is coming to your website because since reading this article about Minister Qaderi …I am try to think that all the information regarding the minister is wrong and as an independent Journalist this is your duty sir to do not let people to attack against well respected people….this is my request sir …

   Thank you

  • I am definitely agree with u Kakar …after reading this article any body will believe that this is a racist criticism against H.E Minister of Counter Narcotics and his team

  • After reading this article I believe that Dr. Forotan is Shollaee and pure racist … God people like this still exist ……

   Message to Dr. Forotan and his associates …My friend we afghans are not stupied like you …you racist devil………………I know that you are on the pay roll you know who…………..

  • Guys don’t you think that Kabulpress is getting funds from country that did not like Afghanistan … because i never see any thing positive against any body in this foreighn paid website so called Kabul press?

  • I agree and I think by using this kind of negative propaganda they want to bring chaos to our country and if you see not only this article but other … they are pushing to play with feelings of people and getting negative benefit in the way of freedom of speech…

  • This argument of Afghanistan was totally destroyed....bla bla bla is now very old my friend. You must remember that Ministry of counter norcotics was not destroyed as it was not there at that time. As a matter of fact this should have been very successful and different ministry from others that existed before and "destroyed" during the wartime, as they built it from scratch and had the posiblity of making a success

   But that needs a visionery leader, a minister who could think out of the box. And even if not qualified, could have teh ability of making a good team of people around him which I dont think Mr. Qaderi knows meaning of

   As a friend told earlier, he lacks experience of executive positions, like most of Karzai cabinet members, hence does not know what he is doing and what he is supposed to do. Please also note that I am not a rasist and am a simple Afghan, but it would be my last day if i support anybody or oppose because of his ethnic affiliations

  • aslam is beach and he is not coming to the office for one week i don’t know about him why he is not coming to office he is a fucker and beach where is aslam fucker aslam second name is beach

   آنلاین : MCN

  • aslam is working with ISAF and he is taking 2500 USD for month and that’s why he was left MCN he is a every big beach in kabul but i know about his job what is his job in ISAF controling all afghanistan setallite networking i don’t know how can fucker pass the exam mabey he was fcuk himself by cornal or mager that’s why he pass the exam

   آنلاین : MCN

  • My friend no racist person will ever say that he is racist .. Hence he proves himself Just like yourself …. + I don’t have to prove or write any further comments …because no matter how much times I tell you or prove you any thing still your comments will be negative + don’t call your self afghan because you nothing of Afghan in you and also afghans are not racist and hence your not simple and Afghan you devil Racist

  • My friend no racist person will ever say that he is racist .. Hence he proves himself Just like yourself …. + I don’t have to prove or write any further comments …because no matter how much times I tell you or prove you any thing still your comments will be negative + don’t call your self afghan because you nothing of Afghan in you and also afghans are not racist and hence your not simple and Afghan you devil Racist

  • Waqas I am 100 agree with you some this is racist … like said before this is a racist website … I am not against Democratic Debate but let me tell you the racist people do understand any meaning of democracy and freedom of Speech therefore they are taking wrong advantages from that the result are infront of us////////////////////////////////

   Fellows lets — we have to git rid of these people and do not let them to take wrong advantage of this electronic Media …………….

  • Kabulpress is nothing more then Nagative propaganda this Racism in order to promot racism in Afghanistan to bring distability and problems among all of us

   You Stupied Racist Web manager and your authors if have that much hate this country and people and government then get out of here and go somewhere else or change the name of website because the people who leave in Kabul are not racist name—your racistpress.org

  • aslam is working with ISAF and he is taking 2500 USD for month and that’s why he was left MCN he is a every big bitach in kabul but i know about his job what is his job in ISAF controling in all afghanistan setallite networking i don’t know how can fucker pass the exam mabey he was fuck himself by cornal or mager that’s why he pass the exam

   آنلاین : Masood Farzan

  • سلام دوستان
   آیا شا وزیر مواد مخدر رامیشناسید
   بیچاره گناهی ندارد او در پاکستان در مربوطات یو ان یک کارمند ساده و عادی بود وزارت که کار آسان نیست گناه از کرزی است که ته قندهاری های خودش زیاد اعتماد دارد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس