صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > دُم تکان دادن برای اوباما!

دُم تکان دادن برای اوباما!

گل آغا شیرزی: رهزن و قاچاقچی مواد مخدر/ اشرف غنی: طالب نکتایی پوش، حامی معنوی ارتجاع و يکی از متعصب ترين چهره ها/ عبدالله عبداالله کيست؟ / علی احمد جلالی: ترسو يا سازشکار
يكشنبه 25 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: از زمانی که مشخص شد باراک حسین اوباما رييس جمهور جديد آمريکاست و قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت، دم تکان دادن های معمول مهره های وابسته نيز بار ديگر آغاز شد.

گل آغا شيرزی قاچاقچی مواد مخدر و والی ننگرهار، عبدااله عبدالله يکی از فاسدترين مهره ها در چند دهه اخير که گفته می شود در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است، اشرف غنی احمدزی يکی از متعصب ترين های سال های اخير و حامی معنوی طالبان که کم کم اخبار و گزارش های سوء استفاده ی مالی او به رسانه ها گزارش می شود و علی احمد جلالی که جسارت افشای نام قاچاقچيان مواد مخدر را ندارد و نام او در فهرست کسانی ست که با امضای جنگ سالار معروف قسیم فهيم تبديل به يکی از مالکان شيرپور شد، مهره های شناخته شده ای هستند که تلاش برای نزديکی به اداره ی جديد در ايالات متحده ی آمريکا دارند.

منابع مختلف می گويند که اين افراد و افرادی مانند آنان علی رغم نداشتن پايگاه مردمی، تلاش های گسترده ای را برای جلب و جذب افراد در انتخابات آينده ی رياست جمهوری در افغانستان روی دست گرفته اند. افراد محدود، رفقا و دوستان اين آقایان در ولايات مختلف تبليغ می کنند که آن ها از حمايت آمريکا برخوردارند و در افغانستان اين آمريکاست که تعيين می کند چه کسی رييس جمهور شود و چه کسی نشود. آن ها تبليغ می کنند که اگر مردم با آن ها همراه شوند، با قدرت همراه خواهند شد و اگر نشوند در مخالفت با قدرت قرار می گيرند و پايمال می شوند. در حقيقت آن ها فقط اين موضوع که آن ها وابسته به کشوری مانند آمريکا هستند را به عنوان کارت برنده ی خود به مردم معرفی می کنند.

هزينه کرده ميليون ها دالر پول در انتخابات از منابع نامعلوم يکی از ويژگی های اين دسته افراد است. دادن وعده های مختلف مانند بازسازی و مبارزه با فساد و آرامی و امنيت مواردی ست که از همان دروغ های معمول انتخاباتی محسوب می شود و همچنان که حامد کرزی از اين وعده ها بسیار داده بود، دست آخر حلقه ی رفقا، قاچاقچيان مواد مخدر، دزدان و متهمان نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده های خود را از حکومت و دستگاه می برند. اين ماجرا زمانی جالب است که افرادی مانند گل آغا شیرزی، اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و علی احمد جلالی داعيه ی مبارزه با فساد داشته باشند.

گل آغا شیرزی: رهزن و قاچاقچی مواد مخدر

گل آغا شیرزی که به گزارش يکی از رسانه های کانادایی، بصورت گسترده در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد، زمانی که والی قندهار بود، هفته ای يک ميليون دالر آمريکايی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی بدست می آورد.

اين رسانه ی کانادایی نوشته است که بسياری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ عليه طالبان در سال 2001 ميليون ها دالر از طرف ارتش ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شيرزی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان از قدرت، اين عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند.

در کنار توليد و قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی، گل آغا شيرزی يکی از عوامل سرکوب رسانه ها و چهره های معترض در ولايات جنوبی و شرقی می باشد. خبرنگاران منتقد در قندهار و ننگرهار کوچکترين انتقادی از عملکرد گل آغا شيرزی نمی توانند انجام دهند و حتا به ظاهر فرهنگيانی مانند صفيه صديقی که از خوان مردم افغانستان در پارلمان صاحب مال و منال شده است و مردم فقط خواب کردن او را در پارلمان ديدند، جسارت انتقاد از والی را ندارند. از نورزيه اتمر رفيق خانم صفيه صديقی نيز که هيچ انتظار انتقادی نباشد داشت که او هر روز در راهروهای پارلمان به دنبال بلند بردن معاش وکلا و گرفتن معاشات امتيازی خود است. در ننگرهار و در محدوده ی حکومت گل آغا شيرزی يک رضایت ظاهری از عملکرد او بر زبان رسانه ها و به ظاهر کارشناسان است که به سادگی دروغ را نشان می دهد.

اشرف غنی: طالب نکتایی پوش، حامی معنوی ارتجاع و يکی از متعصب ترين چهره ها

حامی معنوی طالبان و يکی از مشهورترين چهره های تعصب در افغانستان اشرف غنی احمدزی که خود يکی از بانيان دستگاه فاسد حامدکرزی بود و از او به عنوان صدر اعظم ياد می شد، داعيه دار مبارزه با فساد شده است و تلاش دارد تا علاوه بر حمايت بريتانيا، حمايت کاخ سفيد را نيز با خود همراه کند. گفته می شود او يکی از مهره های بريتانيا در افغانستان محسوب می شود، بريتانيایی که هميشه چندصد سال اخير در افغانستان و سایر کشورهای منطقه از ارتجاع و واپسگرايان حمايت کرده است.

اشرف غنی احمدزی زمانی که وزير ماليه بود، ميليون ها دالر را در قرار داد با دو شرکت آمريکایی برای برچيدن فساد هزينه کرد اما اکنون مقامات و رقبای امروزش می گويند که او خود در فساد غرق است و در زمان وزارتش پول های دولت را در حساب شخصی خود نگاه می داشت. اشرف غنی در حالی به اداره ی فاسد حامد کرزی می تازد که خود از بانيان و يکی از عوامل اصلی آن محسوب می شود. زمانی که او پس از وزارت ماليه به عنوان رييس دانشگاه کابل انتخاب شد، تعصب و فارسی ستيزی را به يکی از اوج های خود رساند. بسیاری از دانشجويان اين سوال را مطرح می کنند که : شخصی که خود فاسد است و غرق در تعصب و نتوانست يک دانشگاه را بدرستی اداره کند، آيا می تواند اداره ی کشوری را بدست گيرد؟

لازم به ذکر است که کاخ چند جريبی آقای اشرف غنی احمدزی در منطقه ی دارالامان نيز ساخته شده است.

عبدالله عبداالله کيست؟

عبداالله سخنگوی يکی از طرف های درگير در جنگ های داخلی کابل، وزير امور خارجه و رييس جرگه ی امن منطقه ای کسی ست که گفته می شود در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است.

يک منبع نزديک به جبهه ملی که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که از چندی به این سو از منابع سری و دقیق اطلاع رسیده است که دکتر عبدالله وزیر خارجه سابق حکومت کرزی یکی از کسانی است که در قتل احمدشاه مسعود دست داشته است. این خبر از زبان یکی از نزدیکان معتمد عبدالحمید محتاط سابق معاون ریاست جمهوری داوود خان درز کرده است. اين منبع گفته است که نکته اصلی آن است که آقای محتاط کتابی نوشته که تا کنون نشر نشده اما نویسنده سعی دارد تا در باره نشر و یا عدم نشر این کتاب با سران جمیعت و خانواده مسعود مشورت کند. معلوم نیست که این موضوع مورد مشورت قرار گرفته يا نه ، اما این نکته ثابت است که درکتاب محتاط از دکتر عبدالله به عنوان یکی ازکسانی که درپلان قتل مسعود دست داشته، نام برده شده است. محتاط نویسنده کتاب تاریخ تحلیلی افغانستان است که با آن انتشار آن بسیاری از اهالی قدرت را به خشم آورده است. گفته می شود وی اکنون دراکراین به سر می برد.


اداره ی عبدالله عبدالله، وزارت امور خارجه، يکی از فاسد ترين اداره ها بود. هنوز سپنتا نتوانسته است تمام عوامل بی سواد و بی لياقت عبدالله عبدالله را از وزارت امور خارجه اخراج کند. عوامل عبداالله عبدالله مانند محراب الدين مستان در اختلاس های ميليونی در افغانستان دست داشتند که هنوز مانند سایر جنايتکاران و دزدان در افغانستان به پنجه ی قانون سپرده نشده اند. در اداره ی او هر بی سوادی که با او يا باند او ارتباط داشت به مقام های مختلف مانند سفير و ديپلمات رسید و يکشبه راه صدساله را طی کرده از دارايی مردم افغانستان کاخ ها ساختند و به نان و نوا رسیدند.

مرتجع و واپسگرایی مانند عبدالله اکنون خود را به عنوان کارشناس مسایل افغانستان در صحنه ی بين المللی جا می زند و می خواهد در افغانستان رييس جمهور شود و يا در زد و بند با افراد مرتجعی مانند اشرف غنی احمدزی، همچنان بر گرده ی مردم افغانستان سوار باشد.

علی احمد جلالی: ترسو يا سازشکار

اگر مستقيم نه که باید مستقيم باشد، غير مسقيم، وزير داخله ی افغانستان کسی که پوليس ملی (؟) تحت فرمان اوست بايد با عوامل غصب زمين در شیرپور کابل برای نمونه مقابله کند. کسانی که زمين های شیرپور را غصب کردند و با چپاول در کنار خانه های گلی مردم کاخ ساختند و حتا اجازه ی عبور و مرور به مردم نمی دهند، اشخاصی مانند برهان الدين ربانی، ملاتاج محمد، عطا محمد نور، محمد شريف برادر يونس قانونی، شخص يونس قانونی، قسیم فهيم، زلمی هيوادمل وزير مشاور فرهنگی کرزی، محمد يوسف، محمد حنيف اتمر و...

اما وزير داخله ی افغانستان وقتی خود يکی از همين غاصبان باشد و در شيرپور با امضای قسیم فهيم زمين گرفته باشد و کاخ ساخته باشد و بعد کاخ را به هزاران دالر به موسسات اجاره دهد، آيا به دنبال تامين عدالت و امنيت شهروندان خواهد بود و با عوامل غصب برخورد خواهد کرد؟

علی احمد جلالی هيچ صلاحيت و توانایی رييس جمهوری در افغانستان را ندارد و با توجه به کارنامه ی او، به راحتی می تواند با عوامل فساد و غصب زمين کنار آيد و شريک شود.

حتا وقتی علی احمد جلالی به زعم خود قهرمانانه از وجود فهرستی از مقامات که در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند سخن می گويد و جسارت افشای آن را ندارد، بيشتر ترس و يا زد و بند او را با عوامل توليد و قاچاق مواد مخدر می رساند. شخصی که هنوز زد و بند و روابط سیاسی خود را به حقيقت، مبارزه با مواد مخدر و فساد ترجيح می دهد، هيچگاه نمی تواند رييس جمهوری مردمی باشد. او قبل از اينکه به فکر رفاه مردم باشد، به رفاه خود فکر می کند، قبل از اينکه خانه ی مردم را آباد کند، قصر و کاخ خود را بالا می برد، قبل از اينکه به فکر دارايی همگانی باشد، جيب های خود را پر می کند و...

تنها برگ برنده ی اين افراد به زعم خودشان، خوب دم تکان دادن است و پيش از به قدرت رسیدن، منافع مردم و کشور را فروختن. به اين افراد نمی توان اعتماد کرد.

فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


اشرف غنی نماينده ی مردم نيست!

طالب نکتایی پوش نماینده ی جامعه ی مدنی افغانستان هم نیست!

يكشنبه 21 دسامبر 2008قتل احمد شاه مسعود!

عبدالله عبدالله در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است!

چهار شنبه 23 ژوئيه 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • thank you, for meantioning all the bad boys for our nation,
  the people of Afghanistan must not give their vote to them,
  but i am wondering, to who should the people put their
  vote for.
  if you think that the people must put there vote to
  Mr Ramazan Bashirdoost i believe you are making a big mistake
  because he has got not that much capacity to rule afghanistan
  you know and i know and everybody KNOWS!
  by the way does who spending money on Afghanistan they know
  who is best for Afghanistan and people of afghanistan are not
  longer the owner of the afghanistan,so please don’t wast your
  time

 • در مورد داکتر عبدا لله محتاط کمونیست که باشد چیزی بنویسد. من یقین دارم که داکتر عبدالله در جمع این سه شخص فاشیست و قاچاق بر در واشنگتن حضور ندارد. علی جلالی و اشرف احمد زی طالبان امریکایی و نکتای پوش هستند و تابعیت امریکا را داردند.

  قرار اطلاع دقیق در پروژه شیر پور از جمع حدود سه صد نمر ه زمین که بعد از طی مراحل قانونی آن از طریق شاروالی توزیع گردیده 50 فیصد آن در بین افراد از غرب آمده و 50 فیصد آن برای افغانهای داخل افغانستان توزیع گردیده. اما همیش آنعده کسانی مورد انتقاد قرار دارند که از جمع جنگ سالاران هستند نه غرب سالاران. من در شیر چور نمره زمینی ندارم اما از پسر احمد شاه مسعود شروع تا برادر زاده و اعضای فامیل خلیل زاد در شیر پور نمره گرفته اند اما هیچ وقت هیچ مطبوعاتی نه نوشت مه وحید منور، حمید صدیق، وحید شهران و صد هافراری وطن کسی چیزی نه مینوسد که در شیر پور قصر دارند اما همیشه چند تا جهادی مورد انتقاد است.

  هزاران افغان فراری که ریشه های شان در افغانستان خشک شده است و دو تابعیت دارند که در پوست های دیپلوماتیک تحت حمایه اسپنتا هستند، هم در افغانستان و هم در چند کشور خارجی خانه خریده اند و از طریق ان جو ها و بنام زن و حقوق بشر در همه فریب داده استفاده جویی میکنند که هم به زن افغان و هم به حقوق بشر خیانت میکنند.

  اگر نویسنده خودرا معرفی کند شاید خودش از فاسد ترین کسان باشد و یا از طرف فاسد تر فرد تحت تاثیر خود استفاده کرده هرزه گویی کممد

  • اگر برایتان حقیقت گفته شود ممکن نبشته مرا نشر نکنید. خیر پناه به خدا . او برادر آنها بخاطر چوکی و مقام اگر ....... را اوباما بخواهد دریغ نمیکنند . این ..... فروش و قوم فروش ها هستند. من از ویب سایت وزین کابل پرس? خواهش میکنم که نبشته مرا نشر کند. با این جنایت کار ها سخن ادبی گفتن فایده ندارد . در مقابل اعمال آنها لازم است .....را .....شان زد.

 • چرا در مورد قاسمی وزیر پیشین ترانسپورت، این نازدانه و دردانه کرزی که در شیر پور خانه دارد کس چیزی نمی نویسد، ایا وی مستحق بوده است.

 • آرزومندم که متن مرا حذف نکرده و نشر نماید و لطفا به یاد داشته باشید که حقیقت تلخ است.
  در حقیقت کابل پرس? یک متعصب ترین مرجعه میباشد، بنا به انسان های دیگر لقب تعصب را میدهد. من هم تاجک هستم و هم پشتون.
  در سایت شما هیچ مطلب وجود ندارد. اگر افغانستان را شما میخواهید که انکشاف بدهید پس شما باید به تمام اقوام احترام داشته باشید.

  • مشعل جان گپی تو خو راست است . امی رقم که تو ام تاجیک استی و ام پشتون . اینمی رقم رهبرای ما ام . ام دوم دارن ام شاخ . خی چیرا پیشی اوباما که رفتن شاخ شانه نشان نداده دومبک زده دوم شانه نشان میتن ؟

 • Man Afghan wa az afghanistan hastam, wa ba heach grohe paiwand nadaram . man daryaftam ke heach Qawme motasebtar az qawm hazara nest. anha Hazaraha yane shea ha tanha az point hay manfi pashtonha sokhan mezanad, wa az jenayat ke dar tae 3 daha kardan heach sokhan namezanad. heach fard momen wa moslman fajaya hazaraha ra framosh namekonad wa na khawahad kard. ean hazaraha bood ke dar sare mardom begona ba namhay pashton wa tajek mekh kobidan, Aya ean yak jenayat nest, ba hazaran dokhtar afghn ra be ezat kardan aya ean kar nek hast, wa ya fajayehay khod ra framosh mekonad, wa hamesh az rahbaran pashton sokhan megoyad, Aya az jenayathay rahbaran hazara khabar nadarand? kodam rahbar hazara hast ke jenayat nakarda hast? kodam

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس