صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > مافیای اسدالله خالد!

مافیای اسدالله خالد!

سوء استفاده، اختلاس و قاچاق مواد مخدر وزیر سرحدات حامد کرزی/ برخی از مقامات دولتی صد ها ميليون دالر پول بادآورده بدست آورده اند که يک نمونه ی آن اسدالله خالد والی قندهار است که در شکنجه ی افراد دست دارد .
کابل پرس
چهار شنبه 29 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس? : شنبه 31 ژانويه 2009

کابل پرس?: منابع مختلف به کابل پرس گفته اند که اسدالله خالد والی پيشین قندهار و غزنی، بصورت گسترده در سوء استفاده و اختلاس دارايی دولتی دست دارد. اين منابع می گويند که او با وجود اينکه سال ها پيش از پست ولايت در غزنی و چندی پيش از پست ولايت در قندهار برکنار شده اما هنوز شبکه ی وی در قندهار و غزنی فعال می باشد و همان زد و بند و روابط پيشین خود را در همکاری با سایر عوامل اختلاس و توليد و قاچاق مواد مخدر حفظ کرده است.

يکی از اين منابع در ارگ رياست جمهوری افغانستان که نخواست نامش فاش شود می گويد انتخاب خالد در راس وزارت سرحدات و قبایل که چندی پيش به فرمان حامد کرزی صورت گرفت، اين امکان را به او داده است که روابط خود را در ولايات جنوبی و شرقی حفظ کرده و همچنان به سوء استفاده و اختلاس ادامه دهد. اين منبع از اين موضوع که اسدالله خالد در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد، اظهار بی اطلاعی کرد. اما منابع ديگر می گويند که اسدالله خالد يکی از محوريترين عناصر در باندهای توليد و قاچاق مواد مخدر در جنوب کشور می باشد. آن ها می گويند، بخشی از وظيفه ی گل آغا شیرزی والی فعلی ننگرهار در گرفتن حق عبور از کاروان های مواد مخدر به اسدالله خالد واگذار شده بود و او علاوه بر اينکه پست هایی مانند رييس پوليس ولسوالی های مختلف را به فروش می رساند، از عبور و مرور کاروان های مواد مخدر سهم قابل ملاحظه ای دریافت می نمود. سال گذشته يک رسانه ی کانادایی نيز در گزارشی نوشته بود که در قندهاری که والی آن اسدالله خالد است، قوماندانی امنيه يک ولسوالی به 150 هزار دالر آمريکايی خريد و فروش می شود. مردم برای اينکه بتوانند آسوده از گزند ماموران در ولايات عبور و مرور کنند، ناچارند پول های هنگفتی بپردازند. تعداد زيادی بدليل نپرداختن باج زندانی و لت و کوب شدند.

اين رسانه ی کانادایی افزوده است که هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند و قاچاقيان کاملا آسوده کار خود را پيش می برند.

برخی از مقامات دولتی صد ها ميليون دالر پول بادآورده بدست آورده اند که يک نمونه ی آن اسدالله خالد والی قندهار است که در شکنجه ی افراد دست دارد . تعدادی از وزرای کابينه ی حامد کرزی نيز شامل اين افرادند.
منابع غربی می گويند اين امری عادی شده است که از صادرات و واردات به شمول قاچاق مواد مخدر، مقامات محلی بيست درصد کميشن دريافت کنند. اين به معنای آن است که سالانه صدها ميليون دالر به جيب واليان از اين رهگذر می رود که بالغ بر 800 ميليون دالر می شود. اين در حالی ست که بسياری از خانواده ها درآمدی کمتر از يک دالر در روز دارند.

در کنار اين راه های مختلف ديگر برای اختلاس وجود دارد. در يک مورد ديگر نظاميان آمريکايی کشف کردند که در يکی از ولايات شرقی از معاش سه هزار و سه صد تن از سربازان تنها به يک سوم آنان معاش پرداخت شده و بقيه مستقيم به جيب مقامات نظامی و سياسی محل رفته است.

اين رسانه ی کانادایی افزوده بود که: تمويل کنندگان غربی برنامه ی محو کشت خشخاش راه های مختلفی را برای محو آن طراحی کرده اند. مقامات انگليسی می گويند اسدلله خالد پولی را که بايد به افراد مشخصی برای کنار گذاشتن کشت خشخاش می داد، به افراد ديگری داده است.

از سویی ديگر منابع مختلف کابل پرس می گويند که اسدالله خالد صد ها هزار دالر را به عنوان پول "اپراتيفی" از دولت دريافت کرده و بجای آنکه برای آرامش در ولايتی که والی آن بوده به مصرف برساند، در جيب خود و دوستان خود مانده است. منبع کابل پرس در ارگ رياست جمهوری می گويد تاکنون هيچ گزارش مشروحی از نحوه ی به مصرف رسیدن صدها هزار دالر از آقای خالد دريافت نشده است.

يک منبع ديگر که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفته است که اسدالله خالد در سال 1381 و 1384 و سال 1383 تمام عوايد ولايت غزنی را به زور و بدون كدام صلاحيت به امر خود حواله ميكرد و می گرفت.
اين منبع می گويد اسدالله خالد، مستوفی فدا محمد عزيزی كه يك شخص محافظه كار بود و نمی خواست چوكی را به اين سادگی ازدست بدهد پول ها را به حساب اسدالله خالد حواله می كرد.

منبع کابل پرس می گويد که گزارش سوء استفاده و اختلاس اسدالله خالد در غزنی چندبار به وزارت ماليه و رياست دولت فرستاده شد اما هيچ اقدامی برای متوقف کردن آن صورت نگرفت. تنها وحيد الله شهرانی معين وزارت ماليه به اسدالله خالد گفته بود كه ديگر نمی توانی از سر جمع عوايد ولايت استفاده كنی. در عوض آن جناب شهرانیبه اسدالله خالد قول 5 مليون افغانی پول اپراتيفی داد و هر ماه 5 مليون افغانی برای او تخصيص داده می شد. اما اسدالله خالد در عوض يك زنجير بازسازی درست كرد كه يكی آن در ميدان هوايی و ديكر آن در اده كابل بود و روز 3 لك افغانی به شخصی بنام يحيی مولوی اطهر اجاره داده بود.

داستان فساد و اختلاس آقای اسدالله خالد، مقام بلندپايه ی دولت افغانستان تمامی ندارد. شبکه ی اسدالله خالد که در اختلاس، سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر دست دارد، بخشی از شبکه ی بزرگتر در کشور است که با مافيای بين المللی در ارتباط می باشد. عناصر داخلی اين مافيا نام های آشنایی در افغانستان هستند. عزت الله واصفی، گل آغا شیرزی يا شیرزوی، احمد ولی کرزی، اسدالله وفا، عارف نورزی و...

اسدالله خالد يک افتخار بزرگ ديگر نيز دارد و آن اين است که يکی از اعضای باند جنايتکار معروف عبدالرب رسول سیاف می باشد. سیاف خود اکنون يکی از عوامل سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در کابل و نواحی اطراف آن است.علاوه بر آن گفته می شود که خالد خواهر زاده ی سیاف نيز می باشد.

مافیای قوماندان عطا در بلخ!

یکتن از نزدیکان این قوماندان ملیشه سیستم مافیایی بلخ را ندانسته افشا کرد!/ نویسنده مزاری

شنبه 26 ژوئيه 2008


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام !
  کشورهای خارجی برای احمد کرزی وقت کافی داده بودند تا جلو برداران خود و دار و دسته قاچاقچیان را در کشور بگرید که کرزی در این امر ناکام ماند و یکی از عواملی که در نزد کشور های کمک کننده که از کرزی ناراضی مباشند همین امر است .
  جلال ابادی

  آنلاین : دار و دسته قاچاقچیان مواد مخدره در اطرف کرزی

  • هموطنان عزیز سلام،
   چرا همه رهبران جهادی دست به چور و چپاول میزنند؟
   من که یکی از پشتیبانان جهادیان و رهبران جهادی بودم ، در هر جلسه و مجلسی از آنها دفاع میکردم ٫ حالا در مقابل مردم کشور عزیز مان ، امریکایی ها و وجدان خود شرمنده هستم،من که جوانی خود را وقف این دزدان و جنایتکاران نموده ام نهایت مایوس و خجالت میکشم، مخصوصا زمانیکه هوا خواهان کارمل، نجیب را میبینم ، در آن وقت ما افتخار به این رهبران مینمودیم۰
   هموطنان عزیز شمعه از جنایات این گروه خاین به دین اسلام و وطن را بر ملا ساخته اند، اما جنایات اینها فراتر از آن است که بیان میشود۰دشمنان سعادت مردم ما توانستند تا بوسیله این جنایتکاران ، فرزندان چیز فهم ما را نیست و نابود کنندو کشوربیچاره را خالی از صاحبان اصلی و دلسوزان واقعی سازند، من که شاهد موج از مهاجرین جدید بعد فروپاشی حاکمیت داکتر نجیب به کشور های غرب منجمله امریکا بودم با چشم سر دیدم که کارمندان دولتی حد اقل با درجه لیسانس و ماستر ، داکتر، اساتید دانشگاه ها افسران نظامی تحصیل یافته چطور سرگردان به این کشور ها سرازیر میشدند ، ما همچنان مزاحمت های گوناگون و عده یی مظاهرات علیه آنهارا با دستور همین رهبران جهادی براه می انداختیم ، ولی به این هم بسنده نمیشدیم، در محافل فاتحه خوانی ودر نماز های روز های جمعه با کلمات زشت و توهین بی موجب باعث درد سر این هموطنان میشدیم۰
   اما حالا مقایسه میکنیم که فرزندان آنها در امریکا و اروپا از وقار و حیثیت و آبرو برخوردار اند، همه مثل والدین خود به مکتب و دانشگاه هایی مشهور درس خواندن، عده زیاد شان بحیث استاد در دانشگاه ها ، داکتر ، ماستر و صاحبان شرکتهای تجاری شدند، در حالیکه در زمان شروع مهاجرت صاحب لقمه نانی هم نبودند، بعضاً در سپورت های مختلف جایگاه خوبی برای افغانستان بدست آوردند۰
   بالعکس خانواده های جهادی ما هنوز هم از سفره سوسیال و کمک های دولتی این کشور ها استفاده میکنند ، فرزنان رهبران جهادی شبها در قمار خانه و بار های مشروبات الکهولی ویا معتادین مواد مخدر اند۰
   اینجانب شاهد و گواه هستم و متیقن شدم که خیانت سر انجام ذولانه به پای خاین می اندازد۰ من روزگاری را پیش بین میشوم که تا آخرین ریشه این رهبران خاین محاکمه خواهند شد۰یکی ا ز هموطنان تاجر ما که اخیراً از افغانستان به امریکا جهت پاره امور تجاری آمده بود و زمانی در کابل در یک محله زنده گی میکردیم ٬ هم صنف من در زمان تحصیل در مکتب و فاکولته بود چنین حکایت میکرد، آنوقتها تجارت مسلمانی بود ، زمانیکه پدرم تجارت میکرد همه میدانستند که خانواده سوداگر ها است ، تجارت پاک و صاف بود اما حالا تجارت مافیایی شده،وی گفت تجارت بدست چند خانواد و شرکاه آنها افتاده، مثلاً کار گاز تیل ، چارتراش مربوط مارشال صا حب فهیم ، و گروه وزرا مربوط اش مانند محزن جارالله وزیر انکشاف دهات میباشد، سمنت ، مواد مخدر ،زمین ، فروش سلاح ، شرکتهای امنیتی کرزی صاحب وطالبان همراه با گروپ وزرای مثل اسدالله خالد، عمر زاخیلوال و اعضای پارلمان چون شکریه بارکزی و نواسه داوی مرحوم،مافیای زمین آثار تاریخی و اختطاف تاجران استاد سیاف و برادر زاده اش ممتاز،انحصار شکر مربوط قانونی صاحب و تیم فامیلی اش، ترانسپورت ٬ گندم و درین روز ها تیل احدی صاحب ،قرار داد های امریکایی ها و ارو پایی ها به والیان وزرا و نماینده های پارلمان داده میشود، مواد مخدر بدست کرزی، گل آقا شیرزی،نورزی، والی قندهار آقای توریالی؛ رشوت های میلون دالری به لوی سارنوال الکو و معاون وردکی مامای فاروق وردکی ، قاضی القضات ، لودین ریس سابق کمیسون انتخابات ، رشوه ای مقرری دپلومآتها نظر به مقام از طریق حمید صدیق رییس تشریفات با داکتر رسول وزیر خارجه، مافیای زمین مجاهد معلم صنوف اول الی سوم وقت به اصطلاحاستاد عطاً ؟ عطا محمد چور در مزارشریف ، بیشتر از هفتاد فیصد تیل شمال و سایر تجارت در جیب بچه سورت چی پوست می ریزد، سومی سرمایه دار آسیای میانه بعد از نظر بایف و کریم اف عطا چور میباشد، تورن اسمعیل خان هراتی مصروف ترافیک مواد مخدر و تاراج وزارت انرژی برق ، خلاصه انگشت شمار مامور و مقامی را دید که دست به فساد نزند، وقتی صحبت مهمان را شنیدم به صدای بلند دست به بارگاه خدا بلند کردم و عفو تقصیرات به عجز تمنا نمودم و دعا کردم تا همه خاینین به قهر خدای بزرگ مبتلا وگرفتار شوند۰
   باحترام
   ک نور کابلی

 • وای به حال این ملت!
  اگر اعضای پارلمان افغانستان این نبشته را می خوانند و یا کسانی از آن ها می خوانند، به خاطر خدا، وطن و ایمان تان به دیگران تان برسانید که؛ این شخص دارد برای اخذ رای برای پست وزارت بسیار مهم به شما معرفی می شود تا به او رای بدهید.
  این شخص از خورد سالی تا به حال به حدی در بد اخلاقی غرق است که؛ زبان زد خاص و عام است و همین حالا هم مشغول همین کار است. در این ارتباط همه کسانی که او را می شناسند متفق القول هستند.
  این شخص اندک سواد ندارد و چند کلمهء انگلیسی را از تماس های که در طول بیست سال با امریکایی های به حیث جاسوس داشته است، یاد گرفته است و بس.
  تنها تا صنف نهم درس خوانده است و درنگاشتن یک سطر فارسی زیاد مشکل دارد.
  شما وکلای مردم نجیب افغانستان اگر به این آدم رای دادید، بدانید که دیگر شما هیچ صفحهء سفیدی از قانون مداری، اخلاق مداری و تعهد مداری بر جای نمی گذارید. تا حال به تمام وزیران که شما رای داده اید، به این اندازه انسانی با سابقهء بد و بسیار تاریک در میان شان نبوده است. شما از خدا بترسید و به ملت رحم کنید.
  شما طور مثال روزی که برای اخذ رای آمد؛ برایش بگوئید که در یک تختهء نوشتاری تنها یک یا دو پاراگراف در رابطه با مرز های افغانستان، موقعیت های مهم آن، ارزش هر مرز و بندر های افغانستان بنویسد. اگر این انسان چنین یک پاراگراف در حد صنف نهم نگاشت، آنگاه شما بگوید تف بر روی کسی که این تیتر را نگاشته است.
  این انسان تنها از رابطه اش با سی آی ای و سیاف سود می برد و حتی به هیچ نوع اخلاق مردمی، ملی، تعهد و حتی اسلامی آن پای بند نیست.
  شاید بسیار مردم از شمال تا جنوب افغانستان این آدم را بشناسند و در این نبشته ببینند که نسبت به این آدم بسیار کم نگاشته شده است. او روزگاری جاسوس مارشال فهیم بود و بر ضد پشتون ها جاسوسی می کرد، امروز هم بر ضد فارسی زبان ها جاسوسی میکند!
  ای وکلای عزیز پارلمان! از هر قشر، حزب، مفکوره و جناحی که هستید، اینقدر احساس دارید و هر کدام شما در حد توان متعهد به سرنوشت این کشور هستید، به خاطر خدا، مردم و آینده این ملت به این آدم رای ندهید. این یک دعوت خالص به خاطر خدا است و اگر این آدم رای برد، من همین نگاشته را با اسناد تمام گفته هایم نشر می کنم تا مردم قضاوت کنند.
  اگر برای یک بار هم شده باشد، بخاطر مردم و خدا تصمیم بگیرید و از زد و بند های داخلی و سیاسی و پول پرداختن ها که شاید برای حاجی اسد صورت گیرد پرهیز کنید. و اگر پول هم گرفتید نوش جان تان و رای شما مخفی است برایش رای ندهید.
  نماینده های که مجاهد هستند بخاطر دین و خدای شان و روز قیامت نباید این شخص را انتخاب کنند. رای دادن به او معادل گناه کبیره است.
  نماینده های که تکنوکرات هستند، بخاطر مسلکی بودن و تخصص به این آدم رای ندهند. چون بی سواد کامل است.
  ای سیاف از خدا بترس و به این آدم که می شناسی تحصیل اندکی ندارد، در یک پست وزارت کشور جنگ زده او را نصب نکن. آخر تو روز قیامت و خدا را از یاد برده ای!!!
  نماینده های که ملی و مردمی هستند، بخاطر آینده خطرناک این پست که مربوط سرحدات ما است به این آدم رای ندهند. شاید بعضی ها فکر کنند که وزارت سرحدات چندان مهم نیست؟
  ولی باید بدانید که این ازمهمترین وزارت خانه های یک کشور است و همین جنجال های سرحدی است که از صدسال به این سو ما را ناراحت کرده است. و داریم دردش رامی کشیم!!!
  آخر اگر در این آدم یک ذره از اخلاق ملی، اسلامی، سابقه درخشان و یا تخصص می بود، باز هم جای داشت که چنین شفاف حرف نمی زدم. ولی بخاطر ادای امانت این را برای نماینده ها ملت خودم رساندم.
  من میدانم که اعضای پارلمان افغانستان با همهء مشکلات که دارند، از نخبه ترین و خوبترین افراد کشور انتخاب شده اند و من شخصا به ایشان احترام دارم و به واقعیت در این کشور بلازده غنیمت بزرگی هستند، ولی نباید انارشیزم را دلیل عدم ادای مسئولیت بدانید و گرفتار معاملات که؛ سیاف خوش شود، فلانی چه شود و چه و چه...!!! نشوید و تنها خدا و رای مردم را حاضر ببینید.
  این یگانه راهش است که روزنامه ها، رسانه ها، و سایت های انترنتی یک قدمی بردارند و این نبشته را تکثیر کنند و تا حد ممکن به گوش نماینده های ملت برسانند.
  تنها به یک گفته ادای مسئولیت نمی شود باید همه اقدام کنند و از ا ین نمونه ها را بخوبی افشا کنند. ولو هر کس باشد!!!!!
  کرزی این شخص را بخاطر معرفی کرده است که به همین بهانه شر او را از سر برادران خود از قندهار واز سر خود در ریاست جمهوری دور کند ودر عین حال سی آی ای را هم راضی سازد. ولی شما نماینده های وافعی ملت این افتخار را کسب کنید و شر این آدم را از سر همهء ملت گم کنید!
  زنده باد کسانی که حرف حق را می شنوند و خدا همراه شان باشد، اگر این یک قدم را برداشتید!!!
  او بی وظیفه نمی ماند و سی آی ای حتما پست دیگری برایش میدهد، ولی شما نماینده های ملت شریک این جرم نشوید و مسئولیت خود را ادا نمائید.
  از ما گفتن بود
  خدا یار تان!!!!!!!!!!!

  • به خداوند یگانه سوگند یاد میکنم که اسد الله خالد فارغ صنف 12 نیست. اگر اسدالله خالد موفق شود با توزیع پول و فشار کرزی و سیاف رای وکلای مردم افغانستان را با اسناد جعلی خود کسب نماید، این شرم ننگین تاریخ برای پارلمان افغانستان خواهد بود. حد اقل ده تن وکیل با وجدان و وطن پرست هم در پارلمان داشته باشیم میتوانند اتمام حجت نموده و اعتراض خود رادر برابر این گونه جفا کاری های کرزی در برابر ملت بلند نماید. اسدالله در بداخلاقی، چاپلوسی و مزدور صفتی استعداد خوب دارد.

   حتمآ اسناد تحصیلی جعلی را آماده کرده است. یک تعدادوکلای پارلمان از جمله رییس این شورای اسد الله را خول می شناسند اما از چشم پوشی در امر رای دهی به وی دریغ نخواهند کرد.

   دیده شود وکلای پارلمان چه واکنشی در برابر این دزد قاچاق بر ، شریک سیاف، کرزی، عارف نورزی و احمد ولی کرزی نشان خواهند داد

  • باز عکس های این چهره جنایت کار در صفحه وزین کابل پرس? نمایان شد.

   این دزد جنایت کار و قاچاق بر به عوض اینکه مورد بازپرس و محاکمه قرار گیرد به این پوست و آن پوست های حکومت بادارش کرزی بوی میکشد.

   اسدالله خالد، مشوره کاکو ها ره بگی از ایکه چار صباده کندهار کار کدی و پول زیاد هم پیدا کدی، فامیل و خانواده ات هم ده امریکا چکر میزنند و خودد هم با دختر های ...... در این جا و آن جا وقت خوده خوش تیر میکنی، دیگه ای کارهای وزارت و ولایت به تو درد سر میاره. بالشت خوده بالا مانده کرار استراحت شو و امو پول قاچاق و رشوه به تو و هفتاد پشت تو بس اس.

   ایلا کو ای کرزی بیچاره ره که خودش ده حال خود در مانده و حالی تو هم از یخنش گرفته ای که یک وزارته پیدا کده به تو بته که دهن تو پر شوه و دیگه سرو صدای نکنی. یارا چقدر ضعیف و نا جوان مردم استید شما.

  • سلام به هموطنان عزیز سلام ه سایت کابل برس
   یحی مولوی اطهر ریس بنیاد شهید احمد شاه مسعود و نفر درجه یک اسد الله خالد قرار داد کننده زنجیر دوزدی باز سازی امروز در شهر غزنی از طرف اشخاص نا شناس به قتل رسید بول های زنجیر بازسازی از بس کردنش بر امد
   امید وار استم کسانی که از بول ملت برای خود میزنند به سرنوشت این شخص دوچار کردد

  • سلام به تمام هموطنان عزیز به حصوص مردم ولایت غزنی
   توهین کردن به شخصیت یحی مولوی اطهر توهین به شحصیت خود وبلخصوص به مردم ولایت غزنی میباشد
   یحی مولوی اطهر شخصی فرهنگی واجتمایی مردم دوست و خدمت گذار مردم غزنی بود ما هیچ وقت خدمات کی به ولایت غزنی کرده فراموش نمیکنم بزرگترین خدمت یحی مولوی اطهر امر گرفتن پوهنتون ولایت غزنی ازریس جمهور کشور (حامدکرزی) بود وهمچنان امرگرفتن ملی بس ها و روی کار کردن آنها درولایت غزنی ما هیچ وقت خدمت این شخصیت بزرگ را فراموش نمی کنیم (عمرجان رضوی)

  • به تفسیر مافیای اسدالله خالد.
   عزیزدل بخودبیا ومیخواهم اسم مبارک وآدرس شمارا بدانم
   انجنیر احمدمریدمولایی 0783141721.0796551312.0791910883
   ایمل من هم:murid omraninc.com

   آنلاین : به تفسیر مافیای اسدالله خالد.

 • حشمت جان !

  چرا تصمیم نمیگیر ی که اگر این ادام اسد الله خالد در راس وزارت سرحدات واقع شد . سرش را گوش تا گوش ببری و جان مردم افغانستان را راحت کنی . مگر جز سزای مرگ بر وطن فروشان مثل این جناب چیزی دیگری وجود دارد ؟این ها پای لچان میراث احمد شا ابدالی هستند که به هیچ وجهه نمیشود به انسان تبدیل شوند . تصمیم دست خودت . کامیاب باشید . عزت زیاد - صنوبر .

 • نویسنده های محترم!کوشش کنید همیشه واقعیت را بنویسید.که حرف از تعصب در ان نباشد. موفق باشید.

 • مافیای فرهنگی فاشیزم اوغانی

  حنیف اتمر و اجنت هایش ( از راست به چپ: سیاه سنگ ، سیستانی ، فاروق فارانی و مسعود فارانی.

  خواننده گان گرانقدر و محترم ،
  یکی از فاشیست های سورخلقی که در تعصب و تنگ نظری و قبیله پرستی شهرت خاص دارد ، حنیف اتمر نام دارد که پس از احیای حاکمیت فاشیست های پشتون در هشت سال اخیر ، به حیث وزیر صاحب صلاحیت های عام و تام بوده است که با دست باز و داشتن امکانات نا محدود و بدون تشویش برنامه های پشتون سازی و فارسی ستیزی بسیار محیلانه و بیشرمانه را عملی کرده است . افتضاح و فساد و خیانتکاری های حنیف اتمر بار ها در رسانه های جمعی غیر دولتی افشاء و رسوا گشته و بسیاری از همدیاران ما از آن آگاهی دارند . حنیف اتمر کسی است که همراه و همدست با دیگر پشتونیست های اوغان ذلتی و سورخلقی و طالب و دیگر و دیگرهایش ، شب و روز برای بازگشتاندن حاکمیت مطلق قوم پشتون در اوغانستان کار می کند . حنیف اتمر کسی است که چهار صد نفر مشاور پشتون تبار و پشتونیست های سرسخت را از هر سو جمع کرده بود و به نام "مشاورین " و کارآگان برای شان معاش های دالری و بلند می داد. چهارصد مشاور داشتن حنیف اتمر یکی از عجایب وزارت کردن در جهان به حساب می آید. همچنان ، پس از وزارت معارف ، حنیف اتمر وزارت داخله را نیز کاملا " اوغانی " ساخته است و پنج سال دیگر نیز در آن کرسی باقی می ماند که پلان ها و برنامه های فاشیستی و قبیله پرستانه را بیشتر عملی سازد . در پهلوی صد ها جنایت دیگر ، یکی از شهکار های حنیف اتمر این بوده است که در جریان هشت سال گذشته یک شبکه ی مافیای فرهنگی را از پشتون های فارسی ستیز به وجود آورده است که در هر جایی که بتوانند و به هر طریقی که ممکن باشد ، نخبه گان ، نویسنده گان ، پژوهشگران و دست اندرکاران رسانه های همگانی پارسی زبان راکه به دهل فاشیزم پشتونی نمی رقصند و از زبان و هویت خویش دفاع می کنند ، تحقیر، تخریب و تهدید نمایند و آنها را مجبور به گوشه گیری و خاموشی سازند .
  در باند مافیای فرهنگی فاشیزم به رهبری حنیف اتمر ، افراد بسیار شامل اند که ما از شرح مفصل آن در این نوشتار پرهیز می کنیم و تنها به معرفی کوتاه یک شاخه ی آن که بیشتر در خارج از کشور فعالیت دارند می پردازیم .

 • khorasan !

  از جمله 400 مشاور حنیف اتمر 20 نفر شان را نام ببر . از اینکه تو دروغ میگویی من میدانم و از این همه خبر دارند که تو در اتش حسادت میسوزی . ولی افغانستان را کسی تقسیم نخواهد توانست کرد . برو ببین که یک پنجشیری ( حزب دموکراتیک خلق خراسان ) درست نموده است و فقط پنجشیری میتواند در ان نام نویسی کند . .

  اسدالله خالد با دانش که دارد از طریق فروش مواد مخدره به اروپا و امریکا میخواهد به مردم خدمت کند و از تقسیم افغانستنان نیز حرفی نمیزند . . زیاد زیاد منحیث قاچاقچی مواد مخدره اعدام خواهد شد . . ولی شما دشمن افغانستان هستید و بعد از اعدام نمودن شما نام بد شما مانند نام بچه سقو . . مجید کلکانی . . خال محمد دزد . . سید حسین دزد . . برای همیشه به خاطر خیانت به افغانستان ثبت تاریخ خواهد بود .

 • ( د زمري (اسد) پر ٢٩ مه خبرخپورسو چي د کندهار د امنيتي وضعي او کندهاريانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر افغان ولسمشر د موجوده کابينې د سرحدونو، قومونو او قبايلو چارو وزير ښاغلى اسدالله خالد، د کندهار د امنيتي او نظامي چارو د همږغي کوونکي په توګه ګمارلى، سره ددې چي د سرحدونو وزارت رهبري به هم ورپه غاړه وي.) وختونو، تجربو، حالاتو او تاريخونو ثابته کړې خبره ده چي آسيا د نړې ، افغانستان د آسيا او کندهار د افغانستان زړه دى، که کندهار نارامه وي نو افغانستان به نارامه وي او که افغانستان نارامه وي نو اسيا او ټوله دونيابه نارامه وي! د تيري څه کم نيمي لسيزي راهيسي چي کندهار نارامه دى نو ټول افغانستان يې نارامه کړى دى او ددغي نارامۍ شدت د اوسني نظام د سقوط وېره خپره کړې ده، په وروستيو دوو کلونو کي د خورا لويو امنيتي پېښو يادوني کولاى سو: د ترور سوو قومي مخورو شمېره تر شاوخوا زروتنو ورسېده، خورا لوى او بې شمېره ډلييز بريدونه ترسره سول، د کنهار نظامي زندان په خورا حيرانوونکې توګه مات سو، د دولت واک تر بېخي تنګي دايرې محدود سو، پينځه اتيا سلنه دولتي ادارې بې سره او بې کارکوونکو سوې او بلي خواته د دولت مخالفين پياوړي سول او نور.... مسايل چي يادول يې ډېر وخت نيسي! دا هم تر ډېره معلومه خبره ده چي د کندهار د ادارې پخوانى مشر ښاغلى ويسا يو کمزورى سړى دى او دولت ته پکار وه چي پخوايې لا يو پياوړى، په نظامي او امنيتي چارو پوه، مدير او مدبر استازى استولى واى، داچي اوس يې ښاغلى خالد پر دغه دنده ګمارلى ، راځم د ښاغلي خالد د ټاکني موضوع ته: ښاغلى اسدالله خالد د افغانستان د سرحدونو، قومونو اوقبايلو چارو بر حال وزير او د امنيت شورا غړى په عمر ځوان خو په تجربه مشر سياستوال او غښتلى نظامي سړى دى، له خانداني پلوه د پېړيو پېړيو څخه د خاني، روښانفکره او مشري کورنۍ خاوند دى، نيکونه يې د قومونو مشران او پلاريې د ولسي جرګې غړى تېر سوى دى، ښاغلي خالد د زدکړو سره په څنګ کي د روسانو په مقابل جهاد کي ونډه اخيستې، د خپل منځي جګړو پر مهال يې سره ددې چي لوړي زدکړي کولې د اسلامي حرکت د ګوند غړيتوب درلود، د طالبانو د نظام د سقوط وروسته يعني په اوسني دولت کي يې بېلابيلي مهمي دندي پر مخ وړي دي ، چي له جملې يې د غزني واليتوب، د کندهار واليتوب، او د سرحدونو، قومونو او قبايلو چارو وزارت يادولاىسو: د کندهار د ولايت د مشرۍ پر مهال چي د دولت مخالفين په ډېرښت او د جوش په مرحله کي ول ښاغلي خالد د کندهار د ساتلو او مخالفينو د ځپلو دپاره ډېري موثري طرحي عملي کړي وې، د دولت د مخالفينو يوه لويه جبهه او د هغې مشر ملاداد الله د ده دمشرۍ په موده کي له منځه يووړل سول، په کندهار کي د ښاغلي خالد د ولايت تر دورې تر ډېري مودې وروسته چي لا هم کوم امن موجود وو، اساس يې ښاغلي خالد ترتيب کړى وو، زړورتوب، حساسوالى، خواخوږي ، قاطعيت او پاکوالى خو يې بيخي تاريخي او نمونوي يادګارونه پرې ايښي ول ...! منفي تبليغات، اوازې او افواهات چي سوړ جنګ تشکيلوي اوس يې ډېر رواج موندلى، د خالد په هکله هم د هغه حريفانو او د دولت دښمنانو ځيني بې اساسه اوازې خپرولې او لا يې هم تر ځينو مضرو رسنيو پوري خپروي خو هغه سره ددې چي بيخي بې اساسه دي د سيمي او وضعي دپاره هم په تاوان دي. د کندهار د امنيتي وضعي د توپاني کيښتۍ دپاره به که ښاغلى ويسا، د امنيتي ادارو چارواکي او ولس همکاري وکړي ښاغلى خالد ګټور تمام سي! د هغه امنيتي او نظامي تجربې، د سيمي او ولسونو سره بلديت، قاطعيت او زړورتوب ، په دولت کي د هغه د پام وړ موقف، د امنيت شورا او کابينې غړيتوب او دسيمي او ولس دپاره د هغه د خدمت احساس کندهار ته د وضعي د ښه کېدو هيله ورکوي. د کندهار او کندهاريانو د سوکالۍ په هيله

 • اعمال ضد ملی ، ضد قانون و آنچه خودش به محضرعام بیان میکرد ولی خلافش عمل میکرد؟
  بسم الله خان وزیر داخله اسبق وسرپرست غیرحقوقی وغیرقانونی امروزی:
  حالا نکه ازاوج قدرت افتیده ئی وجدان، حس شریف انسانیست طبیعتآ متوجه اعمال ضد ملی ، حقوقی ووغیر قانونی خود میشوید ورنه بی وجدان خواهد بود:
  1= در اول خودرا آنقدر صادق ، وطن دوست وکارکن جلوه دادی تاافسران ومؤظفین صادق، وطندوست، کارکن و مجرب،با نظم و دسپلین را شناسائی کنی خصوصآ بی پول و بی واسطه ها را بعد بیرون کشاندی آنهارا اگر واقعآ معتقد به دین هستی بحضورخدا(ج) نیز جوابده هستی.
  2= صرف به معین صاحبانت نظر بیاندازرئسا ومدیران را بگذار تورا به خداوند عالمیان قسم؟ - معین امنیتی از کابل تاجک/پشتون یکباربه دروازه جمعیت واردشده است .آنچه اسناد درموردش وجوددارد فعلآ زمینه وشرایط مهیا نیست..... باشما یکجا مصروف ثروت اندوزی (قارونی)اند ویابی خبری. اماپول اوپراتیفی را باهم تقسیم نمودیدکی پرسان نماید.و

  • معین اداری شما شاعر دربار تاجک از بدخشان و نیز درتبانی استاد ربانی فقید ، - معین مبارزه علیه مخدرشما از بدخشان و خودش عامل مواد مخدر وداشتن سابقه به آن و نیز درتبانی استاد ربانی فقید ،چنانچه بنام سهراب سمونوال ازبدخشان ازجمله اقارب معین مذکور و مدیرمبارزه علیه مخدرقوماندانی آسمائی کابل باجاوید معتمدش متهم به فساداداری شامل درقضیه مواد مخدر برحال وظیفه ولی پنهان نزداین معین ازچنگ گرفتاری وقانون وحاضرنشده است. – معین پالیسی و استراتیجی شما اونیز از تخار از 3سال قبل ازتجارت درروسیه ورتبه تورن در وزارت دفاع ولی در وزارت داخله به رتبه بریدجنرال بحیث معین ذکرشده مقرر وبعد به رتبه تورنجنرال ارتقآ ودراواخر سال 1390درمعینیت جدیدالتشکیل که قبلآ ریاست عمومی محافظت عامه یاد میشد از جانب شما بحیث معین محافظت عامه پبشنهاد ومقرر گردید ولی به تآسف درطی تقریبآ 3ماه بنا بر ناتوانی کاری وفساداداری باهدایت رئیس جمهوراز وظیفه سبکدوش گردید متآسفانه طوربیشرمانه وخجالت آور برعلاوه که بست معینیت پالیسی وستراتیژی رابه این معین سبکدوش شده نا بکارنیز محفوظ نگهداشته بو د ی دوباره اورا بحیث معین پالیسی و استراتیجی جابجانمودید، البته وزارت داخله راقتل الرجال دانسته جنرال صادق دارای دسپلین ومسلکی مستحق را مقررنکرده اید ولی او را برای چپاول مدت سه ماه مقررنموده بودید .
   معین اکمالاتی ولوژستیکی شما آرزوهای شمارا برآورده ساخته تا به دورش نیندازید و خودش نیز درس ثروت اندوزی را خوب فراگرفته از هزاره جات است وازجانب خلیلی حمایتگردیده .
   _معین محافظت عامه شما پشتون ازلوگردرسالهای 1386رتبه بریدجنرال بحیث ق امنیه
   تخارذرآنجاباقاچاقچیانموادمخدرآشنائی پیدانمود اگرخدابیامرزمطلب بیگ و داؤدخان زنده میبودند ازجمله گواه عینی بودند، و نانش درروغن تالحال تراست وگرنه درپشاورکراچی فروش امتعه وترکاری بیش نداشت و حالا صرف از خانه خیلی به استایل پاکستان درکلوله پشته مربوطات ناحیه 4 کابل لکها دالرارزش ومحل مناسب دعوتها به بعضی از اراکین اطراف ریاست جمهوریست یاد آورمیشوم. کجاست مبارزه با فساداداری ؟
   امااگر در عمق مسائل برویم به زنبیل ها ازهریک میبراید، ضیاع وقت و قرطاسیه هم میگردد اما متناوبآ بهتروبااهمیت ترخواهد بود.
   3= ریاست دفتر شما رئیس چاپلوس عبدالرحیم از بدخشان است که با پای شما پا مینهد وبدون موعد به رتب جنرالی رسید. معاون ریاست دفتر شما نجیب الله امان بچه خاله شما بسم الله خان، برادرقانونی صاحب که قرابت خویشی دیگرفامیلی نیزداریدواز وزارت د فاع که درانجامصدرخدمت شده نتوانست شما به او رتبه جنرالی دادید وهمیشه از ادرس شما دست به فساداداری زده وبدبختانه خودرا نماینده تاجک در وزارت داخله نیز به بیچاره ها معرفی داشته است .
   4_ شما با معینان خویش بمنظورتآمین فساداداری خصوصآ معین امنیتی خویش بستهای وظیفوی را تقسیم نموده ایدطوریکه:
   معین امنیتی خودرا ازلوگرمیتراشد رئسآ اکثرآ ازلوگر: رئیس سرحدی ، رئس تعلیم تربیه،رئیس ،رئیس مالی،رئیس دفترمعین اداری فاروق اهل تشیع لوگر درزمانیکه مدیرافسران بودبه نسبت اخذ رشوه وفساداداری بنابرفشاروعدم اجرای کاریکنفرافسربادنده دست داشته اش به کله اش زدوفارئق زخمی شد، افسران ریاست پیژندوهمه آگاهی دارند ، معاون ریاست ع پیژنتون، معاون ریاست تشکیلات، قماندانان امنیه ولایاتیکه از لوگراند: عبدالله ق ا ننگرهار ، ازلغمان عبدالرحمن، از بلخ حساس،ازهرات سیدغفار اهل تشیع لوگر که در اجرای اعمال فساداداری خیلی زیرک ، ماهر و کارکشته وگفته خودش شوق
   معینیت امنیتی رانیزاگراین دیگ واین کاسه باشددرسردارد.همچنان درولسوالیها، بعضی حوزات امنیتی مشت نمونه خروار .
   درحوزات امنیتی اکثرآبچه جوانها ی بی تجربه و مربوط به اقارب دوستان آنها ومربوط به سمت آنهابحیث آمرین حوزات.
 • کرزی صاحب اگر این شخص کثیف را به این پست مهم معرفی کردی به واقعت که خائین هستی و بسیار به مردم مظلوم این سرزمین ظلم میکنی او ناجوان از خدا بترس

 • دقیقا این ادم خاین است قرار اطلاعات رسانه ایی شورش که چندی قبل در غزنی وقندهارصورت گرفت نیز کار این دزد اسدالله خالد بوده به کرزی نشان داد اگر ایشان را منحیث ریس امنیت معرفی نکند مردم شورش می کند به بهانه که مردم درضد طالبان شورش کرده دروغ است تماما توطه این بی ناموس خالد است.

 • گو میخورید که در ارتباط به شخصیت های جهادی کشور حرف های پوچ میزنید

 • همراهی کرزی با قاچاقبران افغان و مافیای عبدالله عبدالله,مارشال فهيم ,احمدولی مسعود, احمد ضياء مسعود و فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود مانع از نبرد نیروهای امنیتی با قاچاقبران می شود!!!!!!!!!!!!(در مورد همکاری عبدالله عبدالله با فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود که در کابل با ايجاد کانال استخباراتی با سفارت سويدن مقيم کابل ويزه انکشور را توزيع ميکند و اين ويزه توسط احمدولی مسعود و احمد ضياء مسعود در بدل ۳۰۰۰۰ دالر امريکايی به فروش رسانيده ميشود وتا اکنون ۱۶۰ تن پاکستانی و ۵۵ تن ايرانی و ۷۸ تن افغان را به اروپا فرستاده اند که بيشتر انها تقاضای پناهندگی نموده است!!!!!!!!!!!!
  گفته ميشود که حبيب اصغری درراس اين شبکه بوده است. از قرار معلوم ، پس از آنکه از جانب فرشته تقاضا نامهً جهت تدوير " سيمينار" به اصغری ميرسيد ، جهت اشتراک اشتراک کنندگان " سيمنار" های موهومی ، وی مکاتيبی را ازدفتر مارشال فهيم ، شورای وزيران ووزارت امورخارجه برای اخد ويزه عنوانی سفارت هاصادرميکرد و برای هر نفريکه پول می پرداخت ويزه می خواست. ازين افراد بين 20000 تا 30000 دالر گرفته ميشد ، بعدا اين اشخاص قانونی به اروپا سفر ميکردند ، يک روز فرشته برای شان محفلی برپا ميکرد و سپس هر کدام را در کشور های مختلف بشمول سويدن جهت پناهندگی می فرستاد. اينکه آنها موفق به دريافت پناهندگی ميشدند ويا ميشوند ، مربوط فرشته نبوده ونيست. صرف رسانيدن آنها کافی بود.
  از قرار معلوم اصغری برطرف گردیده و ازکرسی معاون اداره امور پایين افتاده است ولی کسی نمی داند که ممکن هم اکنون ويا چند روز بعد دوباره به پابايستد. وی در اين مسايل چنان آبديده شده است که جوره ندراد. پيرامون کارنامه های درخشان زندگی ننگين وی بعدا معلومات مفصل ارائه خواهد شد.!!!!!!!!
  يک خبر جالب ديگر اينکه زنیکه بنام شريفه حضرتی در سیویدن زندگی میکند نيز چند ماه قبل درميدان هوايی دوبی هنگام انتقال سنگ و دالر قاچاقی دستگيرشد و مدت سه ماه دردوبی زندانی بود. وکیل وی بعدازبدست آوردن ضمانت مالی اورا موقتا از بند رها کرد ولی اکنون ميگويند که محکمه حکم بازداشت مجدد خانم را صادر نموده است!!!!!!!!!!!
  خانم فرشته در ایام نوجوانی در زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق به شوروی فرستاده شد. درآنزمان محصلین افغانی در شوروی سابق قاچاق دستمال زری وگل سیب ،پتلون کوبای ،کلاه روسی ، چاینک نکلی ، الماس روسی ، دالر وربل می کردند لذا قاچاقبری این خانم هم تازگی ندارد. کسی که یک پنی را دزدید صد دالر را هم دزدی می کنند. ترک عادت موجب مرض است، مشت نمونه خروار،این یک واقعیت است نه خصومت ونه افشا گری . آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود ،قاچاق آدم کار تازه این افراد نیست. در سويدن نيز "تارنما " ساخته است و " نهاد ...." را تاسيس نموده است. به همين علت و از برکت اين پيشه های جديد است که وی اکنون در داخل و خارج کشور " جايداد" های خوبی خريداری کرده است!!!!!!!!!!
  در زمانيکه احمدولی مسئول سفارت افغانستان در لندن بود ، به هزاران هزار دالر از درک فروش پاسپورت ، اعطای ويزه و تصديق هويت مهاجرين بدست آورد. تعدادی زيادی پاکستانی را در بدل پول هويت افغانی داد. گفته ميشود ، پولي را که ازين مدرک بدست آورد با "لطيف دزد" در هسپانيا يک هوتل خريده است( لطيف دزد پسر مامای شريفه جان است که در زمان مسعود معاون لوژيستيک وزارت دفاع بود . مسعود وی را جهت خريداری سامان آلات به دوبی فرستاد . وی با پول ها از دوبی فرار کرد و به هالند پناهنده شد و اکنون با احمدولی هوتلی را در هسپانيآ خريداری کرده است .) !!!!!!!!!!!!!!!
  در مورد قاچاق احمدضيا ، ويکی ليکس ( از قاچاق 52 مليون دالر ، سنگ های قيمتی و داشتن خانه های مليون دالری در دوبی ) بحد کافی افشاگری کرده است که ضرورت به تشريح دوباره نيست!!!!!!!!!!!!!!
  در جويی که آب رفته است بازهم آب می رود!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • توپولوف 154 ***** آریانا که سران طالبان و ای ایس ای رااز کابل به مزار آورده بود به غنیمت جنرال ملک در آید. و گریختگی های آریانا یکباردیگر جان تازه یافتند و در صدد احیای شرکت آریانا در مزار افتادند اما جنرال ملک بدلایل نامعلوم این طیاره رااز مزارشریف به ایران منتقل کرد تادریکی از فرودگاه های ایران پارک و نگهداری گردد.
  پس از شکست جنرال ملک متاسفانه این طیاره به وسیله افراد معلوم الحال در کمین نشسته هدف قرار میگیرد و اینگونه بفروش میرسد:
  بسمه تعالی
  تهران: 13/10/79
  شماره: (79/1)
  قرار داد خرید هواپیمای توپولوف 154 ام
  این قرار داد بین شرکت هواپیمائی کاسپین از ایران به مدیریت عامل آقای محمودرجبیان که خریدار نامیده میشود از یکطرف و دولت اسلامی افغانستان به نمایندگی مهندس عبدالرحیم سیدجان سرقونسل د-ا-ا در مشهد که منبعد فروشنده نامیده میشود با شرایط و مشخصات ذیل منعقد میگردد:
  1- موضوع قرارداد *****
  1-1: فروش یک فروند هواپیمای توپولوف154 ام به شماره ای سریال کارخانه85748و ثبت هواپیمائی کشوری ایرانEP_QOGکه در این قرار داد هواپیما نامیده میشود.
  قیمت قرارداد و نحوه پرداخت:
  1-2-: بنابر اعلام کارشناسان ذی ربط و بررسی و توافق طرفین هواپیمای اورهال شده فوق برابر به(3/303/500)سه میلیون و سیصد هزارو پنجصد دالر اعلام گردید.
  2-2: از مبلغ تعین شده فوق مبلغ 726000$ (هفت صدو بیست و شش هزار دالر) جهت باز سازی اولیه هواپیما در اوکراین باتوافق مقامات معرفی شده از طرف د-ا- ا به نمایندگی
  آقای شاجهان توسط شرکت هواپیمائی کاسپین هزینه و پرداخت شده است.
  2-3: همچنین مبلغ2172500$(دو میلیون و صد و هفتاد دوهزار دالر) در ماه مارچ 2007 از بابت اورهال کامل هواپیما در کشور روسیه (کارخانه فرنوکوا-400) و با حضور
  نماینده دولت اسلامی افغانستان آقای روکی نعیمی توسط شرکت هواپیمائی کاسپین هزینه و پرداخت شده است.
  2-4: با توجه به هزینه های فوق جمعآ به مبلغ 2898500&(دو میلیون هشتصد ونود و هشت دالر) مورد تائید مقامات د-ا-ا- قرار گرفته و مبلغ باقیمانده 450000&(چهارصدو پنجاه هزار دالر) را به نماینده د-ا-ا- مهندس عبدالرحیم سید جان سرقونسل این دولت در مشهد پرداخت میگردد.
  تعهدات فروشنده ******
  با امضای این قرارداد د-ا-ا به نمایندگی آقای عبدالرحیم سیدجان سرقونسل خود در مشهد کلیه حقوق هواپیمای مذکور را به شرکت هوا پیمائی کاسپین واگذار نموده وبه هر دلیل منبعد هیچکس نمیتواند ادعایی نسبت به هواپیما داشته باشد و هرگونه پاسخ گوئی درآینده درمورد هواپیما به عهده د-ا-ا میباشد.(آمضای محمود رجبیان بحیث خریدار و انجنیر رحیم بحیث فروشنده)1
  اگر به متن قرارداد دقت صورت گیرد متوجه میشوید که باچه مهارتی مافیاکارش را انجام میدهد. درحالیکه مالک طیاره افغانستان است و طیاره هم پارک میباشد و هیچگونه استفاده ای از آنصورت نمیگیرد شرکت کاسپین (دایه بهتر از مادر ) ازجیب خود آنرا به مبلغ دومیلیون و ششصدهزار دالر دوبار در حضور نمایندگان د-ا-ا ترمیم میکند.چرا؟وجالبتر از همه اینکه سند ومدرک این ترمیم را هم باید مطابق بند اخیر قرارداد انجنیر رحیم جوابگوباشد نه کاسپین چون چنین ترمیم اصلا خارج از عقل است و امکان ندارد بلکه این پول حق مافیا است.*******
  ****بالفرض اگر از طیاره برای شرکت کاسپین استفاده صورت میگرفت و طیاره پارک نبود, مگر افغانستان ملانصرالدین است که پول ترمیم اساسی را خود به عهده گیرد.******
  بدین ترتیب هواپیمای نه میلیون دالری ملت فقیر افغانستان توسط کپتان صاحب روکی و انجنیر صاحب شاهجهان با همدستی محمود رجبیان سه میلیون دالر قیمت گذاری میشود وهرکدام با گرفتن سهم بزرگ خویش بدون دادن هیچ گونه سند و مدرکی اولی به کانادا دومی به هالند پناهنده میشوند والله و بلا را میگذارند با گردن انجنیر رحیم بدبخت که یک طیاره جت را به چهار لک دالر فروخته(بخشیده) و پولش را هم نه در حساب سفارت بلکه در حساب شخصی خویش (630343) بانک ملی مشهد واریز نموده است.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*******
  از مطالعه این یک نمونه از قرارداد فروش که در دسترس ماقرارگرفته است مغلوم میگردد که چگونه بندناف مافیا آریانا آگاهانه و زیرکانه به مادر(دولتمردان بی تجربه) بسته است.و اگر احیانآفردا بازخواستگری پیدا شود هیچگاه دنبال این نوزادان خونخوار را نمیگیرد,زیرا این نوزاد ظاهرآ دوران بلوغ و رشد را تجربه نکرده و مستحق مجازات نیست بلکه این مادراست که باید مجازات شود. در حالیکه حقیقت عکس آن است.حالا از هیاهوی که درمورد اختلاس محراب الدین مستان در صفحات انترنت مطالعه نمودم بعید میدانم که محراب الدین جرآت چنین معامله را داشته باشد, مگر اینکه مادر کدام نوزاد خون آشام دیگری شده باشد !!!!!!!!!!!!!!!!
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • پرویز "بهمن"""""!!!!!!!!
  جلترا نگ بازی نه کنید !!!!!!!*****
  به به به به به ! در عجب فکر و خیال هستین ؟!!!!
  اگر زن پرویز "بهمن" شب همرای شان همبستر نشدن، گناه از اوغان های سلیمان کوهی و طالب نکتایی پوش هاست****
  اكتبر 19:00, بوسيله‌ى فرشید (((اگر"قهرمان مُولی" مسعود جنایتکار و قاتل و وحشی باشد، عبدالعلی مزاری هزار بار بیشتر از او وحشی، بربر، جانی، قاتل و کثیف است. مزاری یکی از بربرهای وحشی قرن بیست و یک بود که در کابل میخ بر سر کوبیدن ، رقص مرده، و بریدن سینه های زنان را اختارع کرد. مزاری یک جانی بی فرهنگ بود. مزاری آدم بی عقل نیز بود که چگونه توسط طالبان پس از تخقیر و توهین زیاد کشته شد. اول در چهرا آسیاب بر سر شانه های سوار شدند. از ریشش گرفتند و در داخل طیاره بدهنش یک طالب هلمندی شاشید و بعد دست ها و پاهایش را شکستند و آنگاه کشتنش. سپس قبرش را طالبان شکافتند بدخل قبرش گو کردند و منفجر کردند )))*************
  بی غیرت و بی ناموس تاجیک خر****
  اكتبر 19:00, بوسيله‌ى فرشید *************
  جالب است این همه اطلاعات و تصاویر خصوصی از گردهم آیی اوغان های سلیمان کوهی(به گفته فاشیست های فارسی پرست) را پرویز بهمن چگونه بدست می آورد؟ شاید کدام بوی فیریند کندهاری داشته باشد! و یا نکند زن پرویز بهمن در برمنگهام مشغول کار خیر با کرد و سیاه پوست است و بهمن مانند سگ ولگرد در سویدن چکر میزند؟*****
  جالب است این مفعولک چند مدت پیش زیر پیام های احمقانه خودش مینویشت، بهمن از شهر برمنگهام! حالا میگوید در شهر مالمو زندگی میکند! براستی که انسان مفعول هیچ آبرو و حثیت ندارد و دروغ گفتن نزد این انسان پست و رذیل مثل آب خوردن است. جالبتر اینکه حتی صاحب این تارنما را این پنچرمین شورای نصواری این بار احمق خطاب کرده است*****
  اكتبر 19:44, بوسيله‌ى پرویز "بهمن"
  دوستان گرامی به معذرت چند نکات ذیل برایتان تقدیم میدارم*************
  اول اینکه عین مطلب را دیروز نوشته بودم کدام لوده احمقاز سایت کابل پرس? حذف کرده اینک دوباره می نویسم .
  من اهل پنجشیرم در شهر مالمو سویدن با فامیل ام مدت چندین سال زندگی میکنم خاطرات بد زمان کودکی ام مرا وادار میسازد که درمقابل فاشست های اوغان کلمات دشنام اور ودور از چوکات انسانیت بنویسم این دشنام زدن زمانی غلیظ میشود خصوصأ زمانیکه بنده احساس نارحتی درین سن و سال کند درحقیقت انقدر پست هم نیستم که یک هموطن عزیزم رابا دشنام های مکررم سرزنش کنم مگر افسوس چه کنم ..مفعول...کوشش کنید که مرا درک کنید********
  سلام به دوستا ن عزیز****************
  از اشخاصی مانند پرویز بهمن , فرشید، زرنگار ، نوين ,عظيم, بابک, نادر و....................... شما نباید گله کنید؛ زیرا اینها درهمان ایام کود کی کارشان خراب شده است. اگر خراب نمی بود دشنام نمیدادند. یک شخصی که خودش بزبان خودش درکابل پرس اعتراف کرده باشد.*****
  ((( پرویز بهمن: من اگر مورد تجاوز جنسی قرار هم گرفته باشم ازگفتن واظهار نمودن آن باکی نخواهم داشت زیرا من درآنصورت خدا نخواسته قربانی بوده ام )))**********
  اگر چی با مریضانی مانند خودت جروبحث کار بیهوده است، و قناعت دادن بشما ناممکن است. چون مرغ شما یک لنگ دارد. وبی خلطه فیر کردن عادت به مرگ شما *******
  الان همه ميفهمند که گاو سياه است و شير سفيد *****
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

 • شکر الله خر زی سک زی شتر زی کوچی زی وطن فروش زی........!!!
  همه مي فهمند که گاو سياه است و شير سفيد ...............!!!
  چوچه ها آی اس آی طالبان , پاکستانيها و امریکا یها را بالای زنهای خود اوردید و مرده گاوی می کنید............!!!!
  بیش از 40 کشته و 50 زخمی؛ عکس هایی از جنایت پشتون های بی ننگ طالب در میمنه مثل توبی غیرت و بی ناموس شکر الله خر زی.................!!!

 • از اشخاصی مانند پرویز بهمن , فرشید، زرنگار ، نوين وعظيم بابک نادر, تاجيك شما نباید گله کنید؛ چون مرغ این اشخاص یک لنگ دارد ( ( قهرمان مُولی " مسعود جنایتکار ")) , وبی خلطه فیر کردن عادت به مرگ شما است.......**********

 • اين قسم كه شما گويد فقط هزاره ها خوب هستند و ديگران بد چرا از جنايات محقق پليد و خليلی مزدور ايران چيزی نميگوييد

 • بس است اينقد ر در بين ملت مسلمان افغانستان تفرقه اندازی نکنيد شرم است

 • شکر الله خر زی سک زی شتر زی کوچی زی وطن فروش زی!
  پدر لعنت طالب خائین , مرغ شدی یا مواش شدی تو دستپرورده ای اس ای گم شدی!!!
  قصاب، قصابي میکند، خر زی سک زی شتر زی مرده گاوی میکند!!!

 • بسیار بد است که در باره شخصیت های خود که ماره از چنگ دشمنان نجات میته حرف های منفی بزنی
  درد شما بسیار است به خاطریکه بسیار در افغانستان خیانت کردی و از طرف ریس صاحب حامد کرزی افتخار افغانستان از
  قدرت برکنار شدی و در حال جاضر یک جبهی ادم کشی رابنام جبه ملی (جبه سه نفری که ترکیب از سه خاین کشوراست )
  زنده باد مردم جنگ دیده افغانستان مرگ به جنگ سالاران

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس