صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش همراه عکس های بیشتری از تظاهرات مردم دایکندی/ آيا مردم برای حقوقشان (…)

گزارش همراه عکس های بیشتری از تظاهرات مردم دایکندی/ آيا مردم برای حقوقشان سلاح بدست بگيرند؟

ولايت دايکندی يکی از محروم ترين ولايات افغانستان می باشد که قربانی تعصب و تبعيض دولتمردان افغانستان قرار گرفته است. علی رغم همه ی اين ها دايکندی يکی از آرام ترين ولايات افغانستان است، تنها شهردار زن در افغانستان در دايکندی ست، علی رغم عدم امکانات دانش آموزان اين ولايت امسال در آزمون ورودی دانشگاه های افغانستان پس از دانش آموزان ولايت باميان در رديف دوم قرار گرفتند، مواد مخدر کشت نمی کنند، با طالبان و گروه های تروريستی همکاری ندارند و يکی از بهترين بادام های دنيا مانند بادام کاغذی را توليد می کنند./ شهردار پيشين ولايت دايکندی هارون آرش نيز پس از اختلاس در واگذاری حدود يک هزار قطعه زمين در شهر جديد نيلی متواری شد و حکومت افغانستان باز هم صدای مردم را نشنید و ترجيح داد مردم همچنان قربانی باشند.
سه شنبه 28 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: امروز برای چندمين روز پياپی مردم دايکندی دست به راهپيمایی و تظاهرات گسترده زدند و خواستار برکناری والی فاسد اين ولايت، محاکمه ی قاضی فاسد اين ولايت شیرزاد در خود دايکندی و آزادی زندانيانی شدند که مردم را در جريان تجاوز جنسی شیرزاد و رشوه ستانی وی قرار دادند.

صدها تن از باشندگان ولايت دايکندی، زن، مرد، پير و جوان، مقابل دفتر نمايندگی يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر تجمع کرده و درخواست ها خود را برای چندمين بار مطرح کردند.

نماينده ی تظاهرات کنندگان ضمن برشمردن درخواست های مردم، والی اين ولايت ارزگانی را متهم به ايجاد تفرقه ميان مردم و ناديده گرفتن و توهين به فرهنگ مردم و عدم احترام به حقوق آنان کرد.

فاضلی امام جمعه شهر نيلی نيز که به نمایندگی از متعرضین سخن میگفت هیئت دولت را که به خاطر بررسی قضیه به دايکندی به اين ولايت آمده بود به طرفداری از قاضی فاسد شیرزاد متهم کرده و گفت که ا هیئت دولت قول داده بود که بی طرفانه ماجرا را قضاوت می کند و مردم را در جريان قرار می دهد اما نه تنها وعده هایشان کذب و دروغ برآمد بلکه شنیده شد که فرمان صادر کردند که ما میرویم و زندانی ها را شما تا وسوالی شهرستان بیاورید و هرآنچه که والی گفته است قبول کرده و دایکندی را ترک کردند.

خانم میچیکو مسئول بخش سیاسی دفتر ولایتی یوناما در دایکندی به تظاهر کنندگان گفت: ما صدای شما را شنیدیم موارد نگران کننده و نکاتی را که ذکر کردید طبق وظیفه خویش عمل نموده آنرا به دفتر مرکزی یوناما در کابل انتقال خواهیم داد.

همچنان فیضی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی با ابراز خرسندی از تظاهرات مسالمت آمیز مردم و اینکه تظاهرات مسالمت آمیز را حق مسلم و قانونی مردم خواند گفت : من شما را درک میکنم و از حرکت مردم در مورد قضایا و یا کاری که در 15 حمل صورت گرفت در مقابل فساد بود. آقای فيضی به لت و کوب قاضی فاسد شیرزاد توسط مردم اشاره داشت.

وی همچنان گفت اگر قاضی مشکل نداشت چرا تظاهرات که در آن بیش از یک هزار نفر شرکت کرده اند راه اندازی می شد . اگر قاضی گناه نداشت چرا فرار کرد. ما می دانیم که دایکندی میزان به چه اندازه است . فیضی اضافه نمود وضعیت پیش آمده باید قانوناً حل و فصل گردد – دفتر ولایتی حقوق بشر دایکندی از مجرای قانون حرکت می کند حق اش این بود که هیئت دولت بیشتر وقت مصرف می کرد و تحقیق همه جانبه و بی طرفانه می نمود نه اینکه فقط حرف های والی را شنیده و قناعت کنند و فیصه خود را صادر نمایند. وی همچنان گفت ما از تحصن خواهران که در پیش روی محبس ولایت کرده اند حمایت میکنیم زیرا ما شاهدیم که تظاهرات بر علیه قاضی شیرزاد بر علیه فساد بود و نه چیز دیگر هر چند که بر آن رنگ دیگری داده شده است .

گفتنی است که یکی از خواسته های تظاهر کننده گان این بود که اگر محاکمه صورت میگیرد باید قاضی شیرزاد برگردانده و محاکمه در خود دایکندی صورت گیرد .

شهردار پيشين ولايت دايکندی هارون آرش نيز پس از اختلاس در واگذاری حدود يک هزار قطعه زمين در شهر جديد نيلی متواری شد و حکومت افغانستان باز هم صدای مردم را نشنید و ترجيح داد مردم همچنان قربانی باشند.

امروز مردم دایکندی در حالی راهپیمایی زدند که تحصن زنان در پیش روی زندان چهارمین روزش را سپری مینمود.

ولايت دايکندی يکی از محروم ترين ولايات افغانستان می باشد که قربانی تعصب و تبعيض دولتمردان افغانستان قرار گرفته است. طبق خبر آکسفام در سال 2007 تنها دو هزار و چهارصد (2400) دالر آمريکایی بودجه ی بخش کشاورزی اين ولايت بوده است. طبق منابع موثق کابل پرس?، بودجه ی بخش کشاورزی اين ولايت در سال گذشته تنها حدود سه هزار دالر آمريکایی بوده است که اين مبلغ يعنی بخش اندکی از معاش ماهانه ی يک مقام بلندپایه ی افغانستان. از سویی ديگر مردم دايکندی و بويژه دانش آموزان بارها دست به راهپيمایی زده و خواستار ساخت مکتب در اين ولايت شده بودند که صدای آنان را مانند هميشه حکومت مرکزی نشنيد و تبعيض همچنان ادامه دارد. موضوع راه ها نيز موضوع جدی است که متاسفانه دايکندی از داشتن راه بی بهره است. عکس های زير به خوبی وضعيت دايکندی را نشان می دهد. از سوی ديگر دولت افغانستان می خواهد حدود هشتصد هزار دالر آمريکایی را برای ساختن زندان جديد در اين ولايت هزينه کند. تنها مقایسه ی بودجه ی بخش کشاورزی و بودجه برای ساخت زندان کافی ست که به ظلم و ستم دستگاه حاکم پی برد.

علی رغم همه ی اين ها دايکندی يکی از آرام ترين ولايات افغانستان است، تنها شهردار زن در افغانستان در دايکندی ست، علی رغم عدم امکانات دانش آموزان اين ولايت امسال در آزمون ورودی دانشگاه های افغانستان پس از دانش آموزان ولايت باميان در رديف دوم قرار گرفتند، مواد مخدر کشت نمی کنند، با طالبان و گروه های تروريستی همکاری ندارند و يکی از بهترين بادام های دنيا مانند بادام کاغذی را توليد می کنند.

مردم دايکندی برای اعتراض متمدنانه ترين راه ممکن را انتخاب کرده اند. آيا مردم دايکندی برای بدست آوردن حقوق شان بايد دست به اسلحه ببرند؟

تظاهرات گسترده ی مردم دایکندی برای برکناری مقامات فاسد ادامه دارد

مردم به تظاهرات گسترده ی خود تا برکناری والی و سایر مقامات فاسد اين ولايت ادامه می دهند. آن ها می گويند ما به مدنی ترين شکل ممکن اعتراض خود را نشان می دهيم. مردم می پرسند آيا لازم است برای بدست آوردن حقوق خود سلاح به دست بگيريم.

سه شنبه 28 آوريل 2009


مردم دايکندی خواستار برکناری والی و سایر مقامات فاسد اين ولايت هستند!

صدها تن از باشندگان ولایت دايکندی با برپایی يک تظاهرات گسترده، خواستار برکناری مقامات فاسد اين ولايت از جمله ارزگانی والی و شیرزاد قاضی شدند. آن ها همچنين آزادی کسانی را خواستار شدند که در آگاهی مردم نسبت به فساد و رشوه ستانی مقامات و از جمله قاضی شیرزاد نقش داشتند و اکنون در بازداشت بسر می برند

دو شنبه 27 آوريل 2009


عجب دولت دزد و ظالمی!

در دايکندی برای ما سالانه دو هزار و چهارصد دالر بودجه ی کشاورزی می دهند، کودکان ما تظاهرات می کنند که مکتب می خواهيم، در عوض می خواهند زندانی با استاندارهای بين المللی و به مصرف حدود يک ميليون دالر آمريکایی برای ما بسازند که احتمالا فرار نکنيم.

يكشنبه 26 آوريل 2009, نويسنده: کامران میرهزار


تحصن مقابل زندان نیلی

مردم خواهان آزادی افرادی هستند که متهم به لت و کوب شیرزاد قاضی شهر نیلی می باشند. شیرزاد متهم به تجاوز جنسی و رشوه ستانی ست.

يكشنبه 26 آوريل 2009

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دفتری ( باناما ) در کابل - یعنی چه ؟ ایا کسی از پاناما مکسیکو دفتر به کابل واز کرده , یا خارجی ها چه ربطی به دایکندی دارند .

  • نه برادرم هدف ایشان از آن (یوناما) است

  • khoda ra ham konad ajab geraftari shode in mar dom yak ranj az tarafi khainin yak ranji de ge ham in rah pimai to in aftabi sozan barai kha noma ham sakhte to in rah pai mai shir kat kardan afarin afarin ki khanoma ham dar sah ne hazer shode bazam afarin ki az rahi ghanon dare pish mi re na ba zor na ba to fank hamon rah pai mai kar dan ash gh ra mi gam

  • آیا آنجا کسی نبود که میگفت این عکس کرزی کثیف را بلند نکنید که کل عظمت یکچنین اعتراضات مردمی را زیر سوال خواهد برد؟

 • خدمت همه خوانندگان محترم سلام تقدیم است ! سپا س فراوان ازمردم دایکند ی که میخواهد مشکیل خودراخود حل وفصل کند ودرخواست بنده این است که دگر فریب همچون خون خواران ر ا نخورد ه ونگذارید که هیچ کسی حق این ملت مظلوم را زیر پا کند. همچنا ن که درمطلب فوق ذکر شده بود که قا ضی شیرزاد فرار کرده است پس چرا قوماندان امنیه که زما نت کرده بود وآن مجریم رااز چنگا ل مردم نجا ت داده بود جواب نمیدهد. من فکر میکنم که همه این ها شریک جرم است واین خیا نت کاریکی یا دوتا نیست بلکه همه کارمندان بلند پایه دولت سهم والای به این دسیسه ودسیسه با زی دارد مثلیکه یکی شا ن دزدی میکند ودگری دهن کیسه را می گیرد. درانتها دعای من این است ( خداوند متعال به حال این ملت درددیده افغانستا ن رحم کرده وازشراین جنایت کاران ودزدان که درچوکی دولت نشسته وحق ملت را دزدی وچپاول میکند نجا ت دهد).

 • The Hazaras are so peaceful and sivilized people,such demonstration is a clear indication. It is amazing to see that in this part of Afghanistan people use non-voilence means to raise their voces, but in other places people choose sucide, weapon etc. But for how long should the hazaras continue like this, is it not time for some seriouse action? An action that Karzai and other like him can hear? My message to Karzai is: do NOT force people to hate you, try do something that people will love you for that.
  If you want them to love you, then: - build road, school, water chanel, do not send administrators who supress local people, prevent Kuchis from Hazarajat instead of signing " Talibani/Mohseni Law

 • hi for everyone! sometimes it is dificult to tolaret this policy and the people are saposed to show their action.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس