صفحه نخست > دیدگاه > زانو بندتان را محکم تر ببندید

زانو بندتان را محکم تر ببندید

مطمین باشید که چه گوارا شما را هیچگاه به شورش دعوت نه کرده است، بخاطری که آن بزرگمرد تاریخ میدانست که شما و امثال شما به پایان تاریخ رسیده اید !! و سیستمی را به ارمغان آورده ایدکه از برکت آن اضافه از هشتاد در صد مردم زیر خط فقر رفته اند
شهرام محمدی
پنج شنبه 15 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در شماره صدو شصت و سوم روزنامه وزین 8 صبح به امضای آقای خالد خسرو، نبشته ی زیر عنوان ((علیه چه شورش کنیم ))به دست نشر سپرده شده بود که شاید با استفاده ازین نام ، یک مردک لمیده در کرسی وزارت دولت مفسد کرزی ، بخاطر شنیدن" چه گوارا " به لرزه افتاده سراسیمه شده باشد و با ترس از دست دادن مقام و منصب خود ، قلم و کاغذ بر داشته با عجله از ارنستو چه گوارا پرسیده باشد که :"علیه چه شورش کنیم!؟"

چه گوارا که بدون شک به الگوی مبارزین راه آزادی و برابری انسانها در کره خاکی ما تبدیل گردیده است و بزرگداشت از او در شهر کابل که امروز در زیر چکمه های نظامیان کشور های سود سرمایه به تنگی نفس میکشد، باید خاطر افراد زر خرید امپریا لیست ها را آشفته سازد .

من خاموشانه عبور کردن ازکنار این پرسش را گناه دانستم ، بدین لحاظ احترامانه خدمت آقای خسرو و اگر جدی بگیریم خدمت جناب وزیر صاحب "دانشمند" نکاتی را به عرض می رسانم:

آقای محترم ! ارنستو چه گوارا و پیرون امروزی او، شما آقایان و خانم های را که در ناز و نعمت زنده گی دارید به کدام شورشی دعوت نکرده است؛ شما حالا با آرامش خاطر به زور دها هزار عسکر تا دندان مسلح کشورهای خارجی هر چه میخواهید دزدی کنید؛چور و چپاول کنید ؛ دهکده ها را آتش بزنید؛ انسان کشی کنید وقصر های مجلل برای خود بسازید که گوارا باد تان اینهمه سکه های زر! و همچنان باداران تانرا هرچه بیشتر تشویق نماید تا عساکر بیشتر بیاورند،با چرخبال های شان هراس افگنانان را در هر گوشه و بیشه وطن ما پراگنده نموده ماموریت دهند تا قتل و کشتار کنند و از زمین و فضا مردم بیچاره و بی دفاع کشور ما را به خاک و خون بکشانند و منابع زیر زمینی کشور های مستعمره را غارت کنند و طرحی برای بدست گرفتن منابع نفتی آسیای میانه را روی دست گیرند و شما در پیشاپیش قشون اشغالگران رقص کنان شادی کنید و پس مانده جام پیروزی شانرا سر کشید!

مطمین باشید که چه گوارا شما را هیچگاه به شورش دعوت نه کرده است، بخاطری که آن بزرگمرد تاریخ میدانست که شما و امثال شما به پایان تاریخ رسیده اید !! و سیستمی را به ارمغان آورده ایدکه از برکت آن اضافه از هشتاد در صد مردم زیر خط فقر رفته اند و یک لقمه نان خشک هم بخاطر ادامه حیات هر روز نمی توانند دریابند و فقط معدود افرادی چون شما صاحبان بانک های خصوصی شده اید ؛ قصر های مجلل بنا کرده اید؛ وحتی برای آوردن معشوقه ی برای پشک های تان هوا پیما های سریع و سیر را استخدام میکنید.

راستی به "واقعیت " برای شما و طبقه شما سیستم فعلی دنیای سرمایه داری، پایان تاریخ و اوج دموکراسی است که خوش بکام تان باد !

برای شما موجودات "برتر از دیگران" فرق نمی کند که سالانه ملیون ها انسان از گرسنه گی میمیرد و هزاران انسان در جنگ های فلسطین،افغانستان ، افریقاو امریکای لاتین نابود میشود. و چرا فرق کند ؟ شما خود آنرا براه می اندازید تا بهشتی که بروی زمین دارید در حفظ و امان برای فرزندان فرزندان تان پایدارو باقی باشد.

آری با تکیه به آنچه گفته آمدیم برای شما نوسینده مقاله ی "علیه چه شورش کنیم" حق میدهیم که نصایح پدرانه کنید و بنوسید که : ای برده گان خاک ، خاموش بنشینید و از غوغا بپرهیزید! نوسینده "محترم" شما که با درهم و برهم سازی مسایل کشور، نظریه پردازی نموده گاهی از تیوری عدم خشنونت سخن گفته اید و زمانی هم شخصیت های بزرگوار کشور ما چون محمودی و لهیب و سرور واصف را پیش کش نموده اید امروز که زور دارید حق دارید که با تعجب به ریش برگذارکننده گان محفل یاد بود از چه گوارا بخندید که ای بی خبران، این ولی نعمت ما است که پول دارد و اگر پول او نبود همه از گرسنه گی جان می باختید طوریکه با فخر فروشی ارباب منشانه نگاشته اید:"ازین رو برای من جالب است در حالی از یک کمونیست آرمان خواه ضد امریکایی (تکیه از شهرام)تجلیل میگردد،که شاهرگ اقتصاد و معیشت افغان ها مواد مخدر و کمک های ایالات متحده امریکا است."

تشکر آقای نوسینده که ما را متوجه نموده اید تا پاس باداران تانرا بدانیم و حد غلامی را در نظر داشته باشیم .

برای ما تعجب آور هم نیست چون هر عصر، شاه شجاع ها و وزیر اکبر خان ها ،ببرک کارمل ها ومجید ها ی خود را دارد وهر عصر کسانی را دارد که می خواهند نان کودک گرسنه ی را از دهانش بربایند و کسانی را دارد که میخواهند نان خود را با کودک گرسنه ی قسمت کنند تا این دوران که هنوز تاریخ واقعی انسانی آغاز نیافته است جبر زمان و تقدیر چنین است و می دانیم که در حافظه پهناور تاریخ دیر یا زود کارنامه ی همگان ثبت خواهد شد و نفرین یا تحسین تاریخ و آینده گان نثار فرد فرد ما خواهد گردید .

شما ای کسانی که امروز خود را پیروز میدانید و ازشنیدن نام ارنستو چه گوارا مو بر اندام تان می ایستد اگر می هراسید یا سراسیمه میشوید و یا شمشیر های تانرا بر میدارید ویا دار هایتان را می آرید ، ما پیروان ارنستو چه گوارا اگر مو های ما سیاه است یا سپید و اگر رنگهای ما سپید است یا سیاه با اشتیاق و صدای بلند می خوانیم :

یانکی ها اهل دول نیستند

زانو بند تانرا محکم تر ببندید

در بولیوی درخت ها ایستاده میمیرند

چه گوارا از شانه های امریکای لاتین پیروز مندانه به هوا پرتاب میشود

دوباره فرود می آید

دوباره به هوا پیروزمندانه پرتاب میشود

پریروز با اسپارتاکوس

دیروز با کاسترو

و امروز ...آه

لااقل امروز قهرمان را تنها نگذارید

بگذارید چه گوارا تفنگش را بردارد

با تلخندی که حتی مرگ را یارای ایستاده گی با او نیست

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شهرام عزیز سلام مرا پذیرا باشید .

  نوشته تان را خواندم و قبلا گزارشی از سایت بی بی سی در مورد تجلیل از چه گوارا را در انجمن قلم خوانده بودم. متاسفانه مسیر راه دور بود و نمی توانستم انجا باشم.

  ارزوی موفقیت برایت می کنم .

 • مردم که قاتل پدرانش ونیاکانش را شاه دوشمشیره علیه الرحمه خطاب نموده واورا سمبل افتخارات تاریخی خوددانسته وباسائیدن پیشانی بردرودیوار گورنحسش سعادت دارین میطلبندو..... تجلیل وگرامیداشت ازانسان مبارز وفداکاری چون چه گوارا واقعآ اندیشه وبینش دگرگونه ومتفاوت بازمانش را میخواهد. درعصرحاکمیت خون وخیانت ؛ اقتدار باروت وسرمایه - قانونمندشدن جهل وبربریت ؛ تجلیل ازچه گوارا لازمه اش هدفمندبودن است وداشتن شهامت! گرامی وجاویدان باد چه گوار !

  ( یاسمین - جاغوری )

  • سپاس از شهرام عزیز !- جای بسا خوشیست که خواهر عزیز مان یاسمین جان را در سنگر رهایی از جهالت وخرافات فرهنگ پوسیده عرب با خود داریم . چه گوارا ابر مرد زمانه ها و الگوی مقاومت و فداکاری بود . واما چیزی که مرا واقعا متحیر ساخت اوردن نام دزدی چون مجید اغای کلکانیدر مقام مقایسه با این ابر مرد زمانه هااست که صداقت نویسنده را به انچه مینویسد و باور دارد زیر سوال می برد . در فرهنگ عامیانه ما به تیپ هایی چون مجید اغا جوان - کاکه - و یا هم به غلط عیار میگویند. زیرا ایشان تا وقتی که زنده تشریف داشتند دست به دزدی و غارت مردم زدند که برای انقلابیون ننگ بزرگیست.این به ان میماند که اسم مسعود قهرمان را هم در پهلوی اسم چه گوارا اضافه کنیم.. و یا شاید هم نویسنده خواسته نقطه مقابل شخصیت او را هم ارایه دارد. به هر حال یاد چه گوارا را گرامی داشته و برای نویسنده موفقیت ارزو داریم.

  • To:Haqbeen.
   I have read your comment about Chigavara, and you have written about Hero Majeed , I am very interested if you can indicate any document about him that he is a iT. but what I found about you Chigavara sham on you ,and your puppet party. We knew where are you coming from. do not say some things what you do not know. respect the freedom fighter for the freedom. Afghan people and history will judge who is Hero and who is T.

 • منحیث مثال من زردشت گرامی را مثل می دهیم که در شرایط خاصی ظهور کردو هیچگاه نگفت که من پیغمبر هستم ودر گاتاهایش که 90% آن توسط تازیان سوزانده شد و ازبین رفته و همین 10% آن مجمعوعة از رهنمود های زردشت برای ماهاست برای سعادت برای درک معنی زندگی و آن چیزی را که یک انسان کامل برای بدست آوردن آن مبارزه می کنیم مانند ارنستو چگوارا. د رزمان نو

  http://www.youtube.com/watch?v=eawW...

  سه واژه اندیشه نیک ،گفتار نیک و رفتار نیک بالا ترین اندیشة یک انسان فرهیخته است که امروز هر کتابی و هر نوشته و هر فرهنگی که در جهان وجوددارد نمیتواند ازین خمیرمایه بهره نگرفته باشد .

  اضمحلال فرهنگی بار ها و بار ها بر سرزمین ما وارد شده است و نتیجه آن است که بعد 40 سال گدایی هنوز روشنفران ما شب جمعه را پیدا نکرده اند. و اجنبیان دین تازی آنقدر مشکل بر مشکل افزوده اند که تمام ساحات زندگی ما را پوشانیده و روشنفکر امروز ما روشنفکر کتابی است آنچه را در کتاب میخواند فکر می کند که برای افغانستان درست است . من نظر به تجارب مبارزاتی که دارم به این نتیجه رسیدم که هر چاه باید از خود آب داشته باشد

  • بادرود به افغانان فرهیخته که میخواهند خودشان باشند و بادرود به شهرام محمدی که این عنوان زانو بند هایتان را محکم ببندید ؟ البته زمان و مکان همیشه در راة تغیر است . البته زمانی که چگوارا با 8 نفر دیگر که یکی آن فیدل کاسترو که سالها رهبری کوبا را بدست داشت در یک مقطع زمانی خاصی به وجود آمد و درآن وقتی که رژیم دست نشانده باتیستا که نوکر دست نشاند آمریکا بود چگوارای آرژانتینی تصمیم گرفت تا به جنبش رهایی بخشی مردم کوبا به کوبابرود و مبارزة را که با 9 نفر شروع شد در کوه های پینو دل آگاه به پیروزی برساند و چیز مهم در خاطرات چگوارا از مبارزه اش همانا خرد گرایی است نه جهاد در راه تازی و شرایط خاص هر زمان انسانهای خاصی را به وجود می آورد.

   http://www.youtube.com/watch?v=b31d...

  • دوست عزیز اقای یمدری سلام

   نظرات تان را خواندم. بلخ و بامیان تاریخ و افسانه دوری دارد.
   مدت هاست که وقتی بحث در مورد تاریخ گذشته این کشور است ، تعداد زیادی از فرهنگیان کشور ما به جای زرتشت واژه زردشت را می نویسند و به همان قسم تلفظ می کنند . من مطمن استم که منظور شما همان زرتشت است و این فقط یک اشتباه تایپی بوده و منظورم از نوشتن این پیام برای ان عده است که این اسم را درست نمی نویسند. دلایل ان هم معلوم دار است و خود شما بهترمی دانید.

  • کاوه گرامی درود بر شما
   امیدارم که خوب باشید با سپاس از توجه شما گرامی من قسمتی از ویکی پیدیا را درینجا کاپی می کنم. امیدارم بیشر موضوع را واضع سازد . سپاس

   زرتشت
   از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد
   پرش به: ناوبری, جستجو

   زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت (۶ فروردین ۱۷۶۸ ق.م.[۱] - ۵ دی ۱۶۹۱ ق.م.[۲] در بلخ) نام پیامبر ایرانی بنیادگذار دین زرتشتی یا مَزدَیَسنا; و سراینده گاثاها کهن‌ترین بخش اوستا است.

   زرتشت توجه مورخین معاصر را حداقل به دو دلیل جلب کرده ‌است: یکی مبدل شدن زرتشت به شخصیت ای افسانه‌ای است چنانچه در طی سال‌های ۳۰۰ قبل از میلاد تا ۳۰۰ بعد از میلاد اعتقادات مبنی بر اینکه او از علوم غیبیه مطلع بوده و از رسوم جادوگری آگاه، رایج شده بود. دیگر برداشت یکتاپرستانه او از خدا بوده که باعث گمانه زنی‌های مورخین معاصر در مورد تأثیرپذیری مسیحیت و یهودیت از تعلیمات زرتشت شده ‌است.[۳]

   بررسی زندگی زرتشت با دشواریهایی روبرو است که باعث شده مورخین در بهترین حالت زندگینامه‌هایی که از او نوشته شده را سست و در بدترین حالت آن را گمانه زنی محض بخوانند: یکی از این دشواری‌ها پاسخ به این سؤال است که چه بخشی از دین زرتشتی از دین قبیله‌ای که زرتشت در آن بزرگ شده آمده و چه بخشی از آن ناشی از دریافت‌های مذهبی و تعلیمات او می‌باشد؟ سؤال دشوار دیگر این است که دین زرتشتی دوره ساسانی تا چه حد دقیق تعلیمات زرتشت را حفظ کرده بود؟ سؤال دیگر اینکه، متون بدست رسیده از این آیین مانند اوستا و گاتاها، کتب نوشته شده به زبان پهلوی، و نوشته‌های نویسندگان یونانی، تا چه حد تصویر دقیقی از نظریات زرتشت ارایه می‌کنند؟[

   http://fa.wikipedia.org/wiki/%...

 • http://www.youtube.com/watch?v=Y02S...

  امروز مردم هر سرزمین با همان بافت های فرهنگی خود میتواند زندگی کند و اجداد ما بزرگترین فرهنگ را برای بشریت عرضه داشته اند و مخصوصا" اروپا و آمرییکا را اگر نگاه کنیم . تاج که بر سر ملکه انگلیس است و ازدوران امپراتوری ما در جهان کاپی شده اشت و دیگران چشم و گوش شان خیره به تمدن و پیشتازی ما شدند. همین کاخ سفید آمریکا کاپی از شاهیگان سفید ماست .

  جا دارد که درود ویژه به خواهر ارجمند یاسمین جان تقدیم نمایم و آن که در ک و خردش در باره شاه دوشمشیره متجاوز که برای تصرف کابل آمده بود و کابل را تصرف و تعداد زیادی از هموطنان ما را به قتل رسانید و خودش هم از طرف دلاورمردان کابل به قتل رسید و لی آن جوانانی که او را کشت تا امروز در تاریخ گم است و ولی استعمار یک تازی را در و سط قرار داده تا این مردم درزندگی نتوانند دوست و دشمن شان را بشناسند . و هنوز هم نمی شناشند که باید هزاران چرا ؟؟؟ گفت. دین که با شمشیر شاه دوشمشیره سر همه به زور قبول داده شده باشد دین نیست زور است .

  : وقتی مردمی آنقدر تحت تاثیر خرافات رفته باشد که قاتلین فرزندان خویش منظورم همین قیس که بنام شاه دوشمشیره معروف است و از عربستان برای فتح کابل روان شده بود. در مقابل رستم کابلی به جنگ پرداخت و با دو شمشیر هموطنان ما را که معتقد به به اندیشة نیک گفتار و رفتار نیک بود. مشکل ما در همین جاست که اجداد ما شعارشان رفتار نیک یعنی جنگ کردن را رفتار نیک نمی دانستند و فکر می کردند که وقتی من رفتار خوب داشته باشم دیگران را خوش شان می آید و مشکلی وجود ندارد . اما اینرا نمیدانستند که وقتی اعراب همدیگر را سر یک خرما می کشتند و بهترین گوشتی که میخوردند همان سوسمار های بیابان های عربستان بود .و این مردم با این واژه ها بیگانه بودند و هیچ اعتقادی نداشتند که اندیشه نیک گفتار و رفتار نیک چه .

 • http://www.youtube.com/watch?v=EoOl... تازیان تمام فکر و ذکر شان این بود که چطور حمله کنند و این سرزمین های بسیار پیشرفته را تاراج نمایند و به زندگی برسند چون مغز خودشان کار نمی کرد و تا حالا هم همین است.

  از موضوع دور نشویم که مردم ما هنوز مردم نیستند . م قوم قوم ، قبیله قبیله ، هستند. باز باید گفت چرا ؟ تا اینان رشد ذهنی نکنند ازین مرز هانگزرند . محال است که به آن مدارجی که مردم کوبا رسیدند برسندو شما چین را نگاه کنید ، جاپان را نگاه کنید ، همین انگلیس را نگاه کنید . زمانی شرایط ما را داشتند. امروز روشنفکر نمای افغان از عربستان دفاع می کنند و میخواهند خواهر و مادر خویش را برای عرب ببخشند. چون خرد شان هنوز تکامل نیافته و درین راه روان هستند. کور از خدا دوچشم روشن میخواهد که عرب هم همین آدم ها را میخواهند .

  http://www.youtube.com/watch?v=XAi2...

  پس در ین مملکت و قتی بهترین آرزوی مردمش مردن است چه توقع میداشته باشیم و ما باید ازین جا شروع کنیم که نخست به میهن به فرهنگ و به تاریخ خود ارج و آگاهی پیدا کنیم و همسایه روس خود را برتر از عرب تازی که از مسافه های دور برای تاراج کشور آمده و مغز مردم ما را به مرض خرافات ملوس کرده . و این است شرایط خاص کشور ما که الگوئی بخصوص خودش را دارد و باید تمام سنت ها را اول شکست و توته توته کردو تا به فکر روش نوین اجدادی همانا زندگی در فخر شوند و مردن خوب همیشه وجود دارد.

  http://www.youtube.com/watch?v=y6Bn...

  • با عرض سلام اگر اجازه دهید از شما سوالی دارم:
   شما با توضیح و تبلیغ ایین زرتشتی میخواهید چه نتیجه بگیرید ؟ بنظر من بسیار مضحک است که انسان قرن بیست و یک را به باور های دینی دو هزار سال پیش دعوت کنیم. قبول میکنم که مکتب زرتشت بمراتب انسانی تر نسبت به سایر مکاتب است ولی عرضه ان بمثابه یک دین در قرن بیست ویک مضحک است. انسان این عصر دارد کیهان راتسخیر میکند و به هر ثانیه وقت ارزش قایل است . ولی شما او را به دیر میخوانید؟

   • خوب قبول داریم که سه اصل گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک ببسیار بجا و قابل قبول است و میشود به گفته خود تان بمثابه میراث فرهنگی با ارزشی انرا حفظ و ملاک عمل قرار دهیم ولی نه بحیث یک دین. مااز شر یک مصیبت رهایی نیافته ایم هنوز و نیاز هم نیست که درد سر دیگری برای خود بسازیم. دین برای عوام است و سر و کار شما اینجا با خواص است. بسیار مسخره است که برای خواص موعظه دینی کنیم. با ان هم به گفته مارکس دین عفیین ملت هاست و چه درست گفته. زیرا دین در هر زمانی هاله ظاهرا مقدسی بدور ظالم ساخته و با تخدیرمردم ظلم او را موجه جلوه داده.
   • امیدوارم از من ازرده نشویدزیرا اینجا هدف من طرح مخالفت با عقیده شما نیست. میخواستم به عرض برسانم که شما بمثابه روشنگر رسالتی بالاتر ازین دارید. اگر بمثابه یک شهروند متوقع از شما بخواهیم که ما نیاز به دینی نداریم زیرا هیچ مشکل ما را حل نمیکند و اگر میکرد ایین اسلام هم مقولات بیشمار با ارزشی مانند گفتارنیک- پندارنیک و کردار نیک دارد که طی زمان یکهزارو چهارصد سال باید حل میکرد شما چه جواب دارید ؟
    با عرض احترام
 • حق بین گرامی با درود به شما و افکار خوب شما!

  من باشما 100% موافقم هیچ سخنی از شما نا بجا نیست شما اگر به گرما سنج نگاه کنید می بینید که درو سط صفر و به دو طرف شماره ها مثبت و منفی قرار دارد . ما و شما اگر بخواهیم از 20- به 20+ برویم بهترین راه آن کدام است. به نظر من 10- ، 0 ، 10+ ، 20+ نمیشود گذشته خود را ندانیم .

  البته نخست که زرتشتیت یک آئین و یک دین نیست بلکه یک روش زندگیست که از لابلای فرهنگ سرزمین و خرد جامعه ما به میان آمده و امروز با همین سه واژه مثل یک سه پایه خرد انسان و راهش را بکلی کامل کرده و خود زرتشت گرامی گفت : که من مثل شما هستم و من این را میدانم که شما باید بهترین زندگی را داشته باشید .
  و همین آتشی که مظهر پاکی است را اسلام در راه سوزاندن انسان ها به کار برده در قرآن و روز قیامتی که وجود ندارد.
  امروز تمام افغانها و تاجک ها و ایرانیان اگر زندگی می کنند . همه با فرهنگ کشور ما زندگی می کنند .
  شما نام های زنان کابل را ببینید که تا به حالا جز یک اقلیت کم نام های عربی را یک نام شرم آور میداند . و به نحوی دوست ندارند که نام مثلا" سکینه داشته باشند . میخواهند نام دیانا یا شهلا داشته باشند. پس مردم ما تا به حالا اسلام را نپذیرفته اند . بلکه همان فرهنگ و اصالت تاریخی شان را حفظ کرده اند و با اسلام مدارا کرده اند.

  اگر ما دارای همان زبان و فرهنگ مقاوم نمی بودیم حالا در زمان های خلفای اموی و عباسی و غیره هویت خو را از دست می دادیم .
  پس چیزی که به ما کمک کرده و با زندگی ما گره خورده همان راه و روشی است که در طول تاریخی ما بنام روش زندگی از اذهان نویسندگان و و شاعران و خردمندان ما تراوش کرده .

  امروز درغرب تمام کلیسا ها را اگر نگاه کنی لباس و پوشاک های آنها همه بر گرفته از همان مدل های است که دردربار شاهان ما در چند هزار سال قبل رواج داشته نه تنها لباس بلکه امروز هردین و آئین را که می بینی متاثر از همین فرهنگ و تاریخ ما است .

  دوست گرامی تا جائی که من این نوشته ها را میخوانم عدة بسیاری هنوز نمی دانند که ما از کجا آمده ایم و مقالاتی را که مینویسند اصلا ترکیبات واژه یی زبان ما را در نظر نمی گیرند و حتا ژورنالیستان ما خودشان با طرز فکر شان مشکل دارند . شما هیچ یک نویسندة افغان را پیدا نمی کنید که عمیقا" درد اصلی مملکت ما را درک کنند ما دیدیم که تا به حالا هر رژیم و هر طرز فکر ( ایدیالوژی) که در افغانستان آمده به نحوی مشکل داشته حتا پادشاهی هم چون که پادشاه هم دارای آن شگرد های که مثلا در شاهنامه و زمان انوشیروان دادگر بوده وجود نداشته و بنابر مصلحت بیگانگان بر قرار مانده ،.

  البته بنظرمن ما بکلی با تاریخ و گذشتة مملکت خویش بیگانه شده ایم و در نخست از طریق فرهنگ و بینش باید به گذشته خود اگاهی پیدا کنیم و آنهم افتخاراتی است که از نیاکان ما برای ما باقی مانده است . وقتی آمریکائیان سال 2006 را بنام مولانا نام گزاری می کنند. ما چرا حتا نمیتوانیم سخنان مولانا بفهمیم و سرمشق زندگی خود قرار بدهیم .در حالیکه هر سال هزاران باز در ممالک مختلف افغانها و ایرانیان و تاجیک ها محافلی برای یاد بود مولانای برزگ بر گزار می کنند. و فردا می روند پی کار خود و فراموش می کند تا برگزاری بعد.

  میگویند که مردم افغانستان 95% مسلمان هستند و این اتهام بزرگ است به مردم ما و آن جبری که در روش اسلام وجود دارد.
  من مطمئن هستم که این 95 درصد 90% آن اصلا قرآن را از سر دروازه پایین هم نکرده و و من سوگند یاد می کنیم که از هر 10 مرد افغان4 نفر آنها شراب می نوشند و و با ز 3 نفر آن شراب و و چرس و و 5 نفر آن نصوارو سکرت و 2 نفر آن بی عمل است .

  از 10 نفر مرد افغان 9 نفر آن بطور کل زن باز است از ملا هیچ نپرس تمام فکرو ذکرش زن است و جیب مردم .
  باز ازهمین 10 نفر مرد افغان 7 نفر آن همیشه دروغ می گویند.

  و پنج بنای مسلمانی شان هم چندان تعریفی ندارد. غوث زلمی وقتی خواست معنی قرآنرا به مردم بفهماند 20 سال زندان شد.
  پس بنظر دشمنان ما باید درجهل اسلام باشیم و به آنها باج داده برویم .

  کلمه را خوب هیچ نمیخوانند جز آنان که عادت به نماز کرده اند و نماز هم برای تظاهر.
  مجاهد و طالب میگوید که هر کار می کنی ولی با خدا باش .خانه مردم را چور کردند آنها را کشتند به دختران شان تجاوز کردند. و هنوز هم ادامه دارد برای اینکه این دین با این مردم سازگاری ندارد.و به زور دین بر ما تحمیل می شود.

  و آنانی که حج هم می روند از پولی است که از دیگران قاپیده و یا به نیرنگ بدست آورده .
  اینجاست که مولانا می گوید: که کمک کن به همسایه منظور ، به هموطن ، به ناداران به هر که دروضع نادرست اقتصادی قرار دارند. باز کمک نمی کند.

  یعمی هیچ نوع شرایط اسلام را اجرا نمی کنند. چرا که با فرهنگ شان و با نحوه زندگی شان ساز گار نیست .همین است که دل زده شده اند از زندگی از فعالیت از تحرک و شبیه به بیماری ما نند که در بستر مریضی سرطان گرفته اند.

  اینجاست که این بیمار درد تاریخ دارد درد هویت دارد درد ترس و وحشت و تعرض تاریان را دارد.

  بنظر من جهان امروز اولین کاری که کردند دین را سرجایش نشاندند و از زندگی مردم جدا کردند.و آن شد که مغز ها رشد کرد و درکشور ما اطفال را شب و روز به حفظ قر آن می گمارند و این تمام ذهن طفل را از چیزی که بدرد زندگی نمیخورد پر می کنند . و جای برای علم و دانش باقی نمی ماند و این شخص برای امرا معاش باید همیشه دستش دراز باشد .

  اسلام یگانه دینی است که ملا هایش و همه بیکاره هستند. جز دها و طلب از دربار الله خیرات خودش دست به هیچ کاری نمی زند . منتظر پلو مرده و عروسی و غیره می نشیند.

  خشت اول گرنهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج

  ولی در دین یهودیت دارای وظائف هستند و در دین مسیحیت هم .

  و بازهم دوست گرامی حقبین هدف من از این است که جوانان ما بروند و تاریخ آبایی خویش را ببینند و مطالعه کنند و باز آنرا در ترازوی خرد با مطالعه قرآن و کتاب های که درباره اسلام نوشته را بخوانند و ازین مراحل شعوری عبور کنند و به دنیای نوین برسند آنجا که انسان آزاد به دنیا آمده چنانکه یک شیر آزاد به دنیاآمده و چنانکه یک موش آزاده به دنیا آمده و حتا یک کرم در جو ها آزاد به میان آمده و خودش میداند خردش و زندگیش و اگر انسانی آزاده باشد . آزاد به دنیا می اید و آزاد از دنیا می رود و دوست و دشمنش را می شناسد
  معذرت می خواهم اگر به بیراهه رفته باشم
  موفق باشی

  • یمدری مجوسی. حالا اگر قرار باشد بنابر گفته جناب عالی ما همه دیوانه مانند تو شده واین ایین مسخره را بپذیرم پس مامورین اطفاییه چه خاکی بسر کنند؟ لطفا در این مورد برایم شرح بدهید ای یگانه مجوسی افغانستان. من بخاطری نگران هستم که کاکایم که داری هژده سر عیال است مامور اطفاییه است وگر قرار باشد فردا شما جانشنی زردشت شوید حتم دارم که شما انهارا از لنگ اویزان خواهید کرد. بخصوص کاکایم که با اتش چنان دشمنی دارد که اگر موتر اطفایه نزدش نباشد از زخیره مثانه خود استفاده کرده واتش را خاموش میسازد! لطفا شما بگویید که در ایین محترم شما برای مامورین اطفاییه چی پیش بینی شده است

  • یمدری مجوسی اتش پرست. الحق که تمام رذایل ونجاست های که از دهن کثیفت بیرون می براید وتو اتش پرست احمق دین وایین اضافه تر از یکنیم ملیارد مسلمان جهان را توهین میکنی همان گفتار نیک است که زردشت امرد برایتان گفته است. یعنی در ایین هریکین پرستی تان (که فعلا دنیا از طریق ریاکتور های اتومی برق تولید میکنند ولی شما هنوز هم هریکین را معبود خود قرار داده اید) گفتار نیک یعنی بیرون انداختن مدفوع از طریق دهن است. یعنی در ایین مردار ومجوسی شما، شما از طریق دهن مدفوع میکنید که البته مبارک به شما وبه ایین مرده شما باشد. در تمام جهان امروز به تعداد انگشتان دست هریکین پرستها باقی مانده اند که تو بدبخت هم یکی از انها هستی.

   من بارها شاهد بوده ام که تو هریکین پرست مجوسی به دین وایین ما توهین کردی بنا من هم ضرورت دانستم که تو مجوسی اتش پرست که حتی شاش یک طفل هم توانایی از بین بردن انرا دارد به جایش بنشانم قسمکه پدر بزرگ مغفور من یعنی قلندراسیاب کبیر زردشت را باگرز به دهنش کوبید ویا عم عزیزمن غلام بهاالدین خان که به تاسی از پدر بزرگ من مشغول کشتن اتش در ریاست اطفاییه است من هم بالای این اتش جهالت تو بدبخت اب بیاندازم ویا دهنت را پر از خاک کنم. مجوسی هریکین پرست

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس