در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > روز آموزگار: دانش آموزان و آموزگاران بهسود و دایمیرداد آواره؛ مکاتبشان تخریب شده و به (...)

روز آموزگار: دانش آموزان و آموزگاران بهسود و دایمیرداد آواره؛ مکاتبشان تخریب شده و به غارت رفته

در مافیای مواد مخدر حامد کرزی و مجموعه ی ناقضان حقوق بشر، فاروق وردک بهترین شان برای وزارت معارف می شود. تقریبا هر از حمله به مکاتب و دانش آموزان در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد.
دوشنبه 24 می 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از کمیسیون مستقل حقوق بشر/ سال 2007

جستجو در کابل پرس