صفحه نخست > خبر و گزارش > بررسی کوتاه دسیسه های فاشیست های پشتون بر ضد هزاره ها و ضرورت دفع آنها

بررسی کوتاه دسیسه های فاشیست های پشتون بر ضد هزاره ها و ضرورت دفع آنها

ظاهر احمدی
دوشنبه 1 فبروری 2021

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توطئه های دقیق و برنامه ریزی شده ازسوی اشرف غنی احمدزی و گذشتگانش برای جلوگیری از پیشرفت هزاره ها و سایر اقوام در تمام عرصه های زندگی از مدت ها به اینسو در حال اجرا و انکشاف هست.
این توطئه ها بطور عموم با خشونت و ستم بر هزاره ها در نقاط مختلف در داخل و حتا در بیرون در حال اجرا شدن هستند. نقشه های راهبردی برای اجرای این طرح های شوم از سوی نخبگان و تحصیلکرده گان پشتون های قبیله گرا در بیرون و داخل طراحی و به کمک جناح های مختلف شان بر غیر پشتون ها و بخصوص در هزارستان تطبیق میگردند. دراین موارد معلومات و ثبوت های دقیق به وفور وجود دارند.
حملات طالبان از یکطرف و لشکرکشی های ارتشِ گروگان گرفته شده توسط اشرف غنی فاشیست و همکارانش از طرف دیگر، هزاره ها را بدون استثنا در تمام نقاط هزارستان مصروف جنگ تمام عیار و نا تمام نموده است. صرفاً درگیرشدن هزاره ها با چالش های امنیتی و جنگی دغدغه ای هزاره ها نیست. اگر ما شرایط فعلی در هزارستان را بصورت همه جانبه و کلی تحت تحقیق قرار داده و آسیب شناسی نمائیم، می بینیم که درگیری ها و دردسر های پیش آمده در هزارستان بصورت سیستماتیک و بدون استثنا تمام زندگی هزاره ها را و در همه جا تحت تآثیر قرار داده است. تآثیرات مخرب این چالش ها حتی به مرز ها محدود نیست.

اولین تآثیر چالش های پیش آمده در هزارستان روی قشر جوان هزاره ها است، قشری که نیروی محرکه جامعه و خط ارتباط امروز و فردای هزاره ها می باشد. دشمن ما به ارزش و ظرفیت والای این قشر پی برده است. این قشر جوان است که می تواند تحصیل کند، کار کند، رقابت کند، بجنگد و همه کاره یا هیچکاره جامعه شود. با درک درست و واقعیِ نقشه های شوم دستگاه پشتونیزم، میتوان به اهمیت و ظرافت وضعیت پیش آمده پی برد و دراین مورد درنگ کرد. با موشکافی و تحلیل بیشتر به حیاتی ترین بندِ پلان های شوم پشتون های فاشیست پی می بریم، و آن درگیر نمودن جوانان هزاره در جنگ و محروم نمودن شان از فرصت تحصیل میباشد. این نکته خیلی حیاتی است. تمام شبکه ها و طرح های که از سوی اداره های فاشیست پشتون در مناطق غیر پشتون و بخصوص در هزارستان در حال اجرا هستند، حولِ این نقطه میچرخند: سد نمودن راه مکتب و دانشگاه.

اشتراک پر شور محصلین هزاره در امتحان کنکور

فاشیست ها و تروریست های پشتون فکر میکنند که با درگیر نمودن هزاره ها در جنگ، به اهداف شوم شان که همانا محروم کردن جوانان هزاره از علم و تحصیل است، میرسند. و با اجرای همچو پلان های شوم شان، می خواهند جوانانِ قلم به دست و اهل تحصیل هزاره بسویی جنگ سوق داده شوند، که نهایت آن حد اقل در زمان حال، روشن بنظر نمیرسد. در حالیکه نیرو های قهرمان هزارستان از جنگ برای گرفتن حقوق شان هیچ بیمی نداشته و مفتخرانه به مصاف دشمن می روند و تا گرفتن حق شان بر ضد دشمنان میرزمند. اما بصورت کلی، جنگ برای ما راه مطلوب نبوده و میتواند در ضمن چیره شدن قهرمانان ما بر دشمن و استحکام عدالت و آزادی، بعضی پیامد های منفی نیز داشته باشد. بد ترین جنگ، جنگ چریکی و کور هست، که در آن یک جامعه و یا منطقه با حریف مجهول ولی در همه جا حاضر، طرف بوده و این حریف بصورت سازمان یافته از سوی اداره ای رسمی دولتی اکمال و حمابت شود. جنگ تحمیل شده ای فعلی بر هزاره ها در هزارستان و بر سایرِ مردمِ غیر پشتون از همین نوح جنگ است؛ جنگ با طالبِ دولتی و دولتِ طالبی. بناأ تهاجم ناقلین تروریست و لشکر کشی های ملیشه های اشرف غنی فاشیست باعث شده که مردم ما در مقابل این جنایت کاران و سیه رویان تاریخ بپا خیزند؛ از جان، مال و حق شان دفاع کنند. هزاره ها برای حفظ هزارستان باید توأم در یک جنگ تحمیلی و تمام عیار با پشتون های تروریست باشند. این جنگ های تحمیلی نیز تأثیراتش را در جامعه بجای میگذارند.

اگر ما آمار و ارقامِ جوانانِ ما را که از جنگ متأثر شده اند، بررسی کنیم، می بینیم که آمار قابل توجهی است. متآثر بودن از جنگ صرفاً به معنی کشته شدن، زخمی شدن و بی سرپرست شدن نیست، بلکه جنگ تآثیر کلی و جمعی در تمام امورات زندگی افراد یک جامعه دارد. همانگونه که زندگی در امنیت و رفاه، شامل تمام جانب های زندگی میشود، جنگ نیز تمام زندگی افراد جامعه را تحت تآثیر قرار میدهد. روی این حساب، در گیری ها و تهاجم های مسلحانه کوچی ها، بمب گذاری ها، اخططاف ها و تهاجم ملیشه های اشرف غنی فاشیست؛ همه و همه صدمه های بر جامعه و خصوصا بر ظرفیت علمی قشر جوان امروز و فردای ما وارد می کنند.
جوانانی که مستقیما از جنگ متأثر می شوند اما از زندگی شان را از دست نمی دهند، بعضاً شاید از ادامه تحصیل محروم گردند و یا امکان تحصیل برای شان محدود شود. اما آنانی که مستقیماً از جنگ متأثر نمیشوند، نیز از تأثیرات منفی آن در امان نمی مانند. این گروه از جوانان بعضاً احساس نا امیدی نموده و راه مهاجرت را در پیش می گیرند. بعضی دیگر جوانان هزاره بخاطر دفعِ خطر و شکست دادن دشمن، قلم را کنار گذاشته و برای دفاع از جان و مال خود ومردمش تفنگ به دست می گیرند. می بینیم که در هر صورت جنگ و خشونت بصورت خاص بیشتر بر قشر جوان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرات منفی برجا گذاشته و به این طریق قشر جوان یک جامعه را درگیر مسایل جنگ می کند.
حاکمان مستبد و قبیله گرای پشتون از بدو تأسیس حکومت هایی فاشیستی و متعصب شان توأم در تلاش اند که با پلان های شوم شان، جنگ را بر مردم غیر پشتون بصورت کل، بخصوص بر هزاره ها تحمیل کنند. برای متجاوزین پشتون و تروریست ها نه علم اهمیتی دارد و نه آنها ظرفیت علمی آنچنانی دارند. به همین خاطر برای کوچی های متجاوز، تروریست های دستگاه فاشسیت پشتون و طالبان هیچ فرقی نمیکند که یک روز و یا قرنها در جنگ و ویرانی باقی می مانند. ولی نباید فراموش کرد که علم و دانش برای هزاره ها جایگاه والایی داشته و هر هزاره برای حفظ و گسترش پوتانسیل علمی خود باید بیش از پیش تلاش کند.

دستگاه متعصب پشتونیزم نه تنها که به سد نمودن راه مکاتب و دانشگاه ها بر هزاره ها از طریق تهاجم وتحمیل جنگ اکتفا نکرده، حتا با بی شرمی وبی حیایی تمام، حقِ درس و تحصیل را بصورت رسمی (در این اواخر تحت نام " سهمیه بندی کانکور") از هزاره ها سلب نموده است. روند مهیا سازی ناعادلانه ای زمینه ای درس و تحصیل و مجبور کردن شاگردان و محصلین هزاره به ترک تحصیل، بدون استثنا توسط تمام حاکمان مستبد و فاشیست پشتنون بطور سیستماتیک اجرا گردیده و اجرا میگردد.

طبق گفته های موثق باشندگان محلی در قندهار، در سالهای اخیرِ رژیمِ فاسدِ حامد کرزی در بعضی از مکاتب جنوبی (مثل قندهار و زابل) برای شاگردان مکاتب حتی تبلیت های پیشرفته و مجهز با اپلیکیشن ها و فایل های آموزشی از طرف مؤسسات خارجی و به تبانی وزارت معارف توضیع شده است. در صورتیکه در این مکتب ها عملاً هیچ شاگردی وجود نداشته و مسئولین آنها بچه های مردم و خودشان را در بدل پول در روز های مشخص صرفاً به هدف گرفتن تبلیت ها و یا دیگر مواد کمک شده، به مکتب می آورده اند.
در طرف دیگر اما در بامیان، بهسود، دایکندی، جاغوری، غور و باقی مناطق هزارستان تعداد زیادی کودکان به دلیل نداشتن ساختمان برای مکتب شان در زیر خیمه های ساخته دست خود شان، زیر آفتاب سوزان، زیر باد وباران و یا سردی غیر قابل تحمل به فراگیری علم و دانش میپردازند. از داشتن لوازم و امکانات لازم برای درس و تعلیم شان که اصلا حرف بر زبان نمی آوریم.

بنا بر این جوانان و فعالین هزاره باید درین ضمینه تحقیق و تأمل نمایند. برای تقویه ای هرچه بیشتر نیروی علمی در هزارستان و خنثی کردن توطئه ها و پلان های دستگاه فاشیزمِ تروریست پرور، راه حل های معقول و همه جانبه لازم هست، تا از یک طرف جبهه مقاومت بصورت عالی، مستحکم تر و قوی تر از همیشه برای تأمینِ امنیت و حفظ منافع مردم ما در صحنه حضور داشته باشد و از طرف دیگر نیرو های علمی ما هرچی بیشتر، نخبه تر و زٌبده تر از همیشه در مکان های علمی و فرهنگی حضور داشته باشند. در صورت ممکن تلاش شود که جوانان هزاره با همکاری سازمانهای بیطرف جهانی و افراد خیِّر، در دانشگاه های معتبر جهانی راه پیدا نمایند، زیرا دولت فاشیست و تروریست پرورِ پشتونی همواره مردم ما را از حق تحصیل در داخل و دریافت بورسیه های خارج محروم نموده و محروم می نمایند.

به خواطر حساس بودن موضوع امنیت و ضرورت امکان تحصیل برای جوانان و کودکان هزاره، هزاره ها نیاز به طرح و پلان کلی، همه جانبه و درازمدت دارند. هزاره ها به خواطر دسیسه ها توطئٍه های دستگاه فاشیست پشتون بیشترین قربانی را داده و بیشتر از همه تحت ستم و تبعیض قرار گرفته اند. به این دلیل تا دیر نشده، نخبگان و فعالین هزاره باید در کنار تمام چالش های موجود، به این امر بزرگ توجه جدی نموده و راهکارهای مؤثری برای دفع پلان های شومِ دشمن بسنجند.

كارنامه

گالری عکس

مطالب مرتبط

واژه های کلیدی

هزاره
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس