صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش > ‫سیر ضد اسلامی و بهره جو یی های سیاسی

‫سیر ضد اسلامی و بهره جو یی های سیاسی

بستر پر رنگ از فریاد و خون
Masih F
دوشنبه 10 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بستر سیاست هالند در سال های آخر شاهد ما جراجو یی های ضد اسلامی بوده است که صعود های را در بدل غم و تاثر عاطفی هزاران انسان ارمغان داشته است. این بستر پر رنگ از فریاد و خون بوده است که از ازادی بیان چو رهگشای بوقلون برای دستیابی به گذار های ستیزنده علیه احساس های اسلامی بکارگرفته شده است. فلم جدید ضداسلامی یک عضو پارلمان هالند، فلم تازه و بحث جدید درین راستا نیست این عرصه داستانی دارد شنیدنی وغم انگیز، داستانی که روایتگر پیرایش های سیاسی برای صعود به زینه های ترقی بوده است. قبل از پرداختن به چگونگی فلم ویلدرس به پیش زمینه هایی درین راستا کوتاه اشاره هایی میکنیم.

برعلیه اسلامیزه شدن کلتور

pim
‫کشته شدن فورتون

‫پیم فورتون سیاستمدار که در ۵۴ سالگی با فیر چند گلوله به قتل رسید در بیانات اخیرش اسلام را یک "کلتور عقب گرا"مینامید. او که در رشته های سوسیالوزی، تاریخ.حقوق و اقتصاد با دانش اموزی پرداخته بود، توانسته بود که در سال ۱۹۷۱دیپلوم سوسیالوژی را به چنگ اورد. ‫او در اوایل به نظرات چپی موافق بود و تا سال ۱۹۸۹ عضو حزب کارگران ماند.بعدا به حزب راستگرای "آزادی و دمکراسی"پیوست. او نویسنده کتاب های زیاد بود. پر جنجالترین کتاب اودر سال ۱۹۹۷ به نشر رسید. کتاب "بر علیه آسلامیزه شدن کلتور"او اغاز بحث جدید برای راستگرا ها و ملی گرا ها در هالند بود. ‫یک اغاز هیاهو بر انگیز و خونین.او در سال ۲۰۰۱ بعد از ایجاد خط ضد اسلامی به سیاست رو آوردو به حزب "هالند قابل زیستن" پیوست.ابراز سخنان توهین آمیز وی نسبت به اسلام باعث شد که او را ازین حزب برون رانند. او در همانسال حزبی به نام خودش لیست پیم فورتون را بنا نهاد. با عث تعجب بود که این حزب تنها با داشتن خطوط کلی ضد اسلامی و سازماندهی مرتب اندیشه های ضد مذهبی به حزب مطرح در جامعه مبدل گشت. به خطوط کلی و کاربرد های این سیاست پیشه کوتاه مکثی میکنیم:

 • او در سال 2001 به روزنامه ها گفته بود: من هواخواه جنگ سرد علیه اسلام هستم.اسلام راتهدیدی برای جامعه میپندارم.
 • میگفت: مساجد جایگه پرورش تروریستان است. اسلام یک کلتور عقبگرا است.
 • باشندگان عیسوی مذهب باید امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به شهروندان مسلمان داشته باشند.
 • میگفت: اگر توانایی حقوقی بدست اورم اجازه ورود به هیچ مسلمانی رابه اینجا نمیدهم.
  ‫همزمان با ابراز شکایات متواتر سازمان های اسلامی بر ضد خط نزادپرستانه وی انتقاد و هیاهوی مطبوعاتی در داخل و خارج بالا گرفت. سه مارچ 2002 در محفل افتتاح اخرین کتابش موسوم به " هشت سال بر خرابه های پارس" (ایام زمامداری احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات) ، زنی کیکی را به رخسارش پرتاب کرد وانجا بود که او تدابیرامنیتی جهت حفظ جان خود را تقاضا کرد. او در 6 شام می 2002 مورد اصابت گلوله هایی قرار گفت که مرگ او را به همراه داشت. این حادثه 9 روز قبل از انتخابات پارلمانی بوقوع پیوست. او انتظار داشت تا برنده شده و صدراعظم کشور گردد. قاتل او فولکرت خ. یکی از فعالین بخش محیط زیست هالند بود. انگیزه او برای قتل این بود که او فورتون رایک شخص خطرناک برای جامعه میپنداشت. با قتل این سیاستمدار بحثی راکه اواغازکرده بود داغتر شد و حال زمان ان فرا رسیده بود که هر زیرکی میتوانست درین تنور داغ نان بپزد. حزب او در انتخابات پارلمانی برنده شد: 26 کرسی بدست اورد ودومین حزب بزرگ هالند گردید.
  صعود یک " پیاده" تا پارلمان و فلم Submission
  ayan
  ‫فلم آیان

  آیان هرشی علی یک زن سومالیایی مسلمان تباری است که ازموقعیت یک پیاده یا نظافتکار ساده بااستفاده از زینه اندیشه های ضد اسلامی به پارلمان هالند صعود کرد. او در 6سالگی اش معه فامیل به عربستان سعودی گریخت و بعدا به اتوپیا وکنیا اقامت گزید. درانجا در مکتب انگلیسی زبان درس خواند. دران ایام او یک متدین مذهبی بود، حجاب میپوشید وداد از اخوت اسلامی میزد. در سال 1992 در زمانیکه در سومالیا بحران انسانی دامن گشوده بود و جنگ داخلی با وحشت تمام زبانه میکشید وملیون ها انسان را بکام نیستی میکشاند،دولت هالند ابراز همدردی اش را با مردمان سومالیا اعلام دشت. آیان ازین فرصت بهره گرفت وبه غرب پناهندگی داد. در هالند بعد فراگیری لسان هالندی در دانشگاه لیدن بخش سیاست به تحصیل پرداخت. او در ان زمان مصروف وظایفی چون پاک کاری ونظافت دوایر بود و شغل سادهای یک "پیاده"را به عهده داشت. بعدا به حزب کارگران پیوست. سال2002 اغاز نخستین ابراز هایضد اسلامی وی بود. او عمدتا به سخن پراگنی ها علیه پیامبر اسلام میپرداخت. چون محیط حزب کارگران برای انتشار افکارش تنگ شد به حزب راستگرای ازادی ودموکراسی پیوست. مصاحبه هایش مملو بودند از نسبت های نامناسب به پیامبر اسلام. از دیدگاه او باعث همه عقبمانی های زنان مسلمان مذهب و پیامبر ان است. او میپنداشت که ختنه دختران خوردسال که در سومالیا به نوعی ازسنت مذهبی مبدل گشته است،نمایانگر سنت اسلامی هم است. در سال 2004 یکجا با رژیسور هالندی تیو فان خوخ ، فلم 11 دقیقه ای تحت سلطه را ساخت. درین فلم زنی برهنه بروی پرده کشیده میشود که در بدن او سراسر ایات قرانی نوشته شده است. ان زن از ظلم ، شکنجه و استبداد مرد گله دارد. بدنش کبودی هایی دارد برای مصداق گفته هایش بکار گرفته میشود. زن برهنه همه را ازچشم اسلام وپیامبر ان میداند.<

  theo
  ‫کشته شدن تیو

  doc1220|left>
  این فلم خشم ملیون ها مسلمان را برانگیخت. باز هم ارایه شکایت ها بالا گرفت اما اریان اعلام داشت که وی در صدد تهیه فلم دوم خود است. گروهی که بعدا بنام گروپ امستردام نام گرفت، برای قتل نویسنده وتهیه کننده فلم پلان ریختند. محمد ب. جوان 26 ساله ای مراکشی با پلان قبلا طرح شده،رژیسور فلم را در یک روز نیمه سرد بقتل رساند. او کاردش را تا دسته در گلوی او فروبرده بود. آریان علی که انزمان به پارلمان راه یافته بود، با استفاده از امکانات امنیتی موفق شد تا خودش را مخفی سازد. و ماه ها در مراکز بحری مخفی بود. او تا سال 2006 عضو پارلمان بود. با استفاده از مصارف گزاف امنیتی برای طرح و تبلیغ نظرات ضد اسلامی به امریکا واروپا سفر کرد. درسال 2006 به حیث مشاور در‫American Enterprise Institute for public policy research
  بکار پرداخت. باوجودیکه پارلمان هالند نظر به افشای دروغگویی های اریان میخواست از او سلب هویت هالندی کنند اما موفق به اینکار نشدند. اریان مصروف تهیه ادامه فلم های ضداسلامی است وجندی قبل بازیرکی توانست موافقت پاریس را در قسمت دادن هویت فرانسوی بخودش دریافت دارد.
  فلم جدید دیگر در خط اسلام ستیزی

  ‫ویلدرس
  ‫ویلدرس

  "خرد ویلدرس" که در زمان مخفی شدن آیان علی و قتل رژیسور فلم وی عضو عادی پارلمان بود و اهسته اهسته داشت نانپز لایق تنور داغ ضد اسلامی میشد، گفته بود: درینمورد نمیخواهم جیزی بگویم من تیل به اتش نمیریزم. اما همینکه از امنیت کامل و همراهی بادیگارد ها متیقن شد خط ضد اسلامی خویشرا اعلام کرد. او هم عضو حزب ازادی و دموکرای بود. در 25 سال اخیر 40 بار از اسراییل کرده است. بار ها با شارون و سازمان جاسوسی "موساد" دیدارداشته است.دوستان پارلمانی اش ویرا رفیق اسراییل و مدافع حاکمیت یهودیان مینامند. مشی شدید راستگرایانه اش بین او و حزب شکاف ایجاد کرد. در مارچ 2006 تقاضا کرد تا ماده 1 قانون اساس کشور که در مورد ارکان تبعیض است،از میان برداشته شود. مرز ها حد اقل برای 5 سال بروی اسلام مذهب ها بسته گردد،مکاتب ومساجداسلامی ممنوع اعلام گردد، ورود کارمندان اسلامی مساجد ممنوع شده و تبلیغ مذهبی غیراز زبان هالندی غیرقانونی خوانده شود.
  ستیز او علیه قران و اسلام آغاز گردید. او به توهین و تحقیراسلام وپیغمبر ان پرداخت ورسما ممنوعیت قران را در هالند از پارلمان درخواست کرد. او قران را " یک کتاب فاشیستی" خواند. متعاقب ان سلسله عرایض وشکایتها همچو گذشته ها گسترده شد وخیلی ها خواستند اورا به سبب نفرت پراگنی به محکمه بکشند. نسبت فشار های سیاسی حزب ازادی ودموکراسی او را ازخود راند. ویلدرس حزبی را بنام "برای ازادی" ایجاد کرد. سناریوی ضداسلامی دوباره نویسی شد. طرح موارد افراطی ضداسلامی به او وحزبش میدان فراخ جولان های سیاسی را داد. نظرسنجی های اخیر حزب نوبنیاد اورا که مشی جز اسلام ستیزی درچنته ندارد،ازجمله ای بزرگترین احزاب هالند نشان میدهد.در اگست 2007 فولکس کرانت،از پرتیراژترین روزنامه های هالند نامه ای از ویلدرس را انتشار داد . دران او خواسته بود تا قرآن در هالند ممنوع اعلام گردد. در 28 نوامبر 2007 ویلدرس افشا کرد که بالای یک فلم ضد اسلامی کار میکند. او اظهار داشته که: " در فلم نشان خواهم داد که قران یک کتاب فاشیستی است که مردمان را به زورگویی فرامیخواند."
  کانالهای تلویزیونی دولتی هالند از نشر فلم سر باز زدند. وزیر خارجه هالند اعلام کرد که نشر این فلم موجب نارامی های بیشتر در جامعه شده و باعث ایجاد خطر برای نظامی های هالند در افغانستان خواهد شد. با وجود همه اینها فلم ممنوع قرار داده نشد. اعضای پارلمان انرا مخالف ازادی های شخصی افراد نامیدند. بتاریخ 2 فبروری سال روان عیسوی ویلدرس اشکار ساخت که فلمش اماده نشر است،فلمی بنام فتنه!


ویلدرس توانست هواخواهان حزب فورتون را که بعد از مرگ او پراگنده بودند،علیه اسلام ستیزی منسجم کند. افکاری را که سالها قبل اغاز شده بود،با استفاده از موقعیت سیاسی و فضای باز برای ازادی بیان به بهره گیرد وپله های صعود بسوی شهرت و ترقی را بالا رود. آنکه بعد از قتل رژیسور فلم ضد اسلامی اظهار کرده بود که نمیخواهد تیل بر اتش ریزد، امروز خود علنا به آتش پراگنی پرداخته است. او مصروف جلب نظر کانالهای تلویزیونی ست . ویلدرس اعلام داشته که چند روز بعد فلم را از طریق انترنیت انتشار خواهد داد.

بازتاب آرای گوناگون به معنای تاييد آن ها از سوی کابل پرس? نمی باشد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Masih F aziz
  maloom meeshawad ke aadame chizfahmee asti
  leza dar khana agar kas ast yak harf bas ast...aanhaayi ke shoma naam borda ied baa estefaada az aazaadiyebayaan harfe khod raa gofta and ke maa wa shoma aanraa nadareem....harfhaayi ke aanhaa gofta and dar besyaari mawaared dorost wa hesaabi ast wa daar barkhy az mawaard ahmaqaana wa nejaadparastaana....aanhaa baaysti tamaame adyaan raa wa ba khosoos seh dine ebraahimi yanee YAHOODI - MASIHI- WA - ESLAAM raa ba yak chashm deeda wa nqd meekadand ke nakarda and
  khaheshe man az shoma iin ast ke az ehsaasaast kaar na gereftaa taarikhe tamadon raa baa fekre aaraam wa baa khoonsardi motaalea koneed taa ba haqiqat raseed......pedrood

 • Long ago, Dionysius of Halicarnassus said “history is philosophy teaching by examples.” So what are some important lessons for us to learn?

  In the 21st century we can look back on man’s history and how he thought and lived; how he has used his mind and to what ends. We can study the history of man’s mind to find out what ways of thinking and what systems of ideas cause what kinds of effects for man’s life on this earth.

  Historically, we can identify essential societal and political components for man’s flourishing, like individual political freedom, material and economic prosperity, growing scientific and general knowledge, peace, freedom, and progress. They are necessarily good for man. Can they be caused by any type of mentality with any type of world-view? - and not just some of those components, but all? For human life to be at its best those are its requirements.

  Religion has had more than enough time and chances to prove how wonderful and good it claims itself to be for our lives. It has, instead, time and again proved how false and destructive it is - and we, today, have not learned that.

  How come all the countless predominantly religious societies, cultures, civilizations lack individual political freedom, material and economic prosperity, growing scientific and general knowledge, peace, freedom, and progress? Predominantly religious civilizations are characterized by backwardness, poverty, ignorance, superstition, collectivism, dictatorship, war - the exact opposite of what the nature of man’s life on earth requires; or, exactly what destroys man’s life. Religion is competent at perpetuating - for millennia - those destroyers of man’s life.

  If theists have been, for millennia and the world over, living according to what God wants them to do and be, why were all their civilizations disasters unsuitable to man’s existence?

  The major historical periods that have brought those necessary components for man’s life and progress held in common one essential characteristic: they were based on independent, reality-oriented, rational minds. These historical periods were of classical Greece, the Renaissance, and the Enlightenment. Each period was brief in the overall course of history, lasting a few centuries at most, and yet these brief time frames brought about rapid growth in knowledge of the world and of man himself. Indeed, the concept "progress" as we understand it did not even exist until the height of the 18th century Enlightenment. Before then under all the centuries of rule by Christianity there was no way for man to form the concept of "progress."

  Sudden, dramatic leaps forward in knowledge, of opening new areas of knowledge, and of making progress by applying that knowledge are the historical exception to man’s stagnating under religion (and its usual corollaries: tribalism or collectivism). To the extent he frees himself from religion and thinks for himself, these exceptional periods show how much potential man has.

  Theists have a vision of their religious utopia on earth that, at least, does not allow for the ideas and ways of infidels, secularists, and atheists to have any influence. With so much history behind us, based on what historical examples do theists think they can have their religious utopia on earth and simultaneously have the components of a proper human civilization: individual political freedom, material and economic prosperity, growing scientific and general knowledge, peace, freedom, progress? Where and when has faith, theocracy, dogma, created a society that was not a disaster, but a wonderful place for humans to live in, a religious paradise?
  Show us.

  I say you cannot because the religious mentality and philosophy are destructive because they are contrary to what man’s life on earth requires. (Disaster likewise results even when your religious ideas are secularized as 20th century socialism and communism demonstrated. For elaboration see this post.)

  Historical examples are settled and done, detached from current controversies so I challenge theists to answer these questions:

  1.When has religion proved science to be wrong?

  2.When has science’s conformity to religious dogmas regarding nature and man caused science to be fruitful and forward-moving?

  3.When has faith caused a growing body of knowledge?

  4.When has a country’s consistent and total adherence to and enforcement of religious dogma caused peace domestically? Internationally?

  5.When has obedience to religious commands, rules, and practices caused material and economic prosperity?

  6.When has a totally religious society been moral?

  7.When has theocracy been compatible with liberty?

  8.When have - assuming they could be answered - nos.1-7 existed together at one time in one society/country/civilization?

  If theism is true then the proof must be in its results - likewise if it is false. Considering theism’s millennia-long domination of societies and civilizations, assessing it for its truth or falsity is sensible because so much - indeed, everything - is at stake. If theism can make for a proper and successful life on earth for man, then so be it. Then theist arguments have at least that much merit and are to be seriously considered.

  This infidel thinks it is time for theists to prove - a reasonable, minimal expectation in the 21st century - that their vision of a society dominated by God and religion is an objectively attractive option for us all. If not, then it is time for them to quietly go away once and for all, letting the rest of us pursue learning how to make the best of living on earth and achieving it.

 • اسلام ستیزی خیرت ویلدرز هالندی و فلمنگ روز دنمارکی فرق از نظرات و عملکرد های گروه های نو محافظه کار امریکائی که در همکاری تنگاتنگ با لابی اسرائیل عمل میکنند ندارد. خیرت ویلدرز این فلم را در همکاری مستقیم با سفارت اسرائیل در هالند تهیه نموده است. ضمنا فلمینگ روز در تبانی کامل با دانیل پرل نویسنده محافظه کار یهودی امریکائی و یکی از فعالین لابی اسرائیل در امریکا کارتون های پیامبر را نشر کرد. در داخل آمریکا نیز سازمان های محافظه کار یهود، چون بروکنگز انستیتوت، انستیتوت صلح، انستیتیوت مطالعات خاور میانه، انجمن صهیونیست های مسیحی، سازمان روسای یهودی، و چندین نهاد دیگر به شکل نهادینه و سیستماتیک در شکل دهی سیاست های امریکا در قبال خاور میانه و کشور های مسلمان، از طریق ارائه خدمات کارشناسانه میپردازند. گرچه به هیچ وجه نمی توان به توجیه اعمال جنایتکاران بنیاد گرای چون طالبان و همفکران ایشان پرداخت، اما خصومت اشکار نیروهای نو محافظه کار اروپائی و امریکائی و صهیونیست ها صرفا آب به آسیاب بنیادگرایان اسلامی میریزد. به نظر من مطبوعات آزاد در کشور های اسلامی باید با ریشه یابی چنین تحریکات به توضیح نیات و افشا سازی کاگزاران اصلی اسلام ستیزی در غرب بپردازند. این میتواند تا حد زیاد از نفوذ این گروه های محافظه کار کاسته وضمنا ضمینه دیالوگ مثبت میان فرهنگیان مسلمان و روشنفکران و نیروهای لیبرال در غرب مساعد سازد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس