صفحه نخست > عکس > عکس روز > کودکان دایکندی، عاشق درس، قربانی تبعیض

کودکان دایکندی، عاشق درس، قربانی تبعیض

یازده سال از حکومت مافیایی کرزی گذشت و هیچ پروژه ی بازسازی قابل توجهی در دایکندی صورت نگرفت. دایکندی اکنون در محاصره ی طالبان قرار دارد و تا چند صباح دیگر سرمای زمستان و فقر و گرسنگی مردم را تهدید خواهد کرد.
محمد رجا
پنج شنبه 13 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یازده سال از حکومت مافیایی کرزی گذشت و هیچ پروژه ی بازسازی قابل توجهی در دایکندی صورت نگرفت. دایکندی اکنون در محاصره ی طالبان قرار دارد و تا چند صباح دیگر سرمای زمستان و فقر و گرسنگی مردم را تهدید خواهد کرد.
دایکندی حدود 157 هزار دانش آموز دارد که بیش از 45 هزار تن آنان دختران هستند.
عکس از محمد رجا

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

كارنامه

گالری عکس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کرزی همه پل های کمک شده را بخاطر به قدرت رسیدن برادرانش به مصرف می رسانند .

 • چرا همیشه از کر ز ی بنالیم. سیا ست دو لتمند ا را ن در قبا ل مر د م غیو ر هزاره مشخص است.چر ا راه بیرون رفت از این ظلم در قر ن 21 علیه مر د م هز اره را جستجو نکنیم.چرا امکا نات در دستر س نیست؟؟؟؟؟

 • هزاره اگر بتواند اول مسلمان بودن خود را ثبوت کند. باین خواستن ها از امامان (غیر الله) که در اولین سوره قران (ایاک نعبدو و ایاک نستعین) امده مگر میشود از امامان چیزی خواست. انهای که نظر به حرف قران به عنوان یک مرده حتی برای خودشان کاری را انجام داده نمی توانند برای من و شما هزاره ها چی میتوانند بکنند؟ و همین طور موضوعات دیگر وجود دارد که اگر سر عقل نیایم روزی واقعه ماه فبروری قتل عام ما باز تکرار خواهد شد.

  • Feratte
   tu wa padarait sabet karden chi shoden ki Hazara konan. Zademet kate islame doroghit. shoma az islam chi mefamen.Luchag hasten luchag

  • سلام بر ا دري عزيز همين كي اساس اسلامي دار ي تشكر ميكنم از شماه
   در اسلا چند چيز مهم است است فقط يك تا پر ستي
   پيا مبر اكرم صلي الله عليه وسلم انو أع مختلف مخلو ق پر ستي بأشد ممنو ع كر ده قبلن مخلو قات
   بود اين كا ر ها را ميكر د كي امروز شما ه ميگو يد اما م علي اما م حسن و اما م حسين ( رض )
   أنسا نها ي نيك استن در خدمت در اسلا م تكليف مشكلا ت زيا د ي را متحمل گر د يد ه بؤ دند و حتي
   با فر ز ندا ن صغير خود به شها دهت ر سيد ه به اساس محبت بسيار زيا د به خود آنان دل بسته
   ايد ميصلي كه حضرت عيسي عليه اسلا م را به گمان أ ينكه دشمنا ن او را قتل نمو دند از مقام
   بند گي كشيد ه به مقا م خد ا يي العا ذ بالله رسا نيد ند از سا ير شخصيت ها مجسمه ها ي
   سا ختند ويا هم قبر ها ي شان را سجده گا ه قرار دا دند قران عظيم الشان وا حا ديث
   نبي كريم صلي الله عليه وسلم تما م أعما ل أنا نرا كه مخلو قي را عظمت بخشيد ه وخدا يكتا
   را فرا مؤ ش نما يد با محبت مخلو قي را نسبت به محبت خا لق بيشتر سا زد با طل قرا دا ده
   و معبو د دان با طل آنا نرا براي ما معر في نمو ده وحضرت رسو ل كر يم صلي الله عليه
   وسلم برا ي نجات ا متش در ين مؤ رد سنت ها ي عملي وفعلي خو يش را بجا گذ ا شت
   تا با استفا ده از آن امتش از شرك و بي أيما ني دور شو ند ولي رآه حل در كجا است
   كي مشكل ما ه حل شو د را حل فقط در قران كر يم وسنت نبو ي شريف بسيا ر سا ده و واضح
   ميبا شد برا در شماه بغلاني مجا هيد

  • بیسواد، هزاره نام یک تیره است، و مانند هر تیره دیگر، با دین ها و باور های گوناگون، مانند سنی گری و شیعه گری و مسیحی و حتی بیخدا..، شما نمیتوانید وقتی صحبت از هزاره ها میشود همه را شیعه بی پندارید. هزاره های سنی کله خر تر از شما هم است و بر عکس شیعهء کله خر تاجک و پشتون هم است.
   .
   الله هم مانند خدایان دروغین دیگر ساخته محمد بچه باز و زنباره است. بی گمان اگر یزدان پاک هم وجود داشته باشد هیچگونه ربط به الله مکار و ستمکار و نادان ندارد.

  • اي بچه خر تو يك مشرك استي تو بدتر از يك حيوان استي تو با ايد تير باران شوي كله خر خو دي تو استي از سك هم درجه تو پا اين است

 • ازنویسنده محترم این مضون یک دنیا سپاس!
  اویک واقعیت دردناک جامعه هزاره بطورخاص وافغانستان درکل رابرای مابه نمایش گذاشته است البته که این درد تنها درد هزاره نه بلکه درد مشترک همه ما افغانهاست .اما درددناک است واقعا دردناک است که ازمساعدت های بیشتر ازچهل بلیونی دنیا سهمی ناچیز ونزدیک به هیچ به مردم ومناطق رسیده ویاهم نرسیده ولی ما مردم همه فقط یک ادرس رابرای بد گفتن ومحکوم ساختن شناخته ایم : آقای کرزی ومشاوران نزدیک وی !
  اما من میخواهم به عنوان یک هزاره نه اول ازآقای کرزی بلکه ازخود انتقاد نمایم وازتو وبعد ازخوجین های سیاسی خودمان مانند آقای خلیلی ومحقق ومدبر.....ورهبران کل اختیار سادات ما!
  برادر!
  من وتوکه شهامت تغیر ودگرگونی ونوآوری وخودگذری وقربانی دادن ومردانگی و رفتن به وزارت خانه ها وجنگیدن برای گرفتن حق مان را نه بلدیم ونه حاضریم که کاری کنیم وهمیشه به گدایی ترحم دیگران نشته ایم چه روزی درانتظارما خواهد بود؟؟؟
  بیایددنبال ره چاره های برای مان باشیم واندیشه کنیم که چه باید کرد وبکوشیم خودمان را مسوول مشکلات مان بدانیم ویخن خودمان رابگریم نه دیگران راچون این فرهنگ دیگراان مسوول اندودیگران بداند دیگران مارا کمک نمی کنند اخیرالامر مارابه نابودی خواهد کشانید.
  بلند شوید وباهم شوید ونیروشوید!!!
  تشکر

 • عکسهای قشنگی بود بازهم نشر کنید
  آدرس ایمیل تان را برایم ارسال کنید
  من هم برای شما مطالب وعکس ارسال کنم
  باتشکر

 • با عر ض اد ب خد مت همه همو طنا ن عز یز و بلخصو ص جنا ب بغلا نی . ای کا ش که همه ما بد و ن در نظر داشت ملیت مذ هب و سمت همچو ن نظر ی مثل آ قا ی بغلا نی مید ا شتیم و در مو جو دیت ابر قد ر ت جها ن یعنی امر یکا و دیگر کشو ر ها ی جها ن در افغا نستا ن با این همه پو ل ها ی سر ا زیر شده میتو ا نیستیم حد اکثر استفا ده را بر ا ی ملت افغا نستا ن مستفید میشد یم. خا رجی ها هم چشم و هم عقل دارند. وا به روز فر د فر د مأ.با سلا م

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس