صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کرزی پسر را دنبال پدر میفرستد

کرزی پسر را دنبال پدر میفرستد

صـــــلاح الـــــدین ربانی به فـــــرمان کـــــرزی قـــــاتلان پدرش را از زندان پاکســـــتان رهـــــا کرد تا آنهـــــا به اشـــــاره کـــــرزی وی را نزد پدر بزرگـــــوارش بفـــــرســـــتند !
شمس الحق حقانی
پنج شنبه 22 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روزی چند جوان شوخ طبع کابل در سینما بهارستان انتظار آغاز یک فلم هندی را در پرده سینما داشتند که چشم شان به یک نفر با کله طاس که می شد عکس خود را در سرش ببینی در قطار پیش روی افتاد.
قیوم قرت بچه قاری قیام الدین قولته که در شیطنت و فتنگی مرغ هوا از دستش آرام نبود و هیچ معلمی در مکتب از او خاطره خوشی نداشت رو به همراهانش کرده و پرسید :

اگر یک سیلی کشکی بر فرق این کل بی پدرحواله کنم بمن چند میدهید ؟

دوستانش خندیده و جواب دادند که اگر چنین جرأت به خرچ دهی لایق دریافت صد افغانی می باشی.

قیوم قرت یک نفس عمیق کشیده و بی مهابا دستش را بالا برده و سیلی محکمی بر سر طاس آن مرد حواله کرد ، مرد رویش را به عقب گشتانده و با بروت های زخیمش چنان نگاهی هولناک بسوی قیوم قرت انداخت که گویی میخواست او را خام قورت کند.
قیوم قرت به زاری و تزرع افتاده و سوگند یاد میکرد که او وی را بجای کسی دیگری اشتباهی گرفته و لهذا صد ها بار پوزش و معذرت میخواهد و اگر او وی را لگد مال هم کند حق بجانب خواهد بود.

مرد کله طاس سرش را تکان داده لاحول گویان از جایش برخاسته بسوی دیگر صالون سینما رفته وآنجا نشست.

قیوم قرت که با بانکنوت صد افغانیگی خود را پکه میکرد رو بسوی دوستانش کرده پرسید:
اگر باز هم یک سیلی دیگر بر فرق کل بی پدر حوله کنم بمن چند میدهید ؟
دوستانش با تعجب و ناباوری بسوی او نگاه انداخته و هردو همزمان صدا زدند که :
اگر از این خودکشی جان به سلامت بردی هزار افغانی را صدقه سرت خواهیم کرد.

قیوم قرت بی درنگ از جایش برخاسته و بسوی مرد کله طاس رفته باز هم ازپشت سر سیلی محکمی به فرق او حواله کرده و به آواز بلند صدا زد :

او قدوس بی پدر تو درینجا بودی و من یک بیچاره دیگر را به خیال تو سیلی محکمی بر فرقش زدم.

مرد کله طاس که کم بود از فرط خشم و غضب منفجر گردد بسوی قیوم قرت چنگ انداخته و میخواست که حلقومش را بدست آورده و خام قورتش کند ولی او خود را خم کرده و از بین چوکی های بسوی دیگر سینما فرار کرد.
در آنجا بانکنوت هزار افغانیگی را از دوستانش بدست آورده و عرق های پیشانیش را با پکه زدن با آن خشک میکرد.

حامد کرزی نیز هنگام حیات برهان الدین ربانی روزی در جمع یاران منجمله کریم خرم ، اسمعیل یون و فاروق وردک شروع به لاف زدن کرده و ادعا میکند که اگر او بخواهد می تواند توسط هیئت صلح طالبان ربانی را در منزل خودش به قتل رساند.
دوستانش این بلندپروازی کرزی را لاف بزرگ پنداشته و میگویند اگر وی موفق به انجام اینکار گشت آنها حاضرخواهند شد که هریک چپن ابریشمی جدیدی برای کرزی بخرند.

کرزی بعد از انجام موفقانه ترور ربانی توسط برادران ناراضش برای فرونشاندن خشم هواداران ربانی تپه بی بی مهرو را به زیارتگاه او تبدیل کرده و دانشگاهی صلح بنامش افتتاح میکند.

کرزی ازین توفیق بزرگ که نصیبش شده بود خیلی مغرور شده و بار دیگر نزد دوستان دهان به لاف گشوده و میگوید که او اگر بخواهد می تواند پلان قتل برهان الدین ربانی را بالای پسرش تکرار کرده و توسط صلاح الدین ربانی پسر مولوی جنت گل قاتل پدرش را از قید پاکستان رها کرده و توسط او خود صلاح الدین ربانی را در منزلش به قتل رساند، در اخیر هم جهت آرام ساختن صدای اعتراض طرفدارانش او را به زیر پای پدرش در تپه بی بی مهرو دفن کرده و دانشگاهی جدیدی بنام پوهنتون صلح شهید صلاح الدین ربانی افتتاح خواهد کرد.

دوستانش گفتند که این کار بکلی غیر ممکن است و هیچ کوری دو بار پشت سر هم عصایش را گم نمیکند ولی اگر کرزی موفق به اجرای این عمل غیر قابل تصور گشت آنها هر خواست که او داشته باشد عملی خواهد کرد.

کرزی گفت من در صورت موفقیت فقط از شما میخواهم که در انتخابات بعدی به نفع برادرم قیوم کرزی رای بدهید حالا دیده شود که کرزی در پلانش موفق می شود یا خیر !؟

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • yes karzi will be fully seccessfull because we see that small rabani dancing when karzi play any kind of music.

  • سلام،
    عجب دوستداران "افغانستانی" اطلاعات واخبار را درمورد هموطنان عزيز اففانم بنشر ميرساند. بيشترين کوشش که بعمل آمده بدون بادرنظرداشت احترام به کرامت انسان ازعکسهاي که درهيچکشور دنيا مجار نيست بنشر برسد، ميرسد. يقين دارم کارشناسان تحصيلکرده و بارز چنين مطبوعات را پيش ميبرند. کو او فاميل که شکايت کند که عکسهای عزيزترين ما را نگذارد؟ ببينيد که حتي درحکايت و فکاهي از سر های بريده افغانها شما ابا نورزيديد، اين خود بيانگر احساس شماست. در حقيقت شما از ستم پرستش ميکنيد، ظلم را در بين افغانها تبليغ ميکنيد و نفاق را دامن ميزنيد. چاه کن درچاه ست.
    يگان ذره در مورد برادران آخوند بنويسيد تا مستفيد شويم!؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس