صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش > در سفارت افغانستان در ریاض چه می گذرد؟

در سفارت افغانستان در ریاض چه می گذرد؟

نويسنده: ع. ح از ریاض – عربستان سعودی
شنبه 5 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شاید سیه روزی جزيی از تقدیرات ازلی افغانها بوده است که در نخستین روز آفرینش خلق، قسمت اعظم آن نصیب این ملت شده باشد؛ به همین سبب با وجود امکانات فراوان رفاه از قبیل منابع سرشار زیر زمینی ( سنگ های گرانبها، نفت، گاز و غیره )، اراضی حاصل خیز، دریاها و چشمه های شیرین و بالاخره نیروی برومند بشری که نصیب این ملت شده با آنهم متأسفانه این ملت به دلیل حکام ظالم، وطن فروش و خودخواه در طول حدود دو صدسال اخیر نتوانسته اند در قطار دیگر ملت ها بخصوص کشورهای همجوار خویش گام بردارد.

زمانیکه در دورۀ مکتب بودم همه روز از قهرمانی ملت افغان، غیرت افغانی و از تاریخ پرشکوه این ملت غرق مطالعه بودم، فکر میکردم شاید در دنیا ما ملت یکه تاز روی زمینیم؛ ولی زمانیکه به دلایل مختلف چشم به کشورهای خارج گشودم گذشته، حاضر و آیندۀ آن ها را مطالعه کردم دیدم که ما کاملا درغفلت زندگی نموده اصلا مفهوم زندگی را نمیدانیم متاسفانه تاریخ ما جعل شده و زمان حاضر ما هم به نیرنگ سپری می شود.

بعد از سال ها سیه روزی، تجاوز شرق و غرب، تحمیل آیدیولوژی و فرهنگ بیگانه و سقوط رژیم جهل و ارتجاعی طالبان انتخابات نیمه دموکراسی برقرار شد و زعیم قبیلۀ بنام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گردید، ملت افغانستان بنا بر دلایل مختلف به آیندۀ خویش خوش بین گردیدند ولی متاسفانه با گذشت هر روز فساد اداری، خویش خوری و قبیله سالاری نه تنها که کلیه آرزو های ملت افغانستان را به یاس مبدل ساخت بلکه تمامی باداران غربی سردمداران این رژیم را نامید ساخت.

تعداد زیاد از شهروندان کشور ما که به دلیل سه دهه جنگ و خشونت در افغانستان به اشکال گوناگون به کشورهای بیگانه مهاجر گردیدند. با برقراری این نظام یکبار دیگر چشم به بازگشت به سرزمین خویش گشودند ولی متاسفانه دیری نگذشت که حتی افرادیکه در داخل بودند جهت فرار از بیکاری دو باره متوجه هجرت به کشورهای همجوار و غیره گردیده که حتی یکعدۀ دراثر صفبندی برای اخذ ویزه در دوازه های سفارتخانه های خارجی در کابل زیر پا شده جانهای خویش را از دست دادند.

از جمله افراد مهاجر شدۀ کشور ما تعداد زیاد از آنها با استفاده از پاسپورت پاکستانی جهت کار و گریز از خشونت جنگ و بی امنیتی در افغانستان به کشورهای عربی و از جمله به کشور عربستان سعودی مهاجر شدند. اینکه در خلال چندین سال با داشتن پاسپورت پاکستانی در آنجا بالای شان چه گذشت بحث جداگانه و شاید هم ضرورت به تالیف کتاب است از آن برای فعلا صرف نظر میکنیم.

در این مدت صرف دورۀ چند سال اخیر از جمله تنها دورۀ دو سال اخیر که شخص به نام عزیز الله کرزی، کاکای رئیس جمهور کرزی، بحیث سفیر با صلاحیت افغانستان در آنجا مقرر شده است را مورد بررسی بسیار مختصر قرار میدهیم.

زمانیکه سفیر سابق افغانستان در ریاض آقای محمد کبیر فراهی به داخل خواسته شده و پست معینیت سیاسی را در وزارت امور خارجۀ افغانستان عهده دار شدند شخصیت های زیاد برای احراز پست سفارت افغانستان در ریاض که یکی از سفارتخانه های کلیدی دولت افغانستان شمرده می شود کاندیدا شدند. ولی متاسفانه که خویش خوری جزيی از برنامه های کاری اعضای رهبری دولت افغانستان و در راس آن حامد کرزی است، جناب حامد کرزی آماده نشد کسی دیگری را بحیث نمایندۀ فوق العاده اش در دولت شاهی عربستان بجز از کاکایش آقای عزیز الله کرزی انتخاب نماید.

گفتگوها برای تبدیلی پاسپورت پاکستانی به پاسپورت افغانی برای مهاجرین افغانی مقیم عربستان از گذشته های دور جریان داشت، گرچه این پروسه در دورۀ حکومت اسلامی مجاهدین جریان داشت ولی از مدتها از طرف دولت عربستان متوقف شده بود، ولی بعد از واگذاری سفارت به آقای عزیز الله کرزی این پروسه دو باره آغاز شد، آقای عزیز الله کرزی با استفاده از ریاست جمهوری برادرزادۀ خویش و اینکه هیچ کس در وزارت خارجه جسارت سوال کردن از نزدش را ندارد هرکاریکه خواست و هر طوریکه دلش شد در آن سفارت انجام داد و می دهد.

اولین کاری که او انجام داد برطرف کردن یکعده کارمندان با تجربۀ سفارت که از اقوام مختلف افغانستان بودند و متاسفانه از قوم کوچی نبودند. جناب سفیر صاحب همچنان بودجۀ سفارت را بطور کل حیف و میل خود نموده هر طور که میخواهد به مصرف میرساند بدون آنکه بودجه برای چه گرفته شده و باید در کدام راه به مصرف برسد. متاسفانه این مرض است که تقریبا نود در صد سفیران ما در کشورهای خارجی به آن گرفتار اند.

مهاجرین افغان در عربستان سعودی که در شرائط بسیار بد بسر میبرند با استفاده از فرصت اجازۀ دولت عربستان سعودی برای تبدیلی پاسپورت پاکستانی به پاسپورت افغانی اکثریت آنها بطور عاجل جهت تبدیلی پاسپورت های شان به آن سفارت مراجعه نموده و مینمایند، ولی متاسفانه به موضوعی بر میخورند که هیچ سابقه ندارد بلکه اکثریت انها ازذکر آن شرم میکنند. موضوع رشوه گیری و تعلل در کارها بدون اعطای رشوت.

زمانیکه به سفارت کبرای افغانستان در ریاض جهت اخذ پاسپورت مراجعه نمائی، نمونۀ کوچک دولت فاسد حکومت کابل را به صورت واضح مشاهده می نمائید. طوریکه ما به شمول هفت نفر از همراهان مان مشاهده کردیم و همچنان تمام مراجعین چشم دید های شان را به طور بسیار مخفیانه و مبادا که از اظهارات آنها سفارت با خبر شده و زمینۀ کار را بالای آنها در عربستان سعودی تنگ نسازد مشاهدات شان را قصه می کنند، جناب عزیز الله کرزی، کاکای رئیس جمهور کرزی و سفیر افغانستان در ریاض، شخصا کسی را در دهن دروازۀ سفارت مقرر نموده هر کسی که تقاضای تبدیلی پاسپورت می کند از نزدش مبلغ 500 ریال سعودی، طور پیش شرط، اخذ می نماید. زمانیکه داخل سفارت گردید ما شا الله مسئول قنسول و کارمندان قنسولی برعلاوۀ پول قانونی پاسپورت یک مبلغ اضافۀ دیگری را نیز اخذ می نمایند، درغیر آن تبدیلی پاسپورت شان هرگز امکان پذیر نیست.

این موضوع به حدی رواج یافته است که جزء از موارد عادی سفارت شده است، در همین رابطه با تعداد از بزرگان افغانی در جلسات مختلف صحبت نمودیم آنها به صراحت اظهار نمودند که ما این موضوع را چندین بار با دیپلومات های سفارت گوشزد نمودیم و آنها با ناراحتی تمام گفتند که این کار به دستور شخصی آقای سفیر صورت میگیرد. دیپلومات ها با صراحت گفتند که ما این موضوع را چندین بار به شخص سفیر مطرح نمودیم وی با عصبانیت گفت: " شما به هیچ صورت حق ندارید که این چنین سوال های را از من بکنید من میدانم جوابم".

حتی دیپلومات ها با ناراحتی تمام می گفتند که ما از این وضعیت کاملا ناراض بوده حتی به تقدیم استعفای خویش آماده شده ایم.

هموطنان عزیز این است سفیر ما در ریاض و این است خدمات شایستۀ وی به ملت ستم دیدۀ ما در ریاض، طوریکه جناب برادر زادۀ اش با اندیشۀ قومگرانه و رهبری بی کفایت خود در کابل تمام آرزو های ملت ما را برباد داد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خانه از پایبست، ویرانست / خواجه در بند نقش ایوانست

 • من میخواهم اولتر از همه شجاعت مسئول این سایت را که مشکلات هموطنان ما را حد اقل انعکاس میدهد می ستایم، سفارت های افغانستان واقعا نمونه کوچکی از دولت فاسد آقای کرزی است ،وقتی مقامات نتوانند از فساد اداری در کابل و ولایات کشور جلوگیری نمایند چطور خواهند توانست در نمایندگیهای سیاسی افغانستان در خارج که هزاران کیلومتر دورتر قرار دارد با فساد اداری مبارزه نمایند بخصوص اینکه در اکثر نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در خارج نیز اکثرا درباریان قندهاری گماشته شده اند.
  از سفارت افغانستان در روم گرفته تا تهران ریاض قطر تورنتو الی ناروی همه از خویشان و نزدیکان آقای کرزی یا خلیل زاد هستند بناء چگونه توقع خدمت صادقانه را از این عالیجنابان داشت آقای وزیر سلب صلاحیت شده خارجه نیز چوکی را غنیمت دانسته جرئت آنرا ندارد تا این محمد زائی های دوره کرزی را به مراعت قانون مجبور نماید.
  وقتی در شش سال اداره کرزی نتوانست فساد اداری را در کشورحد اقل تقلیل دهد مطمئن باشید که در یک سال اخیر دوره سیاه اش نیز نخواهد توانست این کار را انجام دهد یگانه راهی که برای هموطنان مهاجر مان در سعودی باقی مانده اینست که دوعا کنند سال اخیر دوره آقای کرزی هرچه زود تر سپری و خداوند یک اداره خدمتگذار مردم را در کشور ما مستقر نماید.

 • با اظهار سپاس از جرئت خداداد کامران میرهزار در نشر همچو مطالب در این رابطه باید بگویم که سفیر افغانستان در ریاض که کاکای حامد کرزی است و نمونه کوچک نظام فاسد برادرزاده اش را در سفارت ریاض تاسیس نموده است. زیر نظر وزارت خارجه نیست و اصلا از وزارت هیچ باک ندارد.
  من خودم در وازت شاهد موضوع هستم.

 • باسلام ودرود بخواننده گان وآقای مير هزار . عزيزالله کرزی کاکای عزيز آقای کرزی از جمله کاسه ليسان وميرزا قلمان دوران سياه خاندان سلطنتی است . درچاپلوسی وخيانت از پادشاه سابق ديپلوم سرخ داشته ودر ميليتگرای وبرتری ميليت پشتون بر ديگر ميليتها از گل محمد مومند تقليد نموده .مفکوره فاشيستی ملا عمر را که افغانستان سرزمين پشتونهاست را مورد تايد اين ناسيوناليست غرب زده بوده وبرای رسيدن به اهداف شوم از مزدوری هيچ کسی روگردان نيست .وی در زمان عبدالله عبدالله وزير خارجه وقت بحيث سفير افغانستان در جمهوری چک تعين گرديد . که البته با شهکاريهای بی سابقه خويش که همانا قانون شکنی وتلاش رسيدن بسرمايه است دست بغارت سرمايه سفارت زده واسناد غارت وچپاول در وزارت خارجه افغانستان درشعبه ارشيف موجوداست که بنابرملحوظات و موفيعت برادرزاده شان آقای کرزی وزارت خارجه از افشای آن عاجز است. وی بپاس خدمات بی شايبه خويش که غارت مراکز ديپلوماتی است بازهم بحيث سفير افغانستان در عربستان سعودی تعين شدند جايکه دها هزار افغان مظلوم با پاسپورت های پاکستانی وافغانی زير سلطه استبدای آل سعود به مرگ تدريجی خويش مينگرند و آقای عزيزالله کرزی بعوض دست کمک به هموطنان خويش که همانا رسالت وظيفوی اش ايجاب ميکند ,بابيشرمی وبی حيايی در مقابل حل پرابلم هموطنان مقيم عربستان تقاضای پول ميکند که اين خود سند واسناد معتبر ديگريست از چوروچپاول در نمايندگيهای ديپلوماتيک افغانستان در خارج. وای بحال ما مردم بيچاره در داخل وطن آتش ظلم واستبداد زوگويان جهادی ودر خارج ازوطن فرزندان ناخلف بابای ملت مصروف دزدی وغارت مردم اند.

 • ba tayed ein nazar bayad goft safarat ha omoman hamin raqam ast .. ba tawr mesal safart afghanistan dar miser ba yak eda talaba ki waseta daran kharchi 100 wa ya 80$ mahana metan wa yak edai degar ra megoyan ki shuma shaherwand daraja 2 hastin.. bors hai daneshgah hara haifo mail famil wa karmandan safart wa ya ba kasane dada meshawad ki qabelan yak bors ra sozanda basha wa waseta borse jadid ra barayash hadya mekonand ta ki qaber milat mazlom ra tez tar bekanan.. e zalim ha hata az mahaselin dar moqabel tamdid paspor pool wosol mekonan hala ki qanon sarihan ein ra majani gardanda wa tamdid ra faqat yak sala mekonan ta ki har sal pool osol konan .. bakhoda ma ghareeba ha mahasilin pole kitab ra nadarem nane khordan wa kalai sahi nadarem wa ein ja azai safarat hama beshtar az 3000$ maash megiran .. khoda khane e dawlat wa khoda khane e safar wa wazarate khareja ra kharab kona....

 • Mr.Karzai ambassedor of Afghanistan whom are uncle of President Karzai was ambassedor in Prague, all the time he was drunk lay down in the Prague’s strets nd his drivers pick him up and carry him to the embassy, shame for him and sorry for most of this kind of appointments, now he is in Reyaz, sorry again for Afghan nation..

  • نه تنها در ریاض بلکه در همه کشورهای جهان سفارتخانه های دولت مفسد کرزی هر نوع ظلم را در برابر مردم روا میدارند. گفته میشود که پشتونها هر گز به شخص از قوم پشتون اعتراض نمیکنند. من با وجودیکه پشتون هستم اداره طاغوتی کرزی را به شدت بالای آن انتقاد میکنم. مامورین دولت آل یحیی در داخل و خارج تصویر واقعی فساد و بی قانونی را نشان میدهند. دلایل را زیاد میدانند مثلاً میگویند که امروز سفیر نیست یا ما امروز مصروف جلسه هستیم ، یا از مرکز برای ما امر آمده که تا چند هفته دیگر به کس نه پاسپورت دهید و نه هم تمدید کنید یا میگویند که بسیار مصروف هستند یک چند روز صبر کنید یا میگویند که صدور پاسپورت تنها در کابل صورت میگیرد و بس و هزاران بهانه دیگر .........
   مردم عاجز افغانستان هر نوع ظلم و بی عدالتی را تحمل میکنند. واسطه هم خوب چیز است اما متاسفانه که هر کس واسطه ندارد. مردم بیچاره افغانستان همیشه میگویند که خداوند کار کسی را در دولت بند نه اندازد. برای یک کار عادی در دولت افغانستان باید از یک شعبه به شعبه دیگر دوید و از این دفتر به آن دفتر، این امضا و آن امضا را به دست آورد ، شعبه تحریرات و شعبه ثبت و راجستر و شعبه رشوت و شعبه واسطه و غیره وغیره را طی مراحل نمود. بعضی وقت چنین فکر برایم پیدا میشود که بروم در یک جنگل زنده گی کنم و هیچ چیزی در مورد اداره و دولت و اخبار دولت نشنوم. به امید اینکه حوصله مردم افغانستان هم روزی سر رسد و دهن های این موجودات مفسد کابینه قومگرا کرزی را بسته نمایند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس