IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > له ښاغلو بزگر صیب او بیانزی صیب سره د زړه خواله

له ښاغلو بزگر صیب او بیانزی صیب سره د زړه خواله

پرویز "بهمن"
يكشنبه 23 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جناب الحاج استاد بیانزی صاحب!

شما تاریخ را سرچپه فهمیده اید ویا اینکه میخواهید دیگران را با این دروغهای شاخدار گمراه سازید و تاریخ را قصدا وعمدا برای نسلهای آینده جعل نمائید. آنهایکه قوای شوروی را به این خاک آوردند آرزو داشتند که آن قوا ا وی وحاکمیت قبیله ایی وفاشیستی او را ازشراشرار آنزمان نجات دهد ولی ازبخت بد ونیت بدش که آن قوا خودش برایش به اشرار تبدیل گردید، ولی چه کنیم که چشمان جناب عالی وهمفکران شما آنقدر درتعصبات گندیدهء قبیلوی کور شده است که هنوز هم از ذکر نام منحوس آن شخص بخاطر اشتراکات قبیلوی طفره می روید. ولی فرق نمیکند من اورا به شما معرفی می نمایم. آن کسی که قوای روس را به افغانستان آورد. نام نامی اش حفیظ الله امین بود؛ وبرادرش هم عبدالله امین دربندر شیرخان درقندوز به استقبال قوای دوست شتافته بود ولی حالا این شما ورفقای همفکرتان استید که برف بام خود را بالای بام دیگران می اندازید.

واما دربارهء معاهدء دوستی وصلح قهرمان افسانوی شادروان مسعود بزرگ نیز جناب عالی میخواهید تاریخ را مسخ نمائید که این اجازه را حالا دنیای پیشرفته ومدرن امروز درعرصهء تکنالوژی معلوماتی بشما نمیدهد. مسعود با روسها معاهدهء دوستی وبرادری امضا نکرد بلکه اوکه ازدوطرف یعنی هم ازجانب افراد گلبدین وهم ازجانب روسها زیرفشار قرار داشت خواست ملت ومردمش را ازهلاکت حتمی نجات دهد. عمل مسعود قهرمان را درقاموس اصطلاحات و واژه های سیاسی ونظامی، معاهدهء دوستی نمیگویند بلکه تاکتیک جنگی می نامند. حقیقت مسأله این است که ازنظر هرپژوهشگرمسایل نظامی بیطرف وباوجدان بار جنگهای چهارده سالهء روسها درتمام افغانستان پنجاه فیصد آن را تنها پلنگینه پوشان کوه های هندوکش در درهء دشمن شکن پنجشیر حمل نموده اند وپنجاه درصد آن دردیگر نقاط افغانستان تقسیم میگردد.

هرچند دیدگاه شخصی من راجع به اصطلاحاتی چون : جهاد ومجاهد وشهادت درافغانستان یک دیدگاه خاص و ویژه است و هیچگونه بار ایدیالوژیک و حزبی ندارد که بعدا به توضیح آن می پردازم ولی عجالتا اجازه دهید که بخاطر مستند سازی بهتر باشما اینجا دو نقل قولی ازهم قماشان خودتان را بیاورم تا ثابت سازم که جنابعالی نیز مانند آنها به نرخ روز نان میخورید . هم قماشانی که مانند جنابعالی صدای جهاد خواهی وشهادت طلبی شان گوش جهانیان را کر کرده است و خود پشتون تشریف دارند.

سرور احمدزی کاندید ناکام انتخابات ریاست جمهوری درسال 2009 میلادی کسیکه درپیش چشم هزاران بینندهء تلویزیون، بالای دکتررمضان بشردوست با بوتل آب حمله ورگردید، مدعی است بیشترین اعضای خانواده اش را در ولایت لوگر در زمان جهاد علیه شوروی سابق از دست داده و خودش درکودکی یتیم گردیده است او اول دراردوگاه های پناهنده گان در پشاورتعلیم می بیند وبعد به آمریکا تشریف می برد. وی درآمریکا تا درجه دکتورا؟! تحصیلات خویش را به پایهء اکمال رسانده است. سرور احمدزی یکبار درتلویزیون پیام افغان درمصاحبه ای خویش با عمرخطاب دربرنامهء سخنان عریان،چشمدید خویش را ازپنجشیر وپنجشیریان چنین بیان نموده است:

«برگردان بفارسی : حقیقت آنست خطاب صاحب که مردم پنجشیر درطول زمان جهاد علیه شوروی سابق بزرگترین تلفات انسانی را متحمل شده اند، من زمانیکه به پنجشیررفتم آنقدر لنگ ولاش ومعیوب ومعلول مجاهد را از دوران جهاد یافتم که اصلا برایم قابل باور نبود، کسی یک پایش نبود، کس دیگر دست اش نبود کسی چشمانش را از دست داده کسی هم هردوپا را از دست داده وکسی ساختمان رویش به شکل خیلی وحشتناک تغیرکرده، ولی هیچ مقام دولتی وتنظیمی درقصهء آن انسانهای گمنام وبیچاره نیست. هیچکسی تا هنوز دروازهء خانهء آنها را دق الباب نکرده است، درینجا درامریکا مردم فکر میکنند که شاید همهء مردم پنجشیر مانند مارشال فهیم وبرادران مسعود ازناز ونعمات مادی برخوردار باشند ولی واقعیت طور دیگریست وقضاوتهای ما ازفاصله های دور هرگز با واقعیتهای آنجا همخوانی ندارد، حقیقت آنست که آنجا وقایع وحوادث خیلی ها دلخراشی رخ داده است و واقعیتها تلختر ازآنچه است که به بیرون انعکاس می یابد ومن آنرا به چشم سر دیدم.»

گلبدین با تمام نفرت قومی که ازمردم پنجشیر درسینه دارد درپیام عیدی خویش درسال 2011 میلادی درسایت اینترنتی خودش بنام شهادت راجع به مردم پنجشیر می نویسد:

« شكى در اين نيست كه مجاهدين دلير پنجشير از جمله آغازگران جهاد بودند، در روزها و سالهاى اول مقاومت قربانيهاى زيادى دادند، شخصيتهاى صالح و دليرمردان مؤمنى از دره پنجشير سربرافراشته، روح جهاد و مقاومت را در صفوف مردم خود دميدند.»

اما با این همه تعریف وتوصیف گلبدین خان، ازمردم وشخصیتهای پنجشیر؛ پرسشی که مطرح میگردد این است که پس دشمنی وکینهء آقای گلبدین با مردم پنجشیر درطول دوران جنگهای تنظیمی اش با این مردم بخاطرچی بود و روی کدام انگیزهء انسانی ویا اسلامی استوار بود؟ گلبدین خان این را چند جمله بعدتر خود بیان می نماید که مردم پنجشیر با تمام صفات نیکی که در دوران جهاد ازخودشان بروز دادند ولی رهبری وزعامت این مردم در دست فردی قرار گرفت که ازنظر آقای گلبدین به اسلام وجهاد متعهد نبود. ایشان میفرمایند:

« ولى متأسفانه بنابر اشتباهات مجاهدين از يك سو و دسائس دشمنان زرنگ اسلام از سوى ديگر، زعامت اين مردم دلير و خداپرست به دست افرادى افتاد كه نه به اسلام وفادار بودند، نه به اهداف جهاد و نه به مردم شريف پنجشير، در صفوف مجاهدين مؤمن پنجشير كسانى نفوذ كردند كه با دشمنان كنار آمدند و جهاد مردم پنجشير را از مسير الهى آن به بيراهه بردند. اينها نه تنها شخصيتهاى مجاهد، مؤمن و هدفمند پنجشير را يكى پى ديگرى ترور كردند و راه را براى سلطه افراد مشبوه و بى هدف باز نمودند بلكه پنجشير را به لانه دشمن، پناهگاه گروههاى بى دينى چون شعله جاويد و عامل درگيريهاى خونين با مجاهدين مناطق اطراف پنجشير تبديل كردند»

هرچند که کلمات وصفات مانند: افراد مشبوه، بی هدف، عناصر غیرمتعهد به اسلام وجهاد وهمچنان صفاتی چون مرجفین ومنافقین وغیره درفرهنگ آقای حکمتیار را همه میدانند ، زیرا این کلمات نه تنها بالای زعامت مردم پنجشیر درینجا بکارگرفته شده بلکه هرکی که ازاطاعت کورکورانهء امارت وی در داخل حزبش سرباز زده است مشمول این صفات گردیده است. این صفات پسندیده حتی پشتونهای حزب خودش را نیز شامل میگردد. افرادی مانند زمان مزمل ومولوی خالص وقاضی وقاد ودامادش آقای جریر نیز ازدایرهء این صفات خارج نیستند وگهگاهی به نامهای منافقین ومرجفین نوازش شده اند.ولی درینجا بطور مشخص گلبدین خان توضیح نمیدهد که این گروه های بی دین شعلهء جاوید کیها بودند وآن مردان مومنی را که زعامت مردم پنجشیر ترور کرد کیها بودند وچرا راست وصریح از فرمانده مسعود نام نمی برد؟ این زعامت درکدام مقطع زمانی با کدام دشمن کنار آمدند. گلبدین خان این را هم نمی نویسد که قبل ازامضای آتش بس باشوروی ها افراد تحت فرمان وی دراندراب به سرکرده گی جمعه خان اندرابی به کدام دلیل شرعی و وطنی راه اکمالات خوار وبار وآذوقه را بروی مردم عادی پنجشیر بستند و با این عمل یزیدی شان چرا میخواستند که مردم پنجشیررا درهمکاری مستقیم و غیرمستقیم باروسها دریک محاصرهء اقتصادی مرگ آوری دچار سازند؟ گلبدین خان از متن نامه ای که خودش درهمان سالها برای قوماندانان حزبش درکاپیسا وپروان فرستاده بود وآنها را ازدرگیرشدن با قوای شوروی هنگام حمله بالای پنجشیر برحذر داشته بود نیز خودش را بی خبر انداخته است وفکر میکند که آن حوادث را تاریخ فراموش نموده است.اشتباهات مجاهدین یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم پنجشیر یکی ازکاسه لیسان گلبدین خان را بحیث رهبر وزعیم خویش انتخاب نکردند. لذا آنها اشتباه کردند وازراه منحرف گردیدند ودرصفوف آنها افراد غیرمتعهد؟؟؟؟! به اسلام نفوذ نمود وجهاد شان را به بیراهه کشانید، بیراهه کشانیدن یعنی اینکه تسلیم اوامر مقامات آی اس آی نشدند وبه امر ودستورجنرالان پاکستانی تونل سالنگ را انفجار ندادند، وخودشانرا در میان دو دشمن گلبدینی وروسی هلاک نه ساختند.
ادامه درصفحهء بعدی

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • متن معاهده مخفی بین احمدشاه مسعود و قوای اشغالگر شوروی در افغانستان
  منبع: عملیات گروه MO SSSRدر افغانستان، دسامبر 1988
  این سند بوسیله جنرال گرموف، جنرال تنی و احمدشاه مسعود امضأ گردید.
  1. گروه مسلح پینجشیر کلیه عملیات نظامی خود را در سالنگ جنوبی و مناطق همجوار متصل به شاهراه کابل-حیرتان، بشمول استعمال هرگونه اسلحه در مناطقی که بدست قوای مسلح پینجشیر قرار دارد، علیه مواضع قوای شوروی، افغانی، محافظین سرحدی و حارندوی متوقف سازد.
  2. گروه مسلح پینجشیر مسؤلیت حفط خطوط مخابراتی بین تاجیکان و چاگانی را بدوش گرفته و مانع حمله، قطاع الطریقی و سایر اعمال خصمانه علیه قوای شوروی و افغانی گردد.
  3. طرف شوروی طبق موافقه دوجانبه مسؤلیت تهیه تدارکات، ضروریات فوری و سائر مواد مورد احتیاج را برای تقویه و نگهداری پینجشیر و سایر مناطق متعلقه بر حسب وقت تعین شده بدوش میگیرد.
  4. به سائر گرو ها و دسته جات مسلح اجازه داده نخواهد شد تا در مناطق مربوطه داخل شده و علیه قوای شوروی و قوای افغانی دست به حملات تروریستی و تخریبی زده و پایپ لاین را منهدم کنند.
  5. تبادله معلومات و مساعی مشترک جهت پیداکردن اتباع شوروی و افغانی در منطقه مورد نظر بین دو جانب بعمل خواهد آمد.
  6. در صورت خلق و اوج تشنج ، مشاوره لازم در مورد اجتناب عملیات جنگی و برقراری صلح در منطقه مورد نظر بین دو جانب بعمل خواهد آمد.
  7. مؤثریت این پروتوکول در سراسر قلمرو 30 کیلومتری در هردو سمت بین تاجیکان و چاگانی امتداد خواهد ییافت. در ماورای این قلمرو، قوای شوروی و قوای مسلح پینجشیر حق دارند تا عملیات نظامی را علیه سائر گروه های مسلح متعلق به دیگر تنظیم های مجاهدین براه انداخته و ایشان را محو نمایند. خصوصاّ گرو های که عملیات نظامی را علیه هردو جانب متعاقدین متوقف نساخته اند.
  8. پروتوکول حاضر از لحظه امضأ و صحه گذاشتن به آن مرعی الاجرا میشود.

  • مردم ازین جعلکاریهای اوغانهای فاشیست را زیاد خوانده اند. طوریکه نویسنده هم تاکید کرده است اگر چنین ادعاها درست باشد پس کشته شدن وزخمی شدن وتباه شدن مردم پنجشیربه سبب چی بود؟ کدام یک را باید قبول کرد متن ترجمهء شدهء جعلی اوغانها را یا تباهی وبربادی پنجشیریها را.
   راست گفته اند که اوغانها یک جیره خور انگلیس را که در دامان انگلیس مرد وی را بحیث فاتح میوند قبول دارند ولی آتش بس یکسالهء مسعود قهرمان را نماد وطنفروشی وی تبلیغ میکنند. ههههههههههه!!!!!
   بروبچیم اوغان که وقت چنین جعلکاریها گذشته است

  • هوادارن مسعود و سایت های که برای مسعود مینویسند، این قرارد مسعود را با روسها نه تنها که رد نمیکند، بلکه هرکدام به نوبه و ذوق خود را آنرا تعبیر میکنند. اینجا فقط چند نمونه از صدها....
   - داکتر وفا معصومی، 15 اکتوبر 2008
   در: تار نمای پیشین خراسان زمین
   به آن جنبه اسلامی میدهد:
   "شباهت ، مقایسۀ ودست آورد دو قرارداد صلح مؤقت مسعود در سالنگ جنوبی با جنرالان روس درسال 1982 با قراردادصلح حدیبیۀ پیامبرش با کفار قریش مکه، در ماه ذی قعده، سال 628 بعد از میلاد یا سال ششم هجری"...
   - زندگی نامه احمدشاه مسعود قهرمان ملی
   heratcity.net در سایت:
   و در: ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
   بعد از سه سال نبرد با روسها در سال 1361 درپی شکست کامل شش تهاجم گسترده ارتش اتحاد شوروی سابق
   در پینجشیر، فرمانده کل نظامی روس ها در افغانستان برای توافق آتش بس با احمد شاه مسعود وارد مذاکره گردیده و به مدت دوسال، این توافق به امضاء رسید(1982)
   که در واقع روس ها با این توافق، مجاهدین را برای اولین بار به عنوان یک طرف سیاسی به رسمیت میشناسند.
   - این هم چند نقل قول از ترجمه این قرارداد توسط آرینفر
   ariaye.com در سایت آریائی
   گروموف آخرین قوماندان اردوی اتحاد شوروی در افغانستان در کتاب " ارتش سرخ در افغانستان" مینویسد :
   " تلاشهای مرکز اطلاعاتی سپاه چهلم دستاورد های معینی به همراه داشتند . در سال 1982 ما توانستیم به مهمترین هدف خود نایل گردیم . ما توانستیم با احمد شاه مسعود تماس های بس پایدار برپا کنیم که تا پایان خروج نیرو های اتحاد شوروی از افغانستان تداوم یافتند . طی زمان حضور نظامی ما در افغانستان ، کار ما با موفقیتهای متناوبی ادامه یافت . ".....
   "بویژه در سال 1982 نمایندگان سپاه چهلم و شخص احمد شاه مسعود موافقتنامه ای را به امضا رسانیدند که درآن مسعود تعهد سپرده بود بروی کاروانهای نظامی ارتش شوروی در سالنگ جنوبی ، جای که او فرمانروای بی چون و چرای آن بود ، آتش نگشاید ."....
   "مسعود به اعضای گروهش دستور داد تا از فعالیت شدید بر ضد نیروهای دولتی دست کشیده و مبارزه مسلحانه را در گام نخست برضد سازمانهای مخالف جمعیت اسلامی افغانستان پیش ببرند . " . . .
   " همه گفتگو ها با مسعود مستقیما توسط فرماندهی نظامی شوروی انجام می گرفت ." ...
   " مصالحه چندین ماه دوام یافت ، باید بگویم که مسعود به تعهدات خود به استثنای چند مورد پابند بود . "

  • هیچکسی ین را نکرده که مسعود برای یکسال قرار داد آتش بس باقوای شوروی سابق امضا کرد بلکه درهمان وقت وهمان زمان بهترین ومعقول ترین کارر انجام داد. ولی تعبیر اوغانک های مائوویست این است که او ومردم مجاهد پنجشیر همیشه درصلح ومودت با روسها بسر برده اند.
   آقای بهمن درست فرموده اند. اگر مسعود آن آتش بس را با روسها امضا هم نمیکرد وی برای پشتونها قابل تحمل نبود. زیرا وی ازنظر قومی تاجیک بود وهم قلادهء رهبری یک پشتون وطنفروش را مانند گلبدین وخالص وحقانی بگردن نه آویخته بود

 • این اعلامیه بعد از سه سال تهاجم قشون سرخ بر وطن عزیز ما از جانب مبارزین قهرمان پینجشیر نشر شد.
  درین اعلامیه بخوانید، که مسعود کدام فرزندان راستین این کشور را ترور کرد.
  نویسنده: میرویس ودان محمودی
  احمد شاه مسعود قهرمان یا جاسوس؟
  سایت afgazad.com

  • اگرنویسنده گان آن اعلامیه ازگروهک های مائوویستی مفت خور آلمان باشند باید پرسید که دربرابر این ادعای گلبدین که گویا مسعود پنجشیررا به سنگر گروه های مائوویستی شعلهء جاوید درآورد چه میگویند؟ گپ گلبدین درست است ویا ازنویسنده گان اعلامیه. نشود که هردو گروه باهم برضد مردم پنجشیر دست شان را یکی کرده باشند که کرده اند

 • پرویز "بهمن"
  “خودم هشت سال دورهء ابتدایی مکتب را بزبان پشتو درقندهار خوانده ام، علاوه برآن ازنظرقرابت ورگ ورشته درخانوادهء ما با پشتونها ازچندین طرف پیوند خونی برقراربوده ...“
  بلاخره از زیر پلو مولی برامد.
  “هرکی دشنام میزند حتما اورا دردی رسیده است.اما من شخصا هیچ علاقه ایی به دشنام دادن به آدرس قوم خاصی را ندارم،”
  دروغ گوی حافظه نداره.
  “من تاکنون پشتونی که پشتونیست نباشد آنرا کمتر دیده ام ولی اگر بالفرض چنین انسانهای با وجدان پیدا شوند من ایشانرا انسانهای باوجدان وآزاده می نامم نه پشتون.“
  حال میفامیم که به تو بیچاره حتمن کدام دردی از مرد های فاسد قندهاری رسیده.

 • من هیچ چیزی درین کامنت شما درمورد بهمن نیافتم که باهم درتناقض قرار بگیرد. پشتونیست با پشتون منطقا ازهم فرق دارد. اگر کسی پشتونیست را انتقاد میکند ویا باوی مخالفت میکند او پشتون را توهین نکرده است. اگر پشتونی را هم توهین میکند او پشتون مخالف خویش را که پشتونیست است هدف قرار داده است. فکر کنم که شما مقالات آقای بهمن را درست درک نکرده وخوش دارید که بیجا دشنام بدهید.

 • پرویز بهمن ادعا میکنه که همه پشتون ها پشتونیست هستند. به معنای دیگر همه پشتون ها فاشیست هستند.

 • اگر هم نباشند شما چگونه خلاف آنرا ثابت میکنید؟مگر اینقدر دشمنی پشتونها را با غیرپشتونها بخاطر قدرت وچوکی درطول تاریخ چه کسی منکر شده میتواند؟ آیا پشتونها تحمل رئیس جمهورشدن یک غیر پشتون را دارند آیا قدرت شنیدن سرود ملی را بزبان فارسی دارند؟

 • تما شا کنید یک مسابقهء کشتی گیری جالب را بین بزگر صیب و بیانز ی صیب
  youtube.com/watch?NR=1&v=yBxTM1_F2AA

جستجو در کابل پرس