در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1383 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > رشوه و فساد در شفاخانه ها

رشوه و فساد در شفاخانه ها

شفاخانه های اتاترک و اندرا گاندی در کابل
کامران میرهزار
جمعه 18 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

موضوع اول: اوجگيری اخذ رشوه از مريضان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی به اساس مسايل سمتی، لسانی چنانچه داکتر جعفر با اخد مبلغ (10000) ده هزار افغانی رشوه از پایواز مریض بالفعل گرفتار شده بود، که با پشتیبانی رییس مجددا به وظیفه خود ادامه می دهد.

اجراآت اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری:

بعد از اخد معلومات رسمی از مرجع مربوطه تحت اجراآت قرار گرفت.

موضوع دوم: در شفاخانه اتاترک مقرری ها به اساس مسایل سمتی صورت گرفته یک تعداد مامورین از طرف داکتر حسین زمری رییس شفاخانه بدون درنظرداشت معیار ماموریت صورت گرفته است.

اجراآت اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری:

بعد از اخد معلومات رسمی از مرجع مربوطه تحت اجراآت قرار گرفت.

موضوع سوم: فروش ادویه جات شفاخانه اتاترک توسط داکتران و نرس ها به مالک تخار درملتون، رسما از مرجع معلومات مطالبه گردید و تحت اجراآت قرار گرفت.

موضوع چهارم: در شفاخانه اندرا گاندی در بخش جراحی يک تعداد از طرفداران رییس شفاخانه فعالیت دارند که از مدرک عملیات حراحی 25 درفیصد به طور رشوه اخذ می نمایند. از رییس شفاخانه رسما معلومات مطالبه و تحت اجراآت قرار گرفت.


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

پيام‌ها

  • دوست عزیز سلام امید که همیشه موفق باشید
    راستی به واقعیتی تلخ اشاره کردید. شفاخانه ها مطب های شخصی دکتران بدون تخصص اما با ادعای ماستری از هند و غیره تبدیل به یک مکان تجاری گردیده است به امید روزی که در این کشور همه سری جای خودش قرار گرفته به اجرا گذاشته شود

    آنلاين بنگريد : http://www.a-basirat.blogfa.com/

جستجو در کابل پرس