٩ برخه

Hask
جمعه 1 مارچ 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی


نام

نام پدر

نام پدر کلان

مکتب

ولايت

مجموع نمره

موسسه تحصيلي

نذيراحمد

عبدالاحد

آغامحمد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

240

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدنعيم

عبدالقاهر

محمدحسن

مشرقي

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

ناهيده

محمدمحسن

عبدالله

عــــينوعالي ليسه نمبر

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

گل آغا

اميرجان

محمدخان

ظاهر شاهي

کندهار

239

پوهنحي زراعت مؤسسه تحصيلات عالي
ارزگان

محيب الرحمن

محمدسرور

مبين

احمد شاه بابا

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

وژمه

عبدالهادي

محمداسلم

زرغـــونه انـا

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدنسيم

حاجي محمدنبي

حاجي عبدالهادي

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالغفار

حاجي شاولي

حاجي محمدابراهيم

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

جمال ناصر

حميدالله

نصرالله

احمد شاه بابا

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

رحمت الله

حاجي محمدنبي

حاجي اميرمحمد

شهيدعبدالاحد کرزي

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

احمدشاه

عبدالباري

عبدالسلام

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

نورالحق

حاجي غلام فاروق

حاجي محمدخان

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

239

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالهادي

محمدولي

محمدشريف

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عزيزاحمد

رحمت الله

محمدسعيد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالقوي

عبدالاحد

عبدالحکيم

احمد شاه بابا

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالولي

محمدولي

محمدرحيم

تجربوي عالي ليسه

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

مسيح الله

قدرت الله

عبدالحنان

ظاهر شاهي

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدهارون

محمدداود

حاجي غلام رباني

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

نيک محمد

سيدمحمد

عبدالحليم

محمود طرزي

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محيب الله

رحمت الله

حاجي عبدالوکيل

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

اخلاص الدين

سيف الدين

جان محمد

محمود طرزي

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

غوث الدين

شراف الدين

عبدالستار

ظاهر شاهي

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

فريداحمد

مولوي محمدصابر

عبدالصمد

احمد شاه بابا

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

احسان الله

رحمت الله

عبدالسلام

کاکا سيد احمد

کندهار

238

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محب الله آغا

حاجي محمدامين آغا

حاجي محمدنسيم آغا

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

کمال الدين

محمدابراهيم

خان آغا

احمد شاه بابا

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدعظيم

محمدرحيم

محمدکريم

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالکريم

عبدالاحد

حاجي لعل محمد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالرحمن

عبدالمنان

عبدالسلام

دمحمدهوتک پشي عالي ليسه

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدحسن

اخترمحمد

نيک محمد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

237

پوهنحي شرعيات پوهنتون غزني

عبدالله

حاجي آغاجان

حاجي نظرمحمد

احمد شاه بابا

کندهار

237

پوهنحي زراعت مؤسسه تحصيلات عالي
هلمند

دانيال احمد

نوراحمد

سلطان محمد

شاه حسين هوتک افغان ترک

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

منصوره

يحيي

نورمحمد

ميرويس مينه اناث ليسه

کندهار

237

ديپارتمنت نقاشي پوهنحي هنرهاي زيبا
پوهنتون کابل

شاداب

محب الرحمن

مسجدي خان

زرغـــونه انـا

کندهار

237

ديپارتمنت بلوچي پوهنحي تعليم
وتربيه پوهنتون کندهار

حبيب الرحمن

سردارمحمد

حاجي بهلول

کشورپاکستان

کندهار

237

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

جاويده

ميرآغا

سيدغلام

زرغـــونه انـا

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

نسرين

عبدالخالق

شيرمحمد

زرغـــونه انـا

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

بشيراحمد

عبدالخالق

حاجي عبدالروف

محمود طرزي

کندهار

236

انستيتوت علوم صحي نرسنگ 10 ذکور 40
اناث براي باشنده گان ولايت کندهار

سيدجمال الدين

زلمي

عبدالقادر

سيدپاچاميدان هواي کندهار

کندهار

236

ديپارتمنت پشتو پوهنحي ادبيات
پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني

نوراني

غلام رباني

غلام نقشبند

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

236

انستيتوت اداره و حسابداري کندهار

محمدعارف

طاوس

پاينده محمد

کشورپاکستان

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

نرگس

الله يارخان

جمال الدين خان

زرغـــونه انـا

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

ترينا

حبيب الله

صالح محمد

زرغـــونه انـا

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمداسلم

فدامحمد

بازمحمد

کاکا سيد احمد

کندهار

236

انستيتوت علوم صحي نرسنگ 10 ذکور 40
اناث براي باشنده گان ولايت کندهار

احمدزاهد

عبدالسبحان

محمدعيسي

دمحمدهوتک پشي عالي ليسه

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

صالح محمد

دادمحمد

حاجي نورمحمد

محمود طرزي

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

پيرمحمد

دوست محمد

نورمحمد

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

236

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالاحد

سعدالدين

نظرمحمد

دمحمدهوتک پشي عالي ليسه

کندهار

235

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

شاه ولي

صالح محمد

شيرمحمد

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

235

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالتواب

عبدالوهاب

حاجي عبدالرحيم

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

235

ديپارتمنت موسيقي پوهنحي هنرهاي
زيبا پوهنتون کابل


آنلاین : http://hask.blogfa.com/post-451.aspx

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس