٦ برخه

Hask
پنج شنبه 28 فبروری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مکتب

ولايت

مجموع نمره

موسسه تحصيلي

صالح محمد

حاجي ولي محمد

حاجي عبدالله

احمد شاه بابا

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

حفيظه

نيازمحمد

غلام سرور

شهيدعبدالاحد کرزي

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمدشفيق

محمدانور

سلطان محمد

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

زمريالي

محمدطاهر

شهزاده

کشورپاکستان

کندهار

258

پوهنحي زراعت مؤسسه تحصيلات عالي
هلمند

شهسوار

شاه محمود

حاجي امان الله

ســـــيدجمال الدين افغان کندهار

کندهار

258

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

محمدنبي

محمدانور

حاجي عنايت الله

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

فريدالله

اورنگ

اسدالله

محمود طرزي

کندهار

258

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

حکمت الله

غلام فاروق

حاجي هاشم خان

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

سردارمحمد

معصوم خان

ملامحمدافضل آخند

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

مسعودشاه

اسمعيل شاه

سيدحسن شاه

ظاهر شاهي

کندهار

258

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

نثاراحمد

امرالدين

صاحب الدين

شيخ زايد روزنتون

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون شيخ
زايد خوست

بهشته

محمدرازق

خيرمحمد

زرغـــونه انـا

کندهار

258

پوهنحي شرعيات پوهنتون کندهار

محمدنادر

ميراحمدجان

اخترمحمد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

شمس الدين

عبدالجبار

شيرمحمد

احمد شاه بابا

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

فرشته

عبدالطيف

محمدظريف

عينو نمبر 2

کندهار

258

ديپارتمنت بلوچي پوهنحي تعليم
وتربيه پوهنتون کندهار

محمدحنيف

عبدالحبيب

عبدالغفور

شيخ زايد روزنتون

کندهار

258

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عبدالصبور

نوراحمد

محمداسحق

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

258

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

محمدرسول

حاجي محمدافضل

حاجي محمدنبي

ظاهر شاهي

کندهار

258

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

کمال الدين

محمدوزير

محمدنبي

کشورپاکستان

کندهار

257

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

شفيق الله

حقيق الله

عين الله

احمد شاه بابا

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

عبدالله

امان الله

عزيزالله

احمد شاه بابا

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

احمدالله

محمدموسي

محمدعمر

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

عطاءالله

محمدسليم

حاجي قمرالدين

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

257

انستيتوت علوم صحي نرسنگ 10 ذکور 40
اناث براي باشنده گان ولايت کندهار

سردارمحمد

محمداشرف

غلام جان

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

محمدنسيم

حاجي جلات خان

ملاببرک

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

حفيظ الله

سلطان محمد

حاجي خدايرحيم

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

عبدالعزيز

عبدالکريم

حاجي نصرالله

احمد شاه بابا

کندهار

257

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

عصمت الله

ظاهرشاه

عوض شاه

داحمدشاه بابا عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

حکمت الله

حاجي عصمت الله

حاجي فتح محمد

ظاهر شاهي

کندهار

257

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

سيدسميع الله آغا

سيدمحمدآغا

سيدگل محمدآغا

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

عبدالقديم

غلام نبي

ولي محمد

شيخ زايد روزنتون

کندهار

257

دارالعلوم غياثيه هرات

نويداحمد

آدم خان

محمدالدين

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

257

پوهنحي شرعيات ( 80 ذکور 80 اناث )
پوهنتون ننگرهار

علاوالدين

فرح الدين

سراج الدين

شهيدعبدالاحد کرزي

کندهار

257

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

نذيراحمد

فضل احمد

خيرمحمد

شاه حسين هوتک افغان ترک

کندهار

256

ديپارتمنت روسي پوهنحي زبان وادبيات
پوهنتون کابل

سيدشاه آغا

سيداسدالله آغا

سيدعبدالرحيم

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

محمدافضل

شکرمحمد

نيک محمد

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

شفيع الدين آغا

محمدامين آغا

محمددين آغا

احمد شاه بابا

کندهار

256

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

منوره

عبدالجبار

عبدالرسول

شهيدعبدالاحد کرزي

کندهار

256

انستيتوت علوم صحي قابلگي صرف براي
اناث ولايت کندهار

محمدطاهر

محمداسمعيل

محمدکريم

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

سيدعبيدالله

سيدعزيزالله

سيدنوراحمدشاه

کاکا سيد احمد

کندهار

256

ديپارتمنت بلوچي پوهنحي تعليم
وتربيه پوهنتون کندهار

تمنا

حاجي نصيراحمد

محمدکبير

زرغـــونه انـا

کندهار

256

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

نعمت الله

محمدقاسم

محمدسيد

احمد شاه بابا

کندهار

256

پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون کندهار

محمود

احمداخندزاده

حاجي محمدکريم

ســـــيدجمال الدين افغان کندهار

کندهار

256

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

سيدرضا

سيدشيرآقا

سيدحيدرشاه

احمد شاه بابا

کندهار

256

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

محمدالله

نصرالله

محمدشاه

دمحمدهوتک پشي عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي شرعيات پوهنتون کندهار

احمدالله

ميرحمزه

حاجي مرتضي

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

محمدصابر

محمدزبير

غلام حضرت

شهيدعبدالاحد کرزي

کندهار

256

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

عبدالشافع

عبدالنافع

حاجي عبدالرشيد

دظاهرشاهي عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

عيسي محمد

دادمحمد

شاه محمد

دمحمدهوتک پشي عالي ليسه

کندهار

256

پوهنحي اداره عامه پوهنتون کندهار

فريداحمد

نوراحمد

حاجي دادمحمد

دميرويس نيکه عالي ليسه

کندهار

255

پوهنحي زراعت پوهنتون کندهار

/


آنلاین : http://hask.blogfa.com/post-448.aspx

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس