شعار پښتون

Hask
پنج شنبه 11 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی


دل
پښتون دلدار پښتون ریبار پښتون

عشق پښتون نظر پښتون پرهار پښتون

ننګ دی که غیرت دی په همدې کي دی
شان پښتون ټوپک پښتون دستار پښتون
...
تل به ئې په زړه کي احترام کوم
دود پښتون دستور پښتون رفتار پښتون

جنګ، جهاد مېړانه د پښتون مانا
پښت پښتون منصور پښتون هم دار پښتون

سر ښندل بایلل ئې دي په خټه کي
ننګ پښتون فرهنګ پښتون انګار پښتون

هرڅه ښکلي ښکلي په پښتو کي دي
خیال پښتون احساس پښتون قرار پښتون

نه خوښوم پرته له پښتون مینه
ته پښتون هغه پښتون ټول آر پښتون

تل به ئې بازار د مینې ګرم وي
سیند پښتون منګی پښتون نګار پښتون

خوند کوي فقط له پښتنې سره
ټیک پښتون، پیزوان پښتون او هار پښتون

پورته شه ساقي د میو جام ډک کړه
غم پښتون هوس پښتون خمار پښتون

وخت د نو بهار دی غږ ترې پورته کړه
ساز پښتون آواز پښتون بهار پښتون

دا به زما تقوا همیش ملګرې وي
شعر پښتون قلم پښتون شعار پښتون


له مصطفى پسرلي څه په مننه

‎‎

 


آنلاین : http://hask.blogfa.com/post/52...

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس