کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > خبر و گزارش > پرداخت ملیون ها دالر CIA به حامد کرزی

پرداخت ملیون ها دالر CIA به حامد کرزی

دو شنبه 29 آپریل 2013, بوسيله‌ى میرویس جلالزی

اداره استخبارات امریکا CIA بعد از فروپاشی نظام طالبان دها ملیون دالر امریکایی را به طور پنهانی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان پرداخته است.
نیویارک تایمز این افشاگری را به نقل قول از یکتن از مشاورین اسبق و فعلی حامد کرزی که در سال 2001 به قدرت رسیده است به نشر رسانیده است.
به اساس تحقیق که انجام شده است اداره استخبارات امریکا CIA خریطه های پلاستیکی و چمدان های پر از دالر را به طور پنهانی به دفتر کرزی قاچاق نموده است تا از آن برای مصارف پنهانی کرزی استفاده نمایند.
این کار به اساس قانون امریکا تخطی آشکار از تمام اساسات حکومتی بوده و در قوانین افغانستان نیز دریافت پول بدون مدرک و چگونگی جرم جدی شناخته شده است.
این خریطه و بکس های پول به صورت هر ماهه به کرزی سپرده شده است.

نیویارک تایمز گزارش داده است که تنها اداره استخبارات امریکا CIA نه بلکه ایران نیز به کرزی در خریطه های پلاستیکی و بکس ها پول سپرده است و خود کرزی نیز به دریافت پول برای مصارف دفترش از ایران اعتراف نموده است.
مقامات امریکایی میگویند که پرداخت پول از سوی اداره استخبارات امریکا CIA به حامد کرزی نشان دهنده آن است که بزرگترین فساد مالی را در این کشور امریکا انجام میدهد و در قدم دوم حامد کرزی فاسد ترین شخص در این کشور به حساب میاید.
گفته میشود اداره جاسوسی امریکا به خاطر به حامدکرزی به طورماهانه ملیون ها دالر پرداخته است که در داخل حکومتش نفوذ خود را گسترش داده و تصامیم حکومتی را تحت اثر مستقیم خود نگهدارند.
گفته میشود مقدار از این پول ها از سوی حامدکرزی به جنگ سالاران و سیاست مداران کینه دل ی داده شد است که با وی همکار اند و شاید هم قسمت آن با طالبان تقسیم شده باشد.
منابع اگاه به نیویارک تایمز گفته اند که این پول ها بدون هیچ گونه نظارت قبلی یا بعدی به دفتر کرزی سپرده شده است و هیچ گونه مدرک مصرف از کرزی نیز به حکومت امریکا سپرده نه شده است.
به گفته نیویارک تایمز از آغاز سقوط طالبان اداره استخبارات امریکا پول هنگفت را به جنگ سالاران از جمله مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریس جمهور کرزی نیزپرداخته است.
این پول ها به خاطر نفوذ در تصمیم گیری آنها پرداخته شده است.
به اساس تحقیق نیویارک تایمز در این معاش دهی پنهانی عده ی از کارمندان شورای امنیت ملی افغانستان و مقامات بلند پایه دیگرر این کشور نیز شامل اند.
در حالیکه کرزی از امریکا و ایران هر دو پول را در خریطه ها به صورت ناقانون بدست آورده است در حال حاضر با هر دو کشور موقف جداگانه ی را اتخاذ نموده در حالیکه موقف کابل در مقابل امریکا از موقف کابل در برابر ایران به مراتب سخت تر است.
نیویارک تایمز نوشته است که کرزی سال قبل پیمان ستراتیژیک را با امریکا بست در حالیکه ایران با این کار وی مخالفت شدید داشت.
گفته میشود در حال حاضر کرزی بر ضد آن ملیشه های افغان دست به اقدام شده است که از سوی اداره جاسوسی امریکا طی ده سال اخیر ایجاد شده اند و هدف اصلی آنان از بین بردن شبکه ی القاعده و قوماندانان طالبان است.
کرزی این افراد را ازمخالفین افغانستان به مراتب خطرناک ترخوانده است و در حال حاضر تلاش دارد برای اولین بار پیگاه آنها را در زادگاهش در شهر قندهار واقع در قلعه ملا عمر را تحت تسلط خود در آورده و نیروهای جاسوسی امریکا و هم پیمانان افغانش را از انجا بیرون نمایند.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.