صفحه نخست > کارتون > طنز روز > برادری به کـــدام روز بکـــار آید

برادری به کـــدام روز بکـــار آید

وحـــید مـــژده جـــاســـوس کـــارکشـــته پاکســـتان از طـــرف امنیـــت ملـــی شـــناســـایی شـــد ولـــی کـــرزی او را عفـــو کـــرده نزد برادران ناراضـــش به وزیرســـتان جنـــوبی فـــرســـتاد.
شمس الحق حقانی
جمعه 22 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجـــه شـــما را به مصـــاحـــبه خـــبرنگار بی بی چهـــل با جـــلالتمـــاب حـــامـــد کـــرزی درین باره جلـــب می کنـــیم :

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
جلالتماب آیا شما از قدیم با آقای وحید مژده شناخت و آشنایی داشتید ؟

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
بلی از بسیار قدیم من وحید جان را می شناسم ، ما در یک بشقاب دال می خوردیم و با یک شانه موهایمان را شانه می کردیم ، فکر نکنید که من همیش همینطور سر کل داشته ام ، درد وغم وطن موهایم را تکانده.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
شما در مورد آقای مژده چه فکر می کنید که او چطور یک انسان است ؟

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
وحید جان شخص بسیار لایق ، خیلی فعال و کار شناس موفق در امور سیاسی است .

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
علاوه ازین صفات در مورد او چه میدانید ؟

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
بچم می شود که صاف و پوست کنده بگویی منظورت چیست ؟
من احساس میکنم که خودت چیز های در زیر دل برای گفتن داری که نمی خواهی به صراحت اظهار کنی !

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
جلالتمابا ، حالا که شما خود تان مرا اجازه میدهید پس امیدوارم سوالم موجب ناراحتی خاطر مبارکتان نگردد !
درین روز ها سخن از جاسوسی آقای مژده در مطبوعات شنیده و خوانده می شود ، نظر تان را درین مورد میخواهم بدانم !؟

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
مردم افغانستان قدر نعمت را نمی دانند ، مفهوم آزادی مطبوعات تهمت بستن به اشخاص و بد و بیراه گفتن نیست.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
مطبوعات این شایعات را به روایت از امنیت ملی نقل می کنند که از آقای مژده ثبت صوت هنگام صحبت با نماینده طالبان در کویته دارد .

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
وحید مژده یک شخصیت مشهور کشور است شماره تلفون او که در دسترس خیلی کسان منجمله نمایندگان طالبان است.
من نمیدانم که صحبت کردن با نماینده طالبان از کدام زمان چنین جرم بزرگ به شمار می رود که بدان علت کسی جاسوس نامیده شود.
من از چندین سال بدینسو سردرد دنبال شماره تلفون ملاعمر آخوند می گردم تا بتوانم با او صحبت کنم ولی این سعادت تا امروز نصیبم نگشته.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
اما درین صحبت به صراحت جاسوسی صورت گرفته و معلومات در دسترس طالبان قرار داده شده.

جـلالتمـاب حـامد کـرزی :
برو بی پدر بتو چی !
خوب کرده که جاسوسی کرده ، جاسوسی برادر بزرگش را کرده.
اگر یکبار دیگر چنین سوال احمقانه کنی باز ترا به چنگ برادران ناراضم خواهم داد که برایت نشان دهند که یک نان چند فطیر است.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس