در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > صنعت کاران د هرات د جامی جومات په ورکشاپ کی د کاشی ګټي جوړوي

صنعت کاران د هرات د جامی جومات په ورکشاپ کی د کاشی ګټي جوړوي

مردان صنعت کار در حال ساختن سنگ های کاشی در کارگاه مسجد جامی هرات هستند. در این کارگاه سنگ کاشی برای بازسازی نمای مشهور موزائيک مسجد جامی که در قرن سيزدهم اعمار گردیده، استفاده می شود. این پيشه از نسل ها بدینسو در خانواده های این صنعت کاران ادامه دارد
يكشنبه 29 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دغه کاشی ګټی د جامی جومات د موزائيکی مخی د بيارغونی لپاره چی په دیارلسمه پيړی کی
جوړه شوي ده، کارول کيږي. دا دنده د دی خلکو لپاره د نسلونو راهيسی د دیو په کورنيو کی
پاتی ده.

Photo by Sonja Wintersberger

Craftsmen make tiles in the workshop of the Jame Mosque in Herat.

The workshop produces tiles for the restoration of the famous mosaic tile façade of the 13th-century mosque. The profession of the craftsmen has been in their families for generations.


اين عکس با اجازه ی دفتر سازمان ملل در افغانستان در کابل پرس نشر شده است

واژه های کلیدی

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس