صفحه نخست > دیدگاه > گلبدین اعدام شد (۱)

گلبدین اعدام شد (۱)

لمبه
پنج شنبه 17 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بالاخره باید مردم ما تصمیم بگیرند. "جامعه جهانی" با "پلورالیزم" سیاسی اش نمی تواند همپالکی هایش را مجازات نماید و چنین حقی هم ندارد، زیرا مجازات خاینان حق "جامعه جهانی" و حق کلاه آبی های ملل متحد نیست، بلکه این حق مسلم مردم ماست که به زودترین فرصت تناب دار بر گردن خاینان حلقه زنند.

بالاخره باید مردم ما تصمیم بگیرند. "جامعه جهانی" با "پلورالیزم" سیاسی اش نمی تواند همپالکی هایش را مجازات نماید و چنین حقی هم ندارد، زیرا مجازات خاینان حق "جامعه جهانی" و حق کلاه آبی های ملل متحد نیست، بلکه این حق مسلم مردم ماست که به زودترین فرصت تناب دار بر گردن خاینان حلقه زنند.

من بنوبه خود اعدام خاینان را بدون محکمه و محاکمه ای آغاز کرده ام و هر هفته یکی از خاینان کشور اعدام خواهد شد. این محاکمه صحرایی است و آرزو دارم روزی دست من در کنار دستان دیگر تناب حلق آویزی خاینان را گره بزند. خاینانی که امروز زنده نیستند ولی بدترن جنایت در حق مردم روا داشته اند، مشمول این اعدامی ها خواهند بود و بجاست که به خاطر کشتار، قتل و زهزنی های شان، پس از مرگ یکبار دیگر نیز اعدام شوند.

اولین حکم اعدام در مورد گلبدین حکمتیار صادر می شود. این کثیفترین دشمن مردم ما محکوم به اعدام است. او به خاطر کشتن سیدال سخندان شاعر و سخنور مردمی ما، بخاطر جاسوسی برای دولت پاکستان در زمان داوود خان، نوکری آی ای آی و سی آی ای، عربها و ایران، جنگ های تنظیمی و همدستی با طالبان و صدها جنایت دیگر اعدام می شود.
به این منظور عکس این جرثومه کثیف سرچپه خواهد بود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به جای بی خاصیت نویسی بر علیه حکمتیار عوامل حمتیار را در دولت افشا کنید که در آغوش جلال مآب کرزی چمبر زده خون ملت را میمکند. اعدام در مخالفت با کرامت انسانی قرار گرفته و فقط در نظامهای فاشیستی اعدام میکنند.

  • آقا یا خانم راهی!!!

   نمیدانم کجایت درد و در گرفت که اعدام جانی چون گلبدین را بی خاصیت نویسی مینامی. کدام منطق جناب عالیست که تنها باید به خاینان سرچوکی پرداخته شود و جانیانیکه از چوکی بدور و یا در انتظار چوکی اند دور گذاشته شوند. نه هرگز.... لبه تیز مبارزه هنوز که هنوز است حلقوم و زبان گلبدین هارا خواهان است ما خون شهدا را فراموش نکرده ایم... شاید ریختن خون سیدال سخندان اولین جنایت این فاشیست خون آشام باشد. جنایاتی که این انسان مفعول در پشاور کرده یکایک فراموش نشده. خون قیوم رهبر/الفت/و صداها شیهد دیگر همه و یکایک حساب میخواهد. جنایت فراموش نمیشود ما در عین حال که از قانونی/محقق/سیاف/علومی و و و که در پارلمان لمیده اند و مزاری /نجیب و مسعودیکه در گور استند و سروری جنایت کار را که در زندان منحیت یک مهمان آرام زندگی میکند خون حساب گرفتنی استیم و اینها و امثال شانرادر عدالت مردمی خواهیم کشاند. تا بحق چنانیکه مردم بخواهند همانطور باید جزا ببینند.

  • گلبدین و گلبدین های دیگر که چه در لیست سیاه امریکا باشند یا در لیست سبزش و در کنارش نشسته باشند، باید اعدام شوند! این حرف تازه ای نیست همه مردم ما میدانند.

   اما هموطن، از این یک صفحه سیاه کردن و آنرا هم در سایتی گذاشتن که خودش هنوز سوالیه های کلانی بالای خودش دارد و حسابش پاک نیست، چه دردی را دوا میکند؟

   شاید یک کار عملی در داخل افغانستان برای محاکمه اینان ولو بسیار کوچک و ناچیز هم باشد، بسی ارزشمندتر از این محاکمه "ویب سایتی" داشته باشد.

   مثلا میتوانستی به همان کلاه آبی ها اعتراض کنی که چرا گلبدین جلاد را در لیست سیاهش دارد اما به حزبش در کابل اجازه داده میشود که گردهمایی های بزرگی برگزار کند و سر و کله رهبر جدیدش عبدالهادی ارغندیوال هم تازه در مطبوعات پیدا شده و طلوع هم با این "شخصیت" به پای مصاحبه مینشیند.

   چند نفر را در کابل جمع کن که به همین دولت گندیده اعتراض کند که چرا حزب فاشیست گلبدین را اجازه فعالیت رسمی داد و یکی از سردسته هایش را از زندان رها کرد؟

   ما افغانها گپ زیاد زده ایم و زیاد نوشته ایم، حال وقت عمل است، وطن ما به عمل نیاز دارد ولو بسیار ناچیز باشد. از روی عمل است که میتوانیم بیابیم که واقعا در چیزی که میگوید جدیست.

  • آغا جان فکر می کنم که یکبار هم کتاب مقدست را نخوانده یی وگر نه می دیدی که سزای قاتل، کشتن خودش است.

  • تو آقا یا خانم راهی اگر کمی عقل میداشتی همین که دست به قلم برده بودی، باید فوراً صدا های مهیب راکت - راکتیار بگوش های عقل و وجدانت طنین می انداخت و نوا های انسان های بی نوای کابل و سایر نقاط افغانستان که گل بی دین بخاطر قدرت در شهر کابل 65000 هزار کابلی مظلوم و معصوم را به شنیع ترین شیوه به قتل رسانید و بخاطر تحق اهداف آی اس آی، سی آی یی، انتلجنت سرویس و سازمان جاسوسی ایران، در افغانستان جنگ های تنظیمی را براه انداخت و صد ها مجاهد و غیر مجاهد مظلوم و بیگناه را قتل کرد و آیا سن تو آنقدر است که بخاطر بیاوری که انقلاب ماه حوت سال 1358 کابلیان را که تمامی مبارزان و مجاهدان برحق در آن سهم داشتند، همین گل بیدین راپور داد و به ناکامی مواجه ساخت که بنده یکی از اشتراک کننده گان همان نهضت خود انگیخته ضد تجاوز روسی بودم. زیاد نمیگویم تا برای شماری هم میهنان کم حوصله ملالت آور نشود. فقط همین قدر میگویم که خجالت بکش!!!

 • موافقم.جانییان محاکمه شوند.

 • سلام برای همه دوستان
  نویسنده این مطلب یکی از کمونست های مرتت است برای یک شخصیت جهادی کشورما توهین میکند اکر خود این شخص انسان باشد برای دیکرها توهین نمیکند اکر حکمتیار نوکر پاکستان میبود باید ریس جمهور میبود در زمان مجاهدین اکر نوکر پاکستان میبود در مقابلش طالبان را بوجود نمیاورد اولین جنک طالبان با مجا هدین حزب اسلامی اغازشد در زمانیکه طالبان همرای حزب اسلامی جنک میکرد دولت زمان ربانی از طالبا پشتبانی میکرد کی جنایت نکرده این جنایت کارهای وطن فروش که کشوررا به 32 کشور فروختن این خیانت نیست

  • برادر جهادی حبیب!

   خودت کاملاً راست میگوئی نباید برای یک شخصیت جهادی این کشور چنین حرفی نوشته شود،بلکه باید نویسنده از این کرده هم بدتر باید چیزی مینوشت. تو از جهاد حرف میزنی لعنت به جهاد گلبدین حکمتیار و لعنت به جهاد سایر این گروه های جهادی که امروز این کشور را به خاکدان خاک مبدل کرده اند. اگر خودت از این جهاد حرف میزنی لعنت بر این جهاد و اگر خودت هم جهادی هستی لعنت بر خودت همچنان.

  • There is no doubt Gulbidden was spy of ISI even now he is working for them

   to open the eyes of those who are calling him a jahadi personaltiy we have to laugh this kind of jahadi leaders made by ISI as we know 7 leaders were made by ISI but pakistan needs a dog as long as the the teeth of dog work to bark and bite so Gul budin’s teeth was not anymore strong to bite poor Afghan people then Pakis found another good dog which was Mullah omar and all the taliban therefore once again I would like to mention as long as the dog is able to bite and bark they will get support from Pakis

   I am asking those who are supporting the gulbuddin or talibs or any other criminals like Rabbani what they have done to this poor country

   I am requesting the Kabul; press to issue the topic of Pakistan dumped atomic waste in southern Afghanistan during the Taliban regime The waste is dangerous to animals, the planet and humans
   so this is just an example of the action of pakis against us and we know why pakistan has made the factory to produce leaders and talibs.

   It was three month ago Farooq wardak mentioned has prove that the atomic waste was dumped in afghanistan but Farooq Wardak later denied saying Pakistan was to blame as the formation of Karzai government is made by spy of ISI they were not following the issue and now we have to see this government will take a real action or again to keep pakis happy will stop searching

   So this is one of example of the Taliban government to let pakis to use afghanistan as toilet

   Fahim Ludin

  • انسان نادان شما کاملاً از گلبدین ملغون خاین مملکت دفاع کرده اید شما خاینان وطن بودید که این مملکت خراب شده است و تحت امر انگلیس هستید
   اگر پدر شما هم به این مردم مظلوم و زجر دیده ظلم کرده باشد دشمن شما است اگر وقاقعاً درست میخواهید نظر بدهید و اینجا جای قضاوت است نه جای طرف داری و قوم داری
   برو چند سال دیگه هم درس بخوان

   آنلاین : گلبدین اعدام شد (1)

  • حبیب
   لعنت بر گلبدین جهادی و تمام گروهای جهادی که باز حرف از جهاد میزند از گلبدین کده خر خوب است قدقد را ده پاکستان میکند تخم را ده افغانستان می ماند لعنت بر تو گلبدین کاکایت

   آنلاین : گلبدین اعدام شد (1)

 • سلام ،
  موضع شما عالی است . ما همه مردم افغانستان با شما هستیم.

 • man ean ra yak amar zarory medanam ka biyad har fard ka ba ean watin khinate mekonad adam shawad wa bad dar godal kabul andakhta shawad ean khean maley kasafat ra bayed fard fard afghan dar tahat kasafat wa chatile hie share kabul ka karzai(kharzai) raes jamhorish ast sawad wa bad karzia ham )

 • Beshak dar waqt mul umar kuja buded mahkama e shuma ham dar jib tan hast was hamu lahza ke delet khwast mardum a edam mekni nazar ba kudam qanoon gulbodin khu farari as wa namitwani dastgirash kuni awal buro muhaqiq dustam wa degarha ra edam ku dar parleman hastand doctor ebrahim ghori ra edam ku ke goushthaye mardoom ra pukhta mekard laanat be tu qazi

 • حالا که این تصمیم را گرفتی یک مرد را پیدا کنید که زنگوله را درگردن پشک بیاویزد. .....

 • خوب است هرکس که گناه دارد جزا ببیند،گلبدین اعدام خواهد شد ولی خداوند(ج) بخاطری که تعداد زیاد از مائویست های مثل شعله یی ها، ستمی ها ،رهایی ها وسامایی ها را به دوزخ فرستاده ومردار نموده (بطورنمونه سیدال سخندان مرتد ومردار شده )وخدمت فراموش ناشدنی کرده است گناهش بخشیده خواهد شد.

  • سحری!!!!

   اگر انسان استی عقل داری و منطق داری تشریح بده ارتداد سیدال سخندان در چه و کجا بوده؟؟؟

   ولی دشمنم!!!!

   سخن ما و شما بروی کاغذ و قلم نیست و هرگز علاقه ندارم در کاغذ با انسان های مثل تو روبرو باشم... ما و شما در سنگر سخن خونین گفته ایم و در آینده هم میگوییم. مسابقه جریان دارد فقط تعداد گل ها متفاوت است گل های شما کمی بیشتر است ولی انتظار داشته باش...

 • به نظرم خیلی دارید چرت وپرت مینویسید تو که هستی که حکم اعدام گلبدین را صادرمیکنی و اگر مردهستی برو درمقابلش بجنگ . خودت وامثال شما باید از خانه برایید وبرای مقابله باافراد خایین مثل گلبدین بجنگید. این خیلی حماقت و بزدلی است که یکی پای کامپیوتر نشسته هرچه دلش خواست مینویسد ومتاسفانه امروزه درکشورمامد شده است. واقعا متاسفم برای شما وامسال شما

  • بدوستان سلام ! دقیق بیادم نیست یا در سال 1372 بودیا1373 که کلب دین راکتیار به مزارشریف آمد ، و میخواست دیداری با شهریان مزارشریف داشته باشد. درسالون کنفرانس های تخنیکم نفت و گاز مزارشریف شهریان مزارشریف و پناهنده گان عزیز کابلی ما گرد هم آمده بودندتا از این پرازیت پشم آلود با تخم های گندیده مرغ ( چون در مزارشریف هوا گرم است و تخم مرغ گندیده رایگان پیدا میشود ) و بادنجان رومی های ترشیده استقبال نمایند . با کمال تأسف که سربازان دوستم حین تلاشی نگذاشتند تا محموله های را که مردم با خود داشتند ، بداخل سالون انتقال بدهند . حینیکه کلب دین وارد سالون شد مردم او را با تف های بلغم دار استقبال نمودند. او گریخت ، و چنان گریخت که تا امروز دیگر هوس دید و باز دید با مردم را از کله پوچ خود کشیده است . نه تنها دوستان ما از طریق کمپیوتر اورا لعنت می فرستند ، بلکه از نزدیک هم اگر امکان پیدا نماید به او لعنت خواهند گفت و با تف و پیش آب او را غرق خواهند نمود . اگر مرد است یک بار در حضور مردم ظاهر شود ، تا متیقن شوید که مردم با این روباه مکار و قاتل مردم کابل چه برخورد خواهند نمود . ولی او در پناه باداران خارجی خود از عقب کوه های سلیمان زوزه میکشد .

 • آقای صمدی چیزی خوبی گفته. حکمتیار را خداوند انقدر توانایی داده است که به مصاف سوپر پارو های دنیا میرود و از ارزش های اسلام دفاع میکند. عقل لمبه جان خیلی کوتاهی کرده در این جا. میترسم ازین که مورچه ها ازش تقلید نکنند و تصمیم پهلوانی با فیل ها را نگیرند. از لمبه جان میپرسم که چرا از حکمتیار شروع کردی که گرفتازی اش تفریباً ناممکن است و فرعون های زمان را دیوانه کرده. خوب نبود که از خاینین نقد و تیار که بنامهای قهرمان مولی. وزیر صاحب. وکیل صاحب وغیره یاد میشوند شروع میکردی؟ 

  • rustam az naweshta at maloom mesha ke ahmaq wa nadan asti

  • گلبدین . چرا اعدام شود . این سوال ماست .ایامیدانید امروز گلبدین در کجا است . و از طرف کیها نکهداری و پشتبانی میشود . تا ما گفته بتوانم ایا گلبدین اعدام شود و یانه ...... و ایا تا دیروز بی52 فرق یک شخص هادی را با یک طالب میکرد . اما امروز نمیداند که گلبدین . رهبر القاعده و ملا عمر در کجا هست . تا ما جواب در باره اعدام گلبدین نظر خود را اراه نمایم ...........

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس