صفحه نخست > کارتون > طنز روز > اســـتخارات بجـــای انتخـــابات

اســـتخارات بجـــای انتخـــابات

مــلت قــدر نشــناس افغــان بجــای اســتفاده از اســتخاره فــوری و رایگــان به انتخــابات شــش مــاهــه و ششصــد ملــیون دالــری روی مــی آورد.
شمس الحق حقانی
يكشنبه 25 می 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجــه شــما را به مصــاحبــه خــبرنگار بی بی چهــل با محــترم صبغــت الاســلام والمسلمــین شــمع فــروزان اهــل یقیــن جنــاب شــیخ الاســتخاره حضــرت مجــددی درین باب جلــب می کــنم :

خـــبرنگـــار بی بی چهـــل :
محترم مجـددی صاحب طوریکه من بخاطر دارم شما در اثر شکررنجی تان با جلالتماب کرزی در مجلس لویه جرگه مشورتی افغانستان را برسم اعتراض ترک کرده روانه اروپا شدید پس حالا چه واقعه مهمی رخ داده که شما دوباره به وطن بازگشته و به شغل قدیم تان ادامه میدهید ؟

شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی :
مگر سوال انتخاب زعیم آینده کشور امر مهم و حیاتی نیست و من منحیث عالم دینی در جهت رهنمایی و هدایت امت اسلامی به راه راست و صراط مستقیم مسولیت بزرگ و تاریخی ندارم ؟

خـــبرنگـــار بی بی چهـــل :
مجـددی صاحب فرموده تان کاملاً درست است ولی برای انتخاب زعیم کشور مردم به پای صندوق های رای خواهند رفت که بار اول دو ماه قبل این کار را انجام دادند ولی چطور شما حالا در پایان کار بیاد هدایت مردم افتاده اید ؟

شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی :
بچیم انتخابات قبلی در حقیقت انتخاب بین احمد و محمود و کلبی و مقصود بود که آنرا می شد ذریعه رفتن به پای صندوق رای تعین کرد ولی انتخابات دور دوم ماهیتی دیگری دارد که انتخاب بین احتمال خیر و احتمال شر و یا بعبارت دیگر انتخاب بین حفظ عرف و سنن پسندیده و قدیمی و یا زیر پا کردن این سنت های کهن و آبایست که عوام الناس را توان ارزیابی این سوال بغرنج نباشد و فقط توسل به استخاره و الهام خداوندی ذریعه علمای جید می تواند در حل این معضله امت اسلام را یاری کند.
من دیدم که وطن را خطر نابودی تهدید می کرد و اگر من چند گاهی دیر تر می رسیدم تمام افغانستان مانند بدخشان به زیر خاک دفن می شد زیرا که مردم عرف و سنت چندین صد ساله را رها کرده خلاف رهنمود علمای دین و مشایخ اسلام عمل می کردند.

خـــبرنگـــار بی بی چهـــل :
مجددی صاحب لطفاً بیشتر ازین مرا اذیت نکرده بگوئید که منظور تان ازین معصیت بزرگ که مردم مرتکب شده چیست ؟

شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی :
از دوصد سال بدینسو این خطه را عرف بر این بود که جهت حفظ وحدت ملی کشور تخت و تاج پادشاهی را به قوم پشتون واگذارند و فقط دوبار این سنت کهن شکستانده شد که هر دو بار مصیبت های بزرگ دامنگیر این کشور گردید ولی مردم از آن مصائب پند نگرفته حالا عزم کردند که از طریق انتخابات به شیوه اروپایی باز هم سنت شکنی کرده و برای بار سوم مادر تاجکی را بر تخت پادشاهی نشانند.
اما کفاره این گناه کبیره را مردم در بدخشان به زودی پرداختند و دیگران باید از آن عبرت می گرفتند که متاسفانه نگرفتند و ازین رو من برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر به اسرع وقت خود را به اینجا رسانیدم تا مردم را از بیراهی و سقوط در پرتگاه نیستی و هلاکت نجات دهم.

خـــبرنگـــار بی بی چهـــل :
محترم مجـددی صاحب مگر خداوند در قرآن کریم نفرموده که : ان اکرم کم عندالله اتقی کم .
پس اگر نزد خداوند معیار برتری تقوی و پرهیزگاری ما باشد پس تعلقات قومی حرفی مفتی بیش نبوده و هر کسی که شایستگی تخت و تاج را داشت باید که آنرا بدست آرد.

شـــیخ الاســـتخاره مجـــددی :
بچیم تو به دختری مانی که به مادرش همخوابی با شوهر را یاد می دهد ، از دهنت بوی شیر می آید و تو حالا بمن که هفت پشتم در راه اسلام محاسن سپید کردند درس اسلامیت میدهی !
سر و ضعت که اصلاً به فرزند مسلمان نمی ماند و نمیدانم دعای قنوت را بلد هستی و میدانی که نماز صبح چند رکعت است و چندش فرض و چندش سنت است ؟

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شمس الحق یاوه گو و مزدور شورای نظار ! وقتی، مملکت اسلامی است، خوب استخاره هم مجاز است. تو دایم به فروعات می پردازی و مهملات ابلهانه ای را به اسم« طنز» به خورد خلق میدهی! از عبدالله عبدالله « زنچه» هم یک دوتا حرف بزن!

 • این شمس الحق خان بسیارآدمی بی شرم است، شاید برادر پرویز بهمن باشد( نکند خودپرویز بهمن باشد)؟
  هر قدر به بگویی هیریییییییییی! بازهم سروکله اش پیدا میشود ، البته همینکه عبداله عبداله رییس جمهور شد، احتمالا طنز(!) های کذایی حقانی نیز کم میشود!

 • دوستا هر یک اقای نسیم و نوجو! اولا اقای حقانی یک کاریکاتور است که واقعیت های عینی جامعه را مورد نـــــــــقد قرار می دهند در زبان بی زبانی به یک تعداد می فهماند که وطن در چه حالت است افقی یا عمودی ، اما این که سطع سواد جنابان در این مورد اندک است ،نباید بد تلقی کرد و در ضمن باید گفت اقای مجددی بی خودی از کلمه استخاره به زبان نیاوده اون در مقابل 230 هزار دلار در یافت کرده که باید در مورد اقای اشرف عنی از این کلمه استفاده نمایند .میدانید از حرفی که گفته می شود باید پول پرداخت کرد در غیر ان ؟؟؟؟

 • حضرت کثیف و بی ناموس و وطنفروش که خداوند بزرگ آل و اولادش را در جهنم سوزان جا دهد همیشه و از پدر پدر درخدمت استعمار انگلیس و بیگانگان خودشان را ذله و ناتوان ساخته اند، با هر استخاره نه تنها وهن اسلام را سبب میشود بلکه در کنار یهود و نصاری و دشمنان شناخته شده اسلام قرار میگیرد، یک زمانی استخاره میکند و دوستم کمونیست را خالد بن ولید قلمداد میکند و زمانی دیگر با استخاره شیطانی اش گلبدین حکمتیار را همراه با کارمل در شورای هماهنگی یاری میرساند و ده ها هزار راکت بر شهرکابل فیر میکند و فرزندان بی گناه کابل را بخاک و خون میکشاند و زمانی دیگر دست به استخاره میبرد و کرزی ملعون تروریست فرزند نامشروع آی اس آی را که به زور کیر بیگانه گان بیگانگان آورده و بر مردم افغانستان تحمیل شده است حمایت و پشتیبانی مینماید و حالا هم با استخاره شیطانی اش با تیم جنایت کار عنصری می پیوندد که با یهود پیوند و التصاق صمیمی دارد و فرزندانش هنوز مسلمان نیستند و با کسانی رابطه دارد که پشتونزم را از اسلام برتر میدانند و کمونیستان و نژاد پرستان را ارج مینهند - آری حضرت با این دشمنان بزرگ افغانستان که هرگز در جهاد افغانستان سهمی نداشته اند و در طول زندگانی نکبتبار شان بر ضد جهاد و قیام برحق برهنه پایان افغانستان بوده اند، قرار داشته اند و جز وطنفروشی و کشتار مردم ما افتخاراتی کثیف در کتاب خاطراتشان درج نیست، همراه و همکارو همکاسه شده است- این حضرت بیوجدان که تف بر صورت کثیف و لجن گرفته و مشمئیز و پلید او باد همیشه در حساس ترین موقعیت چهره پلید و جنایتکار خود و حواریون خود را نشان داده است باید دانست که او رهبر جبهه نجاست ملی است که در دوران جهاد هیچ عنصر انسانی در آن بسیج نشده بود جز چندتا سگ و خوک و مردارخواری که اکنون در خارج کشور به مرده گاوی زنها و دخترانشان مشغول و مصروف اند - و او با این همه طمطراقهای توخالی اش خوشبختانه سالهاست که هیچ کسی در حمایتش قرار ندارد زیرا او یک خاین ملی است. مرگ بر پشتونزم

 • مجددی نه تنها که فالبین و جادوگر است- بی تربیه نیز است.
  بیاد دارم وقتیکه مجددی جکومت موقت را در کابل ریاست مینمود و جهت گذارش دهی به جذب دوستم به خود و به آی اس آی - به پاکستان رفته بود- هنگام برگشت از پاکستان -هواپیمایش مورد هدف مرمی قرار گرفته بود- ووقتی از هواپیما در میدان هوایی کابل پایین شد- دستهای خود را به سامانهای خود برده -به رسم اعتراض به یار وفادار و هم مسلکش در آی اس آی یعنی به گلبیدین که در آنزمان کابلرا بنام ملیشه های کلم جم و اینکه کلم جما به نوامیس گلبیدینیها تجاوز نموده- مورد قهر مرمی و توپ وراکت قرار داده بودند- به گلبیدین میگفت که بیایه -گلبیدین اینی ره بزنه ؟؟؟؟؟
  خیلی جالب بود -این بی تربیه گی ازین مجددی درحضور رسانه ها ومردم در تلویزوین دولتی همان زمان پخش نیز شد.

 • مجددی به این خاطر به آقای اشرفغنی کوچی احمد زی استخاره نموده / به یوتیوب بروید و به آدرس زیر سر بزنید و گوش کنید.
  TOLONEWS 29 MAY 2014 6:30 REPORT

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس