صفحه نخست > دیدگاه > جنرال گلیم جمع اعدام شد (3)

جنرال گلیم جمع اعدام شد (3)

لمبه
چهار شنبه 23 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بالاخره باید مردم ما تصمیم بگیرند. "جامعه جهانی" با "پلورالیزم" سیاسی اش نمی تواند همپالکی هایش را مجازات نماید و چنین حقی هم ندارد، زیرا مجازات خاینان حق "جامعه جهانی" و حق کلاه آبی های ملل متحد نیست، بلکه این حق مسلم مردم ماست که به زودترین فرصت تناب دار بر گردن خاینان حلقه زنند.

از آنجاییکه محاکم بین المللی فقط بلدند دشمنان شان را محاکمه کنند و دوستانشان را که از جنایات کاران درجه یک تاریخ معاصر به شمار میروند نه تنها که محاکمه نمی کنند، بل آنها را با اعزار بر کرسی های بلند سیاسی نصب می کنند و سود می کشند. از اینرو ما مردم ستمدیده ناگزیر هستیم خود دست به عمل بزنیم و اگر امروز نمی توانیم دست های ما را بر گردن های شان گره بزنیم، حداقل با حکم اعدام شان، خواب شان را حرام بسازیم.

بالاخره باید مردم ما تصمیم بگیرند. "جامعه جهانی" با "پلورالیزم" سیاسی اش نمی تواند همپالکی هایش را مجازات نماید و چنین حقی هم ندارد، زیرا مجازات خاینان حق "جامعه جهانی" و حق کلاه آبی های ملل متحد نیست، بلکه این حق مسلم مردم ماست که به زودترین فرصت تناب دار بر گردن خاینان حلقه زنند.

من بنوبه خود اعدام خاینان را بدون محکمه و محاکمه ای آغاز کرده ام، قبلاً گفته بودم که هر هفته باید یکی از خاینان اعدام شود، ولی فکر کردم که عطش مردم برای اعدام خاینان بی مانند است، از اینرو با در نظرداشت آرزو دیرینه مردم، تصمیم گرفتم که اعدام خاینان زودتر صورت بگیرد تا کشور ما بزودترین فرصت بسوی بهروزی گام بردارد. این محاکمه صحرایی است و آرزو دارم روزی دست من در کنار دستان دیگر تناب حلق آویزی خاینان را گره بزند. خاینانی که امروز زنده نیستند ولی بدترن جنایت در حق مردم روا داشته اند، مشمول این اعدامی ها خواهند بود و بجاست که به خاطر کشتار، قتل و رهزنی های شان، پس از مرگ یکبار دیگر نیز اعدام شوند.

سومین حکم اعدام در مورد جنرال دوستم مشهور به ستر جنرال گلیم جمع صادر می شود. این کثیفترین دشمن مردم ما محکوم به اعدام است. او به خاطر جنایات "دموکراتیکی" اش در حاکمیت رژیم پوشالی حزب دموکراتیک خلق، روابط افقی با آی اس آی (در کابل پریس خوانده شود)، تحمیق مردم شریف ازبک، نوکر منشی برای ترکیه و ازبکستان و امضای پیمان استراتیژیک با امریکا، قاچاق، ملوک الطوایفی جنگ سالارانه، جنگ های جنایتبار تنظیمی، اتحاد با حزب اسلامی برای کشتن مردم، همکاری با طالبان (فرستادن تکنیسن هایش به کندهار و بمبارد هرات به سود طالبان) و حمله بر زنان ( که آخرین نمونه آن حمله بر خانم اکبر بای است، البته با همکاری شاعر و نویسنده پست مدرنیست ما پدرام خان) و صدها جنایت دیگر، اعدام می شود!
به این منظور عکس این جرثومه کثیف نیز سرچپه خواهد بود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Abdul ali Mazari ra ke ehdam mekoned? aya jenayate ra ke dar kabul Mazari, Sayaf wa Masoud anjam dadand bayad awal in 3 kasef ba tarteb ehdam meshodand.

 • سوال من این است که این اقای لمبه چه شخصی است که توان اعدام این همه انسانها را پیدا کرده و خود به یک قاتل حرفه یی تبدیل شده است .
  امروز اگر دوستم در نزد شما هرچی است اما در نزد ملت ازبک بحیث یک قهرمان ملی و منسجم کننده ملت ازبک شناخته شده است شما میدانید که او در انتخابات ریاست جمهوری رائی تمام ملت ازبک و ترکمن را از ان خود ساخت .
  تمام مبارزات سترجنرال دوستم فقط برای وحدت و یکپارچه گی مردمش در مقابل دشمنان قسم خورده و فاشستان حاکم در کشوربوده و است .
  این اقای لمبه که اکنون خود را جلاد معرفی میکند چرا اعدام هارا از پدر کلانش و بابای ساختگی ملت ظاهر شاه شروع نمیکند؟ چرا اعدام را از عبدالرحمن کثیف ترین جهره تاریخ بشریت شروع نمیکند؟ ملت ازبک به شهامت و غرور ابر مرد تاریخ ازبک ها و ترک تباران ستر جنرال عبدالرشید دوستم بانی اتحاد ازبک ها مینازد و اورا رهبر واقعی خود میدانند.

 • شخصی کثیفی مثل او در دنیا وجودندارد، او در اطراف خود اشخاص کثیفتر مثل لطیف پدرام را جمع نموده است. لطیف پدرام که یکی از فاشسترین چهره ها میباشد، اهانت و توهین بزرگی در حق غازی امان الله خان و قوم پشتون نمود. لطیف پدرام این نوکر رژیم آخوندی میخواهد تا تخم نفاق را کاشته و خود به یک مقام و منزلت برسد چون تا حال هرگونه داد و بیداد که کرد نه توانست کدام مقام و منزلت را حاصل نماید. ما از دولت افغانستان میخواهم تا لطیف را تنبیه نموده و جزای برای وی تعین کند تا باشد کسان که میخواهند بالای قهرمانان ملی تاخت تاز میکنند، زهره چشمی ببینند.

  • اي معروفي !
   جه حق داري لطيف بدرام را دشنام ميكني؟
   اي معروفي ولمبه شما نوكردرجه يك باكستان هستين تاريخ جه تان رامه ميدانم.زيادكوشش نكنيدكه رسواخواهيدشد.

 • لمبه جان!

  دلم برایت میسوزد که سخت ناآگاه هستی.دوستم گلم جمع نیست.گلم جمع،امان الله نام دارد و از ولایت بلخ میباشد،در حالیکه نام دوستم،عبدالرشید است و مربوط قریۀ خواجه دو کوۀ ولایت جوزجان میباشد.

  از جانب دیگر ملیت پختون آنقدر جنایتکار،وطنفروش و انگریزپرست دارد که دوستم و گلم جمع در صف فرشتگان قرار میگیرند.شما باید دادگاۀ جنایتکاران را از احمد ابدالی شروع کنید.یقینأ که دادگاۀ جنایتکاران پختون صدهزار سال را در بر میگیرد.

  • راوی جان بسیار زورت داده که پرت و پلا می گویی. غیر از اینکه به پشتون ها توهین کنی، در راه انسانیت هم گامی گذاشته ای یا مانند اسلافت پشتون پشتون می گویی. آسان ترین چیز در دنیا توهین دیگران است. اما برای تو و امثال تو جای بسیار شرم است که اگر شکم تان را باد هم گرفت، می گویید پشتون فاشیست.

  • بلي راوي جان
   من باشماهم نظرهستم .دوستم واقعا رهبرمحبوب ويك انسان دلسوزووطن دوست است .لقب دوستم راخودجنرال دوستم نمانده بلكه مردم به اين نام خطاب كردند.

  • نسوز جان! مثلیکه پختونها درت داده است که این همه به راوی تبدیل شده ای و افسانه چرت و پرت می کنی.

  • آقای خالد!

   فرومایگی مشهود شخصیت انسانهای عقدی ئی در ایسنت که قهرمانی مسلم شخصیتهای غیر پختون آتش به انبار حسادتهای شان میافروزد.اگر چنین نیست چرا به قهرمانان واقعی این مرزوبوم اهانت صورت میگیرد و باالمقابل به نانجیب ترین موجودات انسان نما القاب نیکه و بابا تفویض میگردد.

   آنچه به پیمودن راۀ انسانیت ارتباط میگیرد باید خدمت تان به عرض برسانم که من بادیه نشین و صحرا گرد نیستم.همین که من از دوستم،مزاری و مسعود بعنوان قهرمان یاد میکنم؛مبین این امر است که در راۀ انسانیت و در راۀ انسانهاییکه سراسر زنده گی شانرا در مبارزه علیۀ جاهلترین نیروهای اهریمنی وقف کردند؛روان هستم.ضد انسان و انسانیت کسانی هستند که عبالرحمن،نادر غدار،هاشم خان،وزیر محمد گل مهمند،حفیظ الله امین،گلبدین،ملاعمر و امثالهم قبلۀ آمال شانرا تشکیل میدهد.

  • میرهزار که لاف و پتاق "کابل پرس? سانسور نمیکنند" را میزند، وقتی یکچنین نظرات خاینانه و نفاق افگنانه بین ملیت های ما را ببیند چون حرف دل خودش هم هست آنرا نشر میکند، بی توجه به اینکه اینگونه تفرقه افکندن وطن ما را بیشتر بسوی بحران میبرد و در آخرین تحلیلی مردم عامل ملیت های مختلف را به جان هم می‌آندازند که درین میان خاینان و قاتلان مربوط هر ملیت از آن استفاده خود را میکنند مثلی که امروز کرزی و پشتونیست های جنایتکار چهار طرفش از یکسو و محقق و خلیلی و دیگر خاینان هزاره از جانب دیگر از مسئله بهسود استفاده سیاسی و تبلیغاتی خود را میکنند اما مردم عام هزاره و کوچی در بین قربانی میشوند.

   برای میرهزار مهم نیست که نوشته های سایتش چه بلایی میتواند بر سر افغانستان بیاورد، برای او مهم است که تعداد بیننده زیاد شود و فکر ازیاد پیج رنک در گوگل و رتبه در الیکساست! او دانسته که یکچنین مسایل را شیوه شبکه دروغ پراکنی فاکس نیوز دامن زدن یک شیوه به شهرت رسیدن و جلب بیننده است.

   در همین صفحات بارها نظرات خودم با قیچی سانسورس مواجه شده چون حرفهایم به مزاقش خوش نخورده است اما با بیشرمی ادعای آزادی بیان و عدم سانسور دارد.

  • همین که من از دوستم، مزاری و مسعود بعنوان قهرمان یاد میکنم؛ مبین این امر است که در راۀ انسانیت .... روان هستم.

   جناب فکاهی میگویید!! اگر از انسانیت غارتگری و چپاولگری و ظلم و ستم و بیدادگری و وحشت میدانید درین صورت واقعا شما با قهرمانان خاین تان مظهر انسانیت هستید در غیر آن لطف کرده به مقوله انسانیت توهین روا نکنید.

   ضد انسان و انسانیت کسانی هستند که عبالرحمن،نادر غدار،هاشم خان،وزیر محمد گل مهمند،حفیظ الله امین،گلبدین،ملاعمر و امثالهم قبلۀ آمال شانرا تشکیل میدهد.

   تا اینجا با شما موافق هستم و مشکلی نداردم، اما میخواهم آن چیزی را در آن علاوه کنم که چشمان کور شما آنرا دیده نمیتواند:

   در عین زمان منتهای "فرومایگی" و حماقت است که مکروب های پلیدی مثل دوستم، مزاری و احمد شاه مسعود را هم قهرمان خواند و به تمامی جنایت و خیانت ها و وطنفروشی های شان چشم بست. اگر دیگر نه حداقل چشمانت را باز کن و قتل و غارت و ویرانی و فاشیزم و بی‌ناموسی شانرا در سالهای جنگهای داخلی کابل به یاد بیاور که بدانی انسانهایی را که باعث آنهمه ظلم و ستم شدند، قهرمان نامیدن خود چقدر "فرومایگی" است. وقتی بخود حق میدهی دیگران را فرومایه بگویی، حداقل سر بر گریبان خود کرده، از خر قبیله گرایی و سمت گرایی پایین آمده بیاندیش تا رسوا و بی آب نشوی.

   من مطمئن هستم وقتی دوستم قهرمان نامیده میشود، در دل خودش هم شرم خواهد کرد. و اگر مسعود هم زنده میبود و میدید که قهرمان نامیده میشود، در قبال وجدانش ناراحت و شرمگین میشد!!

   شما ها با قهرمان نامیدن هر نجاستی بر مقوله قهرمان هم کثافت پاشیدید و آنرا از مضمونش تهی کرده‌اید. شما در واقع به قهرمانان واقعی و گمنام تاریخ ما هم توهین میکنید.

   در واقعیت امر، آنانی که قهرمان شانرا دوستم و خلیلی و محقق و مزاری و فهیم و قانونی و ربانی و مسعود و .... تشکیل میدهد همانقدر بی‌قلب و بی‌وجدان اند که مدافعان سیاف و گلبدین و ملاعمر و عبدالرحمن خان و دیگر خاینان و جانیان پشتون!!!

  • آقای مبین!

   میخواهم خدمت تان بعرض برسانم که عروج دنائت پاسداران دنیای جهل(هیراشیِ نظام قبیله)در عدم تحمل جلوۀ شخصیتهای غیر خودی،درپندار و کردار قبیله سالاران بصورت ملموس تبارز مینماید.چنانچه شما نیز در این راستااز همه پیشی گرفته و به قهرمانان واقعی بومیان این خطه،عقده مندانه و آی،اس،آی منشانه تاخت و تاز مینمایید.برای شما همان نیکه ها و باباهای مجهول الهویه حجرالاسود است و دیگران فاقد همه چیز.دوستم،مزاری و مسعود از آنجهت قهرمان هستند که در مقابل غلامان حلقه بگوش پنجابیان که مصروف ناموس فروشی برای عرب و عجم بودند،مردانه وار رزمیده و حماسه های ماندگار از خود برجا گذاشتند.آیا میتوانید ناموس فروشیِ منادیان دویمه سقاوی را انکار کنید؟آیا فراموش نموده اید که بعد از فریب عیار خراسان(امیر حبیب الله کلکانی)توسط نادر غدار،ناموس مردم شمالی بوسیلۀ قبایل برخاسته از جنوب غارت گردید و در ورای دیورند به فروش رسید.
   این بود شمۀ از کارنامه های شمله پرستان.در آینده اگر باز هم واقعیت ستیزی نمودید،حاضرم بخدمت برسم.

  • ba salam baba yakami aqaqilana fikar konid aslan ki gofta inha qahraman hast ah?’qahraman shoma aslan namedanid ki qahramani yani chi
   masod dar adam koshi qahramani dar be namosi qahraman bod
   dostom ham ba hamin tartib khalili ham ba hamin tartib wa zahir shah ham ba mahan froshi qahraman bod
   ok ok ok ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
   hala man megam biaied az in qahraman ha ki namash ba name qahran gozashta shoda serfi nazar konim ta ba hama chi khatima dada bashim ba in harfa ba jay namerasim hama medanid maga na dostom khob hast khob nist khalili khoba khob nista masod fashist hast na nista
   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
   bas dar afghanistan qahraman wojod nadara wa aslan ismi qahraman ra ham nabarid khahish mekonam dosstan
   ba zahir shah babay milat khitab kardan ahanat ba mardom ba sharafat afghanistan hast ba masod qaraman goftan baissi sar afgandagu milat afghanistan dar bin jamia hay diga hast
   wa salam

  • اي بي نام ونشان!
   مردم را كي وادارميكندكه ازدوستم حمايت بكنند.روزروشن معلوم است كه مليونها نفرازجنرال دوستم عزيزحمايت ميكنند.كوركه نيستي ؟
   توبه اين ابرمردتاريخ توهين ميكني فكركنيد كه تمام مردم افغانستان راتوهين كرديد.

 • لمبه جان !
  كجااست دارشماكه دوستم رااويزان كنيم.
  ايني خام خيالت را فقط ميتواني درخواب ببيني .
  هيج كس حق ندارد.دوستم رامحاكمه بكند.
  مليونهانفرازجنرال دوستم معززحمايت ميكند.وخواهدكرد.

 • اي لمبه خاين!
  جراشخصيتهارا توحين ميكني؟
  توجه كاره هستي. تاكنون جندنفررامحاكمه واويزان كردي
  محبوبيت كه جنرال دوستم در بين مردم دارد. مثل افتاب درخشان واضح وهويدااست.بيشتروبهترخودت ميداني اي لمبه خاين بازهم دست به همجوكارهاميزني
  عجيب است.

 • آقاي مير هزار وقتي شما نشر مي کنيد که: «از جانب دیگر ملیت پختون آنقدر جنایتکار،وطنفروش و انگریزپرست دارد که دوستم و گلم جمع در صف فرشتگان قرار میگیرند.شما باید دادگاۀ جنایتکاران را از احمد ابدالی شروع کنید.یقینأ که دادگاۀ جنایتکاران پختون صدهزار سال را در بر میگیرد»
  اگر هم چنين چيزي در مورد هر قوم و تبار ديگر باشد ولو هرکسي آن را نوشته باشد عملي است پروفاشيستي و تخطي از تمام نورم ها و موازين متمدن ...
  اين زير پا کردن تمام نورم ها است و اگر ملک بي پرسان نمي بود شما را بايد محاکمه مي کردند

 • dostum nesbat ba degar rahbar ha khily khob wa mehrban ast
  zeyad mardom az dostum hemayat
  mekunad

 • كارهايكه دوستم انجام داده درتاريخ مثل ان كم است
  اي لمبه توشهرزيبايي مزارشريف رانديدي؟
  اين دوستم بودكه شهرمزارارام وابادمانده
  خدمات دوستم قابل قدراست.مردم صفحات شمال فراموش نميكند.دران زمانها بعضي كسايكه امروز خودرااشخاص صادق ومدبرفكرميكنند درخارج مصروف عياشي بودند.خلاصه كوتاه مردم مي فهمند.مخصوصامردم شمال.

 • لمبه جان ! اول اینکه دوستم گلم جم (جمع) نیست ، دوم اینکه دوستم آدم کش نیست ، سوم اینکه دوستم جنگ سالار نیست ، چهارم اینکه دوستم انسان است ،پنجم اینکه دوستم مرد است ، ششم اینکه دوستم راه گیر نیست ، هفتم اینکه دوستم از مردم است ، هشتم اینکه دوستم بامردم است ، نهم اینکه دوستم شکسته وبرده بار است ، دهم اینکه دوستم یک شخصیت است ، شخصیتی که میشود بالایش حساب کرد . ماما امان الله گلم جم کسیست که تمام اعضای فامیل به شمول مادر پیچه سفید و پدر ریش سفید و خواهران وبرادران سغیرش او را کاکو های قندهاری نواقل در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ با تمام بی رحمی و قصاوت بخاطر سرباز بودن امان الله ازبین برده اند . بعد ازین جنایت کاکو های قندهاری امان الله شد ماما گلم جم . جنایاتی را که اول بار قندهاری های نواقل و سایر ناقلین در حق گلم جم و اهالی نجیب ولایت بلخ نموده اند ، یک فیصد آنرا گلم جم و جنرال دوستم نکرده و انجام نداده اند . من تاجکم و از مزارشریف هستم و افتخار دارم که دوستم در شهر ما زنده گی کرده و شهر ما را اول خدا ودوم دوستم از جنگ های قدرت طلبی مجاهدین نجات داده است . دوستم نوکر نیست مثل دیگران . دوستم از حریم مقدس سر زمین خود دفاع کرده و برادران عزیز ازبک ما را از نوکری و نفر خدمتی وطن فروشان حرفه ئی نجات داده است . در جنگ های تحمیلی کابل نام دوستم هیچگاه خدشه دار نخواهد شد . دوستم با وطنفروشان جنگیده و هرگز اجنت سازمان های جاسوسی کشور های منطقه نبوده ، نیست و نخواهد بود . زیرا او یک انسان شرافتمند و با احساس عالی وطنپرستی و مردم دوستی است . اعدام دوستم اعدام توده های مردم است . در قسمت اعدام دوستم مرتکب اشتباه شده اید لمبه جان .

 • ما این اعدام ها را قبول نداریم . اعدام ها حتما" باید از زمان عبدالرحمن شروع شود. چون دوست ما گفته که کس های مرده هم هستند باید یکبار اعدام شوند.

 • bah bah chi adalate, ajab hast ki kabul press? ba yak adalat tabdil shuda wa az hama qabel mahakemai sitam didagan shoro shuda.. aqay kamran mir hazar ein ra shuma az hama behtar medanid ki dostum dar baine mardom khod chi jaygah ra darad .. yagana rahbare ast dar afghanistan ki khoda shahed mardomash ta ba hade ba o alaqa daran ki jan hai shirin khod ra ham nisar o mekonand.. dostum baray mardom turk afghanistan anqader mohim ast ki qodrat wa numad khod ra dar an mebinan wa az o ta pay jan defah mekonan wa ein ba hama ayan ast. sepas dostum yak zarorat afghanistan ast..
  bebined dost hai aziz hata agar pashtoon wa ya doshmane dostum ham bashid.. ein dostum hast ki mardom ra dar shamal afganistan jam karda wa az be etefaqi door negah karda wa ein khod bozorgtareen sabab solh wa arami ast.. agar o namibod hama ba ham merikhtan wa ein ra kar shinasan behtar mefahman.. bebined ki emroz na dar ghame maqam ast na wazarat namigam ki khosh nadarad ama bakhater ein do hech kare namikonad ki ezat wa sharaf mardom khod ra zere pa konad .. hazaran turk afghani ra ba kharej frestad tv sakht shahre shibergha ra yaki az behtareen shaher hai afghanistan sakht .. bawar bakhoda konid ba yaran ki shahid shuda ba bazmandaganesh komak hai mali mekonad wa farzandaneshan ra ba kar ha megomarad. ein mard yak numad az mardanagi ast.
  man eda namikonam ki dostum adam nakoshta namigam ki jang nakrda karda wa adam ham koshta chon ein ayeene jang hast ki adam mekoshi wa koshta meshi .. ama jai tasof ein ast ki mardom maqsad jang dostum ra ghalat tawjih mekonan maqsad o ba dast awardan haq wa hoqoq mardom ast na qodrat ..

  yak sawal shumara ba doshman dostum khob marifi khoahad kard

  ki ha dostum ra bad mebinan??
  1 - taliban
  2- alqaeeda
  3- afghan milate hai facist
  4- bazi tashna hai qodrat dar shamal
  5- hokomate ki az qabila sakhta shuda
  6- pakistan wa pakistani hai ki koshta dadan
  7- akbar bay hai ki sakhtai hokomat astan

  metawanid list ra por konid ama bayad goft az har hazara tajik uzbek turkman qirghez aymaq sharif wa watan dost sawal shawa ki (... mal) zahir shah nabashad . dostum ra khosh daran

 • تا به هنگامیکه خاینینی چون کرزی و همراهانش در قدرت اند، نوکرانی چون لمبه و تمبه نمیتوانند بر دوستم و غیره افراد بتازند. جنایتکاران بر سر قدرت همانند فاروق وردک، عبدالرحیم وردک، عبدالکریم شین (خرم)، انورالحق احدی... و اتمر ها هیچ برترئ نسبت به دوستم و فهیم ندارند. این حقیقت را افراد مزدور همانند لمبه و تمبه باید بدانند!

 • در بيمارستاني که بستر ِ من در آن به جزيره‌يي در بي‌کرانه‌گي مي‌مانَد

  گيج و حيرت‌زده به هر سويي چشم مي‌گردانم:

  اين بيمارستان از آن ِ خنازيريان نيست.

  سلاطونيان و زنان ِ پرستارش لازم و ملزوم ِ عشرتي بي‌نشاط‌اند.

  جذاميان آزادانه مي‌خرامند، با پلک‌های نيم‌جويده

  و دو قلب در کيسه‌ی فتق

  و چرکابه‌يي از شاش و خاکشي در رگ

  با جاروهای پَر بر سرنيزه‌ها

  به گردگيری ويرانه.

  آنلاین : http://www.shamlou.org/index.p...

  • ليمه جان بسيار دلت درد كرده بوده حتمن از بابه هاي مان يعني مولانامحترم حضرت جنرال صاحب دوستم برايت كدام نشاني مانده.ويا كه دشت ليلي يا قلعه جنكي يادت امده . منتظر باشيد باز نزديك است اين بار نوبت ما است بيام به تمام عضوي جنبش اسلامي افغانستان.اولن كوشش كنيد درس بخوانيد.2 تااندازه قدرت داريد ازقوم خود دفاع كنيد 3 زن و مرد اماده جنك باشد
   زنده باد حضرت مولانا صاحب عبدالرشيد دوستم رهبر ازبك هاي
   زنده باد نسل نو جوانان جنبش اسلامي افغانستان .مرك به رقيب هاي دؤستم
   بااحترام
   فرهاد .ازبك ahmadfarhat89 yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس