در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ملـــی اتل لـــندن رفـــت

ملـــی اتل لـــندن رفـــت

ضـــیا الحـــق امـــر خـــیل بعـــد از اهـــدای لقـــب ملـــی اتل توســـط کـــرزی جهـــت توشـــیح و تائیـــد آن به لـــندن رفـــت.
شمس الحق حقانی
پنج شنبه 3 جولای 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

زه یم امــــــــر خــــــــیل په دی نری لمــا اتل نشــته
په هــند و ســند و په کــندهــار و په هــلمند نشــته
بل په کابل نشــته او په زابل نشــته
هم په لندن نشته
لمــا اتل نشــته

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • خدا خيرش دهد، كار خوبي كه انجام داد اين بود كه جنازه نظام با معيارات دموكراسي غربي را در كشور خواند، قوم پشتون خودش را در در سايه قرار داد تا مگر اقوام ديگر به صحنه آمده به مشكل مملكت را حل بيابند،
    عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

  • به لوده خان شمس احمق خرقانی!
    شوی خواهر ات امرخیل باز آمد و خواهر تو از یاد اش رفته بود که آن را هم با خود به لندن جهت هانی مون ببرد .

    آنلاين بنگريد : http://www.yahoo.com

  • امر خيل صاحب آمد و گفت كه صدا از او نيست، حالا از ما ميخواهد به حرفش باور نماييم. خدا خيرش دهد، ما به اين سادگي خود باورش كرديم.

  • بعد از اعلام نتيجه اوليه برنده تقلبي انتخابات كه اقاي اشرف غني احمد زي (ضلع دوم كودتا) ميباشد (كودتاي نرم) و ذريعه كميسيون تقلب (ضلع سوم كودتا) در روز چهار شنبه اعلام ميگردد، تيم داكتر صاحب عبدالله عبدالله بعد از آن ميبايد درب كميسيون را (حتي اگر راي 6 ولايت به طرز نيرنگ گونه داخل محاسبات نگرديده باشد) بسته و تمامي راي ها را تا زمان بوجود آمدن اداره سالم حق خواه، قرنطين نمايد، كابينه و واليان خود را اعلام دارد، ارگ رياست جمهوري را محاصره نموده از كرزي (ضلع اول كودتا) بخواهد مشكل خود ايجاد كرده را حل نمايد در غير آن مسوليت هر نوع حادثه بدوش او خواهد بود. تا اينكه با مداخلات بين المللي مشكل حل گردد. يعني با زور گويان كودتاچي از راه زور حرف بزند تا بدانند كودتاي نرم يعني چي.

جستجو در کابل پرس