صفحه نخست > کارتون > طنز روز > عــین وغــین در کنــفرانس لــندن

عــین وغــین در کنــفرانس لــندن

عــین وغــین در کــنفرانس لــندن با دســتان خــالی رفــته ولــی از برکــت نیــرنگــبازی هــای مغــز متفــکر با دســتان پر برمیگردند.
شمس الحق حقانی
جمعه 5 دسامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
دیدی که چطور وزیر های کهنه ره بنام وزیر های نو ده جان شان زدم ؟
بچه های خر بوی هم نبردن.

داکــترعــبدالله قطــعه قطــعه :
میگم ده تقلبکاری واقعا که مغز متفکر هستی اندیوال.

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
مه خو سرم ده ملک های خارج سفید شده و پوست این ها ره ده چرمگری می شناسم ، ده لف و جف شان بازی نخور ، ای مردم بسیار گوسفندی مردم هستن ، رندی و چالاکی های افغانی ره هیچ بلد نیستن ، یک طفل صنف اول افغانستان کته آدم شان ره ده دریا برده خشک پس میاره.

داکــترعــبدالله قطــعه قطــعه :
همی که وزیر های نو و کهنه را تشخیص داده نتانستن مالوم میشه که راستی بسیار لوده و خوشباور مردم هستن.

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
اوره چی میکنی که سر شان قبولاندم که دالر ها ره دیگه مستقیم به دست خود ما بتن.

داکــترعــبدالله قطــعه قطــعه :
میگم زنده باشی ازی کارت بسیار خوشم آمد !
اما ای دالر ها ره خو باز فیفتی فیفتی می کنیم ؟

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
بچه خر میگن دزد باش اما با انصاف ، اول که ده وقت چنه زدن تو تشناب رفته بودی و حالی همرای مه دعوای فیفتی فیفتی داری.
گذشته ازو مه چار نفر دیگه ره که شب و روز بره مه کار میکنن حق دادنی هستم و تو فقط به محقق ماهیچه خور حق میتی و بس.

داکــترعــبدالله قطــعه قطــعه :
او بی پدر اول که چار نفریکه تو حق میتی کی هستن و دوم مه چطور فقط به محقق حق دادنی هستم ؟

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
بچه خر نمی فامم که ای کله تو از مغز پر اس یا از توت و تلخان ؟
جنرال دوستم ، سرور دانش ، ضیا مسعود و بی بی گل چار نفر میشن یا نی ؟
تو که فقط به محقق حق دادنی هستی و خان محمد خان ره همرای دوهزار رایش انصاف نیس که یک سهم بتی ، یک دوهزار دالر به دستش بتی و رخصتش کو !

داکــترعــبدالله قطــعه قطــعه :
توافقنامه حکومت وحدت ملی به اساس پنجاه فیصد پنجاه فیصد مابین ما امضا شده و مه اگه قطعه قطعه هم شوم ازو توافقنامه گذشتنی نیستم.

مــلا اشــرف غنــی تقلــبیار:
بچه خر خی صاف و پوست کنده بگو که دشمن وحدت ملی هستی و منافع علیای کشور به اندازه توت و تلخان پنجشیر هم برت ارزش نداره.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس