در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > معــذرت خــواهــی از طــالبــان

معــذرت خــواهــی از طــالبــان

مــلا اشــرف غنــی گفــت که مــا همــه باید در مقــابل بی عــدالتــی که در حــق طــالبــان صــورت گــرفــته از آنهــا معــذرت بخــواهیــم !
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 1 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در نگاه اول آدم از شنیدن این حرف تکان شدید خورده و در سلامت روحی جناب رئیس جمهورشک پیدا میکند که از مردم می خواهد از قاتلان فرزندان شان عذرخواهی کنند اما بعد از ینکه بیاد می آوریم که این سخن یک فرد عادی و ترکاری فروش سرکوچه نیست بلکه حرفیست که از زبان دومین مغز متفکر جهان بیرون شده پس به احتمال قوی مفهوم خیلی عمیق در پشت آن نهفته است.

معنــی بلنــد من فهــــم تنــد مــی خــواهــــد
سیر فکــرم آسان نیست کوهــم و کتل دارم

ما را عادت بر این است که همیش بر ظواهر امور نظر انداخته و طالب را به علت که فرزندان ما را به قتل رسانیده دشمن خویش پنداشته و به او نفرین می فرستیم اما یکبار هم از خود نپرسیدیم که چرا طالب اینکار را میکند که در انجام آن جان خود را هم از دست میدهد اگر او دشمن فرزند ما ست به یقین که دشمن خود نیست.
ما نه تنها ظاهر بین که نزدیک بین هم هستیم و فقط به امروز اندیشیده و هرگز به فکر فردای قیامت نیستیم در حالیکه همین طالب بیچاره با قبول هر نوع درد و رنج و حتی قبول نوکری جنرالان پاکستانی و در نهایت با نثار خونش به فکر آینده ما شده و دروازه های بهشت را بروی ما باز میکند و برای حصول اطمینان خاطر از دستیابی مان به هفتاد و دو حور بهشتی خودش ما را تا داخل بهشت همراهی میکند.

پس ما چه مردمان نمک حرام و قدر نشناس باشیم که قدر اینهمه فداکاری و جان نثاری طالب را ندانسته و لااقل از بی لطفی و کم مهری که در حق او روا داشته ایم از او یکبار معذرت نخواهیم.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس