در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > اوغو غغ غغ مَنِه غژغو

اوغو غغ غغ مَنِه غژغو

از کتاب در دست انتشار هزارستان با با پیکر هایکو و یک ماندلای زرد
کابل پرس خبری
شنبه 4 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

تازه ترین کتاب شعر کامران میرهزار "هزارستان با پیکر هایکو و یک ماندلای زرد" در سال روان میلادی به زبان های هزاره گی، انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی منتشر خواهد شد. این شعرها هایکو نمی باشند اما در آن ها از تکنیک های هایکویی استفاده شده است.
کتاب هزارستان با پیکر هایکو و یک ماندلای زرد در ماه سپتامبر سال روان میلادی در جریان کنفرانس جهانی هایکو در دانشگاه میجی شهر توکیو رونمایی خواهد شد.

استانبول: از راست به چپ: کامران میرهزار شاعر هزارستانی، عدنان اوزر شاعر تورکی و احمد الشهاوی شاعر مصری

هزاره گی

با پیکر هایکو:
اوغو غغ غغ مَنِه غژغو
گنجشک، گنجشک، گنجشک
گنجشک مَ دَ راه مَند

انگلیسی

With Haiku Body
In a big copper pot, the Afghan barks
Sparrow, sparrow, sparrow
The Afghan has blocked my sparrow’s flight

اسپانیایی

Con cuerpo de Haiku
En una olla grande de cobre, ladra el afgano
Gorrión, gorrión, gorrión
El afgano ha bloqueado el vuelo de mi gorrión


دری

با پیکر هایکو:
گاه می خواهند دست و پایت را ببندند
لازم شد ماهی باشی
لازم شد یک فیل نجات یافته از انقراض

انگلیسی

With Haiku Body
Sometime they want to chain your hands and feet
If necessary become a fish
If necessary an elephant saved from extinction

اسپانیایی

Con cuerpo de Haiku
¡Algunas veces quieren encadenarte de manos y pies
Si es necesario conviértete en pez
¡Si es necesario, en un elefante salvado de la extinción!


©Translated to Spanish by Alicia Minjarez Ramírez

واژه های کلیدی
هزاره
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس