صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کبــوتر صــلح بودنه جنــگی شــد

کبــوتر صــلح بودنه جنــگی شــد

مــلا اشــرف غنــی به مــدد دعــای پیــر کبــوتر صلــح را به بودنه جنــگی مبــدل کــرد
شمس الحق حقانی
دوشنبه 1 جون 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بزرگترین دستاورد جلالتماب کرزی در سیزده سال حکومت شان بدون شک ابداع پدیده طالب میانه رو بود چون تا قبل از آن ابتکار بی نظیر ایشان در دنیای فلسفه و منطق جمع ضدین یعنی یکجا شدن دو پدیده متضاد چون آب و آتش ، گژدم و محبت ، تعفن و خوشبویی ، طالب و صحبت منطقی نا ممکن بود و برای اولین بار به یاری نبوغ ذاتی حضرت ایشان پدیده طالب میانه رو یعنی طالب که بجای قتل و کشتار از وسیله عقل و منطق و مذاکره و مفاهمه برای حل معضلات اجتماعی استفاده می برد در ادبیات سیاسی بکار رفت.

جناب ملا اشرف غنی پدر معنوی کرزی نیز از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی یعنی از نه ماه قبل بدینسو شب و روز در تلاش یافتن چنین پدیده ای برای مقام وزارت دفاع ملی بود ، شخصیکه لباس اردوی ملی بتن کرده و افکار طالبانی به سر داشته باشد تا از یکسو مورد قبول حریفش داکتر عبدالله قطعه قطعه قرار گیرد و از جانب دیگر با مخالفت مخالفین سیاسی و یابرادران ناراضش مواجه نگردد.

در حقیقت برای احراز این مقام کلیدی کشور باید ملا اشرف غنی کله ملا عمر یا مولوی حقانی را بالای تنه جنرال مراد یا جنرال امر خیل بگذارد که محترم معصوم استانکزی درست همان پدیده جمع ضدین است که ملا اشرف غنی درین نه ماه در جستجویش بوده چون ایشان از مدت مدیدتی از جانب دولت افغانستان به عنوان رئیس دارالانشا شوری عالی صلح و از جانب ملا عمر منحیث نماینده غیر رسمی طالبان اجرای وظیفه میکرد.

حالاهم جناب ستانکزی با استفاده از تجارب پر بار گذشته بدون کدام مشکل می توانند در هنگام روشنی آفتاب مسولیت وزارت دفاع افغانستان و در تاریکی شب مسولیت اسلامی برادران مسلمان و مجاهد شان را انجام داده هم خدا و هم خرما را بدست آورده و به ریش آنکس سخت بخندد که میگفت دو خربوزه به یک دست گرفته نمی شود.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس