Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کــرزی صــاب بدمــاشــی کــرتاهــی

کــرزی صــاب بدمــاشــی کــرتاهــی

افغــانســتان ســیاســی میــدان بهــت شــغالــی هــی اور کــرزی صــاب بدمــاشــی کــرتاهــی
شمس الحق حقانی
جمعه 6 نوامبر 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در تاریخ معاصر افغانستان یکبار هم دیده نشده که یک حکمرانی به رضایت خود بدون نزاع و کشمکش سیاسی و جاری شدن خون های فراوان تخت و تاج را به حکمران بعدی اش سپرده باشد بلکه بر عکس برای تصاحب و یا حفظ تخت و تاج از هیچ نوع نیرنگ شیطانی حتی از کشتن و کور کردن پسر و برادر و در بهترین حالت از تبعید کردن رقیب نیز دریغ نگردیده است.
لهذا تحت چنین شرایط از کسی چون کرزی که مرغ سعادت بر سرش نشسته و به یکبارگی از بشقاب شویی و ترجمانی شرکت یونیکال به تخت و تاج کابل رسید و مدت چارده سال حکمروایی مطلق کرد توقع خیلی بیجا و نادرست خواهد بود اگر می خواستیم که او به رضایت خاطر و بدون حرف و سخنی تخت و تاج کابل را به حکمران بعدی می سپرد.

طبعا که کرزی هم همه چال و فریب و نیرنگ های شیطانیش را بکار برد تا تخت و تاج را از دست ندهد ولی بادارش به هیچ وجهی به این خواست او تن در نداد که بالاخره کرزی مجبور شد قبول کند حالا که قمار را باخته نباید حریف را از دست دهد و بجای آن در تعین جانشینش همه سعی و تلاش را بخرچ دهد که کسی را در تصاحب تخت و تاج یاری رساند تا فردا بتواند ازو به نفعش استفاده کند.
لهذا کرزی در هنگام مبارزات انتخاباتی با ملا اشرف غنی معاملاتی انجام داده و با هم به توافقاتی رسیده اند که از برکت آن توافقات افغانستان امروز صاحب دو پادشاه رسمی و یک پادشاه غیر رسمی می باشد.
ضرب المثلی داریم که میگویند " گوساله دومادری مرد از بی شیری " اما حالا گوساله بیچاره وطن ما که نه تنها دو مادر بلکه یک مادراندر هم دارد چه روزگاری خواهد داشت.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس