Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > چرا تروریزم در بطن قبایل پشتون نهادینه شده، چرا آنان به غیر پشتون ها می جنگند؟

چرا تروریزم در بطن قبایل پشتون نهادینه شده، چرا آنان به غیر پشتون ها می جنگند؟

کابل پرس خبری
يكشنبه 25 نوامبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: نتیجه ی دو قرن حکومت پشتون ها فقط کشتار و غارت و چپاول و تخریب و اختلاس و فساد بود. برای نمونه در این دو قرن یک اثر ماندگار انسانی از حکومت های قبایلی نمی توان یافت.
بیش از یک قرن است که تروریزم در بطن قبایل پشتون زاد و ولد می کند. از دل این قبایل طالب و کوچی و داعشی زاده می شود. از دل این قبایل جناتکارانی چون عبدالرحمان و نادر و و مومند و داوود و امین و ملاعمر و کرزی زاده می شود و تحصیل کرده ترین آن ها مانند اشرف غنی احمدزی که در غرب درس خوانده، از تروریزم قبایلی پشتون سرسختانه حمایت می کنند. حتا خوشنام ترین سران پشتون همچون امان الله بارکزی فرمان اشغال زمین های غیر پشتون را صادر می کند.
براستی قبایل پشتون چرا از کاروان جامعه ی انسانی خود را جدا کرده اند و زندگی آرام برای خود و دیگران نمی خواهند؟
آنان چرا همیشه در کشور جعلی و خونین و متعفن افغانستان علیه غیر پشتون ها از جمله هزاره ها، تاجیک ها، نورستانی ها، اوزبیک ها و تورکمن ها در جنگ هستند.
براستی چه رازی در این واپسگرایی مطلق نهفته است که حتا پشتون هایی که ژست روشنفکری می گیرند در نهاد خود با تروریست های قبایلی خود همراه می شوند و در پنهان با آنان همکاری می کنند.

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس