در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > يو کارگر په کابل کښی د پياده رو تزئينی تيګی فرش کوی

يو کارگر په کابل کښی د پياده رو تزئينی تيګی فرش کوی

يک کارگر سنگ های سمنتی تزئينی پياده رو را در کابل فرش می کند
چهار شنبه 31 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از جواد جلالی

Photo by Jawad Jalali

A labourer lays down decorated pavement tiles in Kabul.


این عکس با اجازه ی رسمی دفتر سازمان ملل در افغانستان در کابل پرس نشر شده است

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • بهتر نمیشد ، هر مقامی که این کار را عهده دار است، بعوض سنگ زینتی، که حتما" گرانتر تمام میشود و وقت زیاد تر را در بر میگیرد، به خشت و سنگهای بسیار ساده که در تمام جهان مروج است به این کار اقدام و عوض یک قسمت کم مناطق بیشتر را احتوا میکردند؟ به نظر من این هم یکی ازچالهای خورد وبرد و خاک به چشم زدن است. در غیر آن اکثر پیاده رو های شهر ، نه تنهاکانکریت بلکه سنگ وریگ هم ندارد.

    • آغاز بسیار خوب است .من امید وارم که نصب وفرش کردن خشت های سمنتی که هم زیبا است وهم اگر توسط افراد ویا موسسات دیگر کنده شود به بسیار سادگی همان خشت ها دو باره بدون اینکه ضایع وخراب شود دو باره جمع اوری وروی هما زمین فرش گرددکه البته نیاز به سمنت کردن هم نه دارد وصرف با ریختن ریگ نرم بالای خشت های فرش شده واین ریگ ها وسط درز را پر نموده وباعت محکم شدن خشت ها میشود ادامه پیداکند.اگر این شیوه ادامه پیدا کند وبه یک فرهنگ همگانی تبدیل گردد ، همه پیاده رو های کابل ودیگر شهر های افغانستان از گل ولای نجات پیدا میکند . افغانستان دارای مواد معدنی قراوان میباشد از انواع سنگ های ارزان قیمت ، ریگ فراوان وسمنت میتوان استفاده نمود .هم به زیبائی شهر وهم مردم را ازمشکلات گل ولای نجات میدهد. به امید آن روز که همه پیاده روهای شهر هایا فغانستان به این شیوه کار وباز سازی گردد.

جستجو در کابل پرس