صفحه نخست > دیدگاه > کرزی و پارلمان حق زنان را ادا کردند

کرزی و پارلمان حق زنان را ادا کردند

این قانون سریعآ زنان را وادار کرده تا هر جبر را از سوی مردان یا شوهران خود قبول نمایند ،آزادی ها ی زنان سلب شده ، زمینه سازی نقض بیشتر حقوق زنان را در پی دارد . روند نادیده گرفتن نقش زنان در این جامعه که سرنوشت زنان تنها وتنها با مذهبیون رقم زده میشود، در حقیقت ...
لیزا سروش
پنج شنبه 9 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کم نبود که ، در دوره های جنگ مصایب سنگینی را بر سرنوشت زنان تحمیل کردید؟ هنوز این درد با وجود تلاش مدافعان حقوق زن التیام نیافته بود که، قانون سازان، پارلمان وکرزی مصیبت دیگری رابر تقدیر زنان حک کردند .

قانون زن ستیز « احوال شخصیه شیعیان افغانستان » از سوی پارلمان ضد بشری افغانستان پاس و توسط ریس جمهور شبعه طالبانی (دموکرات) به امضا‌‎ء رسید . این قانون جنجال برانگیز برای خانواده های شیعه افغانستان، ممانعت دیگر ی بر زنان است که باید برای خروج از منزل ، فرا گیری درس و تعلیم و یا رفتن بکار، اجازه همسر و یا پدر خود را داشته باشند . این قانون همچنان تجاوز مرد به همسرش را مجاز میداند .
درماده ؛صدو سی و دوم این قانون چنین امده است ( برزن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند .مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه «زن»خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد.

این فقره می افزاید: "زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند."

در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."

این قانون که، تابینهایت ، در تضاد شدید با حقوق زنان قرار دارد ، بستر مناسبی است برا ی افزایش انواع خشونت های دیگر و زندگی زنان را بد تر از امروز آسیب پذیر خواهد کرد .

این قانون سریعآ زنان را وادار کرده تا هر جبر را از سوی مردان یا شوهران خود قبول نمایند ،آزادی ها ی زنان سلب شده ، زمینه سازی نقض بیشتر حقوق زنان را در پی دارد . روند نادیده گرفتن نقش زنان در این جامعه که سرنوشت زنان تنها وتنها با مذهبیون رقم زده میشود، در حقیقت پایمال کردن حقوق زنان با رفتاری های از نوع طالبان ، کما کان در حال با زتولید است. بحث حقوق زن در اوضاع بدوی دولت کنونی صرف یک پروز ه است برای تداوم و کسب قدرت به این نام .

با توجه ، روی زندگی زنان ووضع چنین قوانینی میرساند که، حالا هم همان افکار طالبانی "سرکوب زنان" درمحراق توجه صاحبان قدرت است . حرکت های سمبولیک ، حضور زنان در اجتماع و ایجاد وزارت خانه زنان که، خود از همه بیشتر بیرو افکار مردانه اند ، از جمع کارهای انگشت نمایی اند که بد تر نقش زن را ضعیف کرده است .

هر چند من درنوشته دیگر خود، "افزایش رقم خشونت علیه زنان " نگرانی خودرا از چنین وضیعت پیش بین شده بودم که:- " با انکه بحث روی زندگی زنان ازمناظرمختلف فقهی وحساسیت آن درجامعه سنتی افغانستان، کار یست پر هزینه اما برای نگرش مثبت و موافق باحضور زن در جامعه و در ضمن مفاهیم چون "اسلام" "زن" و عدم اگاهی زنان از جایگاه خودشان خصوصآ بی سوادی نمیه مطلق حاکم برجامعه زن ، قدرت استدلال زنان را محدود ساخته و زنان نتوانستند برای ایجاد حلقات خودجوش به دفاع از خود شان در قراء و قصبات به پاخیزند و زندگی پر درد شان همیشه خبر ساز گذارشات رسانه ها و نهاد های مدافع حقوق زن شده است. تسلط و جایگاه زن در جامعه افغانی بحث دامنه داریست اما این بحث توهم با قرائت و تحریف از فقه و اسلام سیاسی یا شکل گرفته ویا مواجع شده است . همان گونه که زنان در دوره های مختلف سیاسی رژیم های کمونیزم "خلقی ها و پرچمی "، مجاهدین و طالبان زیر شکنجه و درد زندگی داشتند هنوز هم چال و فریب به بهانه های مختلف به خاطر سوی استفاده سیاسی از وجود زنان با قرائت غالب از آموزه های اسلامی درافغانستان برای سر کوب جایگاه زن و برای اینکه حلقات معیین یعنی قاتلان مردم بی دفاع و کرزی باا ستفاده از نفوس آنها به اریکه قدرت بماند ودر دولت کابل بنشینند، اولتر از همه حق زن افغانی را زیر پا میکنند و با گروه های دیگری یعنی جنگ سالاران و بنیادگرایان که زن را نه به عنوان نصف از پیکرجامعه که در جمع ابزار میدانند زد بند مینمایند".

زنان افغانستان هنوز ازگرداب مصایب خانه بدوش بودن ، سیاسر بودن ،عاحزه بودن و دهای دیگر نجات نیافته بودند که اکثر خواهران بالانشین شان که، مجال اندکی از برای نمایش نقش زن در افغانستان دارند ، کنار پای ریس تقنیق مجلس نمایند گان و بقیه مردانی که تعریفی از زن و مادر را نمیداند زانو زدند وبی کفایتی خود را ثابت کردند ، هر چند در بی خاصیت نبودند ، اگاه نبودند ، بی سواد نبودند . مرتجع نبودند تعداد زیاد نماینده های پارلمان و از جمله اقلیتی از زنان شک نبود اما حالا انرا اشکار تر به نمایش گذاشتند.

سیاست تبلیغاتی جامعه جهانی از حضور زنان در جامعه افغانی ، تعریف وتوصیف دورغین از تامین دموکراسی و تحقق عدالت و نشان دادن چراغ های سبز به خواست های دولت، از جمله مصالحه کردن و به قدرت رساندن سرکوب گران زن ، خود راهی را برای بستر سازی تغیرات مدتی مسدود کرد ، دولتی که هنوز پیرو سنت های چند صد ساله ، احترام وباورش متکی بر راهکار های قبیلوی که در ریشه در فرهنگ بدوی دارد مزید برعلت است .

این قانون جدید تعریفی ،از یک جامعه شدیدآ مرد سالار، توهم با صد ها محدودیت برای همه ی زنان و حتی زنان غافل پارلمان است ، اینها، مگر ندانستند، که این قانون به حس مالکیت مرد نسبت به زن می افزاید؟ هر چند شماری از نمایند گان مجلس از پس پرده به تصویب رسیدن این قانون حرف میزنند، شمار ی انرا نقض حقوق زن بعد از تصویب و تاید میدانند ،دیگری میگوید این قانون برای زنان شعیه آزادی های گستردۀ را فراهم میسازد و نیاز به این قانون بود بخاطریکه قانون خانواده گی فعلی افغانستان به اساس قوانین سنی های میباشد، قانون جدید زنان را وادار نمیسازد تا از لحاظ جنسی به شوهران شان تسلیم شوند و بخاطر بیرون شدن از خانه در مواردی که در عنعنات قبول شده، مانند مکتب، وظیفه، عروسی، دیدن اعضای خانواده و داکتر از شوهر شان اجازه اخذ نمایند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید؛ اگرخارجی ها مداخله میکرند ، شاید چنین نمیشد، این شرم آور است برای جامعه جهانی ، حالا ناوقت است . کاری کرده بتوانیم. به قول دیگری از این کیسیون تعداد زیاد زنان بخاطر نافرمانی شور زندانی شده اند و در مناطقیکه مردم کمتر تعلیم یافته اند، یک مرد شعیه میتواند خانم خود را اجازه ندهد تا نزد داکتر برود.

برحق بودن مرد در جامعه افغانی ، اصل تغیر ناپذیر، مشروط به مبارزه و ایجاد چنبش خودخوش زن است . هر چند انچه از غیرت مردانه و مردانه صفت داشتن به کرات گرفته میشود ، پازیچه ساختن و خرد ساختن احساس و عواطف زن است .

زن افغان که هیچگاه نتوانسته از کوله با ر درد منزوی از جهان تمدن و آزاد ی بشر ، شجاع، اگاه ودلیر بر در اید ، علتش تنها موجودست نظام مرد سالار، نه ، میتواند علت دوم ان ؛ حمایت کاذب جامعه جهانی، خاموش بودند، اگاه نبودن خودش شان از نقش شان باشد . هر دنیای که زنان ان پیروزاند. بخوانید! چقدر قربانی داده اند.

من ضمن سایر نگرانی هایم از وضیعت زنان جای دیگر گفته بودم "گراف افزایش رقم خشونت علیه زنان و عدم باور به نیرو زن و تغییر جایگاه زن درساختار ذهنی جامعه شدیدا مذهبی و سنتی افغانستان خاطر نشان میسازد که شاید حکومت آقای کرز ی اعتماد بین المللی خود را به نزد مامورین امریکایی و کشور های همپیمان از دست دهد". حالا این وقت رسید .

انگلا مرکل، صدر عظم المان در یک سفر به افغانستان با هیچ مقامی، خصوصآ ریس جمهوری این کشور دیدار نکرد. این در حالی است که منابع دولتی اعلام کردند که خانم مرکل در گفتگویی تلفنی با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره "روابط دو جانبه" گفتگو کرده است و بر اساس گزارش منابع دولت افغانستان، خانم مرکل در این گفتگوی تلفنی در باره قانون خانواده شیعیان هم، که اخیرا انتقادهای زیادی را در میان محافل غربی و حقوق بشری برانگیخته است، با رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرد. بی بی سی
ايتاليا ممکن است زنان نظامي کشور خود را از افغانستان خارج کند. يکي از مقامات ارشد امور دفاعي ايتاليا اعلام کرد کشورش ممکن است نظاميان زن ايتاليايي را که بخشي از نيروي ناتو در افغانستان هستند، به ايتاليا بازگرداند.

اين مقام ايتاليايي در حاشيه نشست سران سازمان پيمان اتلانتيک شمالي (ناتو) در استراسبورگ فرانسه گفت سي نظامي ايتاليايي که بخشي از دو هزار و ششصد و شصت و پنج نظامي اين کشور در افغانستان هستند ممکن است در اعتراض به قانون جديد در افغانستان که حقوق زنان را محدود مي کند، به ايتاليا بازگردانده شوند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از استراسبورگ ، وي افزود ما تا عيد پاک (دوازدهم اوريل - بيست و سوم فرورد ين) در خصوص اين مسئله تصميم گيري خواهيم کرد.سایت آریایی

هیلری کلنتن، وزیر خارجه امریکا، در مصاحبۀ با بخش افغانستان، راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی در مقر آن در پراگ، از حقوق زنان افغانستان حمايت نموده و اظهار داشت که در مورد قانون جدید و بحث‌ انگيزی که زنان اهل تشیع را محدود میسازد، نگران میباشد.

وی گفت: "این قانون ممانعت های شدیدی را سر راه اطفال و زنان قرار میدهد و به هیچگونه مطابق به جهتی نیست که افغانستان بسوی آن روان است. من مراتب نگرانی خود را مستقیماً با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته ام. من امیدوارم تا رهبران افغانستان بدقت این قانون را مورد بررسی قرار دهند و درک نمایند که این قانون به نفع افغانستان و مخصوصاً به نفع زنان و اطفال آنکشور نمی باشد." صدای آشنای امریکا

مانند جامعه افغانی در مجموع، اقلیت مسلمان شعیه نیز در افغانستان با فشار های مرد سالاری در خانواده و قبول نمودن حقوق کنونی زنان دست به گریبان میباشد. طی چند روز گذشته، قانونی ساختن سرکوبی زنان شعیه باعث خشم بین المللی گردیده و مورد تقبیح حکومات غرب و ملل متحد در حالی صورت میگیرد که واشنگتن و ناتو روی تعهدات حضور نظامی و کمک های اقتصادی برای افغانستان و جنگ ضد شورشیان اسلام گراه بحث میکنند.
منتقدین اتهام وارد میکنند که قانون جدید شخصیه شعیه ها که هفته گذشته توسط حامد کرزی تصویب شد، برای مردان شعیه اجازه میدهد تا خانمان شان را از لحاظ جنسی برده ساخته و در خانه قید نمایند.

رهبران غرب این قانون را با قوانین رژیم طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ مقایسه میکنند که افراطیون سنتی زنان را از رفتن به مکتب و کار منع نموده بود. روز یکشنبه کرزی ازین قانون دفاع نموده گفت او هیچ موردی را ندیده که نگرانی غرب را توجیه نماید و علاوه کرد که منتقدین غربی مواد قانون را تفسیر نادرست نموده اند.
ولی او گفت از وزارت عدلیه میخواهد که این قانون را با دقت مطالعه کند تا با قانون اساسی افغانستان در مغایرت قرار نگیرد. روزنامه واشنگتن پست

داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخی مواد قانون احوال شخصیه اهل تشیع را که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب و توسط رییس جمهورکرزی توشیح شد، خلاف قانون اساسی کشور و در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خوانده و خواستار تعدیل در برخی از ماده های این قانون شد." قانونی که آزادی ها را محدود و کرامت انسانی را خدشه دار نماید، بهتر است که صبغه ی قانونی و عملی پیدا نکند .قانون برای آوردن نظم در جامعه و حمایت از آزادی های فردی و کرامت انسانی ساخته می شود. قانون نباید آزادی های خدادادی انسان را محدود و کرامت انسانی را مخدوش و نقض کند. متاسفانه در کشور ما به خاطر این که مردسالاری حاکم است و دولتمردان نیز تعهد کافی به حقوق زن ندارند، نمی خواهند نشان دهند که متعهد به حقوق زن هستند، و تلاش دارند قوانین را طوری بسازند که به پای نصف جامعه یعنی زنان زنجیر اندازند."سا یت آریایی

" قانون احوال شخصیه شیعیان"، در سال 1385 در شهر «مشهد» ایران توسط دو طلبه کرام شیعی به هدف تحقیق ریخته شد و پس از گرفتن حمایت مالی و معنوی از سوی آیت الله محسنی به نام قانون "احوال شخصیه شیعیان" تکمیل و تدوین گردید و به تاریخ 19/11/1367 به تصویب پارلمان افغانستان رسید . کابل پرس

ناوی پیلا، رئیس سازمان حقوق بشر ملل متحد میگوید، این لایحه زنان را از امتناع روابط جنسی با شوهران شان، مگر اینکه بیمار باشند باز میدارد و آنرا از ترک کردن منزل بدون اجازۀ شوهران شان، منع میکند.صدای اشنای امریکا

آیت الله آصف محسنی مشهور به شیخ آصف محسنی

فتوا دهنده (قانون احوال شخصیه شیعیان) ، یا توهین نامه بر پیکره زن

آیت الله شیخ آصف محسنی متهم به فساد اخلاقی ، قتل ، معمله گری ، خارجی پرست که همه حرکاتش تحت دستور ایران صورت میگیرد میباشد .

محمد آصف محسنی، یکی از رهبران مذهبی و جهادی افغانستان است. آیت الله آصف محسنی که به نام شیخ آصف محسنی نیز شهرت دارد زاده قندهار - افغانستان میباشد.

شیخ آصف، چهار بار ازدواج کرده ، ا زجمله با دختری 14 ساله که خواهر یکی از فرماندهانش بود، فرمانده وی خواهر خود را برای فراه گرفتن اموزش نزد محسنی اورد ه بود ، محسنی به این دختر تجاوز کرد و بعد او را به عقد خویش در آورد ، بعد از دواج با این دختر ، برادر ش را به خاطر مخالفتش با این عمل زشت محسنی ، به قتل رساند .

گفته می شود، آقای محسنی متهم به قتل سران و فرماندهان حزب وحدت و حتی سران حزب حرکت در دوران جهاد و جنگ‌های داخلی نیز می‌باشد. محسنی داری بیش از 64 کتاب در بحش های مذهبی ، فقه و سیا ست است .


قانونی ساختن تجاوز جنسی بر زنان و برده بودن زنان ، از جانب کرزی و قانونی ، حقوق زنان را در افغانستان بیشتر محدود خواهد ساخت .

مجلس نمایند گان افغانستان که تا هنوز هیچ دست اوردی طی تفریبآ 5 سال ندارند، علت ان هم موجودیت اکثریت ناقضین حقوق بشر ، معامله گرایان ، بنیادگرایان ، ما فیای مواد مخدر و اختطافگران میباشد ، اینبار دسته گلی را در پی سایر بی ثباتی های شان به آب داندکه ،رسوا شدند .

سیاست رسمی سرکوب زنان، از سوی جمهوری اسلامی مبارزه بی امانی ایست ، از نوع تحجر این رژیم ، به راحتی عریان می سازد که ، زن در جامعه امروزی افغا نستان نوع متاع است که باید معامله شود ولی این خیانت بر، حق زنان، تنها منحصر به رژیم فعلی نیست. در هر زمانی قدرت روحانیون و یکه تاز شدن تیکه دارن حزب اللهی ، زن را سرکوب کرده است .


اما سیاستگران خود فروش ، بنیادگرایان مذهبی ، زن سمبل مقاومت است. نمیتوانید سرکوبش کنید!

خواهران عزیز، برادران گرامی ،مدافعان حق و آزادی !

از همین اكنون خیانت عمد عليه بشريت از جانب پارلمان و دولت بر شما روا شده ا ست. اين هشدار را ثبت كنيد! حربه داران کشورما به مردم جهان بخصوص زنان مي آموزاندکه, نه خواهان آزادي زنان اندونه منافعي درآزادي زن دارند. منافعشان دراعمال ستم برزنان ، کشتار ، مافیایی بودند ، تجاوز و معامله گری است .
و نابودي كامل ستم بر خلق زن , افغانستان وسراسر جهان فقط وفقط با مبازه شما ميسر ميگردد، مبارزات شمازنان عليه رژيم های ارتجاعي زن ستيز میتوانید امیدی باشد برای نسل ها و رهایی زن از چنگال اربابان حاکم از منبر مرد سالاری.

در انجام از شما زنان و مردان روشفکر ، خبره گان ، فعالان حقوق بشر ، جنبش های زنان مقیم در کشور و بیرون از کشور ، ، فدراسیون های ملی و بین الملی مدافع عدالت و برابری جنسیتی ، جامعه جهانی ، سفارت کشورهای خارجی مقیم- افغانستان ، کشوری های کمک کننده برای افغانستان ، صمیمانه دعوت می مینمایم در برآورده ساختن موارد ذیل زنان افغان یا مظلومان تاریخ را حمایت فرماید.

1- برای آوردن تعدیل درقانون "احوال شخصیه شیعیان " از هر نو ع تلاش دریغ نکنید ، تا باشد با وجودان ارام در برابر این برتری جوی مبارزه پیکار جویانه کرده باشیم .

2- از اینکه آقای محسنی ، متهم به نقض حقوق بشر است و یک ناقض و متهم " هر چند شعادت های در مورد موجود است "هیچگاه نمیتواند قانون ساز باشد ، باید این قانون ملغاء ، و وزارت محترم عدلیه افغانستان، ترتبیب قانون جدید احوال شخصیه اهل تشیع را عهده دارشود.

3- کمیسیونی برای بررسی آثار خطی " 64 جلد کتاب" ، این ناقض حقوق بشر"محسنی" تعیین شود، تا مبادا این کتاب ها اینده دردناک دیگری را در پی داشته باشد ،در صورت دریافت چنین نسخه ی باید اثر فاقد اعتبار اعلام شود .

3- تمام مردان و زنان روشنفکر و مدافع حقوق زن باید شکایت شانرا برای به محکمه کشاندن این مرد به سازمان ملل متحد بفرستنند ، تا این مرد به محکمه به خاطر خیانتش بر زن ، پاسخ گوی این عمل زشت خود باشد .

پشتیبانی شما را خواهانم

Kabulpress comments on the Afghan government’s “Rape Law”

More evidence of re-Talibanization of Afghanistan/ Just as Karzai has said he will review the constitutionality of the Personal Status Law, so should Barack Obama and the United States Congress review the decision to send more troops and funds to support this Afghan government.

Thursday 9 April 2009, by Kamran Mir Hazar, Robert Maier


فقط حکومت غير دينی می تواند حيات شیعيان را تضمين کند!

در افغانستان تنها يک حکومت آزاد و بدون گرايش دينی می تواند تضمين کننده ی حيات اقليت های مذهبی باشد. ورنه برخورد متعصبان در همراهی با چپاولگران در کافر قلمداد کردن شیعیان فقط جان و مال و ناموس آنان را در افغانستان مباح دانسته و آنان را همچنان با جنايات روبرو می کند. تصويب قانون "احوال شخصیه شیعیان" برای جامعه ای که نوگراست و کوشش می کند مشارکت متمدنانه در جامعه داشته باشد، فقط يک توهين محسوب می شود که ريشخند و محدوديت را برای آنان به ارمغان می آورد.

شنبه 4 آوريل 2009


در باره "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان"

اختلاط سکس، مذهب و سیاست در اسلام سیاسی

شیخ آصف محسنی جغدی است که به ویرانه نیاز دارد، تا درانجا نغمه بدبختی بسراید. او در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد/ "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده بود. آصف محسنی، پارلمان افغانستان و کرزی حیثیت زنگ این زنجیر فرسوده را دارند که به آسانی زدوده شده و حلقه زنجیز زنگ دیگری را اختیار می نماید.

پنج شنبه 9 آوريل 2009, نويسنده: ثنا متین نیکپی


اعتراض استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان به قانون احوال شخصیه شیعیان

از این که شاهدیم در عصر دفاع از حقوق بشر و حضور فعال زنان کشور در صحنه اجتماعی و سیاسی بار دیگر به نام قانون، حقوق شهروندی زنان میهن نقض می گردد، بی نهایت متاسف بوده و از پیشگاه خواهران و مادران افغانستان ، جامعه مدنی کشور و همه باورمندان به حقوق بشر پوزش می طلبیم

چهار شنبه 8 آوريل 2009


قوانین مذهبی رخنه تا رخت خواب مردم

وقتی فتواهای دینی تحت نام قانون وارد حریم خصوصی و رخت خواب افراد میشود و جدول هفته گی مقاربت جنسی برای زوج ها تعیین میکند و زن را زر خرید مرد قلمداد کرده و بر زن فرض و واجب میداند تا از خواهشات جنسی مرد در هر زمان و مکان و حتا پشت الاغ( خر) اجابت کند، تعجبی ندارد که خلایق جهان اولی انگشت زیر دندان نگذارند و از نبوغ و حکمت این علوم متحیر نشوند.

دو شنبه 6 آوريل 2009, نويسنده: حسين زاهدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • حقوق زنان افغانستان نه تنها از طرف مردان بلکه از طرف بعضی از زنان هم پایمال می شود. مگر دختران از طفولیت از طرف مادرانشان همیشه تشویق به فرمانبرداری از مرداان خانواده نمی شوند؟ تخم سربزیر بودن و هرگز از حق خود دفاع کردن از اول در ذهن هر دختر کوچک کاشته می شود.

  لیزا نهیب

  • لیزا جان شما دخترکتانه دیگه رقم تربیه کنین و به او بگوین که مرد ها ره برابر پشه ام اهمیت نته مرد چیست که اهمیتیش باشه هر چه است زن است چراکه زن اگه نباشه مرد از کجا میشه ؟ لاکن مرد ام اگه نبود خو زن نا زا میمانه...

 • salam ba shuma dostan ma yag sheya hastom wale inra megom ki hazaraha az in qanon kheli kam himayat karda beshtar sunniha ba in qanon rayee khoda ra dada ast in qanon 1387 ba taswib rasida ast na 1367

  • سلام

   قانون احوال شخصیه اهل تشیع چیز تازه ای نیست، بلکه اکثر مطالب آن برگرفته شده از فتاوی مجتهدین شیعه و کتب توضیح المسائل است که شیعیان افغانستان از قدیم با آن آشنا هستند و علت جار و جنجال این است که حالا به شکل قانون در آمده است.
   البته در افغانستان شیعیان مسئله تقلید از مجتهد را قبول دارند و این یکی از ارکان فقه شیعه است و ربطی به هزاره بودن و نبودن ندارد. بعضی اشخاص و حلقات(لائیک، مسیحی یهودی و مخالف تشیع )می کوشند این قانون را طوری جلوه دهند که گویا بین مجتهدین هزاره و غیر هزاره در این رابطه اختلاف است و شیعیان هزاره آن را قبول ندارند و این کار محسنی است در حالی که این پندار غلطی است و کسانی که این روی این قانون کار کرده اند در میانشان مجتهدین هزاره و غیر هزاره شامل بوده است، علت این که تنها از محسنی نام می برند را نمی دانم ولی همین قدر می دانم که تمام علما و مجتهدین شیعه از هزاره و غیر هزاره افغانستان در این موضوع با هم متفق اند.
   این که بعضی حلقات کوشش می کنند این قانون را مخالف خواست هزاره ها جلوه دهند مضحک است.

  • چرا اب را خت ساخته و ذهنیت مردم را از حقیقت تلخی که با ان مواجه اند منحرف میسازی؟
   حق حق است که هزاره و غیر هزاره نمیخواهد. باید بپذیری که این قانون برای انسان چه که برای حیوان هم اگر وضع شود بی انصافی است. مردم حق دارند به این قانون انسان ستیز نه بگویند. لطفا شما انرا مسکه مالیده به خورد مردم ندهید که نا انصافی است. بگذارید بدون دخالت تخدیر و تحمیق مردم راه درست راتشخیص داده و رهسپار ان گردند.
   متاسفانه این قشر مرتجع روحانیون دست از سر مردم بلاکشیده ما نمیبردارند و تا استخوان انها را هم نخورند ارام نمیگیرند. این روحانیون مرتجع اند که شدید ترین توهین و حق تلفی را رنگ مذهبی داده و مردم را وادار به اطاعت از ان میسازند.
   مردم شریف تشیع : به هر اقدامی که موجب پامال شدن حق تان شود نه بگویید. این نه شما به مصالح وطن زیانی نمیرساند که قابل سازش باشد. این قوانین خشک و ضد انسانی را روحانیون برای تامین منافع خود میسازند و ما رابه پذیرش بی چون و چرای ان میخوانند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس